Ruby Bijman

Activity

  • 44
    Updates
  • 6
    Smarts
  • 12
    Comments
Ruby Bijman, Content Manager , posted

Energy Transition Roadmap Amsterdam: 15/03 in Pakhuis de Zwijger

Wat is de lokale energiepotentie van de metropoolregio Amsterdam?

Amsterdam heeft zich als doel gesteld om CO2-neutraal en aardgasvrij te worden, in lijn met de Parijs-akkoorden. Om succesvol te zijn in het halen van deze klimaatambities, moeten we nu starten. De Roadmap is het masterplan voor een duurzaam energiesysteem voor de metropool Amsterdam. Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability, presenteert de Roadmap met praktische voorbeelden uit lokale buurten en toont de verschillende scenarios in het realiseren van ambitieuze klimaatdoelstellingen.

“CO2-neutraal en aardgasvrij worden, in lijn met de Parijs-akkoorden.” Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Amsterdam is een stad met een grote variatie aan wijken gebouwd in verschillende tijdsperioden, die elk om een specifieke benadering vragen. Voor de duurzame energietransitie zijn ingrijpende maatregelen nodig, zoals vergaande energierenovaties, uitleg van nieuwe warmtenetten en grootschalige productiefaciliteiten voor zonnestroom, geothermie en groen gas. Dit vraagt om harde keuzes, een strakke planning en doortastende aanpak. Het nieuwe college mag er na 21 maart meteen mee aan de slag. Om de transitie tot een succes te maken, met een verbetering van de leefkwaliteit van Amsterdam, moeten politiek, overheid, bedrijven en burgers nauw samenwerken.

Vanuit het Europese onderzoeksproject City-zen is gewerkt aan een routekaart (‘Roadmap’) die kan helpen bij deze Amsterdamse energietransitie.

Met in dit programma onder anderen: Andy van den Dobbelsteen (TU Delft), Jasper Groen (GroenLinks), Ilse Wissink (Energy Exchange Enablers), Otto Reinstra (Waternet), Ilse Koreman (Groene Grachten) , Ingrid Houtepen (Stichting !WOON)

Kijk voor meer details op Pakhuis de Zwijger, Roadmap Amsterdam: https://dezwijger.nl/programma/roadmap-amsterdam

Ruby Bijman's picture News
Ruby Bijman, Content Manager , posted

Dutch Vehicle to Grid pilot: charge and deliver - World premiere in Amsterdam

Featured image

Amsterdam is the first city in the world that installed public charge points that can charge electric vehicles and deliver electricity back to the grid by using Vehicle to Grid (V2G) technology. Vehicle to Grid is part of a collaboration between grid company Alliander, technology company Enervalis, NewMotion and innovation platform Amsterdam Smart City ‘City-Zen programma’.

With V2G technology, electricity stored in the batteries of electric cars can be made available to the grid at times of high demand. In case of low demand, electric vehicles can be recharged. In the future, electric drivers using this technology can receive a fee for their contribution to the grid. In addition, grid operators can use the storage capacity of electric cars to balance peaks and troughs in energy supply and demand. The V2G pilot in Amsterdam is part of the European program City-Zen, in which innovation platform Amsterdam Smart City (ASC) participates. The program aims to create more energy-efficient cities. The first results of the V2G-pilot in Amsterdam are expected at the end of February 2018.

Potential backup
The primary goal of the pilot in Amsterdam is to test V2G technology. Marisca Zweistra of energy company Alliander says: "In close collaboration with our partners, we are testing the impact of V2G on the low-voltage network. In addition, we want to see whether V2G has potential as a back-up in the event of electricity failures and if more of the self-generated solar energy at offices can be used for the electricity supply of these locations. If this is the case, there will be less load on the grid and as a result, fewer expensive power cables will have to be installed.”
Broad deployment of V2G
Most of the V2G-charge points used in this pilot are located at public locations throughout Amsterdam. There also charge points at the offices of accounting firm PwC and at a large sports facility, where electric vehicles can be either charged or provide electricity directly to the internal network of these organizations. This is called Vehicle to Office. NewMotion CEO Sytse Zuidema: “In the Netherlands alone, we’re expecting to have around one million electric vehicles in 2025. At the same time, decentralized generation of electricity through solar panels and wind turbines is responsible for an ever increasing share of the total electricity supply. Due to the irregular availability of sun and wind, it is imperative that storage capacity becomes available so that sustainably generated electricity can be stored for peak moments in energy demand. These developments pave the way for the broad deployment of V2G technology.” The pilot in Amsterdam is one of the 20 City-Zen projects. Coordinator Energy Transition at (ASC) Annelies van der Stoep says: "V2G is definitely one of the technologies that can make an important contribution to sustainable and energy-efficient cities. We are proud to be part of this world premiere.”

More information: http://www.cityzen-smartcity.eu/ressources/smart-grids/vehicle2grid/

Ruby Bijman's picture News