Ruby Bijman

Activity

 • 44
  Updates
 • 6
  Smarts
 • 12
  Comments
Ruby Bijman, Content Manager , posted

City-zen Fuck-up Night, geleerde lessen #3: Aan ons enthousiasme zal het niet liggen

Featured image

– aan onze naïviteit wel... Waternet houdt zich bezig met alles wat met water te maken heeft in Amsterdam. Afgelopen jaren komt steeds meer de nadruk op duurzaamheid te liggen en welke rol water daarin kan spelen. “Wij startten eigenlijk 5 jaar geleden al met duurzame initiatieven” zegt strategisch adviseur Otto Reinstra. Voor twee veelbelovende projecten – koude uit drinkwaterleidingen en warmte uit afvalwater – werd subsidie aangevraagd onder het EU-programma City-zen.

Koude uit drinkwater – groot, groter, grootst

Het project werd gestart met als partner een vliegveld inclusief hotels en kantoren. Zo’n gebied heeft een grote vraag naar koude. En leidingen die langs het vliegveld lopen hebben veel koude potentie. Het hele vliegveld kan door deze koude van koeling voorzien worden. Zowel Waternet als het vliegveld waren erg enthousiast. Dat mocht alleen niet heel lang duren….

Voor de problemen die op ons pad kwamen, werd steeds enthousiast gezocht naar oplossingen vanuit Waternet. Maar het gezamenlijke duurzame doel verloren we tegelijkertijd langzaam uit het oog en geld, planning werden de standaard. En toen klapte het.

Nieuwe sanitatie op een onbewoond eiland
Het tweede project ‘warmte uit afvalwater’ werd opgestart. Het project dat zich hier uitstekend voor leende: een nieuwbouwproject van de gemeente waarbij een eiland opgespoten zou worden voor 1500 woningen. Waternet dacht daar enthousiast over mee. De nieuwbouwwoningen op het eiland zouden worden aangesloten en van warmte worden voorzien vanuit de warmte van grijs afvalwater. “We waren erg enthousiast over het mooie veelbelovende energieproject, die echt een bijdrage kon leveren. Achteraf kun je stellen dat die houding vooral naïef was”.

Het nieuwbouwproject is bedacht in tijden van de economische crisis. En dan is in 2014, de crisis was patsboem voorbij. “De gemeente heeft op gebiedsontwikkeling een grote uitdaging; binnen 10 jaar moeten 50.000 woningen gebouwd worden. In zo’n stad komt dan een goed gestroomlijnd gemeentelijk apparaat op gang, waarbij in snel tempo plannen uit 2008 worden gemoderniseerd. Voor we het wisten, waren aanbestedingen de deur uit en ging alles lopen. Gevolg: wij waren te laat. Een brief naar de wethouder waarbij de oorspronkelijke plannen werden herhaald mocht niet baten en werd ons ook niet in dank afgenomen. Resultaat: we stonden aan de zijlijn.”

Zonder harde afspraken heb je niks aan goede bedoelingen

Uiteindelijk stopte het project ‘koude uit leidingwater’ met het vliegveld en konden we het drinkwater project gelukkig uitvoeren met een farmaceutische fabriek – en met succes! Dezelfde vraag, maar een kleinere schaal.

Voor nieuwe sanitatie kwam, naast de geleden teleurstellingen, een ander nieuwbouwproject voorbij. Een initiatief van 20 partijen en bewoners. Een manifest werd ondertekend om een circulaire stadswijk te maken. Een samenwerking tussen gemeente, netwerkbedrijven, woningcorporaties, architecten, bewoners. Voordat de samenwerking werd gestart, waren echter alweer verschillende beslissingen genomen en stond Waternet wederom aan de zijlijn. “Zonder harde afspraken heb je niks aan goede bedoelingen.”

De samenwerking met een woningcoöperatie bleef over, in totaal 800 woningen. Ook hierin bleek dat in de praktijk andere prioriteiten de bovenhand voerde waar Waternet geen partij in was. Onder aan de streep: 300 woningen en wachten we met smart op de installatie hiervan. Die helaas alleen de functie om grondstoffen te winnen uit afvalwater gaat uitvoeren. Koude werd uiteindelijk ook geschrapt…..

Er is een aantal belangrijke lessons learned te trekken – zeker voor een partij als Waternet die innovaties nog niet in het DNA heeft zitten:

 • Enthousiasme is goed, maar het vertrouwen in partners is niet altijd wederzijds. Maak heldere afspraken over doelstellingen, taken en verantwoordelijkheden!
 • Zorg dat je beide enthousiast blijft door regelmatig met elkaar te overleggen en het met elkaar eens te blijven over doelstellingen.
 • We hadden de (economische) ontwikkelingen kunnen voorzien en moeten meenemen in de ontwikkeling van de projecten.
 • Veel wisselingen van de wacht, andere directeuren en managers, komen het project niet ten goede.
 • Doordat we met City-zen subsidie zijn gestart zetten we dit project ook door, in andere situatie zou je waarschijnlijk eerder de handdoek in de ring hebben gegooid.
 • Blijf doorzetten en blijf optimistisch! Ook door ruzie en gedoe eromheen kom je toch weer met medestanders in contact en doen nieuwe mogelijkheden zich voor.

De volgende Fuckup-Night is tijdens de City-zen Days 1-3 April ’19.

Lees hier:

Geleerde Lessen Deel 1: Klimaatneutraal begint bij bewoners, maar ze gaven niet thuis

Geleerde Lessen Deel 2: Innoveren binnen de Gevestigde Orde

Ruby Bijman's picture #Energy
Ruby Bijman, Content Manager , posted

Dutch PLANHEAT Heating & Cooling transition round table with City-zen partners AEB and TU Delft

Featured image

PLANHEAT and fellow European project City-zen (FP7) jointly organized a HC transition session at the Sustainable Energy Systems Conference in Delft. The session started off with a joint presentation on the main issues in the Netherlands. Find out what the panel concluded after the discussions.

The panel that followed covered a wide range of stakeholders, scales and ideas. Tjalling de Vries of the Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate co-moderated with Andy van den Dobbelsteen, and provided the perspective of the national government. The panel consisted of:

 • Jannis van Zanten (Project leader Heating at AEB Amsterdam)
 • Pauline Westendorp (Co-initiator of 02025 in Amsterdam)
 • Ad van Wijk (professor of Future Energy Systems, TU Delft)
 • Jan Willem van de Groep (founder of Factory Zero, co-initiator of the ‘Stroomversnelling’ coalition)
 • Henri Bontenbal (senior consultant Strategy and Innovation, Stedin)

Each panel member was invited to make a five minute pitch, after which there was time for responses from both panel and audience.

The diverse nature of the panel resulted in a broad discussion on technical topics such as energy carriers (DHC, electricity, hydrogen etc) and scales (local, regional, national), but also on implementation challenges on from economic, societal and ownership perspectives. A few examples: we need more guts, citizen engagement (“don’t make it annoying, make it fun!”) and local champions (every Amsterdam neighbourhood has a volunteer energy coordinator). We need to connect traditional stakeholders with innovators, and find the balance between systems of different scales. We also have large scale solutions (hydrogen and electricity, off shore wind farms) as well as regional and local ones (building insulation, (LT)DH, hydrogen salt cavern storage, exchanging and cascading), transitional strategies (using residual heat), and finally historic examples, both of succesful transitions (from horses to cars) and local energy systems (city gas).

The consensus was that even though the challenges are complex and the right answers may differ from place to place, many technical solutions are already available for implementation, and we should start implementing some of them today rather than tomorrow.

The first round table discussion took place on 26th of June, read here the full article: <http://planheat.eu/archives/1259>

Read the whole article written by PLANHEAT: <http://planheat.eu/archives/1308>

Ruby Bijman's picture #Energy
Ruby Bijman, Content Manager , posted

City-zen Fuck-up Night #2 | Innoveren - binnen de gevestigde orde

Featured image

Strategisch adviseur Peter Simões kreeg de afgelopen jaren te maken met veel wisselingen in het management en de daarbij horende wijziging in de strategische organisatie. “Was in het begin van dit project de focus gericht op activiteiten buiten de organisatie en het vergroten van de zichtbaarheid, verplaatste de focus naar optimalisatie van de bedrijfsvoering en afronden van de lopende projecten”.

“In 2012, wilde de organisatie meer doen met de door hun geproduceerde duurzame energie; het zag ernaar uit dat veel verandering zou gaan plaatsvinden in de energiemarkt, waarbij het belangrijk was om bij aan te sluiten.” Zo werd een plan bedacht om samen met andere partijen in het Havengebied de lokaal opgewekte energie, op het juiste moment lokaal in te zetten.

Met deze doelstelling is gestart met de aanvraag voor de EU-subsidie van City-zen. In een dik document voor de EU, waarin prachtig wordt omschreven wat het project in het meest rooskleurige scenario oplevert. “Van tevoren weet je eigenlijk al dat dit resultaat niet behaald kan worden. Je start dus eigenlijk met een 100% faalkans.”

Waar gaat het dan mis?

De techniek is niet zozeer de boosdoener, die is er of kan wel ontwikkeld worden. In zo’n project gaat het mis, omdat er gevraagd wordt om naar een nieuwe onbekende situatie toe te werken, terwijl de organisatie vasthoudt aan de oude situatie. “Met innovatie loop je vaak vooraan. Je moet er daarom altijd voor zorgen dat je niet alleen staat” quote Simões. Om te slagen is het nodig dat het project en de innovatie gesteund worden door directie en management. Hier zat het probleem “Vanaf 2012 tot nu, zijn we 3 directeuren verder”. Door de duur van het project (gestart in 2012), start binnenkort ook de 3de projectleider. “De ambassadeurs van het eerste uur zijn weg.”

De belangrijkste lessons learned volgens Simões zijn*:*

 • Als het om grote organisaties gaat; blijf dicht bij je core-business
 • Binnen onze organisatie werken we in kleine stappen naar een resultaat toe, zodat we kunnen bijsturen waar dit gevraagd wordt. Bij de EU is het op voorhand beschrijven van het uiteindelijke resultaat belangrijk. Deze twee uitgangspunten passen niet bij elkaar.
 • Het speelveld waarin je terechtkomt moet passen bij de organisatie. Binnen onze organisatie wordt een andere taal gesproken dan in de gemeente. Hier zit niet automatische een klik.
 • Zorg voor interne (zittende) ambassadeurs om het project te laten slagen.

De volgende Fuckup-Night is tijdens de City-zen Days 1-3 April ’19.

Lees hier:

Geleerde Lessen Deel 1: Klimaatneutraal begint bij bewoners, maar ze gaven niet thuis

Geleerde Lessen Deel 3: Aan ons enthousiasme zal het niet liggen

Ruby Bijman's picture #Energy
Ruby Bijman, Content Manager , posted

Amsterdam wil fors inzetten op aquathermie om de stad aardgasvrij te maken met City-zen partner Waternet

Featured image

Amsterdam wil aquathermie inzetten om de transitie naar aardgasvrije wijken te realiseren. De gemeente en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht verkennen de mogelijkheid om met het gezamenlijke watercyclusbedrijf en City-zen partner Waternet warmte en koude te onttrekken aan oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater.

In een brief aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vragen wethouder Sharon Dijksma en dijkgraaf Gerhard van den Top van AGV thermische energie uit water te verankeren in het klimaatbeleid.

Als alle bronnen voor aquathermie (oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater) ingezet worden kan 60 procent van de totale huidige warmtevraag in de stad worden ingevuld, aldus de brief. ... Klik hier om de rest van het artikel te lezen op de site van H2O waternetwerk

Onder andere de City-zen projecten Nieuwe Sanitatie in Buiksloterham en Koude uit drinkwater (i.s.m. Sanquin) zijn projecten die de energie-innovaties al toepassen in de praktijk.

Meer weten over "Nieuwe Sanitatie / Bio-refinery", de link naar de projectpagina: <http://www.cityzen-smartcity.eu/neighbourhood-bio-refinery-producing-nutrients-and-heat-from-waste/>

Meer weten over "Koude uit drinkwater", de link naar de projectpagina: <http://www.cityzen-smartcity.eu/ressources/heating-and-cooling/smart-cooling-and-heating-systems-for-pharmaceutical-processes/>

Ruby Bijman's picture #Energy
Ruby Bijman, Content Manager , posted

Amsterdamse wijk Houthaven combineert duurzame warmte én koude

Featured image

Artikel door Duurzaamnieuws.nl. In de Amsterdamse nieuwbouwwijk Houthaven wordt voor het eerst in Nederland op grootschalige wijze milieuvriendelijke warmte én koude toegepast. City-zen partners Westpoort Warmte en AEB hebben een systeem ontwikkeld welke het mogelijk maakt om koude uit het IJ te gebruiken voor het verkoelen van woningen in de wijk Houthaven.

In de Amsterdamse nieuwbouwwijk Houthaven wordt voor het eerst in Nederland op grootschalige wijze milieuvriendelijke warmte én koude toegepast. Dankzij de combinatie van stadsverwarming, koudeopslag in de bodem en koeling met oppervlaktewater uit het IJ zijn de woningen en bedrijven in Houthaven energieneutraal.

De Amsterdamse nieuwbouwwijk Houthaven zette recent een belangrijke stap op weg naar 100 procent duurzaamheid. De 234 huizen van ‘Blok 0’ werden aangesloten op het warmtenet. Net als enkele scholen, bedrijven, ateliers en een hotel in de wijk. De aansluiting op stadsverwarming, waarvoor Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB Amsterdam) de warmte levert, vormt het voorlopige sluitstuk van de duurzame energievoorziening in de toonaangevende wijk, die nu helemaal energieneutraal is.

De keuze om de duurzame lat hoog te leggen, kwam voort uit de wens van de bewoners van ‘Blok 0’, de pioniers van Houthaven, vertelt projectmanager Muriël Hendrikse. ... Lees het hele artikel op Duurzaamnieuws.nl

Lees meer over City-zen project Comfort koeling

Ruby Bijman's picture #Energy
Ruby Bijman, Content Manager , posted

Circular solutions, urban innovation and start-ups in the royal spotlight

Featured image

At the invitation of His Majesty the King, Her Excellency Madam Halimah Yacob President of the Republic of Singapore, visited the Netherlands for a state visit on 21 and 22 November 2018. AMS Institute and Waternet were invited to share their innovations with the delegation. First stop: future sanitation concept for houses. [article by AMS Institute]

At the invitation of His Majesty the King, Her Excellency Madam Halimah Yacob President of the Republic of Singapore, visited the Netherlands for a state visit on 21 and 22 November 2018. AMS Institute and Waternet were invited to share their innovations with the delegation. The visit was hosted at Prodock, an innovation hub for start-up companies at the Port of Amsterdam. This state visit is an affirmation of the close ties between the Netherlands and Singapore, and an excellent opportunity to broaden and deepen bilateral cooperation, especially in the realm of commerce and innovation.

Read the full article by AMS institute

© Photos: Eric Martin Photography

Ruby Bijman's picture #Energy