Rolinka Kok

Activity

  • 17
    Updates
  • 26
    Smarts
  • 2
    Comments
Rolinka Kok, Event Manager at Amsterdam Economic Board, posted

Amsterdam Blockchain City

Featured image

How can we accelerate blockchain entrepreneurship and adoption in the Amsterdam Metropolitan Area?

The promises of blockchain are endless. Blockchain allows us to find solutions to problems that were not possible before. Economies are reinvented, platform capitalism is being challenged and a new fair economy seems possible. But there are also many questions. What is the impact of blockchain? And what does this mean for the city? What role do companies, governments and knowledge institutions in the Amsterdam region play? How can we as a city a support a strong blockchain community?

This discussion in the Amsterdam region is very fragmented. To accelerate the development of a blockchain economy, the Amsterdam Economic Board and the municipality of Amsterdam are organizing a meetup for public and private partners to contribute to an action plan.

Our main interest lies in ways to strengthen the blockchain community and to accelerate blockchain entrepreneurship. But, amongst others, we are also very interested in:

How to position ourselves better internationally?
How to make better use of research?
How to accelerate the adoption of blockchain?
Essential conditions for a decentralized economy (if any)?

This is an invite-only event. Are your interested in joining us? Please let me know!

Rolinka Kok's picture Event on Oct 8th
Rolinka Kok, Event Manager at Amsterdam Economic Board, posted

Green Deal Zero Emission City Logistics

Featured image

In 2018, the Board will strive for realizing the initiative ‘Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES) in the Amsterdam metropolitan area. Governments, companies and knowledge institutions are therefore working together in order to make goods transportation emission free by 2025.

Do you have an interesting initiative, or are you – along with other parties – part of a project that focuses on cleaner and more sustainable goods transportation? Share this with us before the end of March.
For, towards the end of April, we will start an ‘online display’. In it, all currently active projects/initiatives around sustainable city-logistics within the metropolitan area are going to be presented. This will offer a clear overview of all the initiatives already running, furthermore, it might inspire others to get started on zero-emission urban transport.

We are therefore calling everyone to enrol, regardless of whether you’re a big or small initiative. There are already countless transporters in the Amsterdam metropolitan area that contribute to this much needed improvement/change. The first step is to make them visible for other interested parties, in order for the latter to be able to find and join initiatives and/or to share their knowledge and expertise. The next step is to scale up successful local initiatives, from being regional to becoming nationwide and even worldwide projects.

Is your organization/business/company committed to clean and smart urban logistics, and do you believe others can learn from your experience(s)? Then sign your-self/company up! We’re not only looking for companies with, for instance, a sustainable and smart way of transportation, but also for interesting/innovative collaborations that contribute to clean and green city transportation!

Rolinka Kok's picture #Mobility
Rolinka Kok, Event Manager at Amsterdam Economic Board, posted

Help us make the logistics within the Amsterdam metropolitan area zero-emission!

In 2018, the Board will strive for realizing the initiative ‘Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES) in the Amsterdam metropolitan area. Governments, companies and knowledge institutions are therefore working together in order to make goods transportation emission free by 2025.
Do you have an interesting initiative, or are you – along with other parties – part of a project that focuses on cleaner and more sustainable goods transportation? Share this with us before the end of March. For, towards the end of April we will start an ‘online display’. In it, all currently active projects/initiatives around sustainable city-logistics within the metropolitan area are going to be presented. This will offer a clear overview of all the initiatives already running, furthermore, it might inspire others to get started on zero-emission urban transport.
We are therefore calling everyone to enrol, regardless of whether you’re a big or small initiative. There are already countless transporters in the Amsterdam metropolitan area that contribute to this much needed improvement/change. The first step is to make them visible for other interested parties, in order for the latter to be able to find and join initiatives and/or to share their knowledge and expertise. The next step is to scale up successful local initiatives, from being regional to becoming nationwide and even worldwide projects.
Is your organization/business/company committed to clean and smart urban logistics, and do you believe others can learn from your experience(s)? Then sign your-self/company up! We’re not only looking for companies with, for instance, a sustainable and smart way of transportation, but also for interesting/innovative collaborations that contribute to clean and green city transportation.
You can sign up by sending an e-mail to r.kok@amecboard.com

Rolinka Kok's picture #Mobility
Rolinka Kok, Event Manager at Amsterdam Economic Board, posted

Presentation Manifesto: Responsible Digital Cities

Featured image

In order to accelerate the development towards a "responsible digital city", the Amsterdam Economic Board has worked together with philosophers, ethicists, employers, governments, service providers, knowledge institutions and technology partners on a common manifesto that will be presented during this event.

De beloften van nieuwe technologieën voor steden zijn groot. Voor zowel individuen als organisaties is er in een slimme stad ruimte voor groei en ontwikkeling. Maar worden steden naast slimmer ook wijzer? Profiteert iedereen evenredig van de digitale revolutie? En wat gebeurt er met de data en wie ontwikkelt de algoritmen?

Deze vragen stonden centraal tijdens drie sessies van ‘designing responsible digital cities’. Het resultaat hiervan presenteren we op dinsdag 31 oktober . Ben jij er bij?

Programma:

Presentatie van het Manifest:
Door Franc Weerwind – burgemeester van Almere.

Paneldiscussie:
Over de verantwoorde digitale stad, onder leiding van Natasja van den Berg. De panelleden zijn: John Sinteur – Founder Radically Open Security, Steven Gort – Datafluisteraar bij ICTU, Ruurd Priester – Research Fellow Citizen Data Lab, HvA en Ruben van der Vleuten – Founder design studio Frolic en initiatiefnemer van het IoT manifesto.

Pitches:
Verrassende pitches door startups, bedrijven en projecten. Waaronder door AMS over Democracy by Design, Schluss over hoe we het internet terug kunnen geven aan de gebruiker en het Decode project over hoe we citizen en sensor data kunnen inzetten voor gemeenschappelijk gebruik.

Rolinka Kok's picture Event on Oct 31st
Rolinka Kok, Event Manager at Amsterdam Economic Board, posted

MaaS Mobility #4: 'Iedereen aan de MaaS' (in Dutch)

Featured image

“In 2025 moet het stedelijk vervoer in de Metropoolregio Amsterdam emissievrij zijn”. Dat is één van de ambities waar de Amsterdam Economic Board zich voor inzet. Één van de speerpunten om deze ambitie te bereiken is Mobility as a Service (MaaS).

We gaan toe naar een digitale dienst voor reizigers, waarbij ‘smart agents’ verplaatsingen via fiets, trein, tram/metro, deelauto en taxi op maat aanbieden en ‘real time’ ingespeeld wordt op persoonlijke behoefte en voorkeuren.

Ontwikkelingen rond MaaS zijn zowel landelijk als binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) nog relatief onbekend en partijen in de regio vinden elkaar nog niet gemakkelijk. Om de adoptie van MaaS in de regio te versnellen, organiseert de Board een serie van vijf bijeenkomsten, waarin we aanbieders van mobiliteit, werkgevers, overheden, service providers, kennisinstellingen, belangenorganisaties en technologiepartners uitdagen om mee te denken en een bijdrage te leveren aan deze versnelling.

MaaS Meetup #4: “Iedereen aan de MaaS”

Tot nu hebben we het gehad over de technologie, het delen van data en eigenaarschap. Maar wie is straks de eindgebruiker en wat moet er gebeuren om reizigers óók in MaaS te laten geloven? Deze vierde editie zijn we te gast bij ShareNL

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

- Gedragsverandering en beïnvloeding bij reizigers – Nicole Stofberg (UvA)
- Welke gedragsverandering is er nodig om MaaS tot een succes te maken? –Karina Tiekstra van MyWheels:
- Van bezit naar delen. Waar zitten de knelpunten? – Ananda Groag (ShareNL)

Rolinka Kok's picture Event on Jul 4th