Melchior Kanyemesha

Activity

  • 29
    Updates
  • 31
    Thumbs up
  • 6
    Comments
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead , posted

Energy Innovation blog #2: Ee'yoo

Featured image

Every week I present this community with one of the smart energy solutions that I came across during conversations I have with innovators. These solutions may help Amsterdam realise the energy transition in a more effective or efficiënt manner.

For this second post I will focus on an ambitious start-up. It combines process-management, ICT and financial instruments to speed up the renovation of buildings to make them more sustainable. I'm talking about: Ee'yoo. 'The easiest way to a sustainable household'. (In Dutch)

For this second post I will focus on an ambitious start-up. It combines process-management, ICT and financial instruments to speed up the renovation of buildings to make them more sustainable. I'm talking about: Ee'yoo. 'The easiest way to a sustainable household'. (In Dutch)

Hoe werkt de oplossing?

Ee'yoo is regisseur van buurtgerichte verduurzamingstrajecten om de bestaande bouw versneld van het aardgas af te krijgen. Een complexe klus en daarvoor kiezen zij voor allesomvattende aanpak. De dienstverlening van Ee'yoo richt zich namelijk op een combinatie van procesmanagement, data-analyse, bewonerscommunicatie via een app, en gebouw gebonden financiering. Dit moet zorgen voor een betaalbare renovatie waarin alle drempels voor bewoners worden weggenomen. Momenteel wordt de Ee'yoo methode ingezet binnen een samenwerkingsverband in Eemnes waarbij in een jaar 1.000 woningen worden gerealiseerd. Daarnaast heeft Ee'yoo internationale aandacht, via een beginnende samenwerking met de TU Delft, de Berkely university in California en PG&E, de grootste netbeheerder van Californië.

Het regisseren van verduurzamingstrajecten is op zich niets nieuws. Dus wat maakt dit zo onderscheidend? Wat ik vooral interessant vind aan Ee'yoo is hun toepassing van automatisering in combinatie met de gebouw gebonden financiering. Om te beginnen maakt Ee'yoo gebruik van verschillende opendata bronnen om gebiedsgericht advies te geven om knelpunten en kansen te identificeren, kosten in te schatten en de haalbaarheid van een project te bepalen. Dit wordt gebruikt om lokaal een (technisch) procesplan samen te stellen tussen de gemeente, woningeigenaren, en bouw- en installatiebedrijven.

Bewoners worden in dit proces persoonlijk meegenomen om hun wensen en deelname te bespreken, maar ook hun investeringsruimte. Om dit proces te ondersteunen heeft Ee'yoo een gebruiksvriendelijke app ontwikkeld die bewoners stapsgewijs in de verduurzaming van hun buurt mee neemt. De app fungeert als centrale informatievoorziening, communicatietool en speelt na oplevering een rol in monitoring en onderhoud. Natuurlijk zijn niet alle bewoners even goed met techniek, en daarom staat Ee'yoo ook garant voor persoonlijke begeleiding. Samen met de bewoners wordt een persoonlijk investeringsplan opgesteld over wat de verduurzaming financieel voor hen betekent. Des app is daarin een handig instrument om het bewoners net wat gemakkelijker te maken.

Het investeringsplan van bewoners is onderdeel van een financieringsmodel waarin de gemeente, provincie en de centrale overheid garant staat voor de investering en zo object gebonden financiering voor 30 jaar mogelijk maakt. Het onderscheidende hieraan is dat gebruik gemaakt wordt van de baatbelasting. De object gebonden financiering betekent dat op het moment dat bij verhuizing de financiering overdraagbaar is op een nieuwe bewoner. Hierdoor loopt de bewoner minder risico en worden de lasten gelijkmatig verdeeld over de levensduur van de verduurzaming. In Eemnes zal Ee'yoo de eerste zijn in Nederland die de financiering middels baatbelasting gaat uitvoeren in de praktijk. Hierover hopen zij in maart formeel akkoord op te krijgen. Een mooi vooruitzicht, lijkt me!

Hoe draagt het bij aan de energiedoelstellingen van Amsterdam?

Concreet draagt Ee'yoo bij aan het versnellen van het verduurzamen van bestaande bouw. Zowel de informatievoorziening van en naar bewoners toe, als het financieringsmodel, dragen hier aan bij. Bewoners betrekken en op de hoogte houden is een essentieel, maar ook tijdrovend proces. De Ee'yoo app biedt een extra communicatiekanaal om dit proces op effectieve wijze te versnellen. Daarnaast moet hun financieringsmodel ervoor zorgen dat woningeigenaren de investering in hun woningen aandurven en aankúnnen. Dit kan enorm helpen in de verduurzaming van VVE's

Nog twee dingen over de app (dit is immers "smart city"). Ten eerste, biedt de app ook tips aan om duurzaam gedrag bij bewoners te stimuleren. De app leent daarbij elementen van gamificatie. Bewoners worden bijvoorbeeld bewust gemaakt dat het geld oplevert als je een ongebruikte smartphone oplader uit het stopcontact haalt. Door de energiebesparing direct te vertalen in een financiële beloning, moet de bewoner beter bewust worden van de voordelen van duurzaam gedrag. Uiteindelijk bespaart dit geld, wat ten goede komt aan de investering.

Ten tweede, zit een ander belangrijke bijdrage van de app in monitoring en onderhoud. Als onderdeel van het financieringsmodel wordt na oplevering 30 jaar lang het energieverbruik vergeleken met het energieverbruik zoals in het investeringsplan is opgenomen. Op het moment dat blijkt dat er een afwijking is, wordt de bewoner via de app geïnformeerd. Er kan dan worden bepaald of de oorzaak ligt door gedragswijziging van de bewoner(s), falende installaties of de kwaliteit van de schil. In ieder van deze situaties wordt door Ee'yoo onderzocht hoe de afwijking te corrigeren valt. Voor de stad Amsterdam betekent dit met name dat er geborgd wordt dat verduurzamingstrajecten binnen de bestaande bouw, het beoogde resultaat leveren. Zo kunnen we er zeker van zijn dat er daadwerkelijk stappen worden gezet naar een duurzame stad.

Wat is er nodig om deze oplossing in Amsterdam te implementeren?

Ee'yoo stelt zich als ambitie om gemeenten, woningeigenaren, bewoners, en bouw- en installatiebedrijven het zo makkelijk mogelijk te maken om de bestaande bouw te verduurzamen. Dit heeft als gevolg dat hun dienstverlening een enorm brede opzet heeft. En die allesomvattendheid is moeilijk zomaar ergens in te passen. Wat Ee'yoo dus vooral nodig heeft, is ruimte om te experimenteren. We zouden het als stad eigenlijk gewoon eens moeten proberen. Maarja, waar begin je? Bij wie begin je?

Een interessant startpunt hiervoor is om te onderzoeken hoe Ee'yoo een rol kan spelen in de energie adviezen van de gemeente Amsterdam aan VVE's. Op dit moment wordt kosteloos een energieadviseur ter beschikking gesteld om samen met een VVE de mogelijkheden voor energiebesparing of energieopwek te bespreken. De Ee'yoo methode kan heel goed passen in de opvolging hiervan. Bijvoorbeeld als het aankomt op de informatievoorziening door de app ter beschikking te stellen aan bewoners. VVE's zouden zo al een persoonlijk investeringsplan kunnen opstellen om de haalbaarheid van de verduurzaming te toetsen. Anderzijds is het interessant om te kijken hoe het financieringsmodel van Ee'yoo kan worden ingezet om gebouw gebonden financiering voor de VVE's mogelijk te maken. Dit kan een enorme drempel om te investeren bij wegnemen bij bewoners. Bovendien kan de monitoring van Ee'yoo een belangrijke winst geven in de borging van prestaties. In beide gevallen is de eerste stap om gewoon maar eens het gesprek aan te gaan en te kijken wat de opties zijn.

Wat vind de Community? Waar kan Ee'yoo het best voor worden ingezet? Zijn dit vooral de VVE's, of zouden woningcorporaties en kantoren ook gebruik moeten maken van een dergelijke aanpak?

Melchior Kanyemesha's picture News
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead , posted

Energy Innovation blog #1: ANCPlasma

Featured image

Every week I present this community with one of the smart energy solutions that I came across during conversations I have with innovators. These solutions may help Amsterdam realise the energy transition in a more effective or efficiënt manner.

For this first post I will focus on a mindblowing invention. it's full-on Star Trek, but hardly fiction. Entrepreneur Adriaan Koene of Alpha Solutions B.V. gives us: ANCPLASMA. (In Dutch)

For this first post I will focus on a mindblowing invention. it's full-on Star Trek, but hardly fiction. Entrepreneur Adriaan Koene of Alpha Solutions B.V. gives us: ANCPLASMA. (In Dutch)

Wat is de oplossing?

Eerst het concept plasma. Plasma is een aggregatietoestand. We kennen aggregatietoestanden traditioneel als gas, vloeibaar en vast. Plasma voegt hier een vierde variant aan toe. Plasma wordt bijvoorbeeld gebruikt in tv-schermen, zit verstopt in tl-buizen, en wordt ingezet als een hitteschild voor terugkerende ruimteschepen.

In de afgelopen vier jaar heeft Alpha Solutions ANCPlasma ontwikkeld. Dit plasma scheidt stoffen tot op atoomniveau en is in staat deze in een nieuwe toestand te brengen. Dit creëert een nieuwe stof. Volkomen krankzinnig. En naast krankzinnig is dit in wezen een ultieme circulaire uitvinding: alle waardevolle bouwstenen in huishoud- & industrieel afval worden opnieuw gebruikt. Alpha Solutions kan met dit plasma ammoniagas en grafeen produceren. Wat zijn ammoniagas en grafeen?

Ammoniagas kan als duurzame energiebron gebruikt worden. Op ammoniagas kunnen auto’s rijden, schepen varen, vliegtuigen vliegen en cv-ketels, gasfornuizen en elektriciteitscentrales branden. En dit nagenoeg zonder enige aanpassing aan de motor of installatie.

Grafeen is 200 keer sterker dan staal en kan een uiterst licht constructiemateriaal zijn voor auto's en vliegtuigen. Die worden hierdoor vele malen lichter en daardoor wordt weer energie bespaard. Daarnaast is het zeer geschikt voor elektriciteit, transport en in de chipindustrie.

Hoe draagt dit bij aan de energiedoelstellingen van Amsterdam?

Voor de energietransitie is met name de productie van ammoniagas interessant. Om dit te produceren is alleen water en lucht nodig. De bouwstenen van ammoniagas zijn namelijk waterstof en stikstof. Toegegeven, om ammoniagas te maken is ook energie nodig. Hiervoor is een stopcontact voldoende. Van elektriciteit maakt ANCPlasma, je raadt het al, plasma. De energiebalans is ongeveer 30/70. Al denkt Alpha Solutions dat ze dit met wat finetuning naar 20/80 kunnen brengen. Verbranding van ammoniagas resulteert in waterdamp en stikstof en gaat daarmee dus weer terug naar waar het vandaan kwam.

ANCPlasma is in staat om ter plekke ammoniagas te produceren. Er is op die manier geen voorraad en geen transport nodig. Het ammoniagas wordt bovendien in een gesloten systeem geproduceerd. Voor een cv-ketel is de zogeheten AMO-unit zo groot als een schoenendoos. Dit maakt het eenvoudig te installeren naast de ketel (en voor nieuwe ketels in de behuizing).

Al met al kan ANCPlasma de overstap naar aardgasvrije warmte enorm versnellen. Dit kan op twee manieren.

De eerste optie draait om huizen die worden opgewarmd met de bestaande cv-ketel op ammoniagas, zonder dat het gasnetwerk een rol hoeft te spelen. Het wordt daarbij interessant om de invloed van de grote hoeveelheid AMO-units op het elektriciteitsnet te zien.

Een tweede mogelijkheid is dat er in Amsterdam middels een ANCPlasma-centrale een enorme hoeveelheid ammoniagas wordt geproduceerd. Dit zou vervolgens via het huidige gasnetwerk vervoerd moeten worden. Als dit proces op grote schaal mogelijk wordt, dan kan aardgas collectief worden vervangen door ammoniagas.

In het eerste scenario zou je een eenmalige investering doen en daarna slechts voor stroom betalen. In het tweede scenario zou je van een energieleverancier zowel stroom als ammoniagas afnemen.

Wat is er voor nodig om deze oplossing in Amsterdam te implementeren?

Drie zaken.

Ten eerste is er een grote financieringsvraag. De techniek is bewezen in laboratoria en wordt continue doorontwikkeld, maar er is nog het één en ander te organiseren voordat de eerste fabriek klaar is.

Ten tweede is het belangrijk om aansluiting te vinden bij huidig beleid en initiatieven die Amsterdam aardgasvrij kunnen maken. Om de juiste toepassing te vinden, ga ik het gesprek aan met de gemeente, Liander, woningcorporaties, maar bijvoorbeeld ook met Westpoort Warmte en Waternet.

Ten derde zullen we moeten testen. We zullen de eerste huishoudens moeten vinden die deze technologie willen uitproberen. Niet dat er risico's zijn, maar pionieren blijft toch spannend. Na het experiment, is het van belang om goed te evalueren met bewoners en eerder genoemde stakeholders. Een dergelijke technologie kan zowel additief als disruptief worden ingezet, maar het belangrijkste is dat Amsterdam er in zijn geheel beter van wordt.

Wat vindt de community? Als Amsterdam in staat zou zijn om op grote schaal middels plasma een groene energiebron te creëren, wat betekent dit voor onze huidige inspanningen binnen de energietransitie?

Melchior Kanyemesha's picture News
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead , posted

Even kennismaken..

Featured image

Het is alweer 2018. Ruim 12 jaar werkt Amsterdam aan de energietransitie. De stad is hard bezig om grootschalig groene energie op te wekken, ons collectieve energiegebruik te verminderen en om van het aardgas af te stappen. Door het energiesysteem in Amsterdam structureel te verduurzamen, proberen we de CO2-uitstoot terug te dringen en ons voor te bereiden op de toekomst.

Dag slim Amsterdam,

Het is alweer 2018. Ruim 12 jaar werkt Amsterdam aan de energietransitie. De stad is hard bezig om grootschalig groene energie op te wekken, ons collectieve energiegebruik te verminderen en om van het aardgas af te stappen. Door het energiesysteem in Amsterdam structureel te verduurzamen, proberen we de CO2-uitstoot terug te dringen en ons voor te bereiden op de toekomst.

En dat gaat goed - zo goed zelfs, dat er ruimte is om de lat hoger te leggen. Dat was de boodschap van het college van B&W van Amsterdam aan de gemeenteraad, als reactie op de monitor Staat van Duurzaam Amsterdam van juni 2017. In deze monitor valt te lezen dat de stad minder energie gebruikt en dat er meer duurzame energie wordt geproduceerd dan in 2013. Gelukkig maar, we hebben immers een planeet te redden.

De lat hoger leggen, betekent ook nieuwe manieren aangrijpen om die lat te bereiken. Daarom ben ik de komende tijd op zoek naar slimme ideeën en innovaties die bijdragen aan de energietransitie van Amsterdam. Technische oplossingen, sociale oplossingen, mogelijkheden om energie op te wekken, of juist te besparen, noem het maar op. Ontzettend gaaf om door Nederland te mogen reizen en met zoveel enthousiaste innovators te spreken!

Wat ook leuk is: dit doe ik niet alleen, dit doe ik ook met jullie! Alle interessante ontdekkingen die ik tijdens mijn zoektocht maak, deel ik binnen deze community. Zo blijft slim Amsterdam op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, krijgen nieuwe samenwerkingen kans en krijgen goede ideeën de zichtbaarheid die ze verdienen. Ik zal stilstaan bij 3 vragen. 1) Wat is het voor oplossing? 2) Hoe draagt het bij aan de energietransitie? 3) Wat is er nodig om te realiseren?

Heb je vragen, of ook een slimme oplossing? Schroom niet om me te benaderen!
Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook.

Vriendelijke groet,
Melchior

Lees hier de aanbiedingsbrief Staat van Duurzaam Amsterdam, 29 augustus 2017

https://www.amsterdam.nl/publish/pages/773889/aanbiedingsbrief_staat_van_duurzaam_amsterdam.pdf

Melchior Kanyemesha's picture News
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead , posted

Energy Innovation Blog

Featured image

In a weekly blog the CTO Amsterdam presents technical and social innovation in the field of energy. By collecting new solutions we want to accelerate the energy transition in Amsterdam. We ask three questions: what is it, how does it contribute to the energy transition of Amsterdam and what is needed to implement the solution?

In een wekelijkse blog presenteert CTO Amsterdam technische en sociale innovatie op het gebied van energie. Door nieuwe oplossingen te verzamelen willen we de energietransitie in Amsterdam versnellen. We stellen drie vragen: wat is het, hoe draagt het bij aan de energietransitie van Amsterdam en wat is er nodig om de oplossing te implementeren?

Melchior Kanyemesha's picture #Energy
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead , posted

The first Smart Session was a succes!

Featured image

De eerste editie van de Smart Sessies is reeds achter de rug! Met veel trots en enthousiasme kijken we terug op de output die we hebben opgehaald. De sessie begon wat aftastend, maar al gauw braken goede discussies los. De deelnemende initiatieven waren: De Groene Grachten, ROEF en Park om de Hoek. Drie groene initiatieven met een sterke focus op de Amsterdamse bewoner. Uit de gesprekken haalden we drie overlappende thema’s op die de initiatieven in meer of mindere mate bezig houden.

Ten eerste: Hoe vergroot je je eigen legitimiteit?
Als startend initiatief ben je op zoek naar grote klanten en samenwerkingsverbanden, maar het is in de beginfase moeilijk om de aandacht te trekken van grote bedrijven. Wanneer deze gesprekken eindelijk op gang zijn gekomen is het bovendien moeilijk om een goede deal te krijgen.

Ten tweede: Hoe maak je je effecten en toegevoegde waarde meetbaar?
Duurzame initiatieven bieden vaak geen concrete producten en bewerkstelligen een beperkt financieel rendement. Het resultaat ligt eerder op ecologische, sociale en maatschappelijke waarde. Om je eigen bestaansrecht aan te tonen is het belangrijk om je toegevoegde waarde meetbaar te maken. Hoe doe je dat? Wie kan je daarbij helpen?

Ten derde: Hoe creëer je een stabiel businessmodel?
Duurzame initiatieven komen vaak van de grond middels subsidies en gemeentelijke steun. Verdere inkomsten komen uit sponsoren en samenwerkingen, maar zijn minimaal en bovendien niet structureel. Acquisitie is tijdrovend, waardoor het de dagelijkse werkvoering enorm kan vertragen. Hoe zorg je voor een stabiele financiële basis waarmee je bent ingebed in het ecosysteem?

Klik hier voor een vergrote afbeelding:
https://smartcity.imgix.net/page_featured_image//590b1a689c7ff?options=&w=1000&h=1000&auto=format&

De eerste editie van de Smart Sessies is reeds achter de rug! Met veel trots en enthousiasme kijken we terug op de output die we hebben opgehaald. De sessie begon wat aftastend, maar al gauw braken goede discussies los. De deelnemende initiatieven waren: De Groene Grachten, ROEF en Park om de Hoek. Drie groene initiatieven met een sterke focus op de Amsterdamse bewoner. Uit de gesprekken haalden we drie overlappende thema’s op die de initiatieven in meer of mindere mate bezig houden.

Ten eerste: Hoe vergroot je je eigen legitimiteit?
Als startend initiatief ben je op zoek naar grote klanten en samenwerkingsverbanden, maar het is in de beginfase moeilijk om de aandacht te trekken van grote bedrijven. Wanneer deze gesprekken eindelijk op gang zijn gekomen is het bovendien moeilijk om een goede deal te krijgen.

Ten tweede: Hoe maak je je effecten en toegevoegde waarde meetbaar?
Duurzame initiatieven bieden vaak geen concrete producten en bewerkstelligen een beperkt financieel rendement. Het resultaat ligt eerder op ecologische, sociale en maatschappelijke waarde. Om je eigen bestaansrecht aan te tonen is het belangrijk om je toegevoegde waarde meetbaar te maken. Hoe doe je dat? Wie kan je daarbij helpen?

Ten derde: Hoe creëer je een stabiel businessmodel?
Duurzame initiatieven komen vaak van de grond middels subsidies en gemeentelijke steun. Verdere inkomsten komen uit sponsoren en samenwerkingen, maar zijn minimaal en bovendien niet structureel. Acquisitie is tijdrovend, waardoor het de dagelijkse werkvoering enorm kan vertragen. Hoe zorg je voor een stabiele financiële basis waarmee je bent ingebed in het ecosysteem?

Melchior Kanyemesha's picture News
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead , posted

Smart Sessies

Featured image

We help Smart City Projects to share knowledge, and transform best-practices into solutions for communal problems. (Dutch).

Programma:
1. Value and Impact: de eerste sessie heeft als doel om kennis te maken en enkele gemeenschappelijke knelpunten onder de loep te nemen. We gaan inventariseren welke dwarsverbanden voor groei er zijn en identificeren welke kansen er zijn in een gedeeld ecosysteem. Datum: 18 april 2017, 09.00 - 12.00

2. Business Models: de tweede sessie gaan we kijken naar business modellen en smart partnerships. Veel smart city projecten bestaan uit samenwerkende partijen met verschillende achtergronden en belangen. Toch hebben ze een gezamenlijk doel: het neerzetten van een levensvatbaar smart city initiatief. Een effectieve manier om dit te bereiken is het gezamenlijk ontwikkelen van een smart business model. Onderwerpen die aan bod komen: gezamenlijke waardecreatie, afstemmen van belangen, co-creatie, waardepropositie en verdienmodel. Voorgestelde datum: 30 mei 2017, 09.00 - 12.00

3. User involvement: Wie zijn je eindgebruikers en hoe betrek je hen? In de meeste definities van Smart Cities worden burgers beschouwd als belangrijkste eindgebruikers. Toch zien we dat bij vele innovatieprojecten de burger, of breder, de eindgebruiker niet direct betrokken worden, terwijl dat wel bij de doelstelling van het project hoort. Binnen dit thema gaan we verder bekijken wie de eind-gebruikers eigenlijk kunnen zijn. Zijn dat alleen burgers, of ook andere organisaties, investeerders of toevallige passanten? Er zijn al vele studies gedaan waaruit kansen, tools en inzichten op gebied van user involvement zijn beschreven. Dit gaan we vertalen naar praktische handvaten voor projecten in de Amsterdamse context. Voorgestelde datum: 20 juni 2017, 09.00 - 12.00

4. Upscaling: Hoe kan je project echt schaal krijgen? Dan moet je de pilotfase voorbij komen. In de life cycle van een smart city project komt er vroeg of laat een moment waarin 'opschalen' belangrijk wordt. Welke manieren van opschalen zijn er, welke drivers en barrières zijn er die opschalen en replicatie kunnen stimuleren of juist hinderen? Wat kunnen we leren van bestaande voorbeelden? En hoe vind je de massa en de kennis die verdere opschaling van het project mogelijk maken? Voorgestelde datum: NNTB, 09.00 -12.00

Melchior Kanyemesha's picture #SmartCityAcademy