Melchior Kanyemesha

Activity

  • 28
    Updates
  • 29
    Smarts
  • 5
    Comments
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead at Amsterdam Smart City, posted

Energy Innovation blog #1: ANCPlasma

Featured image

Every week I present this community with one of the smart energy solutions that I came across during conversations I have with innovators. These solutions may help Amsterdam realise the energy transition in a more effective or efficiënt manner.

For this first post I will focus on a mindblowing invention. it's full-on Star Trek, but hardly fiction. Entrepreneur Adriaan Koene of Alpha Solutions B.V. gives us: ANCPLASMA. (In Dutch)

For this first post I will focus on a mindblowing invention. it's full-on Star Trek, but hardly fiction. Entrepreneur Adriaan Koene of Alpha Solutions B.V. gives us: ANCPLASMA. (In Dutch)

Wat is de oplossing?

Eerst het concept plasma. Plasma is een aggregatietoestand. We kennen aggregatietoestanden traditioneel als gas, vloeibaar en vast. Plasma voegt hier een vierde variant aan toe. Plasma wordt bijvoorbeeld gebruikt in tv-schermen, zit verstopt in tl-buizen, en wordt ingezet als een hitteschild voor terugkerende ruimteschepen.

In de afgelopen vier jaar heeft Alpha Solutions ANCPlasma ontwikkeld. Dit plasma scheidt stoffen tot op atoomniveau en is in staat deze in een nieuwe toestand te brengen. Dit creëert een nieuwe stof. Volkomen krankzinnig. En naast krankzinnig is dit in wezen een ultieme circulaire uitvinding: alle waardevolle bouwstenen in huishoud- & industrieel afval worden opnieuw gebruikt. Alpha Solutions kan met dit plasma ammoniagas en grafeen produceren. Wat zijn ammoniagas en grafeen?

Ammoniagas kan als duurzame energiebron gebruikt worden. Op ammoniagas kunnen auto’s rijden, schepen varen, vliegtuigen vliegen en cv-ketels, gasfornuizen en elektriciteitscentrales branden. En dit nagenoeg zonder enige aanpassing aan de motor of installatie.

Grafeen is 200 keer sterker dan staal en kan een uiterst licht constructiemateriaal zijn voor auto's en vliegtuigen. Die worden hierdoor vele malen lichter en daardoor wordt weer energie bespaard. Daarnaast is het zeer geschikt voor elektriciteit, transport en in de chipindustrie.

Hoe draagt dit bij aan de energiedoelstellingen van Amsterdam?

Voor de energietransitie is met name de productie van ammoniagas interessant. Om dit te produceren is alleen water en lucht nodig. De bouwstenen van ammoniagas zijn namelijk waterstof en stikstof. Toegegeven, om ammoniagas te maken is ook energie nodig. Hiervoor is een stopcontact voldoende. Van elektriciteit maakt ANCPlasma, je raadt het al, plasma. De energiebalans is ongeveer 30/70. Al denkt Alpha Solutions dat ze dit met wat finetuning naar 20/80 kunnen brengen. Verbranding van ammoniagas resulteert in waterdamp en stikstof en gaat daarmee dus weer terug naar waar het vandaan kwam.

ANCPlasma is in staat om ter plekke ammoniagas te produceren. Er is op die manier geen voorraad en geen transport nodig. Het ammoniagas wordt bovendien in een gesloten systeem geproduceerd. Voor een cv-ketel is de zogeheten AMO-unit zo groot als een schoenendoos. Dit maakt het eenvoudig te installeren naast de ketel (en voor nieuwe ketels in de behuizing).

Al met al kan ANCPlasma de overstap naar aardgasvrije warmte enorm versnellen. Dit kan op twee manieren.

De eerste optie draait om huizen die worden opgewarmd met de bestaande cv-ketel op ammoniagas, zonder dat het gasnetwerk een rol hoeft te spelen. Het wordt daarbij interessant om de invloed van de grote hoeveelheid AMO-units op het elektriciteitsnet te zien.

Een tweede mogelijkheid is dat er in Amsterdam middels een ANCPlasma-centrale een enorme hoeveelheid ammoniagas wordt geproduceerd. Dit zou vervolgens via het huidige gasnetwerk vervoerd moeten worden. Als dit proces op grote schaal mogelijk wordt, dan kan aardgas collectief worden vervangen door ammoniagas.

In het eerste scenario zou je een eenmalige investering doen en daarna slechts voor stroom betalen. In het tweede scenario zou je van een energieleverancier zowel stroom als ammoniagas afnemen.

Wat is er voor nodig om deze oplossing in Amsterdam te implementeren?

Drie zaken.

Ten eerste is er een grote financieringsvraag. De techniek is bewezen in laboratoria en wordt continue doorontwikkeld, maar er is nog het één en ander te organiseren voordat de eerste fabriek klaar is.

Ten tweede is het belangrijk om aansluiting te vinden bij huidig beleid en initiatieven die Amsterdam aardgasvrij kunnen maken. Om de juiste toepassing te vinden, ga ik het gesprek aan met de gemeente, Liander, woningcorporaties, maar bijvoorbeeld ook met Westpoort Warmte en Waternet.

Ten derde zullen we moeten testen. We zullen de eerste huishoudens moeten vinden die deze technologie willen uitproberen. Niet dat er risico's zijn, maar pionieren blijft toch spannend. Na het experiment, is het van belang om goed te evalueren met bewoners en eerder genoemde stakeholders. Een dergelijke technologie kan zowel additief als disruptief worden ingezet, maar het belangrijkste is dat Amsterdam er in zijn geheel beter van wordt.

Wat vindt de community? Als Amsterdam in staat zou zijn om op grote schaal middels plasma een groene energiebron te creëren, wat betekent dit voor onze huidige inspanningen binnen de energietransitie?

Melchior Kanyemesha's picture News
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead at Amsterdam Smart City, posted

Even kennismaken..

Featured image

Het is alweer 2018. Ruim 12 jaar werkt Amsterdam aan de energietransitie. De stad is hard bezig om grootschalig groene energie op te wekken, ons collectieve energiegebruik te verminderen en om van het aardgas af te stappen. Door het energiesysteem in Amsterdam structureel te verduurzamen, proberen we de CO2-uitstoot terug te dringen en ons voor te bereiden op de toekomst.

Dag slim Amsterdam,

Het is alweer 2018. Ruim 12 jaar werkt Amsterdam aan de energietransitie. De stad is hard bezig om grootschalig groene energie op te wekken, ons collectieve energiegebruik te verminderen en om van het aardgas af te stappen. Door het energiesysteem in Amsterdam structureel te verduurzamen, proberen we de CO2-uitstoot terug te dringen en ons voor te bereiden op de toekomst.

En dat gaat goed - zo goed zelfs, dat er ruimte is om de lat hoger te leggen. Dat was de boodschap van het college van B&W van Amsterdam aan de gemeenteraad, als reactie op de monitor Staat van Duurzaam Amsterdam van juni 2017. In deze monitor valt te lezen dat de stad minder energie gebruikt en dat er meer duurzame energie wordt geproduceerd dan in 2013. Gelukkig maar, we hebben immers een planeet te redden.

De lat hoger leggen, betekent ook nieuwe manieren aangrijpen om die lat te bereiken. Daarom ben ik de komende tijd op zoek naar slimme ideeën en innovaties die bijdragen aan de energietransitie van Amsterdam. Technische oplossingen, sociale oplossingen, mogelijkheden om energie op te wekken, of juist te besparen, noem het maar op. Ontzettend gaaf om door Nederland te mogen reizen en met zoveel enthousiaste innovators te spreken!

Wat ook leuk is: dit doe ik niet alleen, dit doe ik ook met jullie! Alle interessante ontdekkingen die ik tijdens mijn zoektocht maak, deel ik binnen deze community. Zo blijft slim Amsterdam op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, krijgen nieuwe samenwerkingen kans en krijgen goede ideeën de zichtbaarheid die ze verdienen. Ik zal stilstaan bij 3 vragen. 1) Wat is het voor oplossing? 2) Hoe draagt het bij aan de energietransitie? 3) Wat is er nodig om te realiseren?

Heb je vragen, of ook een slimme oplossing? Schroom niet om me te benaderen!
Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook.

Vriendelijke groet,
Melchior

Lees hier de aanbiedingsbrief Staat van Duurzaam Amsterdam, 29 augustus 2017

https://www.amsterdam.nl/publish/pages/773889/aanbiedingsbrief_staat_van_duurzaam_amsterdam.pdf

Melchior Kanyemesha's picture News
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead at Amsterdam Smart City, posted

Energy Innovation Blog

Featured image

In a weekly blog the CTO Amsterdam presents technical and social innovation in the field of energy. By collecting new solutions we want to accelerate the energy transition in Amsterdam. We ask three questions: what is it, how does it contribute to the energy transition of Amsterdam and what is needed to implement the solution?

In een wekelijkse blog presenteert CTO Amsterdam technische en sociale innovatie op het gebied van energie. Door nieuwe oplossingen te verzamelen willen we de energietransitie in Amsterdam versnellen. We stellen drie vragen: wat is het, hoe draagt het bij aan de energietransitie van Amsterdam en wat is er nodig om de oplossing te implementeren?

Melchior Kanyemesha's picture #Energy
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead at Amsterdam Smart City, posted

The first Smart Session was a succes!

Featured image

De eerste editie van de Smart Sessies is reeds achter de rug! Met veel trots en enthousiasme kijken we terug op de output die we hebben opgehaald. De sessie begon wat aftastend, maar al gauw braken goede discussies los. De deelnemende initiatieven waren: De Groene Grachten, ROEF en Park om de Hoek. Drie groene initiatieven met een sterke focus op de Amsterdamse bewoner. Uit de gesprekken haalden we drie overlappende thema’s op die de initiatieven in meer of mindere mate bezig houden.

Ten eerste: Hoe vergroot je je eigen legitimiteit?
Als startend initiatief ben je op zoek naar grote klanten en samenwerkingsverbanden, maar het is in de beginfase moeilijk om de aandacht te trekken van grote bedrijven. Wanneer deze gesprekken eindelijk op gang zijn gekomen is het bovendien moeilijk om een goede deal te krijgen.

Ten tweede: Hoe maak je je effecten en toegevoegde waarde meetbaar?
Duurzame initiatieven bieden vaak geen concrete producten en bewerkstelligen een beperkt financieel rendement. Het resultaat ligt eerder op ecologische, sociale en maatschappelijke waarde. Om je eigen bestaansrecht aan te tonen is het belangrijk om je toegevoegde waarde meetbaar te maken. Hoe doe je dat? Wie kan je daarbij helpen?

Ten derde: Hoe creëer je een stabiel businessmodel?
Duurzame initiatieven komen vaak van de grond middels subsidies en gemeentelijke steun. Verdere inkomsten komen uit sponsoren en samenwerkingen, maar zijn minimaal en bovendien niet structureel. Acquisitie is tijdrovend, waardoor het de dagelijkse werkvoering enorm kan vertragen. Hoe zorg je voor een stabiele financiële basis waarmee je bent ingebed in het ecosysteem?

Klik hier voor een vergrote afbeelding:
https://smartcity.imgix.net/page_featured_image//590b1a689c7ff?options=&w=1000&h=1000&auto=format&

De eerste editie van de Smart Sessies is reeds achter de rug! Met veel trots en enthousiasme kijken we terug op de output die we hebben opgehaald. De sessie begon wat aftastend, maar al gauw braken goede discussies los. De deelnemende initiatieven waren: De Groene Grachten, ROEF en Park om de Hoek. Drie groene initiatieven met een sterke focus op de Amsterdamse bewoner. Uit de gesprekken haalden we drie overlappende thema’s op die de initiatieven in meer of mindere mate bezig houden.

Ten eerste: Hoe vergroot je je eigen legitimiteit?
Als startend initiatief ben je op zoek naar grote klanten en samenwerkingsverbanden, maar het is in de beginfase moeilijk om de aandacht te trekken van grote bedrijven. Wanneer deze gesprekken eindelijk op gang zijn gekomen is het bovendien moeilijk om een goede deal te krijgen.

Ten tweede: Hoe maak je je effecten en toegevoegde waarde meetbaar?
Duurzame initiatieven bieden vaak geen concrete producten en bewerkstelligen een beperkt financieel rendement. Het resultaat ligt eerder op ecologische, sociale en maatschappelijke waarde. Om je eigen bestaansrecht aan te tonen is het belangrijk om je toegevoegde waarde meetbaar te maken. Hoe doe je dat? Wie kan je daarbij helpen?

Ten derde: Hoe creëer je een stabiel businessmodel?
Duurzame initiatieven komen vaak van de grond middels subsidies en gemeentelijke steun. Verdere inkomsten komen uit sponsoren en samenwerkingen, maar zijn minimaal en bovendien niet structureel. Acquisitie is tijdrovend, waardoor het de dagelijkse werkvoering enorm kan vertragen. Hoe zorg je voor een stabiele financiële basis waarmee je bent ingebed in het ecosysteem?

Melchior Kanyemesha's picture News
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead at Amsterdam Smart City, posted

Smart Sessies

Featured image

We help Smart City Projects to share knowledge, and transform best-practices into solutions for communal problems. (Dutch).

Programma:
1. Value and Impact: de eerste sessie heeft als doel om kennis te maken en enkele gemeenschappelijke knelpunten onder de loep te nemen. We gaan inventariseren welke dwarsverbanden voor groei er zijn en identificeren welke kansen er zijn in een gedeeld ecosysteem. Datum: 18 april 2017, 09.00 - 12.00

2. Business Models: de tweede sessie gaan we kijken naar business modellen en smart partnerships. Veel smart city projecten bestaan uit samenwerkende partijen met verschillende achtergronden en belangen. Toch hebben ze een gezamenlijk doel: het neerzetten van een levensvatbaar smart city initiatief. Een effectieve manier om dit te bereiken is het gezamenlijk ontwikkelen van een smart business model. Onderwerpen die aan bod komen: gezamenlijke waardecreatie, afstemmen van belangen, co-creatie, waardepropositie en verdienmodel. Voorgestelde datum: 30 mei 2017, 09.00 - 12.00

3. User involvement: Wie zijn je eindgebruikers en hoe betrek je hen? In de meeste definities van Smart Cities worden burgers beschouwd als belangrijkste eindgebruikers. Toch zien we dat bij vele innovatieprojecten de burger, of breder, de eindgebruiker niet direct betrokken worden, terwijl dat wel bij de doelstelling van het project hoort. Binnen dit thema gaan we verder bekijken wie de eind-gebruikers eigenlijk kunnen zijn. Zijn dat alleen burgers, of ook andere organisaties, investeerders of toevallige passanten? Er zijn al vele studies gedaan waaruit kansen, tools en inzichten op gebied van user involvement zijn beschreven. Dit gaan we vertalen naar praktische handvaten voor projecten in de Amsterdamse context. Voorgestelde datum: 20 juni 2017, 09.00 - 12.00

4. Upscaling: Hoe kan je project echt schaal krijgen? Dan moet je de pilotfase voorbij komen. In de life cycle van een smart city project komt er vroeg of laat een moment waarin 'opschalen' belangrijk wordt. Welke manieren van opschalen zijn er, welke drivers en barrières zijn er die opschalen en replicatie kunnen stimuleren of juist hinderen? Wat kunnen we leren van bestaande voorbeelden? En hoe vind je de massa en de kennis die verdere opschaling van het project mogelijk maken? Voorgestelde datum: NNTB, 09.00 -12.00

Melchior Kanyemesha's picture #SmartCityAcademy
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead at Amsterdam Smart City, posted

100.000 Energy Neutral Homes

Featured image

How do we get from the current situation, with badly insulated houses, to a future with homes without fossile fuels?

Partners

c_2375118594_2101_2570057158.jpeg?option

c_2375118594_2404_3334218796.png?options=&w=600&h=371&auto=format&

c_2375118594_2406_2543073637.gif?options=&w=600&h=371&auto=format&

Melchior Kanyemesha's picture #Energy