Smart City Academy

Are you interested in the experiences of others working in smart city projects and organizations? The Smart City Academy provides available knowledge about smart city projects and can help you with project development. This Smart City Academy page provides you with information and researches about the impact and conditions of smart city projects. Professors, teachers and students study the initiation, management, collaboration and scaling of smart city projects and would like to share these results with you. They do so by organizing events and masterclasses, by developing smart city tools and methodologies and by making research and outcomes accessible. You can find everything here. And the good news is.... You can add your knowledge too! Are you working on Smart City research? Please feel free to share your knowledge in the Academy section, under ‘Other research and theses’. The Smart City Academy is powered by the Amsterdam University of Applied Sciences. If you have any questions, you can contact smartcityacademy@hva.nl

Anonymous posted

Open Council Information (Open Raad Informatie)

Featured image

(Dutch)

Het doel van Open Raadsinformatie is om documenten zoals verslagen, voorstellen, stemuitslagen en moties van gemeenten op een gestandaardiseerde wijze als open data te ontsluiten. Door hergebruik van de informatie kunnen innovatieve toepassingen gemaakt worden die de lokale democratie versterken. Al dan niet door meer inzicht te verschaffen in de gegevens, analyse mogelijk te maken of participatie eenvoudiger te maken. Via de

Open Raadsinformatie API

zijn meer dan 30.000 documenten van inmiddels zeven gemeenten te vinden. De informatie is via de zoekmachine

Open Raadsinformatie

te doorzoeken. Het project is in de tussentijd onderdeel geworden van het Actieplan Open Overheid 2016-2017 en van de Digitale Agenda 2020 van VNG en KING. Vanuit de Pilotstarter wordt nu verder gewerkt aan het project.

PILOTSTARTER

De Pilotstarter kent drie fases, pilot, praktijkbeproeving en opschaling. Voor de zomer is door de Open State Foundation samen met VNG-KING gewerkt aan de pilotfase. Samen met de gemeente Utrecht, die al in de pilot van 2015 haar raadsinformatie als open data heeft ontsloten, is gewerkt aan verbeteringen omtrent de herbruikbaarheid van de data. Er is samen met de griffie van de gemeente Utrecht en hun raadsinformatieleverancier gewerkt aan het ontsluiten van machine-leesbare stemuitslagen, presentielijsten, personenregister en tekst-doorzoekbare moties en amendementen. Bekijk hier een voorbeeld vanuit de zoekmachine en de API. Eerder waren deze gegevens niet op een goede manier uit de data te halen, terwijl hergebruikers hier wel om vragen.

PRAKTIJKBEPROEVING

De pilot met de gemeente Utrecht om beter herbruikbare open data te ontsluiten was succesvol. Nu wordt er door KING in samenwerking met de Open State Foundation gewerkt aan de praktijkbeproeving. Dat betekent dat de methodiek die toegepast in de gemeente Utrecht opgeschaald wordt naar een extra aantal gemeenten met ook een andere leverancier. Lukt het bij gemeenten, met bijvoorbeeld een kleinere griffie of andere systemen, ook om dezelfde informatie te ontsluiten? En hoe kan het project verder opgeschaald worden voor alle gemeenten? Daarnaast werkt KING aan een gezamenlijke standaard voor het ontsluiten van raadsinformatie door raadsinformatieleveranciers. Een doel dat opgenomen staat in het Actieplan Open Overheid.

LEVERANCIERS GAAN OPEN

Van de vijf grote raadsinformatieleveranciers, zijn er momenteel vier die raadsinformatie als open data via een API kunnen aanbieden of hieraan werken. MSI (iBabs) ondersteunt open data ontsluiting via een API al vanaf het begin, Company Webcast en GemeenteOplossingen hebben sinds enkele maanden ook een API-koppeling actief. NotuBiz heeft onlangs laten weten vanaf medio 2017 Open Raadsinformatie technisch te kunnen ondersteunen.

PRAKTIJKBEPROEVING

Op dit moment werken we samen met tien gemeenten die gebruik maken van iBabs Dossiers of GemeenteOplossingen voor de Praktijkbeproeving. De resultaten van deze Praktijkbeproeving worden verwacht in april 2017. Heb je interesse of vragen? Neem dan contact op met <a >Tom Kunzler.</a>

In de tussentijd kun je alvast bij jouw raadsinformatieleverancier aangeven dat je interesse hebt in het beschikbaar stellen van de eigen raadsinformatie als open data. Er is ook een FAQ waar je antwoorden op veelvoorkomende vragen.

#DigitalCity
Marije Poel, Projectmanager Smart City Academy at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

Watch now the Webinar EIP-SCC on "organising smart city projects"

This webinar gives some insights into the research on 12 Amsterdam Smart City projects, conducted by the Amsterdam University of Applied Science together with Amsterdam Smart City.

From minute 9.37 onwards, professor van Winden presents the wide context of smart projects, focusing on non-technological aspects of smart city projects. He addresses several challenges commonly faced during smart projects; for example, the collaboration of organisations with different agendas and the involvement of different stakeholders and how to divide returns and risks. From minute 40 onwards professor van Winden answers some questions coming from the audience who attended the webinar live at the 6th of june.

Marije Poel's picture #SmartCityAcademy
Remco Wagemakers, Consultant/ Project Manager , posted

Zero Waste Expedition Plantage Amsterdam

Featured image

Reducing waste, encourage recycling, converting waste into commodities: developing a new way of sustainable waste collection and disposal.

Remco Wagemakers's picture #Energy
Floor Thomasse, Projectmanager Urban Economic Development , posted

Shopping Street Innovation Lab (SSIL)

Featured image

The Shopping Street Innovation Lab (SSIL) is the very first innovation lab that conducts research in an entire shopping street.

Floor Thomasse's picture #Citizens&Living
Maarten Osieck, Professional Notknower , posted
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead at Amsterdam Smart City, posted

Smart Sessies

Featured image

We help Smart City Projects to share knowledge, and transform best-practices into solutions for communal problems. (Dutch).

Programma:
1. Value and Impact: de eerste sessie heeft als doel om kennis te maken en enkele gemeenschappelijke knelpunten onder de loep te nemen. We gaan inventariseren welke dwarsverbanden voor groei er zijn en identificeren welke kansen er zijn in een gedeeld ecosysteem. Datum: 18 april 2017, 09.00 - 12.00

2. Business Models: de tweede sessie gaan we kijken naar business modellen en smart partnerships. Veel smart city projecten bestaan uit samenwerkende partijen met verschillende achtergronden en belangen. Toch hebben ze een gezamenlijk doel: het neerzetten van een levensvatbaar smart city initiatief. Een effectieve manier om dit te bereiken is het gezamenlijk ontwikkelen van een smart business model. Onderwerpen die aan bod komen: gezamenlijke waardecreatie, afstemmen van belangen, co-creatie, waardepropositie en verdienmodel. Voorgestelde datum: 30 mei 2017, 09.00 - 12.00

3. User involvement: Wie zijn je eindgebruikers en hoe betrek je hen? In de meeste definities van Smart Cities worden burgers beschouwd als belangrijkste eindgebruikers. Toch zien we dat bij vele innovatieprojecten de burger, of breder, de eindgebruiker niet direct betrokken worden, terwijl dat wel bij de doelstelling van het project hoort. Binnen dit thema gaan we verder bekijken wie de eind-gebruikers eigenlijk kunnen zijn. Zijn dat alleen burgers, of ook andere organisaties, investeerders of toevallige passanten? Er zijn al vele studies gedaan waaruit kansen, tools en inzichten op gebied van user involvement zijn beschreven. Dit gaan we vertalen naar praktische handvaten voor projecten in de Amsterdamse context. Voorgestelde datum: 20 juni 2017, 09.00 - 12.00

4. Upscaling: Hoe kan je project echt schaal krijgen? Dan moet je de pilotfase voorbij komen. In de life cycle van een smart city project komt er vroeg of laat een moment waarin 'opschalen' belangrijk wordt. Welke manieren van opschalen zijn er, welke drivers en barrières zijn er die opschalen en replicatie kunnen stimuleren of juist hinderen? Wat kunnen we leren van bestaande voorbeelden? En hoe vind je de massa en de kennis die verdere opschaling van het project mogelijk maken? Voorgestelde datum: NNTB, 09.00 -12.00

Melchior Kanyemesha's picture #SmartCityAcademy
AYA Nuray Gokalp, Founder at Amsterdam Tech City => Global Tech City, posted

Global Tech City

Featured image

An innovative and intuitive platform made for streamlining and forging meaningful connections between like-minded, influential, and invested partners in order to efficiently make real progress towards achieving the United Nations’ 17 Sustainable Development Goals for a better world.

AYA Nuray Gokalp's picture #DigitalCity
Roy van Beek, CCO , posted

Leave Your Luggage

Featured image

Achieve a luggage free city centre and provide the people a better user experience

#Mobility
Nancy Zikken, Community Manager - on leave till August at Amsterdam Smart City, posted

DECODE

Featured image

DECODE is an EU funded project to make tools that put people in control of whether they keep their personal information private or share it for the public good.

This project has received funding from the European Union’s Horizon
2020 research and innovation programme under grant agreement No. 732546.

Nancy Zikken's picture #DigitalCity
Maarten Poot, Founder at felyx, posted

Felyx e-scooter sharing

Featured image

Felyx offers shared electric scooters as a new urban mobility concept. Our convenient and affordable scooters can be located and activated through an app and parked at any destination ("free-floating").

Felyxoffers shared electric scooters as a new urban mobility concept. Our convenient and affordable scooters can be located and activated through an app and parked at any destination ("free-floating"). Our concept solves current urban mobility issues and combines possibilities and opportunities of new technologies, sharing economy, and sustainability.

Maarten Poot's picture #Mobility
Robin Neven, Business Intelligence & Analytics Engineer , posted

Amsterdam neighbourhood and the City join forces for 'sociocracy'

De Weteringbuurt in Amsterdam Centrum en het bijbehorende stadsdeel van de Gemeente Amsterdam gaan samen voor een onderling betere balans in lokale besluitvorming. Zie hier het artikel in Parool. Enjoy!

Robin Neven's picture #Citizens&Living
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Zuidasdok

Featured image

Amsterdam's business district 'Zuidas' gets a big overhaul the next couple of years.

Amsterdam Smart City's picture #Mobility
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead at Amsterdam Smart City, posted

100.000 Energy Neutral Homes

Featured image

How do we get from the current situation, with badly insulated houses, to a future with homes without fossile fuels?

Partners

c_2375118594_2101_2570057158.jpeg?option

c_2375118594_2404_3334218796.png?options=&w=600&h=371&auto=format&

c_2375118594_2406_2543073637.gif?options=&w=600&h=371&auto=format&

Melchior Kanyemesha's picture #Energy
Colette van der Minne, Owner , posted

City-zen: Vehicle2Grid

Featured image

Vehicle2Grid technology stands for the possibility to use the battery of an electric vehicle to charge at times when there is congestion in the grid and to feed the electricity back to the grid at a later stage.

City-zen was an international consortium, a program stimulating learning-by-doing in Grenoble and Amsterdam between March 2014 and November 2019. The results can be found in a booklet or in detailed reports. http://www.cityzen-smartcity.eu/home/reporting/deliverables/

Smart Stories

Check the article about Vehicle to Grid featured in our online magazine 'Smart Stories':

Colette van der Minne's picture #Energy
Joost Brinkman, Lead Sustainability Services at Accenture, posted

Toogethr

Featured image

Share a ride, Toogethr.

Partners:

Bkg-N2v6y4srPqy3drbg0FrN2Q_WQM8yY_xvygb_aylkHjxvP6PNZ-rfag7hChRpTWzfVI8IUpL_65clJZM88qmjqoZYs_2-y2HokRaXJFHy_CBAnKPxUN1rmwYwkguPdX0Nj7Tp6skx3o6jw3A4eAJUOsToZKl1sSRloiLyj-XLfNKFJdUdfy2rNI9GtEFlwzUTjoSXkAZUFDv0BuBmGsPcS4wOVEPg_LXWp5hbpGiUq6FAc_NGceZsw0I4CeRkJQ8LawExjMiSCa8SLogo ABN AMRO.png4DIA8jQyRlfGocZ0zHmkGumLBbHaK6Ypg0joMJN74qiUXdYgCbx9_StjLghoSsIm3GhTPOfBRFvYQRGouim0w_E52ISh24pIjwIi121_qScHVvtPHk-OLp4M3crFAK-JeOv-4obJ

amsterdam.png EY logo.png

Joost Brinkman's picture #Mobility
Beth Massa, Ozarka B.V. , posted

Ozarka - Amsterdam's first #NoSUPP Grocery Store

Featured image

Offering a disruptive grocery-shopping model that reduces packaging waste dramatically, without sacrificing convenience.

Opening in Amsterdam in Spring, 2018: Ozarka is a new-concept shop offering upmarket, gorgeous, high-quality yet affordable specialty foods, every-day grocery, and personal care products. We will also feature a prepared foods station and salad bar that is self-serve and sold by weight.

Best of all, Ozarka is a #NoSupp* retailer. We will sell no product wrapped or packaged in single-use plastic. We will make it incredibly enjoyable *and* convenient for our customers to participate in sustainable shopping.

Plastic packaging has created one of the most severe environmental crises of our time. We use far more of it that we can recycle or manage and most of it ends up in landfill, or polluting our oceans and terrestrial environment (only 8% of plastic is recycled worldwide).

Ozarka's model aims to drastically reduce and remove plastic from our daily lives without compromising quality or convenience in every day shopping. Our food is beautiful. Our shopping experience is beautiful. With our customers we will keep the planet beautiful.

Say yes to Ozarka. Say yes to #NoSUPP

We are inviting suppliers to contact us and join in this vision. Specifically:
Fruit and vegetable producers
Local cheese makers
Local beter-leven dairy
Caterers and gourmet food truck vendors
High end personal product makers looking to prototype a refills model: soaps, shampoos, conditioners (think Kiehls, Body Shop, Kevin Murphy)
Bio-based, single-use packaging manufacturers
Compostable packaging manufacturers
Industrial composting facilities

Contact@ozarka.biz

*NoSUPP = No Single Use Plastic Packaging

Beth Massa's picture #CircularCity
Bernard MERKX, CEO, owner at GreenWavePlastics, posted

Circular waste bags

Featured image

Do you realize that most plastics bags and containers used to collect waste are actually still made from virgin plastics..... That is why GreenWavePlastics and Amsterdam based CitiesFoundation have introduced a 100% recyclate content waste bag for the WASTED program in Amsterdam Noord. All produced in The Netherlands Who is next ??

Email : greenwaveplastics@live.nl

Bernard MERKX's picture #CircularCity
Alex Stewart, Director at ByteToken, Ltd, posted

KeyPass hands free mobile ticketing

Featured image

A Bluetooth solution that will allow operators to track passengers with valid mobile tickets and and let them pass through the gate with no user interaction.

Alex Stewart's picture #Mobility