Project partner

Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost

Amsterdam Zuidoost, is op de binnenstad na, de grootste werkgelegenheidslocatie van Amsterdam. Het merendeel van de bedrijven is gevestigd in de Amstel III zone met een totaal van ca. 60.000 arbeidsplaatsen.

Deze locatie ontleent haar aantrekkelijkheid in de eerste plaats aan haar bereikbaarheid en de strategische ligging. De uitbreiding van het spoornetwerk, in het bijzonder de ontwikkelingen rondom station Bijlmer en Holendrecht, zal dit gebied nog extra ontsluiten en daarmee een extra stimulans bieden voor toekomstige ondernemers.

Behalve aan grote en landelijk bekende ondernemingen biedt Zuidoost ook veel ruimte en mogelijkheden aan het midden- en kleinbedrijf. Ook de plaatselijke markten in de Amsterdamse Poort, Reigersbos, Kraaiennest en Ganzenhoef wijzen op veel ondernemerszin.

Met de komst van de grote onderwijsvoorzieningen als de HES en de ROC levert Zuidoost niet alleen een bijdrage aan de ‘kennisstad’: de aanwezigheid van onderwijs en het bedrijfsleven zorgt voor een ijzersterke combinatie waar beide profijt van hebben.