Citizens & Living

To keep Amsterdam liveable the municipality collaborates with its citizens. On average Amsterdam’s population grows with 10.000 people a year. This small big city has a density of 5065 people per square km, over 180 different nationalities. 19% of the total Dutch GDP is earned in the Amsterdam Metropolitan Area. Between 2015 and 2016, the amount of tourists in Amsterdam increased by 7%. To keep Amsterdam’s 162 canals, monumental centre and residential areas liveable, innovative initiatives are required. Share your innovative concepts and ideas here!

Nancy Zikken, Trade developer Smart City / Sustainable Built Environment at Amsterdam Trade, posted

Sharing economy for sustainability (lecture series in Dutch)

Featured image

De deeleconomie is hot and happening. Delen is het nieuwe kopen. Bezit wordt vervangen door gebruik. De deeleconomie richt zich op het toegankelijk maken van eigendom en het ontwikkelen van diensten daaromheen. Waar waarde in het economisch verkeer traditioneel wordt bepaald door schaarste, is de deeleconomie gebaseerd op overvloed. In de deeleconomie staat delen gelijk aan vermenigvuldigen. En dat kan uitermate duurzaam zijn.

Voortgestuwd door onder meer ontwikkelingen in internettechnologie biedt de deeleconomie ruimte voor nieuwe businessmodellen die zijn gebaseerd op ideeën over collaborative consumption, peer-to-peer platformen en toegang krijgen tot waarde. Of het nu gaat om de hotelbranche, autobezit, onderwijs of 3D-printing: bestaande sectoren dreigen danig ontwricht te worden door innovatieve, soms uiterst kapitaalkrachtige en razendsnel groeiende bedrijven. En de deeleconomie is zeker niet slechts het domein van start-ups uit Silicon Valley. Ook in Nederland is de deeleconomie gaan bloeien.

Tegelijkertijd roepen deze nieuwe initiatieven vragen op. En kritiek op de deeleconomie wordt steeds feller. Wanneer behoort iets tot de deeleconomie en wanneer niet? Wat zijn de juridische consequenties van de deeleconomie? Is de deeleconomie wel zo solidair en democratisch als we dachten? Hoe zit het met de keerzijde van de deeleconomie? Is het niet gewoon kapitalisme in een nieuw jasje? Wat zijn effectieve verdienmodellen achter de deeleconomie? Zijn consumenten eigenlijk wel positief over de deeleconomie? En in hoeverre bevordert de deeleconomie duurzaamheid eigenlijk?

Deze driedelige collegereeks schept mede aan de hand van deze vragen duidelijkheid over de deeleconomie. Feiten en fabels over deze nieuwe vorm van waardecreatie worden vakkundig van elkaar gescheiden. En jouw denken over waarde, winst en organiseren wordt weer eens écht geprikkeld.

Nieuwe impulsen
Impact Academy nodigt je uit om in 2017 deel te nemen aan de collegereeks ‘Deeleconomie voor duurzaamheid’. Deze collegereeks brengt een reeks aan deskundige en bevlogen sprekers samen in een verhelderende reeks waarin de deeleconomie wordt geduid en onderzocht. Sprekers delen hun expertise en ervaringen, dagen je uit met scherpe stellingen en bieden hoognodige kritische reflectie in drie toegankelijke colleges. Bovendien is er bij ieder college een reflectie van een ondernemer uit de deeleconomie om een nog rijker beeld en begrip te vormen. Je doet nieuwe inspiratie op en ontwikkelt ideeën voor jouw eigen praktijk, vanuit een gedegen begrip van wat de deeleconomie is, hoe waardecreatie in de deeleconomie plaatsvindt en wat de relatie tussen deeleconomie en duurzaamheid is. Nieuwe impulsen voor jouw duurzame denken en doen, dus!

Programma
Het programma van deze collegereeks is opgebouwd uit drie bijeenkomsten:

College 1 Het doolhof van de deeleconomie: het ontwarren van vormen van waardecreatie
Prof.dr. Koen Frenken (Universiteit Utrecht)
Reflectie door Sven Pluut (ZonnepanelenDelen)

College 2 Is delen écht vermenigvuldigen? Over de duurzaamheid van de deeleconomie
Drs. Pieter van der Glind (ShareNL)
Reflectie door Michiel van Wickeren (De Deelkelder)

College 3 Kritische massa: consumenten en de deeleconomie
Prof.dr. Yves van Vaerenbergh (KU Leuven)
Reflectie door Lieke van Kerkhoven (FLOOW2)

Data, tijd en locatie
De colleges vinden plaats op 9 mei, 23 mei en 6 juni in Utrecht en starten telkens om 14.00 uur en duren tot 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur).

Doelgroep
De collegereeks is toegankelijk voor iedereen die is geïnteresseerd in de deeleconomie, de kansen die het biedt, de ontwikkelingen die zich hieromtrent voltrekken en een reflectie hierop. Iedere andere geïnteresseerde is uiteraard eveneens van harte welkom om deel te nemen.

Studiemateriaal
Deelnemers aan deze collegereeks ontvangen studiemateriaal behorend bij de diverse colleges om zich vrijblijvend verder te verdiepen in de materie. Dit studiemateriaal wordt digitaal beschikbaar gesteld.

Tevens ontvangen deelnemers een exemplaar van het veelgeprezen boek ‘The Sharing Economy: The End of Employment and the Rise of Crowd-Based Capitalism’.

Deelnamekosten en inschrijven
Er kunnen maximaal 40 personen deelnemen aan deze collegereeks. Deelname kost € 495,- (excl. BTW), inclusief studiemateriaal en eindborrel. Leden van TGTHR krijgen 10% korting en kunnen hun kortingscode hieronder aanvragen. Wil je je inschrijven, of meer informatie? Ga dan naar www.impact-academy.nl.

Nancy Zikken's picture Event from May 23rd to Jun 6th
Hannah Weber, posted

Internship for a day

Hello my name is an Hannah Weber and I am looking for a project that I can tap into for one or two days, as a volunteer. I am doing a project working with people with disabilities in southern Germany.
Does anyone have any suggstions? Any ideas on workshops or projects will be highly appreciated as I am having trouble finding anything online.
Thank you so much,
Hannah Weber

#Citizens&Living
Robin Neven, Business Intelligence & Analytics Engineer , posted

Gebiedonline

Featured image

Not for profit.

1. Gebiedonline offers an extensive range of functionalities for both small
networks who are just starting, and larger, more mature networks.
2. Gebiedonline is flexible: its set up is modular and customizable –in
functionality and visual design.
3. Gebiedonline co-op members are permanently learning from (each others)
practice. The development agenda is managed by consent.
4. Gebiedonline beliefs in circular economy. Value created by the online
platform flows back to the local community.
5. Gebiedonline acts as trans local network. Its members increasingly give
voice to the Dutch urban bottom-up movement.

Robin Neven's picture #Citizens&Living
Annelies Van der Stoep, Strategic advisor at Amsterdam Economic Board, posted

Is this green field the place to play soccer or just to hang around?

In the Amsterdam district Slotermeer locals use an purpose made app to map (un)healthy spots and behaviour. This helps the local government to fine-tune measures to make neighbourhoods more healthy and social.

Annelies Van der Stoep's picture #Citizens&Living
Teska Drosten, Communicator at Waag, posted

Conversation about civic engagement in smart city initiatives

Hello,

My name is Teska and I am currently writing my masterthesis about civic engagement in the smart city developments. As a case I am analyzing this platform and look how different stakeholders position civic engagement, since the citizen is presented as an important link between the different stakeholders. I am looking for people that are also interested in the role of citizens within the smart city developments. Do you have a company or project that is focused on citizens or do you mainly follow the theme Citizens & Living on this platform?

Send me a direct message or email to teskadrosten@gmail.com. It will be valuable to talk with some people about this subject next to my own analysis.

Thank you in advance!

Best,

Teska Drosten

Teska Drosten's picture #Citizens&Living
Rozemarijn deFeijter, Development Manager Smart Living @ PostNL at PostNL, posted

PostNL helps elderly in a pilot to enhance their self-reliance

Featured image

VeiligheidNL, Nutricia, Philips, ONVZ and PostNL work together in a project that aims to help elderly remain living at home independently. Specifically, we want to prevent them from falling. In 2016, every five minutes a 65 + person ended up in the emergency room after a fall and every day nine people decease because of a fall. Therefore, we bundle our forces and offer a solution with project TOM, ‘Thuis Onbezorgd Mobiel’ (Carefree Mobility at Home); a package of proven interventions to support the elderly.

Doing what works
Many elderly value their freedom and would like to remain living at home independently. But not everyone has relatives who can give informal care and the offer of support programs is fragmented. With project TOM, we offer a complete support package with measures that are proven to be effective. There will also be cooperation with trusted local professionals, such as the personal physiotherapist and dietitian.
The participants will not only follow a mobility program, but will also get personal dietary advice and a motion monitor, a device that tracks and analyzes movements. These interventions ensure that preventive measures can be taken if necessary. To reduce the risk of falling, the participants work twice a week on muscle strength, balance and coordination with a physical therapist and receive additional information. This intervention, by VeiligheidNL, is called ‘InBalans’ (in balance). Independent research shows that participants who follow this program are 61% less likely to fall.
Diet is also important when it comes to fall prevention. Especially for vulnerable elderly, it’s challenging to take in all the necessary nutrients on a daily basis, which worsens their overall condition. Therefore, all participants are screened for malnutrition and there’s a personal dietary advice for those who need it.

Personal attention
Personal attention is a key element in project TOM. Because many elderly who live at home independently feel lonely or can use some extra help, there are trained elderly advisors who will visit them and ONVZ Care Consultants of who will regularly call the elderly to hear how they are doing. They offer individual care and participants can contact them if they have any questions.
There’s also a new role for the mailman of PostNL. Within Project TOM, our mailman has contact with the senior and offers support in using the motion monitor.

Start project
Best is the first region where project TOM starts with a pilot. In the course of 2017, spread over The Netherlands, project TOM will start in three other test regions. Check out www.projecttom.nl for more information.
* Source: fact sheet: 65 years and older Fall, October, 2016 * VeiligheidNL
** source: www.stuurgroepondervoeding.nl
* * * source: Effects of exercise programs of falls and mobility in frail and pre-frail older adults: a multicenter randomized controlled trial, Faber 2006

Rozemarijn deFeijter's picture #Citizens&Living
Maaike Osieck, Founder Mighty4 & Amsterdam Smart City Ambassador , posted

Interesting read by Nesta: Predictions for 2017

Interesting read by Nesta: Predictions for 2017.
How Blockchain powers a personal data revolution, vegetarian foods, livelong learning, next generation social movements for health and more...

Maaike Osieck's picture #Citizens&Living
Beate Bouwman, posted

Internships offered

Working on Residential Living Labs we offer internships dealing with circular housing, co-creation, cohousing in relation to IoT, data collection, community integration etc.
As intern you can contribute to the developments by assisting in
- Residential Living Lab developments
- community building
- pr & communication
- Living Lab programs
- research connected to residential living of the future (there should be a link with materials, construction systems, circular design, IoT, robotics, engineered architecture, public procurement, legal, social, green issues: don't hesitate to discuss your research proposal)

Interested candidates can send their motivation and background to info@residentiallivinglab.org (website www.residentiallivinglab.org ).

Beate Bouwman's picture #Citizens&Living
Maaike Osieck, Founder Mighty4 & Amsterdam Smart City Ambassador , posted

Interesting read by World Economic Forum: I Don't own anything!

When products are turned into services, no one has an interest in things with a short life span. Everything is designed for durability, repairability and recyclability.

Maaike Osieck's picture #Citizens&Living
Femke Haccou, Urban Innovation Officer , posted

Amsterdam starts pilot and gives social initiatives opportunity to use City Hall meeting rooms

ShareNL called the city of Amsterdam a Sharing City in 2014. The Municipality would like to honor this title by sharing itself. Practice what you preach! Among others, the City gives social initiatives the opportunity to use City Hall Meeting Rooms. These are the first steps to not only put Amsterdam on the map as a sharing city, but also really get sharing in the DNA. This website, apolitical, interviewed the Sharing Economy team of the Municipality and wrote an article about these steps.

Femke Haccou's picture #Citizens&Living
Rogier Havelaar, General Manager City Logistics at PostNL, posted

Nearly one million human smart city nodes in place in Europe!

Featured image

Across Europe, a network of almost one million people (961.529 according to my calculation) is in place to execute smart city activities. This network is present in every street in all European countries almost every day of the week. Ready to measure the quality of the public space, to have an eye on elderly people living alone or to deliver proximity services for companies and consumers.

On November 24, European postal operators gathered together on Cyprus to discuss the potential they can have in the smart city domain. The session was organized by Post Europ, www.posteurop.org. Examples of successful projects from several countries have been presented. PostNL, as a partner of Amsterdam Smart City, presented projects from the Netherlands and explained the added value of the Amsterdam Smart City community.
As a side effect of the meeting, the postal operators realized that their unique networks in their own countries have a huge potential when you combine all those networks on a European scale. A small calculation: Holland has 17 million inhabitants and 22.000 mailmen. Scaling this number up to 743 million inhabitants within the EU brings us to one million mailmen across Europe.

Imagine: a million people with a smartphone measuring the same things across Europe! Wouldn’t that be very interesting – or to put it as I feel it: incredibly awesome?!?

Because the people network is comparable (same kind of work, same kind of people, same kind of technology) it should be easy to scale up smart city initiatives on a European scale. That brings the opportunity to compare, for example, the quality of public spaces in Amsterdam, Paris, Vienna, Berlin and London following the same method and to execute this benchmark in the same period of time.

I’m very enthusiastic to work on this idea. If you have any suggestions or remarks, or examples of Smart City activities of postal operators: please contact me!

Rogier Havelaar's picture #Citizens&Living
Michiel Hofman, Architect , posted

Oamsterdam designed by HofmanDujardin

Featured image

HofmanDujardin was founded in 1999 by architects Barbara Dujardin and Michiel Hofman. The international team of architects, interior and visual designers work on a variety of architecture, renovation and interior design projects. The design philosophy of HofmanDujardin is Shaping Intuition®, a personal approach that creates inspiring and clear designs of high quality. Natural, intuitive feelings are subtly embodied in architecture, in interiors and in products. At HofmanDujardin, building in harmony with the natural human need for balance is central. Both design and process are characterized by a personal approach, astounding clarity, understated quality and energetic inspiration. The firm is located in the ancient harbor district of Amsterdam.

HofmanDujardin was founded in 1999 by architects Barbara Dujardin and Michiel Hofman. The international team of architects, interior and visual designers work on a variety of architecture, renovation and interior design projects. The design philosophy of HofmanDujardin is Shaping Intuition®, a personal approach that creates inspiring and clear designs of high quality. Natural, intuitive feelings are subtly embodied in architecture, in interiors and in products. At HofmanDujardin, building in harmony with the natural human need for balance is central. Both design and process are characterized by a personal approach, astounding clarity, understated quality and energetic inspiration. The firm is located in the ancient harbor district of Amsterdam.

Michiel Hofman's picture #Citizens&Living
Beate Bouwman, posted

Residential Living Labs

Our company is establishing residential living labs for special user groups or mixed use on temporary or permanent locations. While testing, improving and applying innovation in circular construction, energy, IoT, social participation we improve urban livability and residential living. We cooperate with cities, universities, organisations and direct and indirect involved users/inhabitants.

If your city, university or organisation is interested to participate in this program, please contact info@woodyshousing.com, initiator of the International Residential Living Lab where data of different residentials living labs lead the way to the future of residential living and housing. If you like to become engaged on a personal level, please indicate your background and motivation.

Beate Bouwman's picture #Citizens&Living
Maaike Osieck, Founder Mighty4 & Amsterdam Smart City Ambassador , posted

Amsterdam Sharing City!

Cities, with their abundance and proximity of people and assets, are fertile ground for collaborative platforms.

Maaike Osieck's picture #Citizens&Living