Circular City

Moving from a linear to a circular economy means minimising the waste and pollution by reducing, recycling and reusing. The City of Amsterdam aims to redesign twenty product- or material chains. The implementation of material reuse strategies has the potential to create a value of €85 million per year within the construction sector and €150 million per year with more efficient organic residual streams. Amsterdam set up an innovation program on the circular economy; www.amsterdamsmartcity.com/circularamsterdam. By converting waste into electricity, urban heating and construction materials, the Amsterdam Electricity Company generates 900 kWh per 1000 kg of waste. 75% of the sewage system is separated for waste and rain water and the silt which remains after treating waste water is converted into natural gas. Share your innovative concepts and ideas on circular economy here.

Laetitia Neukomm, Student , posted

Looking for local companies

Featured image

Hello! Let me introduce myself, I am Laetitia, a learner of the Business Team Academy in Switzerland. The Team Academy is a learning-by-doing system, where our goal is to initiate and manage concrete projects, without the help of teachers or courses. I wanted to get in touch with companies in Amsterdam because me and my team will be coming for three weeks to meet the Team Academy in Amsterdam. In order to be able to finance our trip and learn more about the entrepreneurial ecosystem in Amsterdam, we want to collaborate with local companies and come up with ideas together for a possible exchange of services. We are also looking for company visits once we are there. I thank your community in advance for your ideas and suggestions!

Laetitia Neukomm's picture #SmartCityAcademy
Communication Alliance for a Circular Region (CACR), posted

Future-proof your business using these circular strategies - NL versie

Featured image

Circulair ondernemen, hoe doe je dat? Leer er meer over aan de hand van onderstaande strategieën.

Check out English version:
https://amsterdamsmartcity.com/updates/news/future-proof-your-business-using-these-circular-strategies-english-version

Foto: Recycled ArenA chair - designed by Studio Hamerhaai - André Ronchetti

Refurbished telefoons, deelauto’s, leasemeubels. Een aanwas van circulaire businessmodellen die verspilling van grondstoffen tegengaan, hergebruik van waardevolle materialen omarmen en bestaande producten een tweede leven geven, bewijst zichzelf inmiddels in de dagelijkse praktijk. En dat is niet alleen goed voor mens en planeet, het maakt je bedrijf ook toekomstbestendig. Kijk alleen al naar de afhankelijkheid van grondstoffen en aanvoerroutes die momenteel door Corona enorm in prijs gestegen zijn. In dit artikel leggen we uit wat voor circulaire strategieën er zijn en welke kansen die met zich meebrengen voor bedrijven.

Jonge talenten die een baan zoeken bij fossiele bedrijven, dat lijkt niet meer van deze tijd. Zij kiezen eerder voor duurzame, circulaire bedrijven, die passen bij hun jonge ‘klimaatgeneratie’. Nederland streeft immers naar meer dan 50 procent minder uitstoot en gebruik van grondstoffen in 2030, en volledig klimaatneutraal en circulair in 2050. Bovendien eist de consument steeds vaker duurzame producten of diensten en gaat er geen Acht-uur-journaal voorbij zonder een item over duurzaamheid. Circulair ondernemen lijkt de norm te worden. Voor ondernemers biedt dit kansen én uitdagingen. Maar circulair ondernemen, hoe doe je dat eigenlijk?

Circulaire strategieën

Volgens Inge Oskam, lector circulair ontwerpen en ondernemen aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) vraagt de circulaire transitie van ondernemers een omslag in de visie op afval. Het begint bij het onderzoeken wat dat betekent voor jouw product of materialen, verklaart Inge Oskam. ‘In een circulaire economie willen we verspilling en vervuiling tegengaan. Primaire grondstoffen raken op en 60% van de CO2-emissies is toe te schrijven aan materiaalgebruik. De schaarste aan grondstoffen die er ontstaat, zorgt er bovendien voor dat deze materialen erg
duur worden; dat drukt op de bedrijfsresultaten.’ Vijf veelgebruikte strategieën die leiden tot circulaire businessmodellen zijn:

  1. Circulaire bronnen: toepassen van biogebaseerde of volledig recyclebare materialen en gebruik van hernieuwbare energie.
  2. Grondstofherwinning: bruikbare grondstoffen van afgedankte producten of nevenstromen  herwinnen en opnieuw inzetten.
  3. Levensduurverlenging: de functionele levenscyclus van een product verlengen door  herstel, upgrading en herverkoop.
  4. Deelplatformen: een intensiever gebruik van producten mogelijk maken door gedeeld gebruik/toegang of eigendom.
  5. Product as a Service (PaaS): geen productverkoop, maar toegang tot een product aanbieden en de eigendom behouden, om een gesloten kringloop te realiseren

De waarde van een restmateriaal

Het is rendabel om te denken vanuit de waarde van een restmateriaal; ‘hoe we dat opnieuw kunnen inzetten voor andere producten en doeleinden’, vertelt Oskam. ‘Bij de HvA werken we onder andere aan repurpose-businessmodellen: we onderzoeken hoe waarde behouden kan blijven of zelfs vergroot kan worden. Bijvoorbeeld door van oude plastic ArenA-stoeltjes designstoelen te maken en van afvalhout nieuwe interieurproducten. Ahrend en Bugaboo doen vergelijkbare dingen met materialen van respectievelijk hun oude kantoormeubels en overtollige reserveonderdelen van kinderwagens.’

Dat levert duidelijk ecologische waarde op: je hebt geen nieuwe grondstoffen nodig. Net als economische waarde: je brengt een nieuw, aantrekkelijk product op de markt. Waar je zelfs een nieuwe doelgroep mee kunt aanspreken. Oskam: ‘Bij de nieuwe designstoelen, gemaakt van oude ArenA-stoeltjes, was zelfs sprake van een grote emotionele waarde voor de nieuwe eigenaren. Vertel iets over de herkomst van het product, dat maakt de businesscase nog interessanter.’

Arjan Hassing, circulaire innovatiestrateeg bij Gemeente Amsterdam ziet meer organisaties hun restmaterialen slim toepassen in nieuwe producten. Hij geeft als voorbeeld de circulaire matrassen van Auping, die gemaakt zijn van recyclebaar polyester en staal van oude matrassen. Alle informatie en de herkomst van de materialen hebben zij vastgelegd in een Circularity passport.

Hassing voegt eraan toe dat bedrijven behalve circulaire materialen ook modulariteit en demonabiliteit kunnen toepassen in het ontwerp van hun producten. ‘Dat pakt de kern van het grondstoffenprobleem aan. Een mooi voorbeeld is de Gerrard Street-koptelefoon, die life-time garantie aanbiedt. Gaat er iets stuk? Dan hoef je de koptelefoon niet weg te gooien, maar vervangen zij gratis het onderdeel. Beschadigde onderdelen worden vervolgens gerepareerd of hergebruikt. Denk ook aan het demontabel bouwen van een gebouw, zoals het Circl-pand van ABN op de Zuidas, ook wel design for disassembly genoemd. Op het moment dat het gebouw zijn functie verliest, kan het in zijn geheel opnieuw ingezet worden.’

Levensduur verlengen

Bij de circulaire businessmodellen waarbij het draait om het verlengen van de levenscyclus wordt het product na een aantal jaren teruggenomen om vervolgens opnieuw in te zetten. Dit kan bijvoorbeeld doordat een bedrijf producten als kantoormeubilair wel koopt van de producent, maar met de afspraak dat er een restwaarde is, die bij teruggave wordt uitbetaald door de producent.

Er zijn ook bedrijven die hier volledig hun business van maken, ook wel ‘gap exploiters’ genoemd, zegt Oskam. ‘Denk aan bedrijven die afgedankte producten terugnemen van allerlei fabrikanten om deze gerefurbished weer aan te bieden. Dat zie je vooral gebeuren bij smartphones laptops en installaties, waarbij je op tijd kan zien wanneer het stuk gaat. Ik verwacht dat we in de toekomst bedrijven krijgen die zich specialiseren in het beheren van materialen, die nadenken over de levenscyclus van het materiaal en de meerdere toepassingen hier binnen. Zij leasen als het ware hun materialen aan producenten waar ze een samenwerkingsverband mee aangaan.’

Deelplatformen en PaaS: van bezit naar gebruik

Veelvoorkomende circulaire strategieën zijn deelplatformen en PaaS, stelt Oskam. ‘Denk bij deelplatformen aan Peerby en Lena, die respectievelijk spullen en kleding verhuren of uitlenen, van en via betrokken gebruikers (peer-to-peer-marktplaatsen). Voorbeelden van PaaS zijn ‘Light as a Service’ van Philips, dat het licht verkoopt, niet de lamp; MUD Jeans, voor het leasen van spijkerbroeken en reparatieservice; en M-Use® van Mitsubishi, die voor het gebruik van liften afrekent in plaats van traditionele aanschaf en onderhoudsabonnementen.’

‘Rijd je een rondje door de stad, dan vallen de elektrische deelscooters van Felyx en Check je steeds vaker op’, voegt Hassing toe. Alsook de deelauto’s van GreenWheels, Snappcar, Share Now en Fetch. ‘Beide circulaire businessmodellen springen succesvol in op de ecologische shift van bezit naar gebruik waarbij het eigendom van het product meestal bij de producent blijft. Die producent heeft op dat moment voordeel bij het verlengen en maximaliseren van de functionele levenscyclus van zijn product.

Dat betekent dat je minder productiekosten kan hebben. Je gaat zo efficiënt mogelijk om met materialen en je maakt enkel producten van hoge kwaliteit. Als die daardoor twee keer zo lang meegaan, heb je ook twee keer minder producten en dus materiaal nodig. Doe je dat op een slimme manier, dan levert dat een flinke kostenbesparing op. Bovendien heb je minder kosten aan marketing en reclame om nieuwe klanten binnen te halen of juist vast te houden. Van reparatieservice bij geleasde producten tot abonnementen: servicebedrijven bestaan bij de gratie van klantenbinding, aldus Hassing.

Digitale identiteit als randvoorwaarde

Kijken we naar materiaalstromen voor hergebruik, dan dienen bedrijven hun grondstoffen en materialen eerst goed te digitaliseren, voordat andere partijen er wat mee kunnen, zegt Hassing. ‘Welke materialen zijn herbruikbaar, wat is de hoeveelheid, de samenstelling en kwaliteit? Een digitale identiteit voor materialen is essentieel. Net als producten ontwerpen op een manier dat ze makkelijk demontabel zijn. Dit maakt het mogelijk om tot zo’n digitaal paspoort te komen, wat samenwerking binnen en buiten de keten makkelijker maakt.’

En ook op digitaal gebied zijn weer ‘gap exploiters’ te vinden. Het bedrijf Circularise maakt met slimme technologie een digitale kopie van alle vervaardigingsstappen van de aanvoerketen van een product. Madaster heeft een materialenpaspoort ontwikkeld, waarmee tot op schroefniveau duidelijk wordt welke materialen zich in een gebouw bevinden. En Access Materials Exchange werkt aan een onlinematchingsplatform, dat middels digitale paspoorten, met alle nodige informatie van reststromen, nieuwe hoogwaardige hergebruikopties aanbiedt. Hiermee kun je enerzijds de milieuimpact van grondstoffen in beeld brengen en vergelijken, anderzijds grondstoffen, materialen en reststromen makkelijker opnieuw inzetten.

Circulair businessmodel kiezen

Dan rest nog de vraag: welk circulair businessmodel werkt voor jouw onderneming? Helaas is er niet één generieke oplossing of strategie, verklaart Oskam. ‘Welk model je ook kiest, je moet eerst nadenken over welke materialen je kan vermijden of verminderen, hoe je anders zou kunnen ontwerpen en welke materialen je kan gebruiken die recyclebaar zijn. Past dat binnen een landelijk systeem en zijn er gemeenschappelijke afspraken in de keten te maken, of is het iets wat je zelf moet organiseren?’

Het is een complexe keuze, beaamt ook Hassing. ‘De circulaire transitie is pas sinds een jaar of vijf echt gestart en bevindt zich nog in de beginfase, waarin veel geëxperimenteerd en ontdekt wordt. De mooie initiatieven die we nu zien, zijn de oplossingen die in de toekomst een antwoord moeten bieden op die uitdagingen en maken je bedrijf echt toekomstbestendig. We zullen moeten innoveren als nooit tevoren.’ Want wat ga je doen als de primaire grondstoffen straks echt op zijn?

Deze artikelenreeks is een initiatief van Hogeschool van Amsterdam | Gemeente Amsterdam | Amsterdam Economic Board | Amsterdam Smart City | Metabolic en Provincie Noord Holland. Samen willen zij de circulaire economie in de Metropoolregio Amsterdam versnellen met praktische verhalen voor en door ondernemers en bedrijven. We nodigen iedereen uit mee te doen met de discussie op www.amsterdamsmartcity.com

Communication Alliance for a Circular Region (CACR)'s picture #CircularCity
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Meet the members of Amsterdam Smart City! Anne-Ro Klevant Groen: ‘It’s very rewarding to work on a solution with Fashion for Good’

Featured image

Anne-Ro Klevant Groen is Marketing and Communications Director at Fashion for Good, a platform that connects established fashion brands with startups.

“Ever since I was a little girl, fashion has been my passion. But I also know that the fashion industry has a large, negative impact on people and our environment. We need to transform our current take-make-waste model into a circular fashion system. For me, it is very rewarding to work on solutions via Fashion for Good.

We connect sustainable and innovative startups to corporate fashion companies and manufacturers such as Adidas and C&A. Many startups have fantastic ideas for more sustainable fashion, but they don’t yet have the network or financial resources to connect with large companies. Others want to know more about intellectual property or marketing. Our mentors help these startups with tailor-made programs based on their maturity.

Corporations invest in us to help us do our jobs, but they also dedicate teams and time to our programmes. We help them with impact assessments so they can see where they will be most effective, and then we connect them to the startups that fit their goals. C&A, for example, was part of a pilot that used blockchain technology to improve transparency in the organic cotton industry. The technology helps trace the origin of organic cotton, similar to what is already being done with coffee and cocoa. Tommy Hilfiger has collaborated with a startup that makes vegan leather from the pectin in apples. We are also starting our own foundational pilot projects, including one with chemical recycling and another that’s working on developing circular polybags for clothes, such as the bags that are wrapped around our clothing when we order from webshops.”

The Amsterdam ecosystem
“Amsterdam offers us plenty of opportunities. It is a very creative city and home to many of the large fashion house’s headquarters. There’s also a good startup and investment climate. We have a co-working space in the heart of Amsterdam for innovative, sustainable fashion startups and freelancers. It’s a large open space where individuals or companies can rent desks and connect to other members of the Dutch circular fashion ecosystem. We always have some space available, so feel free to contact us if you want to be part of our network.

We are also working on an education program for MBO schools to ensure that the fashion industry’s future workforce understands the need to get rid of that take-make-waste model.

For consumers, we have the Fashion for Good Museum on the Rokin in Amsterdam, where we want to educate visitors so they can make better fashion choices. The museum industry is still fairly new to us, and we would like to get in touch with parties that can help us reach more people. Ultimately, it is consumers who either have to buy less or get to know more about the sustainable apparel our partners are developing, make better decisions and demand a better product.

We publish what we learn about sustainable clothing and textiles in our website’s Resource Library. It’s accessible to everyone—free of charge—so startups don’t have to waste valuable time reinventing the wheel. By working together better, we work more efficiently and can accelerate our transformation to a circular fashion system.”

If you’d like to get in touch with Anne-Ro, you can find her on this platform.

This interview is part of the series 'Meet the Members of Amsterdam Smart City'. In the next weeks we will introduce more members of this community to you. Would you like show up in the series? Drop us a message!

Interview and article by Mirjam Streefkerk

Amsterdam Smart City's picture #CircularCity
Casper Koomen, futurist & creative at blau lab, posted

Building a shared vision of the city - with LEGO!

Building the largest interactive LEGO model of the future city ever!

Imagine a model of the city; however, instead of a literal representation, this is a sculpture that holds ideas and dreams from citizens, policymakers, entrepreneurs and visitors about what the city might be like after we solve major transitional challenges (e.g. sustainability, energy, equality, smart).

What would it feel like to be in this city? What do people wish this future city to become?

the goal
A model of the city that contains the ideas that a diverse group of people have about how the city might emerge from major transitional change like climate adaptation, sustainability, equality, smart. Imagine the city from what might be and what opportunity change offers.

the form
A room-sized model built with LEGO in a public space and with interactivity (e.g. app / QR link / AR) to share the stories that this model contains.

the process
Lego is an powerful way to evoke and capture stories about how people think about something. Through a series of workshops, people from all parts of the city will be invited to share how they think about the future of the city and capture their stories in a collective model. An interactive installation opens up those stories to passers-by and other participants.

partners
finance, organisational, tech

call to action
Get in touch if you want to contribute to the realisation of the largest LEGO city vision model ever!

Casper Koomen's picture #DigitalCity
Vera van Maaren, Circular Project Manager at C-creators, posted

Circular Building in the Amsterdam Metropolitan Area

Featured image

On November 18, we are organizing a LIVE event at C-Bèta about Circular Building in the Amsterdam Metropolitan Area.
The theme around this dynamic event is 'Future or Tradition?'.
We offer various stages to innovative thinkers and doers, tantalizing  circular demonstrations and a lot of interaction!
We will, for example, look at old materials with a new perspective and we offer a insight the program of Regional Program Circle City.

When: Thursday, November 18th
Time: 13.30 walk-in, start program 14 - 18.00, including drinks

Location: C-Beta
Rijnlanderweg 916
2132 MN Hoofddorp

Vera van Maaren's picture Meet-up on Nov 18th
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

Can Amsterdam even better support growth of its startup ecosystem?

Featured image

This post is the third and last in a series of articles about the startup ecosystem in Amsterdam Delta (Amsterdam metropolitan region). The first dealt with the dual challenge for start-ups to become socially and environmentally sustainable and to empower employees to be entrepreneurial through shared leadership. The second one was a review of the strengths and weaknesses of the Amsterdam startup ecosystem by the authors of the 2021 Global Startup Ecosystems Ranking.

Weaknesses and strengths

The 2021 Global Startup Ecosystem Report revealed several weaknesses in the Amsterdam startup ecosystem, which – I accentuate - should not overshadow the city’s position of Amsterdam as the world number 13 startup ecosystem. In terms of market reach, the overall score is satisfactory (7), but the Amsterdam Delta startups are primarily focused on global markets and score low on the local market. In the field of talent, the overall score is more than sufficient (7), due to the quality of technology students and graduates, but their number is inadequate, resulting in high vacancies and salary costs. Partly related to this, the growth potential (scalability) of the Amsterdam startup ecosystem is also insufficient, due to a limited reservoir of experienced entrepreneurs. Overall knowledge success is assessed as poor (1!) due to the unsatisfactory number of life science patents.

Amsterdam Policy plan 2019 - 2022

Most of the underlying data of the 2021 report is from 2019 – 2021, a time frame that coincides with the start of the new policy plan for startups in Amsterdam in the period 2019 - 2022. The inventory of challenges in this report mirrors several weaknesses mentioned above. Looking at the future, the report states: We have reached a point where growth of the local ecosystem does not have to mean that the local government wants to encourage as many companies in Amsterdam as possible but encourages activity that adds value to the city in new ways. In the coming years, we must also lay the foundations for a more inclusive society, in which the local startup and scaleup ecosystem also plays a role. A step towards inclusiveness means significantly increasing the business sector’s ambitions for social responsibility. In other words, a focus on quality in general that is aligned with at least the first challenge in the first post I referred to above.

How cities can support their startup ecosystem?

Below, I discuss highlights from the policy report 2019 - 2022 within a broader vision of possibilities for municipalities to support start- and scale-ups, partly based on an earlier edition of a The Global Startup Ecosystem Report.

Financial support
According to the 2021Global Startup Ecosystems Report, the funding of new businesses is not a big problem in Amsterdam Delta, also because of the generous tax facilities(!) in the Netherlands. However, investment relies heavily on local investors and governmental grants: 54% of the capital flowing into the ecosystem comes from domestic sources, 25% from the rest of Europe, and just 21% from the rest of the world.
The City of Amsterdam subsidized the Innovation Center for AI (ICAI) at Amsterdam Science Park, requiring that at least 20% of its revenues will be reserved for innovative SMEs and startups.
While funding is not an overriding problem, Amsterdam can improve its coordinating role in providing financial support, as for example Seoul has done by the creation of the Dream bank, a one-stop agency for all financial matters.

Growth of markets
The market position of Amsterdam start- and scaleups can be improved, especially in the home market, but also internationally. Besides, every new startup must start from scratch by creating a market. An agency called Amsterdam Trade and Innovate has commissioned trade developers to organize domestic and international activities that support promising companies in clusters such as technology, health, life sciences, and creative industry.

Expanding the reservoir of entrepreneurs
Amsterdam focuses on women and young people with a migration background, most of whom never received tech-related training. Initiatives such as House of Skills, Action Plan W&T, House of Digital offer a range of technology-based courses to make up for these shortcomings, alongside startup schools such as BSSA, Growth Tribe and The Talent Institute.
In December 2020, the City of Amsterdam announced it will invest yearly US$ 856,500 in RISE, the Female Hub Amsterdam. There is a high demand in sectors such as artificial intelligence, blockchain, robotics, life science and energy storage, while relatively many university students in technology seem to prefer media studies and gaming and the fintech market is almost satorized. Studying will become more attractive by combining study and jobs and affordable (co-)housing and childcare options, both of which are both are seriously lacking.
In addition, the ‘Warm Welcome’ program aims to attract ambitious tech talent from abroad. Unfortunately, the pandemic has significantly reduced the influx of potential talent from abroad while market opportunities for innovative tech startups and scaleups were improving.

Campuses
Innovative and research-oriented start-ups prefer the proximity of comparable small and medium-sized companies in campuses.  They also prefer locations in mixed urban environments. A campus offers space for complementary companies, large and small, and facilities to collaborate, such as shared laboratory spaces. Amsterdam develops urban innovation districts through regional development and transformation. These areas that can accommodate rapid growth and opportunity for clustering ‘anchor companies’, leading (knowledge) institutions, startups, scaleups, incubators and accelerators. The main areas are: West Innovation Park, Amsterdam Sciencepark, Marineterrein , AMC-Amstel III and VU-Kenniskwartier/Zuidas.

Participation in the network of incubators and accelerators
Startups and scaleups need support. Incubators help companies to settle, accelerators help them to grow steadily. One of the best things any city can do is actively participation in these incubators and accelerators. They can become a one shop-stop for all prospective participants, providing virtually all the support start- and scaleups need. 31 of the 89 incubators and accelerators in the Netherlands, are active in the Amsterdam metropolitan area. A rich pallette of incubators and co-working spaces such as TQ, WeWork, Spaces, Startup Village, Rent24 and B.Amsterdam have been set up. Accelerators are Rockstart, Startupbootcamp, Fashion for Good, ACE and Collider.
Within an incubator or accelerator, the municipality can be primary responsible for legal matters, offering work- and living spaces (initially for free and later rented out at attractive rates), trade missions and procurement.

Internships
In some cities, startups can practice aspects of social and environmental sustainability in public administration. An example is the Startup in Residence program that started in Amsterdam and has now been spread over 20 other Dutch cities, regional governments, and ministries. The program is open to both Dutch and foreign entrepreneurs. Professional coaches provide intensive training and support. Workspace is available too. Under certain conditions, local, regional, and national governments become launching customers or partners. A report provides a detailed overview of the program in Amsterdam and its impact on the participants and the community.

Taking care of starters in general
Only a small but previously unknown part of all starters becomes a startup. Moreover, the number of starters outsizes that of startups and some can become valued companies too In the Netherlands, each year more than 100.000 starters are registered with the Chamber of Commerce.

Short evaluation Amsterdam policy plan 2019 - 12022

I doubt whether the current Amsterdam policy on start- and scaleups will result in a better ranking next year, also because in many cities startup ecologies are growing faster. Personally, I believe that consolidating a position in the top 20 is the best possible and still admirable result. This certainly applies if Amsterdam can achieve its ambitions in the field of qualitative rather than quantitative growth. Amsterdam wants to become an inclusive community and the first circular city in the world. The city wants that start- and scaleups becoming forerunners in reaching these objectives. I am partly disappointed in the content of the policy report 2019 - 2022 regarding this ambition. Indeed, becoming a more inclusive community is reflected in supporting the growth of the number female entrepreneurs. However, I looked in vain at policies encourage activity regarding developing start- and scaleups that add value to the city in new ways for instance contributing to the development of the circular economy. These businesses will make the difference in the future startup ecosystem.

I will regularly share ‘snapshots’ of the challenge of bringing socially and ecologically sustainable cities closer using technology if useful. These posts represent findings, updates, and additions to my e-book Humane cities. Always humane. Smart if helpful, chapter 4 in particular. The English version of this book can be downloaded for free below.

Herman van den Bosch's picture #SmartCityAcademy
Jasmyn Mazloum, Communicatie at Gemeente Almere, posted

MKB-ondernemers uit Almere: werp een frisse blik op jouw ondernemersverhaal met PRICE & REGGS!

Featured image

Ondervind je obstakels bij het ondernemen, wil je het totaal anders aanpakken óf wil je vooruit in je huidige business? Dan kan jij wel een Frisse Blik gebruiken!

Schrijf je in voor de workshop een [Frisse Blik - Storytelling](Meld je aan & meer informatie via de website van Groen & Gezond Almere! ). Tijdens de workshop neemt Elisabeth van der Spek, Strategy & Business Development Director bij REGGS je mee om van een Fixed Mindset naar een Open Mindset te gaan. Samen met Ingrid Zeegers van PRICE, leer je hoe je jouw verhaal verder kunt uitdenken en hiermee nieuwe partners aan je onderneming kunt verbinden.

Tijdens de workshop gaan we na hoe je van dromen naar doen kunt gaan én hoe je een idee naar een business vormt.

💡Je leert hoe je je innerlijke criticus uitzet.
💡Er zijn meer mogelijkheden dan problemen.
💡Er is niets dat jou stopt om je doel te bereiken.

Met deze workshop kan je aan de slag om je ondernemersverhaal te verbeteren en je te verbinden met jouw droompartners. Reserveer je plek voor 3 november op het Upcyclecentrum via de website van Groen & Gezond Almere!

Jasmyn Mazloum's picture Masterclass / workshop on Nov 3rd
Sanne van Kempen, Marketing & Communications Specialist at Spectral, posted

NSI verduurzaamt portfeuille verder met Spectrals Smart Building Platform

Featured image

We helpen NSI met verduurzaming én beter comfort. Na een succesvolle pilot met ons Smart Building Platform (we bespaarden 19,2% aan warmte en het comfort verbeterde!) rollen we de software nu verder uit naar 26 gebouwen. Daar zal de slimme sturing ruim 20% op warmte en 3% op elektriciteit besparen. Lees op onze website hoe we dat doen.

Sanne van Kempen's picture #Energy
Caroline Oort, posted

Transform Single-use Waste Plastic into Valuable Products

On Thursday, November 4, 2021 you are most welcome to join the webinar about TRANSFORM-CE in English. The project team will then tell you what it is looking for and provide examples of business support opportunities.

Opportunity for your business?
Interreg NW Europe funded project, TRANSFORM-CE, launches the first in its informative webinar series on turning single-use plastic waste into valuable new products. It will introduce two innovative technologies, additive manufacturing and intrusion-extrusion moulding, which are facilitating the transformation of this common waste stream into the feedstock for countless applications, from roof tiles and decking to architectural models and 3D printed components.  This is a fantastic opportunity for businesses, manufacturers and government authorities interested in learning more about TRANSFORM-CE and the potential benefits of transitioning to a circular economy business model. The project partners also welcome designers, creatives and members of the public who are interested in exploring the potential of single use plastic waste.

New technologies for a circular economy of plastic?
TRANSFORM-CE is currently running two pilots to turn single-use plastic waste into raw plastic feedstock: an AM R&D centre in Greater Manchester (United Kingdom) and an IEM plastic factory in Almere (The Netherlands). A third AM facility, a prototyping centre, will open early 2022 in Belgium. Work has already begun, using the feedstock to manufacture products like outdoor furniture, building materials and even houses. Once the technology is scaled up, TRANSFORM-CE’s partners will have the potential to develop circular economy business models and stimulate new secondary material markets across North West Europe and beyond. Waste plastic can be re-purposed and revalued.

Who will speak?
• Rhiannon Hunt: Circular Economy Project Manager at Manchester Metropolitan University, UK.
• Bram Peters: Owner of the Green Plastic Factory Almere and Save Plastics, the Netherlands.
• Malou van der Vegt: Researcher and Lecturer in the Circular Economy at the Utrecht University of Applied Sciences, the Netherlands.
• Evert-Jan Velzing: Scientist and Lecturer at the Utrecht University of Applied Sciences, the Netherlands.

David Greenfield will be the facilitator of the webinar. He is managing director and founder of SOcial, ENvironmental & EConomic Solutions (SOENECS) Ltd.

What will be preliminary programme?
14:00 Opening address and introduction to TRANSFORM-CE
14:05 Transforming single-use plastic waste into filament for additive manufacturing
14:15 Creating new products from single-use plastic waste using intrusion-extrusion
moulding
14:25 The business case for adopting circular economy solutions
14:45 Be a part of TRANSFORM-CE; opportunities for businesses
15:00 Q&A

Online event on Nov 4th
Mark Spetter, Sr. adviseur CE at Province of Flevoland, posted

Gezocht: actuele rekenmodellen voor biobased bouwen van nieuwbouw woningen

Is een nieuwbouw biobased woning duurder dan traditioneel? Hoe maak je bespaarde CO2 en stikstof financieel? Wat voor afschrijvingstermijnen neem je voor een losmaakbaar casco? Hoe kijken financiers naar risico's en voordelen van biobased woningen?

Dit zijn actuele én urgente vraagstukken voor de MRA.

Wie heeft -een deel- van de antwoorden?

Dank vast voor je medewerking!

#CircularCity
Innovatie Partners Amsterdam, Facilitating public-private collaboration and innovation at Gemeente Amsterdam, posted

Introducing Innovatie Partners for innovative entrepreneurs

Featured image

The City of Amsterdam launched a platform for entrepreneurs who want to collaborate on innovation with the public sector.

If you want to work with government and other large organisations, you need to apply for tenders and grants. These application procedures are often complex. Using clear information and useful checklists, Innovatie Partners makes tenders and grants accessible for small entrepreneurs, such as startups, scale-ups and MKB.

Find your project and apply!

On the platform

- Projects from organisations such as Gemeente Amsterdam, the Metropole Region Amsterdam (MRA) and Startup in Residence. Take a look at past and current projects (in Dutch).
- Road maps of how to apply for your tender or grant of choice.
- Explainers on what tenders and grants are and how they work, such as a glossary of unavoidable jargon (in Dutch).
- Detailed instructions and screencasts of how to fill out complicated forms (in Dutch).

Innovatie Partners Amsterdam's picture #CircularCity
Jered Vroon, Post-doctoral researcher Human-Robot Interaction at Delft University of Technology (TU Delft), posted

Robots voor een schonere stad?

Featured image

Wat als iedereen in de stad op <b>elke</b>straathoek hun afval volledig gescheiden aan zou kunnen bieden – van luiers en lokaal composteerbaar groen, tot plastic en drinkpakken? Niet met de logistieke nachtmerrie van een overdaad aan aparte inzamelbakken, maar met robots die het aangeboden afval naar een centraler punt rijden. Of wat als robots kunnen helpen om het opruimen van vermoedelijk drugsafval efficiënter en veiliger te maken? Of wat als ze de schoonmakers van de stad ondersteunen in het schoon houden van lastige plekken als oevers en kades?

Dat zijn een paar van de ideeën die zijn geoogst tijdens de workshop ‘Robots & een leefbare stad’, op de demodag van Amsterdam Smart City, 16 september 2021. Ik deelde resultaten van ons onderzoek met het AMS Instituut en de TU Delft naar de interacties die ontstaan tussen robots en mensen op straat. Daarna hebben we gebrainstormd over hoe ‘straatrobots’ van nut kunnen zijn voor een schonere stad. Het werd een inspirerend gesprek, door een rijke mix mensen van gemeentes, provincies en onderzoeksinstituten.

Naast de vele ideeën, kwamen ook de meer kritische vragen aan bod. Kan een robot bijvoorbeeld wel omgaan met de onvoorspelbaarheid van de stad? Zouden gebieden buiten de stad dan niet beter werken? Kunnen robots bewustwording verhogen, ‘nudgen’, zonder manipulatief te zijn? Hoe kunnen we dit juist een kans maken voor kwetsbare groepen, zoals mensen met een beperking? Kunnen we niet beter eerst de behoeftes in kaart brengen, in plaats van meteen na te denken over robots?

Kortom, vele inzichten die samen een eerste aanknopingspunt kunnen vormen voor een schonere stad. De diversiteit van de groep gaf hele verschillende perspectieven op het wel of niet inzetten van robots. Een waardevolle aanvulling op waar we zelf al aan dachten. En de nadrukkelijke uitnodiging om de toegevoegde waarde voor mensen voorop te zetten.

Jered Vroon's picture #DigitalCity
Folkert Leffring, Digital Media Manager , posted

City of Amsterdam focuses on sustainability and circularity for the seventh edition of its Startup in Residence innovation programme.

Featured image

The City of Amsterdam is on the lookout for innovators for the seventh edition of its Startup in Residence programme. This year’s programme will focus on the themes of sustainability and circularity, with the city looking for its best entrepreneurs, start-ups, scale-ups and SMEs to develop creative and innovative solutions.

Folkert Leffring's picture #CircularCity
Beth Njeri, Digital Communications Manager at Metabolic, posted

Living within planetary limits: impact assessment tools for cities and regions

Featured image

To live within planetary boundaries, cities need to measure not only what is produced, but also what is consumed.

Consumption-based emissions can be more difficult to measure than emissions from production – it is challenging for a city or region to track imported products and their associated emissions.

However, consumption can be much bigger than production, and the two together provide a much more complete picture of a city or region's 'footprint'. Check out Metabolic's article from 2020 to learn more.

Beth Njeri's picture #CircularCity
Sara de Boer, Programmamaker at Pakhuis de Zwijger, posted

Dag van de Duurzaamheid

Featured image

Op donderdag 7 oktober is het tijd voor de Dag van de Duurzaamheid. In Pakhuis de Zwijger kun je terecht voor een avondvullend programma met talks, screenings, workshops en de uitreiking van de Trouw Duurzame 100. We gaan in gesprek over thema’s als duurzaam bouwen, inclusieve klimaatcoalities, nieuwe afspraken en de COP. We sluiten de avond af met de feestelijke bekendmaking van de meest duurzame initiatieven uit het land.

Praat, doe, denk, vier en leer jij mee deze dag? Schrijf je dan in voor een van de programma’s. Dit kan makkelijk en gratis via de onderstaande link.

Conference on Oct 7th
Chiara Rusconi, posted

Looking for entrepreneurs who want to transform the food system!

Featured image

Are you passionate about transforming the food system? Would you like to be supported in finding a co-founder and co-build a business that accelerates the transition to a regenerative food system?

Fresh Ventures Studio is looking for entrepreneurs to build new ventures for a regenerative food system. Fresh supports you to find a co-founder & build an impact-driven business in this space. Apply now for their upcoming 4-month pre-team, pre-idea Venture Builder Programme.

In the program, you'll:
• Meet your co-founder & dream team
• Work on opportunities based on thorough systemic analysis. Co-found a company structured for maximum scalable impact
• Make a supported leap

• Gain access to committed capital, sector knowledge, industry leaders and launching customers that want to see you succeed

Application deadline
No hard deadline. We accept individuals on a rolling basis, so the earlier you get your application in the better.

More information
Find more information about the programme at freshventures.eu

Apply here!

Chiara Rusconi's picture #Citizens&Living
Beth Njeri, Digital Communications Manager at Metabolic, posted

On the journey to a circular economy, don’t forget your materials passport

Featured image

If we can find a way to reuse building materials for new construction effectively, the energy, labor, and transportation costs of producing new materials can be saved, and so can the associated emissions.

Check out this article by Metabolic, where they dive into a promising potential solution: materials passports.

Beth Njeri's picture #CircularCity
Ilona Kemps, Programme Assistent at City of Amsterdam, posted

Startup in Residence Info Webinars

Featured image

Do you have questions about the Startup in Residence programme, your application, the process or one of the challenges? Join a webinar!

During the next couple of weeks, we will organise 3 online webinars. During these online webinars, you get the chance to ask your questions and get to know more about the Startup in Residence programme.

You can register via:
Webinar #1 14 oktober from 12:00 -13:00 https://www.eventbrite.nl/e/168076899531
Webinar #2 28 oktober 12:00- 13.00 https://www.eventbrite.nl/e/168082608607
Webinar #3 (with the Stedelijk Museum Amsterdam) 2 November 12:00 - 13.00 https://www.eventbrite.nl/e/168084925537

More information
www.startupinresidence.amsterdam

Ilona Kemps's picture Lecture / presentation from Oct 14th to Nov 9th
Ilona Kemps, Programme Assistent at City of Amsterdam, posted

Startup in Residence Amsterdam launches new challenges

Featured image

Startup in Residence Amsterdam launches a new programme on the themes of sustainability and circularity! Application deadline is November 24th 23:59 2021.

The City of Amsterdam is looking for the best entrepreneurs (start-ups, scale-ups, innovative SMEs, and social entrepreneurs) with creative and innovative solutions for the city’s sustainability and circularity issues.

Like previous years, this edition also has the "wild card challenge". If entrepreneurs have good ideas and solutions that are not described in one of the issues, they can register for the wildcard. The complete series of challenges can be found at www.startupinresidence.amsterdam

Applications will be accepted from 4 October 2021 until 24 November 2021 23:59 (CET).

About the programme
·       Government’s incubation programme
·       Entrepreneurs work together with the City on social urban challenges
·       Guidance from a professional mentor
·       Opportunity to test and validate product / service within the City
·       Get the City as launching customer

In addition, the aim of the SiR programme is for the municipality to make public tenders more accessible to smaller parties such as startups, scale-ups, and social entrepreneurs.

More information
Find more information about the programme and an overview of the challenges on www.startupinresidence.amsterdam

Ilona Kemps's picture #CircularCity
Joppe van Driel, Circular economy at AMS Institute, posted

Vacature AMS: programma ontwikkelaar "De Ideale Monitor"

Featured image

Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) zoekt een programma ontwikkelaar met passie voor duurzaamheid & data. Een verbinder, die mensen en inhoud kan samenbrengen, en onderzoek kan koppelen aan maatschappij.

Wil jij bijdragen aan het ontwikkelen van de monitoring en sturing van de duurzaamheidsdoelstellingen van Amsterdam, en wil je opereren op het snijvlak van beleid, maatschappij en data-gedreven onderzoek?

AMS Institute werkt samen met de gemeente Amsterdam en andere partners in de MRA aan het monitoren en meten van de verschillende duurzaamheidsdoelstellingen van de stad. Denk aan energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, mobiliteit, donuteconomie. Het AMS Institute en de gemeente slaan de handen in elkaar om alle doelen, indicatoren en projecten in kaart te brengen, hun vooruitgang te meten en te identificeren waar de grootste potenties tot verbetering zitten.

Wij zoeken een ambitieuze en proactieve projectleider om dit meerjarig programma te leiden. Je werkt mee aan een van de grootste en vooruitstrevende initiatieven op het gebied van monitoring en sturing van de duurzame stad; een mooie kans om impact te maken.

Joppe van Driel's picture #Citizens&Living