Teska Drosten

Activity

 • 18
  Updates
 • 0
  Smarts
 • 2
  Comments
Teska Drosten, Communicator at Waag, posted

Webinarserie digitalisering: open the black box

Featured image

Ben je werkzaam bij de overheid en wil je jezelf in deze zomer bijspijkeren in de wereld van de digitalisering? Doe dan mee aan de webinarserie digitalisering en open the black box!

Digitale technologie dringt tot in de vezels van de samenleving door en roept vraagstukken op voor beleid en bestuur. Dat brengt kansen met zich mee voor doelmatiger en efficiënter bestuur, maar de praktijk is ook weerbarstig. Zoveel succesvolle oplossingen als er zijn ontwikkeld, zoveel projecten zijn er ook de mist in gegaan, met alle financiële en democratische gevolgen van dien. De vraag die dit oproept: onder welke omstandigheden levert een sterk gedigitaliseerde samenlevingkansen op voor democratisering, en onder welke omstandigheden wordt deze juist bedreigd?

In de vierdelige webinarserie van Waag, Interprovinciale Digitale Agenda (IDA), Provincie Utrecht en iBestuur bekijken we hoe de overheid grip op digitalisering kan krijgen en hoe rollen verschuiven. Deelnemers ‘zoomen uit’ vanuit voorbereide casuïstiek om hun rollen in de zich ontwikkelende informatiesamenleving te bespreken. Niet alleen de rol van de overheid, maar ook die van de bewoner wordt besproken.

Aanmelden kan voor de reeks via dit formulier.

Agenda & thema's

Toegang online omgeving: 09:45
Start programma: 10:00
Einde programma: 11:00

#1: De overheid als techbedrijf | Donderdag 30-07

#2: De mens in de machine? | Donderdag 13-08

#3: Participatie in de slimme, digitale samenleving | Donderdag 27-08

#4: Van datavoorwaarden naar datacommons | Donderdag 10-09

De thema’s die worden behandeld in de webinarserie bieden concrete voorbeelden en lessen voor bestuurders, raads- en statenleden en ambtenaren die hun perspectief op digitalisering en datagebruik willen verrijken en onderling de discussie willen aangaan. In de webinar gaan experts van Waag in gesprek met mensen werkzaam in of rond de overheid. Daarnaast worden deelnemers uitgenodigd te reageren op stellingen en vragen live in te sturen. De serie is niet bedoeld om details over technieken uit te lichten, maar om technische ontwikkelingen bestuurlijk, politiek en ambtelijk te kunnen wegen en kwalificeren.

Voorafgaand aan de webinars ontvangen deelnemers alle informatie rond de thema's en programma van de afleveringen. Op de donderdagochtend is de online ruimte open om 09:45 en begint de webinar om 10:00 uur.

Deze webinarserie wordt mede ontwikkeld met ondersteuning van de Provincie Utrechten de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA).

Teska Drosten's picture Online event on Jul 30th
Teska Drosten, Communicator at Waag, posted

Hollandse Luchten

Featured image

Via diverse pilots, burgermetingen en evenementen brengen we de leefomgeving van Noord-Holland in kaart en zetten we deze gezamenlijk om in actie. Door data samen te verzamelen, zullen we ook samen op zoek gaan naar oplossingen. Deze aanpak noemen we citizen sensing. Hollandse Luchten maakt gebruik van experimentele technologie en onderzoekt de waarde van nieuwe sensortechnologie voor inwoners van Noord-Holland.

Via diverse pilots, burgermetingen en evenementen brengen we de leefomgeving van Noord-Holland in kaart en zetten we deze gezamenlijk om in actie. Door data samen te verzamelen, zullen we ook samen op zoek gaan naar oplossingen. Deze aanpak noemen we citizen sensing. Hollandse Luchten maakt gebruik van experimentele technologie en onderzoekt de waarde van nieuwe sensortechnologie voor inwoners van Noord-Holland.

Pilots
De belangrijke doelstelling van de pilot opzet van Hollandse Luchten is het betrekken van burgers rondom data verzameling om zo op basis van nieuwe inzichten een leefbare en duurzame samenleving mogelijk te maken. Door open innovatiemethoden in te zetten in combinatie met het gebruik van betaalbare open hardware en nieuwe digitale mogelijkheden, worden burgers betrokken en ontwikkelen ze handelingsperspectief in het aanpakken van belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Hollandse Luchten maakt hierbij gebruik van experimentele technologie en onderzoekt de waarde van nieuwe sensortechnologie voor inwoners van Noord-Holland.

Partners
In dit project onderzoeken we in opdracht van Provincie Noord-Holland hoe door middel van open source en betaalbare meetsensoren, burgers meer inzicht kunnen krijgen op de luchtkwaliteit in gebieden waar de leefkwaliteit onder druk staat. Hier werken meerdere partners aan mee o.a.: RIVM, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst Noordzeekanaal, TATA Steel, Smart City Haarlem, Gemeente Zaanstad, Gemeente Haarlem, Buiksloterham Circulair, Brak! IJmuiden en Waag.

Citizen Sensing
Citizen sensing is een nieuwe manier om de leefomgeving in kaart te brengen. Een belangrijk onderdeel van deze leefomgeving is de luchtkwaliteit. Traditioneel gezien wordt luchtkwaliteit gemeten door officiële meetstations van partijen zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD. Deze meetstations geven nauwkeurige maar plaatsgebonden data. Luchtkwaliteit kan echter sterk verschillen per locatie en tijdstip. Omdat er relatief weinig meetstations zijn wordt de luchtkwaliteit op veel locaties of geschat via berekeningen en voorspellingen of niet gemeten waar dat wel belangrijk is. Hoe is de luchtkwaliteit van een basisschool of voetbalclub naast een drukke verkeersweg, bijvoorbeeld, of voor mensen die in de buurt van een fabriek wonen?

Citizen sensing probeert dit gat op te vullen met burgermetingen van luchtkwaliteit. Met goedkope en toegankelijke open-source sensoren kan de luchtkwaliteit door heel het land in kaart gebracht worden. Op deze manier kan citizen sensing lokale problematiek aankaarten en biedt het data om verandering teweeg te brengen. Met data kan bijvoorbeeld een nieuw gesprek op gang gebracht worden dat gebaseerd is op een beter inzicht van de situatie. Ook kunnen oplossingen beter worden afgestemd op de werkelijke lokale situatie. Het RIVM onderzoekt dit van hun platform Samen Meten aan Luchtkwaliteit. In de volgende video leggen ze uit waarom dit belangrijk is.

Waag en Citizen Sensing
Voor Waag is Hollandse Luchten een belangrijk project binnen haar onderzoek naar burgergedreven dataverzameling over de kwaliteit van leefomgeving. Waag deed hier eerder in Europees verband onderzoek naar onder de noemer Making Sense. In samenwerking met o.a. Barcelona, Pristina (Kosovo) en Amsterdam werd in negen pilots gekeken naar dit soort onderzoek. Over dit project verscheen de documentaire: Citizen Science Revolution.

Teska Drosten's picture #Citizens&Living
Teska Drosten, Communicator at Waag, posted

Routekaart Digitale Toekomst

Featured image

De tijdelijke commissie Digitale Toekomst presenteert vandaag haar advies aan de Tweede Kamer. Waag adviseerde de commissie & werkte nauw samen in het opstellen van de 'Routekaart Digitale Toekomst'. Die is nu gratis te downloaden via: https://waag.org/nl/article/waag-adviseert-tweede-kamer-over-digitalisering

Nederland digitaliseert in hoog tempo. Waar in de vroege dagen van het internet slechts een enkeling online was en technologie voorbehouden aan specialisten of pioniers, heeft tegenwoordig iedereen te maken met technologie en werkt digitalisering door in alle hoeken van de samenleving. Om beter sturing te kunnen geven aan de digitale ontwikkelingen besloot de Tweede Kamer vorig jaar tot de oprichting van de Tijdelijke Commissie Digitale toekomst. Onder leiding van Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) werkte de Commissie de afgelopen maanden aan onderzoek en de ontwikkeling van voorstellen voor de rol van de Tweede Kamer rondom digitalisering. Vandaag presenteert ze haar bevindingen in een rapport onder de titel: Update vereist, grip op de digitale transitie. We zijn blij dat Waag in verschillende vormen heeft kunnen bijdragen aan dit onderzoek.

In opdracht van de Tijdelijke Commissie ontwikkelde Waag de ‘Routekaart Digitale Toekomst’ die nu voor iedereen te downloaden is. De routekaart geeft een kompas om te navigeren door de wereld van digitalisering en technologie. Deze technologie heeft een zichtbare buitenkant, maar wat gebeurt er achter de schermen? De gemiddelde gebruiker beleeft technologie alsof zij naar een ijsberg kijkt: het topje is zichtbaar maar het grootste deel blijft onzichtbaar. Onder water wordt technologie bedacht, ontworpen, aangestuurd en geoptimaliseerd.

Omdat zo’n groot deel van de werking van technologie onzichtbaar is, kan het soms voelen alsof het ons overvalt; alsof technologie iets is dat zich op magische wijze ontwikkelt zonder dat we er zelf grip op hebben. Maar elke laag van die ijsberg hebben we zelf gemaakt: uiteindelijk is alle technologie ontwikkeld door mensen. Daar ligt ook de sleutel tot het verkrijgen van meer grip op deze ontwikkelingen: we moeten niet alleen kijken naar het topje, maar met elkaar de hele ijsberg zien. Vervolgens kunnen we dan met iedereen die het aangaat de technologie ontwerpen volgens de waarden die voor ons belangrijk zijn.

We zien de Routekaart als een concept dat verder uitgewerkt en toegepast kan worden. We doen dit als onderdeel van het onderzoek naar de Public Stack. Hierin verkennen we de mogelijkheid om de verschillende lagen van de technologie-stack in te richten gebaseerd op een fundament waarin publieke waarden centraal staan.

Download de routekaart hier: https://waag.org/sites/waag/files/2020-05/routekaart-digitale-toekomst-v0.3.pdf

Teska Drosten's picture #DigitalCity
Teska Drosten, Communicator at Waag, posted

Maker initiatives during the corona crisis

Featured image

While experts point out that the coronavirus is likely to spread through the air, healthcare workers are currently walking around with surgical masks unable to filter airborne virus particles. With a snorkel mask attached to a certified filter, you may be fully protected.

That is reason for Pieter van Boheemen to take action. He wants to collect masks and calls on makers to help with the further design, validation and production of parts needed to connect the masks to certified P3 filters of various brands.

During the online meetup next Wednesday, April 8 at 8:00 PM, we will exchange knowledge with students, makers, medical technologists, producers and healthcare professionals who are working on the development of spacers with which Decathlon Easybreath snorkel masks, in combination with filters, can be used as a protective mask for doctors and nurses. The masks seem very suitable for that. Pending the results of a technical validation by TNO, among others, there is already a lot of experimentation with the possibilities.

Start: 20:00

Location: Zoom (link follows after registration)Participation is free of charge.

Register here!

Goal of the meetup

• First inventory of questions and answers about the design and use of the masks, connecting pieces and filters;

• Determine a strategy to collect, check, disinfect and distribute as many Decathlon Easybreath snorkel masks as possible;

• Strategies to set up a (decentralized) production chain for the production of spacers (a network of industry / makers / maker spaces);

• Strategies to accelerate validation and include the use of Easybreath masks in the RIVM / OMT advice.

Background information

RIVM (Dutch Agency for Health Care & Environment) still assumes that the coronavirus is not spread through aerosols that can arise during coughing and sneezing. A few days ago, the American MIT actually reported in the Journal of the American Medical Association that this is the case. Nature (Magazine) also argues that we have to err on the side of caution. For Pieter van Boheemen, who has the lead in this online meetup, the uncertainty is the reason for going for maximum protection. To make that possible, we need to provide a proven safe alternative to the FFP masks that are in great shortage. This alternative must be scalable to use in all healthcare institutions in the Netherlands. The snorkel masks and filters may offer this solution.

Pieter bases himself on the work of Stanford's Prakash Lab, an organization for curiosity-driven research. They work with scientists from the Swiss EPFL, the 3D printing firm FormLabs and anaesthetists from the Utah School of Medicine plus a colorful group of enthusiasts from all over the world. They keep track of their progress in a Google doc. Snorkel masks are also used for ventilation in Italy, Spain, France, Belgium, the Czech Republic and many more countries.

Similar initiatives have also started in the Netherlands: the Covid Lifesaver Mask, for example. The following article in the FD of 2 April shows that people are waiting on TNO for the results of a technical validation.

The difference between the Dutch and American initiative lies further in the filter. The COVID Life Saver Mask initiative uses HME filters (which are now used, for example, to connect tubing from respirators to a patient). Damen has also joined the initiative and may be able to supply thousands of Air-Wave filters. In these exceptional times, however, there is a shortage of everything. When you think of the thousands of people who work in healthcare, you understand that we need to look at more than just these Damen units and the HME filters. Prakash assumes a wider range of filters, including those of gas masks and dust masks (according to the P3 filter standard). The advantage of the P3 filters is that they last much longer than HME filters, which need to be replaced every 24 hours. The annoying thing is that every brand of P3 filter has a different connection. Pieter now designs and prints coupling pieces that he tests with filters from the brands 3M, Drager, Honeywell, Climax and Spasciani.

There are still many questions that creators and others can help. For example, we are looking for stocks of filters and parties that can validate the connections. There are also many practical questions about the wearing comfort of the masks, how well they can be sterilized and how the connectors and the filters can be reused.

Pending the validation and finding the answers to the questions above, we can already start collecting the correct masks. This mainly concerns the Decathlon Easybreath snorkel masks. After the meetup we will let you know how we are going to organize this.

Teska Drosten's picture Event on Apr 8th
Teska Drosten, Communicator at Waag, posted

Hackathon de groene stad

Featured image

Wat zijn de alternatieven voor het vergroenen van steden als de ondergrond geen ruimte biedt? Hoe kunnen we de biodiversiteit in de stad versterken? Met welke vergroening maken we de stad weerbaarder tegen de klimaatcrisis? Met deze vragen gaan we aan de slag op woensdag 17 juni tijdens de hackathon de groene stad. Ben je groenfanaat, ontwerper, data-expert of zit je gewoon vol goede ideeën voor meer groen in de stad? Doe mee en maak kans op 20.000 euro subsidie om jouw idee te realiseren.

Voor wie?
We zijn op zoek naar een bont gezelschap stadmakers, natuurexperts, studenten, onderzoekers, kunstenaars, stadsboeren, ontwerpers, techneuten, ondernemers, projectontwikkelaars en beleidsmakers die hun kennis en creativiteit willen inzetten voor een groene, gezonde en duurzame stad. Aanmelden met een team? Dat kan!

Meld je hier aan

Wat kan je verwachten?
Twaalf uur lang gaan we samen op zoek naar slimme oplossingen voor het vergroenen van steden binnen vier thema’s:

 • Bovengronds vergroenen met ondergronds ruimtegebrek;
 • Met participatie meer biodiversiteit in de stad;
 • Vasthouden van de waarde van groen in stedelijke planning;
 • Met groen weerbaarder tegen de klimaatcrisis.

Tijdens de hackathon word je uitgedaagd om je creativiteit, expertise en goede ideeën in te zetten om duurzame en slimme oplossingen te bedenken voor meer groen in de stad. Je bepaalt zelf met welke challenge je aan de slag gaat en wordt vervolgens ingedeeld in een interdisciplinair team. Elk thema wordt begeleid door een coach en er zijn verschillende experts aanwezig. In de ochtend staan inspirerende sprekers op het podium en gedurende de dag helpen boeiende datasets, een datavisualisatie helpdesk en verschillende creation stations jouw groep bij het bouwen van slimme oplossingen voor de verschillende challenges.

De hackathon biedt een unieke kans om andere specialisten te leren kennen en van elkaar te leren. Bovendien is er een prijs te winnen! De dag wordt afgesloten door presentaties van de verschillende resultaten voor een jury. Het winnende concept ontvangt 20.000 euro subsidie voor de uitwerking van het idee. Carola Schouten, Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, sluit de dag af.

Programma
De hackathon vindt plaats in de monumentale en duurzame Mauritskazerne in Ede, vlakbij station Ede-Wageningen.

Deelname is inclusief lunch en diner.

Start programma: 10:00 uur.

Meld je hier aan

Let op: we zijn op zoek naar een divers gezelschap en hebben in totaal plek voor 150 deelnemers.

Teska Drosten's picture Event on Sep 30th
Teska Drosten, Communicator at Waag, posted

Conversation about civic engagement in smart city initiatives

Hello,

My name is Teska and I am currently writing my masterthesis about civic engagement in the smart city developments. As a case I am analyzing this platform and look how different stakeholders position civic engagement, since the citizen is presented as an important link between the different stakeholders. I am looking for people that are also interested in the role of citizens within the smart city developments. Do you have a company or project that is focused on citizens or do you mainly follow the theme Citizens & Living on this platform?

Send me a direct message or email to teskadrosten@gmail.com. It will be valuable to talk with some people about this subject next to my own analysis.

Thank you in advance!

Best,

Teska Drosten

Teska Drosten's picture #Citizens&Living