Citizens & Living

To keep Amsterdam liveable the municipality collaborates with its citizens. On average Amsterdam’s population grows with 10.000 people a year. This small big city has a density of 5065 people per square km, over 180 different nationalities. 19% of the total Dutch GDP is earned in the Amsterdam Metropolitan Area. Between 2015 and 2016, the amount of tourists in Amsterdam increased by 7%. To keep Amsterdam’s 162 canals, monumental centre and residential areas liveable, innovative initiatives are required. Share your innovative concepts and ideas here!

Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

WeMakeThe.City 2020 Marathon

Featured image

Een 12-uur durende online marathon over de ongewisse toekomst van onze stad en Metropoolregio. Samen maken we de stad van de toekomst van, voor en door iedereen!

Na twee succesvolle edities gaat het WeMakeThe.City festival als biënnale op naar 2025: de 750e verjaardag van Amsterdam. In dit Corona-jaar gaan we in een 12-uur durende LIVECAST-marathon in gesprek over de ongewisse toekomst van onze stad en metropoolregio. Met als thema ‘Reset’, brengen geniaal denkvermogen, verbeeldingskracht en creativiteit samen om alternatieve visies en handelingsperspectieven te formuleren. Hoe gaan we het de komende jaren anders doen? Waar moeten we per direct mee stoppen en in welke zaken moeten we stevig gaan investeren? Welke nieuwe financiële modellen en allianties hebben we daarvoor nodig? Hoe maken we samen onze metropool rechtvaardiger, inclusiever, duurzamer, klimaatbestendiger, veiliger, succesvoller en gelukkiger? En bovenal, welke waarden zijn leidend in de beslissingen die we de komende tijd als samenleving moeten nemen?

Onze samenleving en economie is het afgelopen half jaar dramatisch veranderd. Van een onstuimig groeiende en welvarende regio, met een overhitte woningmarkt en toerismesector, naar een gehavende stad met snel toenemende werkloosheid en sterk teruglopend toerisme. Maar ook een stad waarvoor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat cruciale sectoren als de horeca, kunst en cultuur, nachtleven en evenementenbranche zwaar onder druk staan. Met het gevolg dat de groeistuip inmiddels is omgeslagen naar krimp. De centrale vraag is hoe we met z’n allen uit deze crisis komen, hoe we de metropoolregio Amsterdam duurzaam en veerkrachtig herstellen en welke waarden daarbij leidend zijn? Want als COVID-19 een ding duidelijk heeft gemaakt, is dat de ongelijkheid in onze stad groter en dieper is dan wij dachten. Het afgelopen half jaar zijn de grote misstanden in de zorg, het onderwijs en huisvesting en de problemen rondom armoede en schulden blootgelegd en pijnlijk zichtbaar geworden. En de Black Lives Matter beweging heeft institutioneel racisme op onomkeerbare wijze aan de orde gesteld, met de eis tot structurele verandering.

Uitgangspunt bij deze WeMakeThe.City-marathon is dat de metropool Amsterdam van ons allemaal is; van Nieuw-West en Oud-West, van Almere en Amstelveen, van Zuidoost en Purmerend, van alle bewoners en ondernemers, van ambtenaren en activisten, van minderheden en meerderheden, van de politiek en de buurtcommunities, van jong en oud.
Samen maken we immers de stad van de toekomst van, voor en door iedereen!

Dit programma is ontwikkeld door WeMakeThe.City. In samenwerking met Pakhuis de Zwijger, Hogeschool van Amsterdam, Circl, gemeente Amsterdam, AMS Institute, Waag, Oram én Amsterdam Smart City.

Amsterdam Smart City's picture Online event on Sep 21st
Jochem Kootstra, Redacteur at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

‘DE STAD ALS SPONS’ DOOR INFILTRERENDE BESTRATING

Featured image

Naast hevige regenval en wateroverlast waar Nederland regelmatig mee te kampen heeft, horen we de laatste zomers steeds meer over problemen met droogte. Hoe gaan we met beide klimaatproblemen om? Onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) bieden oplossingen met zogeheten infiltrerende bestrating. Wat doet dat precies? “We willen van de stad een spons maken”, vertelt Ted Veldkamp, onderzoeker en projectleider van onderzoeksproject De infiltrerende stad. Lees meer over de eindresultaten die gemeenten en mkb op weg moeten helpen.

“Infiltrerende bestrating bestaat al tientallen jaren”, vertelt Veldkamp. “Door deze bestrating loopt het regenwater beter weg in de grond. Het water gaat door poreus gemaakte stenen of door de brede voegen die tussen de stenen liggen. Bovendien houdt het systeem dat onder de bestrating wordt aangelegd het water langer vast. Zo voorkom je wateroverlast en kun je water bewaren voor droge periodes.” En dat is nodig met drie opeenvolgende droge zomers en een toename in neerslagintensiteit.

HANDVATTEN VOOR GEMEENTEN EN MKB’ERS
“Objectieve data over de werking en effectiviteit van infiltrerende bestrating was er nog niet”, vervolgt Veldkamp. “Daarom waren gemeenten vaak nog terughoudend. Nu hebben wij deze vorm van bestrating uitvoerig getest op technisch functioneren op de korte en lange duur. Terwijl we de effectiviteit van infiltrerende bestrating meten om gemeenten te overtuigen van de kracht ervan, dragen we met onze inzichten tegelijkertijd bij aan verbeteringen aan de innovaties of producten van mkb'ers. Die data verwerken wij in adviesrapporten met handvatten voor de markt en voor ontwerp, aanleg en beheer en onderhoud.”

PRAKTIJKPROEVEN OPGESCHAALD
Om tot wetenschappelijke data te komen over de waarde van infiltrerende bestrating heeft het team van Veldkamp grootschalig onderzoek gedaan. Zij deden zeventig praktijkproeven door heel Nederland om de infiltratiecapaciteit, de snelheid waarmee water de grond in zakt, te meten. “Daaruit blijkt dat infiltrerende bestrating beter functioneert dan traditionele bestrating”, zegt Veldkamp. “De infiltratiecapaciteit varieert van 220 mm tot 740 mm per uur, ver boven de EU-norm van 200 mm. Piekbuien kun je daarmee goed wegwerken.”

OP JE BEURT WACHTEN
Moeten dan gelijk alle straten in Nederland onder de schop? “Nee, een straat wordt ongeveer elke 15 jaar overhoop gehaald voor onderhoud en aanpassingen”, aldus Kluck. “Beter is rustig je kans af te wachten om de straten klimaatbestendig te maken. Daarnaast hoeft niet iedere straat aangepakt te worden. Je moet bijvoorbeeld goed weten wat de ondergrond en de grondwaterstand is, en hoe hoog de verkeersintensiteit van de straat is. Hoe hoger de intensiteit, hoe sterker de wegfundering moet zijn. Infiltreren kan niet overal. Maar ons streven is wel: onder iedere straat een slootje.”

FOCUS OP DROOGTE
“In het vervolg willen we specifiek kijken naar de ondergrond, de waterbergende weg”, sluit Veldkamp af. “De focus komt te liggen op manieren van opvang, berging en regulering. Doordat we onder elke straat een slootje creëren met innovatieve bergingssystemen, willen we droogte tegengaan. De afgelopen drie zomers waren natuurlijk ongezond, en hebben invloed op landbouw en natuur. Ook dit project gaan we weer in samenwerking doen met gemeenten en mkb’ers. Die praktijkgerichte dynamiek is zeer waardevol gebleken.”

In dit onderzoek werkte de HvA samen met de Hogeschool Rotterdam, de Hanze Hogeschool Groningen en een consortium van de aannemers en mkb-ondernemers die innovatieve infiltrerende producten hebben ontwikkeld.

De week van De infiltrerende stad
Hoe gaan we droogte en wateroverlast tegen? Tijdens De week van De infiltrerende stad van 14 t/m 18 september kom je hier bij de HvA meer over te weten. Van interviews tot praktijkproeven, de hele week staat in teken van infiltrerende bestrating om steden klimaatbestendig te maken.

https://www.hva.nl/urban-technology/gedeelde-content/nieuws/nieuws/2020/09/de-stad-als-spons.html
https://www.hva.nl/urban-technology/subsites/nl/kc-techniek/projecten/projecten-algemeen/infiltrerende-stad.html

Jochem Kootstra's picture #Citizens&Living
Bep Schrammeijer, PhD researcher , posted

How do you experience green spaces in Amsterdam?

Amsterdam needs more houses. The city wants to realise this within the city limits, and that means that the city must become more compact. But what does that mean for your neighbourhood? Won’t that become too crowded? The experience with Corona show that in some places there is now already not enough green space for everyone. How can the city ensure that there is enough green space in the new neighbourhoods to relax, play, sport and meet each other?

We are researching how people experience public space in, and around, those places where the City is planning to build more houses. Will you join us? What do you need green spaces for, and which places are important for you? Go to www.mijnpark.amsterdam for more information or https://app.maptionnaire.com/nl/6768/ to take part immediately.

-------------
Er moeten woningen bijkomen in Amsterdam. De stad wil dit realiseren binnen de stadsgrenzen, en dat betekent dat de stad compacter moet worden. Maar wat betekent dat voor jouw buurt? Wordt het dan niet veel te druk? De ervaringen met Corona laten zien dat er op sommige plekken nu al niet genoeg groene ruimte is voor iedereen. Hoe kan de stad er voor zorgen dat er in die nieuwe stadswijken voldoende groene ruimte is om in te ontspannen, te spelen, te sporten en elkaar te ontmoeten?

Wij doen onderzoek naar hoe mensen de openbare ruimte beleven op, en rondom, die plekken waar de Gemeente van plan is meer huizen te gaan bouwen. Doe jij mee? Waar hebt u groene plekken voor nodig en welke plekken zijn voor u belangrijk? Ga naar www.mijnpark.amsterdam voor meer informatie of https://app.maptionnaire.com/nl/6768/ om direct mee te doen.

Bep Schrammeijer's picture #Citizens&Living
Maartje Oome, Communications consultant , posted

LIVECAST: Major cities talk green recovery

Can cities recover from the current crisis and cut emissions at the same time? San Francisco, Vancouver, Copenhagen, Hamburg and Amsterdam share their strategies.

22nd of September, 20.45 – 22.00 hrs

This September Amsterdam was supposed to host the annual meeting of the Carbon Neutral Cities Alliance (CNCA), a network of 22 global cities that have committed to cutting CO2-emissions by at least 80% before 2050. Due to Covid-19 the event has been moved online and focusses on green recovery. How do the cities within the network find and create opportunities in sustainable development to stimulate employment and economic growth?

In this public program Amsterdam alderperson Marieke van Doorninck will speak in our studio with city representatives of San Francisco, Vancouver, Copenhagen and Hamburg and other experts on how their cities are acting and adapting to the crisis. How do they combine greening the economy with other pressing urban needs, like jobs, housing and the struggle against inequality? How does the government support their efforts? And what can they learn from each other?

Register for free and join the conversation.

Contributing speakers:

Marieke van Doorninck
Alderperson Sustainability City of Amsterdam

Johanna Partin
Director Carbon Neutral Cities Alliance

Jørgen Abildgaard
Executive Climate Program Director Copenhagen

George Benson
Climate Change, Economic Development, Inclusion and Equity for the Vancouver Economic Commission

Anselm Sprandel
Head Energy & Climate Hamburg

Timothy Doherty
Policy manager San Francisco Municipal Transport Agency

Bert Tieben
Methodologist SEO Economic Research

Maartje Oome's picture #Citizens&Living
Ioana Biris, co owner at Nature Desks, posted

Wandelend vergaderen (=weeting) met de #UrbanNatureAmsterdam kaart

Featured image

Wandelen in de natuur maakt overleggen productiever, creatiever en gezonder. Waarom niet wandelend vergaderen? Op 24 september nodigen we jullie uit om wandelend een onbekende te ontmoeten. Dit event vindt plaats in het kader van De week van het Groene Kapitaal.

Op de eerste groenblauwe kaart van Amsterdam staan er maar liefst 7 ‘weeting’ routes met als doel om mensen die in Amsterdam werken te inspireren om hun werkvergaderingen naar buiten te verplaatsen.

Meer informatie over weetings: <https://www.weeting.nl/uitleg/>

Meer informatie over de groenblauwe kaart: <https://www.urbannature.amsterdam>

Ioana Biris's picture Event on Sep 24th
Vania Stonner, Quartermaster De Bretten at City of Amsterdam, posted

Lancering LaBGreen De Bretten Ontwikkelboek - livestream

Featured image

Bewoners, ondernemers en bezoekers hebben het afgelopen jaar samen met de gemeente onderzocht hoe De Bretten er in 2030 uit kan zien, onder de naam LaBGreen De Bretten. Een boek vol ideeën voor De Bretten, het prachtige stuk natuur tussen Sloterdijk en Halfweg. Ideeën die over een periode van ruim een jaar zijn opgehaald bij bewoners, bezoekers en ondernemers, voor de komende 10 jaar.
Hun ideeën zijn samengebracht in een boek. In aanwezigheid van de wethouder Marieke van Doorninck en dagelijks bestuurder Erik Bobeldijk wordt op 14 september het ontwikkelboek LaBGreen De Bretten feestelijk uitgebracht. U kunt meekijken via een livestream met de volgende link: https://vimeo.com/event/276632

Kleine en grote ideeën
De opgehaalde ideeën zijn erg divers. Klein en groot. Enkele voorbeelden: meer activiteiten in De Bretten, meer waterrecreatie, een informatiecentrum met horecagelegenheid. De gemeente gaat de komende jaren kijken welke ideeën haalbaar zijn en hoe we de ideeën kunnen uitvoeren. Sommige ideeën worden al uitgevoerd, zoals (kinder)activiteiten in De Bretten.

Details uitgave ontwikkelboek
Wanneer: 14 september 2020
Tijd: van 16.00 tot 17.00 uur
Link livestream: https://vimeo.com/event/276632

Vania Stonner's picture #Citizens&Living
Bernard MERKX, CEO, owner at GreenWavePlastics, posted

re useable personal protection products

Unfortunately we see an increase in the litter statistics of gloves and one time used face masks that people dispose off by just dropping it on the street and in nature.

With my business partners we have made some products that are re useable, fully recyclable and all the green parts are already made from recycled plastics (recyclate from obsolete fishing gear and ropes)

We intend to also make the other parts from recycled plastics as soon as possible

Stay healthy and safe

Bernard MERKX's picture #Citizens&Living
Bernard MERKX, CEO, owner at GreenWavePlastics, posted

Oceanic Face shields

Featured image

Personal protection products made with high plastic recycling content (all green parts) Other parts still work in progress

Bernard MERKX's picture #Citizens&Living
Bernard MERKX, CEO, owner at GreenWavePlastics, posted

OCEAN (and EAR) SAVERS

Featured image

Product made with 100% recycled plastics from the maritime industry (obsolete fishing gear and ropes)

Bernard MERKX's picture #Citizens&Living
marije wassenaar, program manager new business innovations at AMS Institute, posted

AMS Startup Booster

Featured image

The AMS Startup Booster is now open for applications. Do you have a cool, innovative solution that can tackle the challenges facing Amsterdam? Then apply now for the AMS Startup Booster. A 4 month program that will help you with the 1st steps in starting your business.
for more info: https://www.ams-institute.org/news/ams-start-booster/
or contact Marije Wassenaar, marije.wassenaar@ams-institute.org

marije wassenaar's picture #Citizens&Living
Mateusz Jarosiewicz, Founder at Smart Cities Polska, posted

TALENT DISCOVERY IN THE AGE OF SMART CITIES

Featured image

At a time of accelerated growth and ubiquity, connectivity technologies like AI and quantum computing allow us to find ourselves anywhere quickly. The most important question to ask is therefore where exactly do we want to be.
https://www.youtube.com/watch?v=9eihAOW6CR8
Some platforms know exactly what series you would like to watch today based on your previous preferences and when to display you an advertisement for a baby chair before you even know that you need one. Imagine that a city knows for you and in real-time who is worth meeting so that you can develop as an expert, and which team needs your key competencies so that you can be hired immediately.
https://www.youtube.com/watch?v=DNNF4iw44r8
As we are more conscious of ourselves and our goals, the world is responding to our actions with more synchronicity. It is one basic and very old knowledge based on the concept of the subconscious and selective perception. What’s more, psychology elaborates that the main factor of satisfaction with a certain situation is the set of relationships with the environment and people that suit us best.
https://www.youtube.com/watch?v=yeg18Ej9sro
For one good relation set will be a quiet desk and a world of numbers and tables, for the other it will be an energetic communication with others towards an ambitious aim of changing the world. In separated ontologies, those types can be described and classified differently. We are diverse in so many many ways that there is no perfect system that would describe precisely what makes us unique. Nevertheless, some systems are pretty well adjusted, enough to make them a part of our language or part of smart city competencies’ platform, and even to use them to help navigate citizens through activities and events.

In my dream, cities of the future help us adapt the outside world to our deep needs. The main component of a smart city is not a network of external sensors, but a deep radar of our internal needs which looks deep into our psyche and soul. Doesn’t that fit the slogan of the technocratic city?

In our living lab in Wroclaw, we worked with young people on solutions to help them with the new labor market. We tested there the latest achievements of psychology and a new approach to motivation and interpersonal development of young students.

We used our imagination to create a city-wide game that was about defeating the mythical anti-creator by working together to develop creative skills. During the one year process we tried to answer many questions: How to apply the national qualifications framework in an accessible form? Who will be good programmers? Who will never become one? How to change thinking about the city and its role? How to recognize talents at an early stage? How can we build qualities such as leadership, commitment, and entrepreneurship?

Cities need to take immediate action towards mapping and supporting digital and future-proof competencies and approaches.

On the one hand, we helped students get to know each other better, and on the other, internalized with a multilevel transformation of the external world. We used to work on paintings, create our own icons, debate with experts. We also required communication of our own interpersonal discoveries. We created personal websites, business cards, and team presentations. It helps us (and the platform) to understand each one's unique feature and potential roles.

The final stage was to create a small project as a team for one of the local companies or an NGO. Communication with a peer group was just as important as the flow of information with the career adviser and mentors platform. We set up the framework of internal game paths of development and individual competencies.

In the future, artificial intelligence can also be an important player in the ecosystem, so we need to communicate our needs and intentions understandable for its language so that it can help in suggesting the path to achieving our personal goals. We discover that badges and icons can be a great tool to build a common language between different actors. The results of the project evaluation gave outstanding results. Over 60% of people felt closer to the group, which is a good help in the circumstances of growing alienation in the digital and mobile world. Most participants realized their own needs and dreams and made the first step to fulfill them. At the end we replicated and simulated talks with future employer HR, to give a chance to newly acquired competences Our model has been recommended for implementation across the country. However, I feel that hardly anyone in the technology sector understands the importance of soft technologies in the ecosystem of an intelligent country and city.

Even if it is underlined in the newest digital strategies for the EU there is no solution to support mass talent evaluation and constant mapping process. The core element of the Smart Cities Polska vision and strategy is to build smart cities on social capital and supporting it by delivering digital tools for competencies diagnosis and places for meetings and collaboration.

The next stage of our journey will be to conduct an experiment with our living lab on a larger scale and improve the technologies behind the group management and development processes of joint projects. Our new team members will be experts in artificial intelligence, bots, and e-learning platforms. We also want to start international cooperation, hence the translation of our working method into Russian and English.

What I have learned about myself during the project:

The test confirms that I am a participant characteristically (Factor S’) so I want to participate in culture and values, and a technician personality (Factor V’) so I want to gain the know-how to act efficiently. Temperamentally, I am averse to the group (Factor -O) and matter (Factor M) so I act as an independent analyst.

Does my current work fulfill my personal relationship needs?

The role of the coordinator of teams dealing with the development of systems for cities is in line with my social and technical needs. I work on both theoretical models and on occasionally while networking with people. In a living lab environment, I can work with young people so I can meet and recognize my participation needs.

This is a good predictor of satisfaction and harmonic career. Everyone is different, and we need to know how to team up in new teams in a very fast manner by using one language and methodology linked with AI This self-knowledge is enough to precisely match potential roles in the ecosystem and team behavior.

Using the latest methods, it takes less than 15 minutes to see myself structure with great precision. It is easier than quantitative tests based on questions like popular methodology DISC or MBTI, although the results are correlated.

If you would like to improve your city with talent discovery and competencies mapping tool please ask me how we can cooperate: mateusz.jarosiewicz@smartcitiespolska.org

Previously appeared on: https://scgn.smartdubai.ae/social/2020/09/03/mateusz-c0324d40-a052-4503-a113-dfbb12ce3212

Mateusz Jarosiewicz's picture #Citizens&Living
Anke Kampschreur, Managing Director at Innovation Lighthouse, posted

Looking for innovations that can help businesses in hospitality to manage occupancy and distancing

Do you have an innovation that can help limit the number of people in shared bathrooms? I.e. a real-time display, a system with indicator lights, etc.? Or an innovation that helps people at events and meetings keep 1.5m distance?
Are you just entering the market & open to testing and showcasing this innovation in a hotel in Amsterdam?
Contact me at anke@innovationlighthouse.org

Anke Kampschreur's picture #Citizens&Living
maasoome shekofte, urban planning expert , posted

How can we help the people who lives In the slums if no budget is allocated by the government?

hi there everyone,
I am Maasoome, Master of Urban Planning, from Iran.
I work in an office in a rural area that has just joined the city (located in east north of Iran). Our job is to help the people who are living in this area to improve the social and economic situation of their lives. Unfortunately, we have faced the problem of a lack of funds to improve the economic situation of this area by the government.
Can you give me a solution or a new idea to change this situation?
The population of this range is equal to: 15560
Thanks for your attention

maasoome shekofte's picture #Citizens&Living
Tom de Munck, Content Marketeer at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

Global Goals Jam Amsterdam

Featured image

Do you have a passion for solving social challenges to improve lives? Join us and over 85 cities around the world in the fifth edition of the #GlobalGoalsJam! This is a two day event where creative teams work together on local challenges related to the Global Goals. Using a tailored toolkit, we will create interventions aimed at short term targets in support of the long term Sustainable Development Goals.

Do you have a passion for solving social challenges to improve lives? Join us and over 85 cities around the world in the fifth edition of the #GlobalGoalsJam! This is a two day event where creative teams work together on local challenges related to the Global Goals. Using a tailored toolkit, we will create interventions aimed at short term targets in support of the long term Sustainable Development Goals.

[

Global Goals Jam 2019

Are you ready for #globalgoalsjam 2019?! This year 20-22 September. Get your tickets for the Amsterdam Jam now: https://www.eventbrite.com/e/global-goals-jam-amsterdam-2019-tickets-66163862895

Digital Society School YouTube](https://www.youtube.com/watch?v=FmDsa0CxIuI)

The Sustainable Development Goals (SDGs), otherwise known as the Global Goals, are a universal call to action to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity.

In 2016, United Nations Development Programme approached Digital Society School to create a collaboration that connected the design community with the Sustainable Development Goals. Using our expertise in Design Methods and international collaboration, we designed a process that empowers people to create direct impact for the global goals, solving local challenges relevant to their own context.

> “We are very interested to see how all the ideas that come out of events such as our Social Good Summit can really take effect and make the world a better place by 2030. Our long term partnership with Digital Society School (with whom we co-founded the Global Goals Jam) facilitates a way to take real action. People all over the world can see and learn from each other’s work, as well as provide inputs across borders to create a global design community for the Global Goals.”
> Boaz Paldi – Engagement Manager United Nations Development Programme

Global
To see all global locations that are Jamming this year, and for more information on the global event, see: www.globalgoalsjam.org

Amsterdam Jam
This year, we are hosting the event in Amsterdam online. Join us and design for challenges by industry partners and get to work with our Digital Transformation Trainees, while learning how to design for sustainability and co-create in an online space!

Thursday 17 // Showcase Makersprint (time to be announced) On the Thursday before the Jam, there is the opportunity to meet your teams and get to know which challenge you’ll be working on. We have arranged an inspiring showcase on where our trainees will present the first results of their Makersprint. These are the projects that form the starting point of the Jam, so make sure you can join it! Details will be announced.

Friday 18 // Day 1 (9.30am-5pm)
9.30-10.00am – Opening Global Goals Jam
10.00-1pm – Sprint 1: Explore it!
1-2pm – lunch break
2-5pm – Sprint 2: Respond to it!
5pm – opportunity to work further and connect to other teams across the globe!

Saturday 19 // Day 2 (9.30am-5pm)
9.30-10.00.am – Check in and warm up
10.00-1pm – Sprint 3: Make it!
1-2pm – lunch break
2-4.30 – Sprint 4: Share it!
4.30-5pm – Closing

Tom de Munck's picture Online event on Sep 18th
Herman van den Bosch, Curator at Amsterdam Smart City; professor in management education , posted

Last publication in series Looking for the humane city.

with a summary of actions and disturbing data about the impoverishment of the public sector and the enrichment of the private sector. At the time only in Dutch. English version follows soon.

Herman van den Bosch's picture #Citizens&Living
Dave van Loon, Onderzoeker / adviseur stedelijke vraagstukken at Kennisland, posted

Buurtbudgetten: enthousiasme, maar ook frustratie

Featured image

De gemeente Amsterdam werkt aan democratische vernieuwing vanuit de overtuiging dat bewoners zelf het beste weten wat er speelt in de buurt en waar behoefte aan is. Een van de methoden waarmee geëxperimenteerd wordt, is de inzet van buurtbudgetten. In het leerprogramma ‘Amsterdammers, Maak je stad!’ deden Kennisland, Pakhuis de Zwijger en Waag onderzoek naar deze buurtbudgetpilots en recent deelden we de resultaten in een livecast. Wat leert de eerste editie buurtbudgetpilots ons voor de volgende stap naar meer eigenaarschap, zeggenschap en cocreatie in de stad?

In het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’ geeft het College van B&W van Amsterdam aan democratisering als een van de speerpunten te zien in de huidige bestuursperiode. De doelstellingen van democratisering zijn het vergroten van het eigenaarschap en de zeggenschap van bewoners en het vergroten van het vertrouwen van bewoners in de gemeente. In dat kader is de gemeente gestart met buurtbudgetten.

De pilots met buurtbudgetten zijn in 2019 in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en Zuidoost van start gegaan. De stadsdelen hebben, aangevoerd door hun eigen teams Democratisering, zelf ingevuld op welke manier de budgetten verdeeld worden, waarbij rekening is gehouden met de lokale context van de buurt. In deze drie stadsdelen is met verschillende modellen geëxperimenteerd, van online stemmen tot deliberatieve werksessies.

Reflecteren op alle niveaus
Het huidige stadsbestuur heeft met haar democratiseringsagenda een stevige ambitie neergelegd en is voortvarend aan de slag gegaan met de pilots met als doel om straks in heel de stad met buurtbudgetten te werken. Vanwege deze ambitie is het belangrijk om de participatie van bewoners niet alleen op de korte termijn vorm te geven in experimenten, maar deze nieuwe vormen van participatie en een daarbij passende werkwijze – ook daadwerkelijk in het beleid te verankeren. Dat betekent dat er tijdens de pilots geleerd en gereflecteerd moet worden op alle niveaus: in de praktijk, maar óók ambtelijk en bestuurlijk.

In oktober 2019 zijn Waag, Kennisland en Pakhuis de Zwijger, in samenwerking met en in opdracht van de gemeente Amsterdam daarom van start gegaan met het leerprogramma ‘Amsterdammers, Maak je stad!’. Afgelopen 9 juni presenteerden wij de onderzoeksresultaten van dit leerprogramma in een online bijeenkomst vanuit Pakhuis de Zwijger. We gingen met verschillende betrokken bewoners, ambtenaren en de betrokken wethouder Democratisering Rutger Groot Wassink in gesprek rond de centrale vraag: ‘Wat leert de eerste editie buurtbudgetpilots ons voor de volgende stap naar meer eigenaarschap, zeggenschap en cocreatie in de stad?

Behoefte aan heldere kaders en duurzame samenwerking
In het eerste deel van de bijeenkomst deelde het Maak je Stad!-team de resultaten van het onderzoek naar de eerste ronde buurtbudgetten in Nieuw-West, Zuidoost en Noord. Hieruit blijkt dat zowel bewoners als ambtenaren met heel veel enthousiasme aan de pilots zijn begonnen, maar dat het proces ook veel frustratie heeft opgeleverd. Zo ontbraken belangrijke kaders rondom doelstellingen, rolverdeling, samenwerking, financiering en communicatie bijvoorbeeld. Aan de hand van verhalen van actieve bewoners, lokale democratiseringsprojectleiders en stadsdeelbestuurders werden deze thema’s geïllustreerd en besproken. Zo deelde een van de actieve bewoners in Nieuw-West, initiatiefnemer van Schoon Plein ‘40-’45 haar ervaringen met het buurtbudget:

> “Het enthousiasme van de buurt is groot. Iedereen wil graag een schoon plein. Maar we kijken ook naar de gemeente. De schoonmaak is nog altijd een primaire gemeentelijke taak, maar de samenwerking met de gemeente blijkt complex. De uitdaging is om elkaar te helpen om een schoon plein te realiseren. […] Ondanks het enthousiasme van bewoners en de mogelijkheden die het buurtbudget ons geeft, is het opmerkelijk dat de kosten die we maken tot nu toe door de initiatiefnemers is voorgeschoten. Hier heeft de gemeente helaas nog geen procedure voor opgezet.”

Het Maak je Stad!-team deed een oproep voor het gezamenlijk creëren van heldere doelstellingen en kaders, een duurzame samenwerking tussen bewoners en ambtenaren en het niet te snel afrekenen op resultaten:

> “We hebben gezien dat het van belang is om samen met bewoners belangrijke kaders en afspraken te maken rondom de doelstellingen, rolverdeling, samenwerking, financiering en communicatie van en rondom buurtbudgetten. Maar ook in zo’n stadsbreed kader moet ruimte blijven bestaan voor lokaal maatwerk in de verschillende stadsdelen, omdat de behoeften van bewoners in elke buurt verschillen.”

Op naar een duurzaam lerend netwerk
In het tweede deel van de bijeenkomst keken we samen met Rutger Groot Wassink, wethouder Democratisering en Jacqueline van Loon, directeur van !Woon, vooruit. Hoe kunnen we geleerde lessen meenemen in het vervolg van de buurtbudgetten? Hoe zorgen we voor een duurzaam lerend netwerk in de stad dat samenwerkt aan democratische vernieuwing?

Zowel Van Loon als Groot Wassink pleitten tijdens de bijeenkomst voor meer eigenaarschap en zeggenschap bij verschillende groepen bewoners over het proces van het buurtbudget. Willen we het buurtbudget verdelen door middel van een challenge, door online stemmingen, door het organiseren we overlegtafels of geven we het buurtbudget aan een bewonersplatform? Betrek bewoners dus vanaf het begin en laat hen meebeslissen over hoe het buurtbudget georganiseerd moet worden. En niet pas op het moment dat de wijze waarop bewoners mee kunnen doen al is bedacht. Dit is ook een van de aanbevelingen vanuit het leerprogramma Amsterdammers, Maak je stad!

Groot Wassink gaf aan dat het stadsbestuur de pilots juist gestart heeft om ervan te leren, en bewust veel ruimte heeft gegeven aan allerlei verschillende vormen in de verschillende stadsdelen, zonder al te veel kaders. “Ik heb mensen uiteraard niet bewust willen frustreren, maar het is wel fijn dat we nu zien waar we tegenaan lopen als gemeentelijke organisatie.” De schuring die dit de afgelopen periode heeft opgeleverd en de inzichten uit het onderzoek en het leerprogramma Amsterdammers, Maak je stad! vormen belangrijke input voor een stedelijk kader met richtlijnen voor het buurtbudget dat de gemeente eind 2020 gaat opstellen.
Het volledige onderzoeksrapport met alle resultaten van het leerprogramma wordt binnenkort gepubliceerd. Neem voor meer informatie contact op met Dave van Loon (dl@kl.nl) of kijk op: https://www.kl.nl/nieuws/buurtbudgetten-enthousiasme-maar-ook-frustratie/

Dave van Loon's picture #Citizens&Living
Mira Kopp, Assistant , posted

EC-Link Platform

Featured image

You would like to connect with Urban Environmental Sustainability practitioners and researchers in China and exchange your approaches to green transport, clean energy, compact urban development, water and solid waste management, green buildings and municipal finance? Then sign up to the EC-Link platform! The platform links Eco Cities across Europe and China, offering inspiring examples from both sides of Eurasia and enabling direct contacts to the innovators. With the help of an integrated translation tool, posts can be translated into Chinese and English with just one click. Use of the platform is free of charge: http://eclink.org/bbs/#/?lang=en

A description of how the platform works can be downloaded here: http://eclink.org/ec_platform/upload/document/EC-Link_Users'%20Guide-EN.pdf

EC Link

#CircularCity
Tom de Munck, Content Marketeer at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

PSYCH-IT 4 – DESIGNING MEDIA FOR HUMAN NATURE

Featured image

The Corona Format: One hour – Live at Youtube – English – 100% Awesomeness

We keep developing new forms of media: synthetic media such as deepfakes and virtual influencers, and intelligent IoT devices that create smart environments which communicate information to us. In this Psych-IT’s hour of power we will explore how we can design media in accordance with our illustrious human nature!

The reason why TikTok and Instagram stories work, is because it enables us to play a better act. These media connect to our playful human nature. Research Director Menno van Doorn views these platforms as stages for our performances, but this is not an escape from ‘real’ life. “Life itself is a play, as described by the great sociologist Erving Gossman in his The Presentation of Self in Everyday Life”.

Menno will discuss the findings of the new VINT report he is working on, titled ‘Playing with Reality’. A follow-up of his book ‘Me the Media’ which was published in 2008. His story will be about why new media and the human brain are a perfect match and how organizations should deal with this. He is anxious to hear your ideas and responses.

Industrial designer Mariana Pinheiro will share her vision on redesigning media in order to match our human nature. Should the smartphone be deconstructed into a smart environment? “Designing media, both digital and physical, means designing possible behaviors, shaping how humans interact with each other and with their environment. What happens when we use Design Thinking and technology to augment even more the way we communicate and the way technology communicates with us?”

Mariana will share her vision for the future based on her experience designing IoT products that have the purpose to augment our human senses.

Tom de Munck's picture Online event on Sep 29th
Daniela Guzun, Events Manager , posted

Product Up: The Startup and Scaleup Conference 🇳🇱

Featured image

Product Up is a free online conference that is here to help you get the knowledge on what it takes to launch and grow your business! ➡️ https://bit.ly/SC-ProductUp2020

On October 29–30, find out what it means to find the perfect product, engage a buying audience, recruit the team to make it happen and go global, all at Product Up!

Product Up isn't your standard online conference. We want to bring the theatre to YOU and teleport you to a real offline conference atmosphere from the comfort of your own home!

Be a part of our debut on the largest stage and screen in Amsterdam and witness talks, real keynotes, and authentic fireside chats with the greatest entrepreneurial minds on the Dutch and international markets.

We’ll have talks from leaders from Deliveroo, Polarsteps, Picnic, NewMotion, GrowthTribe, What3words, WeAreKeen, PRLab, and many more! Check the lineup at http://bit.ly/ProductUpConferenceLineup

Product Up is your conference, no matter your background or skills, this is the growth event for you!

Daniela Guzun's picture Online event on Oct 29th
Greenlight Hub, Project Manager , posted

Green Light Experience

Featured image

Ontdek deze zomer de groene hotspots in het Green Light District met de Green Light Experience. Ga op expeditie langs de leukste lokale ondernemers en duurzame pareltjes in de oude binnenstad. De tourist traps sla je over, want jij gaat voor lokaal gebrouwen biertjes, duurzame producten van hennep en single origine vegan chocolade!
Met de aankoop van je ticket steun je lokale, duurzame ondernemers, en ontvang je op verschillende locaties in de oude binnenstad bijzondere hapjes, drankjes en duurzame producten.

Heb je vragen? Any questions?

Mail naar <info@greenlightdistrict.nu>

The experience information is in Dutch, but of course you can walk the experience as well!

Discover this summer the green hotspots in the Green Light District with the Green Light Experience. Go on expedition by local sustainable entrepreneurs in the oldest parts of Amsterdam city centre. No tourist traps for you! You go for local brewed beers, sustainable products of hemp and single origine vegan chocolade! Your ticket supports the local, sustainable entrepreneurs and you will get special bites, drinks and other sustainable product on different locations during the experience.

Greenlight Hub's picture Event on Aug 1st