Pakhuis De Zwijger

Activity

  • 58
    Updates
  • 0
    Smarts
  • 0
    Comments
Pakhuis De Zwijger, Communicatie at Pakhuis de Zwijger, posted

Gebiedsontwikkeling #35: De Bruisende Stad

Featured image

Hoe transformeren we bestaande monofunctionele gebieden tot bruisende werk-leefmilieus? We zoomen in op het Hamerkwartier en de Achtersluispolder.
Functiemenging en een succesvolle stad zijn altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden geweest. Wonen, werken en vrijetijdsbesteding zouden steeds meer naar elkaar toe moeten groeien in stadsdelen, buurten, straten en gebouwen. Maar de druk op de woningmarkt brengt deze ontwikkeling in gevaar. Creatieve startups, de maakindustrie en activiteiten met grote maatschappelijke waarde - maar minder economische slagkracht - worden steeds vaker en verder de stad uitgeduwd. Hoe voorkomen we deze leegloop? De transformaties van het Hamerkwartier in Amsterdam en de Achtersluispolder in Zaanstad vormen een bedreiging, maar bieden ook kansen. Hoe creëren we hier bruisende werk-leefmilieus: zo'n belangrijk onderdeel in het succes van de stad?

Met in dit programma onder anderen
Kees Noorman | Directeur Ondernemersorganisatie ORAM
Annius Hoornstra | Concerndirecteur gemeente Zaanstad
Jos Gadet | Hoofdplanoloog gemeente Amsterdam
Bernardina Borra | Co-founder The Spontaneous City International
Gert Urhahn | Co-founder The Spontanious City International
Arnoud Beens | Gebiedsmanager Zaanstad Zuid (o.a. Achtersluispolder)
Ron van Heusden | Stedenbouwkundige Hamerkwartier
Julie van Traa | Belangenbehartiger bij ondernemersvereniging VEBAN
Cyril Stom | Initiatiefnemer broedplaats De Hoop
Ton van Namen | Managing Director at Monteflore
Bart Bozelie | Gebiedsontwikkelaar at Eigen Haard

MensenWerk
We beginnen de avond met een presentatie van stedenbouwkundig bureau The Spontaneous City International. Twee jaar lang deden o.a. Bernardina Borra en Gert Urhahn onderzoek naar de vraag: Hoe geven we ruimte aan de toekomst van werk? De publicatie MensenWerk is een aanzet tot actie en nodigt ontwikkelaars, overheid, politiek, bedrijfsleven, burgers en andere belanghebbende uit om hierover mee te denken.

De Achtersluispolder
Daarna zoomen we in op het transformatieproces van de Achtersluispolder. “Dit bedrijventerrein in Zaanstad is dé plek waar met de combinatie van wonen en werken definitief de verbinding met Amsterdam kan worden gelegd”. De locatie, gecombineerd met de groei en de woningbouwopgave van de Metropoolregio Amsterdam, maakt het onvermijdelijk dat in de Achtersluispolder een transformatie naar verstedelijking op gang zal komen.

Maar hoe stuur als gemeente zo’n ontwikkeling zonder grondpositie? Hoe werkt de samenwerking dan? En wat voor werk-woonverhouding is hier toepasselijk? We gaan in gesprek met o.a. gebiedsmanager Arnoud Beens, ontwikkelaar Ton van Namen (Monteflore) en Cyril Stom, initiatiefnemer van Broedplaats de Hoop.

Het Hamerkwartier
Het Hamerkwartier in Amsterdam Noord heeft zich de afgelopen jaren al ontwikkeld tot gemengd en levendig stuk stad, met onder meer studentenwoningen, hybride vormen van maakindustrie, bedrijfsverzamelgebouwen, creatieve en ambachtelijke bedrijven, horeca etc. Inmiddels is het college ingestemd met de Projectnota Hamerkwartier, waardoor er 6700 woningen aan het gebied worden toegevoegd en een verdubbeling van het aantal arbeidsplaatsen gerealiseerd.

Torenhoge ambities dus, maar hoe doe je dat precies? Stedenbouwkundig projectleider Ron van Heusden introduceert de plannen, gevolgd door een nagesprek met een ontwikkelaar en zittende ondernemer in het gebied. Hoe kijken zij tegen de transformatieplannen aan?

Pakhuis De Zwijger's picture Event on Jan 29th
Pakhuis De Zwijger, Communicatie at Pakhuis de Zwijger, posted

Research Files #9: Future materials: stories of innovation

Featured image

Trials and errors of breakthrough innovations in advanced materials with MaterialDistrict, Textile Lab & Emma van der Leest.
Material innovation involves much more than just the development of completely new materials. Generally, it revolves around a revaluation of raw materials, techniques, or residual products that are currently overlooked by the industry as unsuitable for the intended purposes. How does material innovation work in practice, how do you ensure you are meeting a need in the market, and how can you scale up?

With:
Els Zijlstra | Creative director MaterialDistrict
Emma van der Leest | Biodesigner, author Form Follows Organism & Creative Director of BlueCity Lab
Ista Boszhard | Co-founder Waag's TextileLab Amsterdam
Cecilia Raspanti | Co-founder Waag's TextileLab Amsterdam

Form Follows Organism
By discovering materials and processes, that nature has designed but hasn’t patented, Emma van der Leest searches for new grown materials that are completely compostable and minimize the usage of hazardous resources that can cause huge damage to our ecosystem. Biodesign incorporates living organisms e.g. bacteria, fungi, algae or cells into the design process.As biodesigner, Emma collaborated with different disciplines, from scientists, physicists, artists, and designers. How could nature’s sustainable materials become tomorrow’s consumer products? Emma is also the founder and creative director of the BlueCity lab, a laboratory where she opens up a wet, dry and tastelab for anyone who wants to research and develop new materials, from bacteria to waste streams.

TextileLab Amsterdam
The TextileLab Amsterdam is an open lab for fashion, textile and material designers; researchers, artists, and engineers; and creatives interested in exploring the future of the textile and clothing industry. With the lab, Ista Boszhard and Cecilia Raspanti want to focus on the unethical and environmental unfriendly realities of the current textile and clothing industry, which has been a topic of conversation for some time now. By 1. experimenting with craftsmanship, heritage, technology, digital fabrication, and biology, 2. sharing knowledge and 3. pushing the boundaries of the textile and clothing industry, they want to explore alternatives for both the changing values in the industries as innovate the design and production process.

MaterialDictrict
MaterialDistrict is the world’s leading matchmaking platform in the field of innovative materials. The platform is used by R&D- and design professionals of all industries to discover new material solutions. From March 12 to 14, the annual expo MaterialDistrict Rotterdam (formerly known as Material Xperience) will be held in Ahoy. Over 180 participants will show you the latest innovations in architecture, interior, urban & landscapes, products, textiles, and print & sign. Get a hold of a free ticket for the expo!
Event will be in English, more speakers will follow soon!

Pakhuis De Zwijger's picture Event on Jan 16th
Pakhuis De Zwijger, Communicatie at Pakhuis de Zwijger, posted

Talk of The Town #111: De burger als ontwikkelaar

Featured image

Wat komt er kijken bij het creëren van je eigen woonomgeving?
Bij gebiedsontwikkeling wordt er via participatieprocessen steeds vaker naar de burger geluisterd. Deze participatie is tevens een belangrijke pijler onder de Omgevingswet, die vanaf 2021 ingaat. Toch ligt de regie bij de creatie van nieuwe woonomgevingen nu nog vaak bij andere stakeholders. Wat als de bewoners wel de eindverantwoordelijkheid krijgen? Hoe werkt dat en wat voor wijken krijg je dan? Op deze avond kijken we naar een aantal concrete cases waaronder Oosterwold in Almere, Space-S in Eindhoven en De Warren op Centrumeiland in Amsterdam. Betrokkenen delen hun verhalen en trekken de eerste lessen.

Met in dit programma onder anderen
Werner Brouwer | Gebiedsregisseur Oosterwold
Chandar van der Zande | Voorzitter van Vereniging De Ceuvel en wooncoöperatie De Warren
Daan Fröger | Bewoner en begeleider initiatieven Oosterwold
Tineke Lupi | Stadssocioloog, gepromoveerd op de sociale ontwikkeling van nieuwe wijken
Adri Duivesteijn | Voormalig wethouder Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling van gemeente Almere
Imrat Verhoeven | Universitair docent Bestuur en beleid UvA
Erjen Prins | Stedenbouwkundige Centrumeiland en Team Zelfbouw
Saske Klasens | Bewoonster Space-S
Ian van Beek | Bewoner Space-S
Nick Robbesom | Bewoner Space-S

Oosterwold
In Oosterwold is een bijzondere manier van gebiedsontwikkeling aan de gang. Hier hebben de burgers de regie over hun woonomgeving geheel in eigen hand. Op een aantal door de gemeente opgestelde spelregels na zijn er verder geen beperkingen. De bewoners bepalen niet alleen hoe hun eigen woning eruit komt te zien, zij gaan ook over de openbare ruimte, de wegen, het groen en het water. Dit is de ultieme doe-het-zelf gebiedsontwikkeling.

Hoe werkt dit precies? Is dit niet te veel gevraagd van de burger? Wat voor nieuwe constructies ontstaan er tussen burgers, overheden en andere stakeholders zoals nutsbedrijven? En hoe kijkt de gemeente, nu het proces vol aan de gang is, tegen Oosterwold aan? We gaan in gesprek met een bewoner en de gebiedsregisseur: Werner Brouwer.

De Warren
Een kavel kopen en daarop je eigen woning bouwen, komt vaker voor, maar wat nou als je niet het budget hebt om aan zelfbouw te doen en je wel je eigen woonmilieu wil creëren? De Warren is de eerste wooncoöperatie die in Amsterdam aan de slag gaat met zelfbouw voor het sociale- en middenhuur segment. Zij gaan samen met de toekomstige bewoners 36 woningen ontwerpen, bouwen en beheren. Zij laten zien dat ook in een stad als Amsterdam, waar de druk op ruimte hoog is en vele ontwikkelaars vechten voor een plek om te bouwen, zelfcreatie mogelijk is.

Voor wat voor vuren hebben de initiatiefnemers gestaan om dit voor elkaar te krijgen? Hoe behoud je de ambities om een volledig duurzaam, sociaal en betaalbaar woonmilieu te creëren? En wat vraagt het van de burger om in zo’n wooncoöperatie te zitten? We gaan onder andere in gesprek met voorzitter Chandar van der Zande.

Space-S
Ruim 1000 mensen werkten mee aan de ontwikkeling van hun eigen buurt: Space-S in Eindhoven. Hier zijn 402 woningen gecreëerd met een grote variatie in typologie: van appartementen tot lofts tot studio’s. Studenten, starters, gezinnen en ondernemers wonen kriskras door elkaar. De bewoners hebben over een tijdspanne van ruim twee jaar tijdens tientallen bijeenkomsten meegedacht en meegeholpen aan het stedenbouwkundig plan. Nu het project klaar is, staan de bewoners nog steeds aan het roer.

Wij gaan met de bewoners Saske Klasens, Nick Robbesom en Ian van Beek in gesprek over hun ervaringen en blikken terug op het ontwikkelproces. Wat zouden ze anders doen als ze terug konden in de tijd? En hoeveel zeggenschap hebben ze momenteel over hun leefomgeving?

Pakhuis De Zwijger's picture Event on Jan 15th
Pakhuis De Zwijger, Communicatie at Pakhuis de Zwijger, posted

De Circulaire Stad #48: Circulair werkt

Featured image

Knapt de stedelijke arbeidsmarkt op van een niet-lineaire economie? Met wethouder duurzaamheid Marieke van Doorninck.
Reduce, reuse, recycle. De principes van circulariteit betekenen alles voor een groene, duurzame toekomst. Maar de mogelijkheden reiken verder: ook de arbeidsmarkt kan opknappen in de circulaire economie. Deze economie is niet alleen armer in grondstoffen, maar ook arbeidsintensiever. Wat betekent dat voor het werkende bestaan? En hoe kunnen we de potentie voor arbeid benutten?
Nu zijn de belastingen op grondstoffen laag, en op arbeid torenhoog. Schreeuwt de circulaire economie om een radicale belastinghervorming? Welke kansen biedt de circulaire economie voor het bedrijfsleven en de Nederlandse arbeidsmarkt? Deze avond onderzoeken we deze vragen. Hoog tijd voor een brede benadering van de economie van de toekomst.

Met in dit programma onder anderen

Marieke van Doorninck | Wethouder ruimtelijke ordening, grondzaken, duurzaamheid, klimaat en energie in Amsterdam
Sabine Biesheuvel | Co-founder en Managing Director bij BlueCity
Peter Gersen | Ex'tax
Suzanne Kröger | Lid Tweede Kamer GroenLinks
Harald Tepper | Senior Director Circulaire Economie bij Philips
Wouter Buijze | Oprichter Bundles
Wethouder duurzaamheid van Amsterdam Marieke van Doorninck spreekt over haar ambities op het gebied van de circulaire economie. Wat betekent volgens haar de omslag naar een nieuwe economie voor werken in Amsterdam?
GroenLinks Tweede Kamerlid Suzanne Kröger; wat moet de nationale overheid doen om de circulaire economie echt aan te jagen en de potentie voor arbeid te benutten?
Peter Gersen van Ex’Tax lobbyt internationaal voor een omslag van loonbelasting naar grondstoffenbelasting, volgens hen noodzaak voor het slagen van de circulaire economie.
Co-founder en directeur van het Rotterdamse BlueCity, Sabine Biesheuvel, zal vertellen waar circulaire ondernemers tegenaan lopen. Hoe ziet zij een écht circulaire toekomst en wat kan de overheid daarin betekenen?
Harald Tepper is senior directeur Circulaire Economie bij Philips. Philips, van oudsher een familiebedrijf, maakt tegenwoordig refurbished medische apparaten, en stofzuigers van gerecycled plastic. Wat betekent dat voor werken bij Philips?
Oprichter van Bundles, Wouter Buijze, verhuurt wasmachines volgens het principe ‘product as a service’. Hoe werken we in een economie waarin bezit heeft plaatsgemaakt voor lease?

Pakhuis De Zwijger's picture Event on Jan 15th
Pakhuis De Zwijger, Communicatie at Pakhuis de Zwijger, posted

Workshop: Circulair afval verrijkt de stad

Featured image

Hoe krijg je zicht op de potentiële waarde van een reststroom? Leer meer over innovatieve manieren waarop reststromen verwerkt kunnen worden.
In een circulaire economie draait het om reststromen hoger opwaarderen voor meer en betere toepassingen. Als dat lukt, gaan we upcyclen. Wegen de kosten om het werkelijk in de praktijk toe te passen ook op tegen de baten? Gezamenlijk kijken we naar het proces om organisch, plastic en karton afval te reduceren of te opwaarderen.
Vragen die aan bod komen zijn
Hoe krijg je zicht op de potentiële waarde van een reststroom? Wat zijn de alternatieven? En hoe start je de uitvoering? Naast een aantal voorbeeldcases uit de stad bestaat de mogelijkheid om met een eigen reststroom aan de slag te gaan en de eerste stappen richting upcyclen te zetten.
Deze workshop is voor professionals die met hun organisatie aan de slag willen met hun afval- of reststroom. Tijdens de workshop leer je meer over innovatieve manieren waarop reststromen verwerkt kunnen worden. Het levert inzicht in je eigen reststromen waarmee je aan de slag kunt om hier een eigen businesscase voor op te stellen.
Programma
14.00 uur – Ontvangst
14.30 uur – Voorwoord door Dirk Koolen
15.00 uur – Inzicht in je reststromen
15.15 uur – Voorbeelden van good practices en technologie
15.45 uur – Aan de slag met eigen reststroom: welke alternatieven zijn er?
16.15 uur – Het opstellen van de business case
17.00 uur – Afsluiten en borrel

Pakhuis De Zwijger's picture Event on Jan 16th
Pakhuis De Zwijger, Communicatie at Pakhuis de Zwijger, posted

Freelance Friday: Internet@30

Featured image

At the start of the year our one and only speaker is Steven Pemberton. His talks at Freelance Fridays have become a tradition for over 10 years now.

Steven Pemberton is a researcher, author and public speaker, based at the CWI, The Dutch National Research Centre for Mathematics and Informatics. His research is broadly in interaction, and how the underlying software architecture can better support users.
Steven Pemberton about his lecture this year:
“On 19th November 1988, The Netherlands became the first country outside of North America to connect to the open internet, making it truly international. I was one of the first handful of people to connect on that day. So how has it worked out in the intervening thirty years, and what can we still expect? I will discuss.”
Though he has become a Dutch citizen his talk will be in English.
Doors open at 19:00, we’ll start at 19:30.

NL
Ook dit jaar wijken we niet af van de traditie om aan het begin van het jaar een lezing te presenteren van Steven Pemberton.
Pemberton is onderzoeker, schrijver en spreker. Hij werkt in Amsterdam bij het CWI, het centrum voor wiskunde en informatica. Zijn onderzoek gaat in grote lijnen over interactie en de manier waarop software ontwerp gebruikers beter kan ondersteunen. In dat kader is hij ook betrokken bij de W3C (World Wide Web Consortium), dat de open internetstandaarden ontwikkelt en beschermt.
Steven Pemberton over zijn lezing dit jaar:
“On 19th November 1988, The Netherlands became the first country outside of North America to connect to the open internet, making it truly international. I was one of the first handful of people to connect on that day. So how has it worked out in the intervening thirty years, and what can we still expect? I will discuss.”

Hoewel Pemberton inmiddels de Nederlandse nationaliteit heeft aangenomen, zal zijn lezing en de voertaal van de avond Engels zijn.

Pakhuis De Zwijger's picture Event on Jan 11th