#E-waste

Topic within Circular City
Caroline Beelen, posted

GO!-NH Versnellingsprogramma's - inschrijven voor 9 februari

Featured image

GO!-NH is een serie groeiversnelling programma’s (accelerators) van de provincie Noord-Holland. Deze zijn opgesteld de economie in Noord-Holland te stimuleren met focus op de sectoren: bouw, beton, chemie, fashion, agri & food, verpakkingsmateriaal, handel en horeca. De thema’s voor de ontwikkeling van de circulaire economie in Noord-Holland zijn:

  • Energietransitie
  • Duurzame Mobiliteit
  • Agri-food
  • Circulaire Economie; Afval als Grondstof; Modulair ontwerp; Plastics;  Textiel

Deze speciaal ontwikkelde programma’s ondersteunen startups en MKB’ers bij het op de markt brengen en opschalen van innovatieve producten en diensten op het gebied van duurzaamheid. Met trainingen, tools en professionele coaching door experts ontwikkel je jouw bedrijf.

GO!-NH heeft drie verschillende trajecten samengesteld, zodat ondernemers de beste ondersteuning krijgen die past bij de fase en omvang waarin hun bedrijf zich bevindt. Daarnaast vormt de GO!-NH Academy een laagdrempelige ontmoeting met GO!-NH waarbij masterclasses ook los gevolgd kunnen worden.

Caroline Beelen's picture #Energy
Jochem Kootstra, Lecturer at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

Masterclass: Hoe bepaal je de impact van jouw circulaire initiatief?

Featured image

Ben je als ondernemer, docent of student bezig met een lokaal circulair initiatief en wil je een beeld krijgen van de (duurzaamheids)impact ervan? Doe dan mee met de online masterclass van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) op 4 of 11 februari. Tijdens de interactieve webinar helpen HvA-onderzoekers Krispijn Faddegon (psychologie/ sociologie) en Maarten Mulder (circulair ontwerpen) om jouw initiatief verder te brengen.

Re-Store tool

Wereldwijd dreigen grondstoffen op te raken die belangrijk zijn voor onze manier van leven. Daarmee overschrijden we de grenzen van wat de aarde ons kan bieden. Door circulair met deze grondstoffen om te gaan, kunnen we deze trend keren. Hoe zorgen we ervoor dat we in 2030 al 50% minder primaire grondstoffen gebruiken?

CIRCULAIR ONDERNEMEN

Circulair ondernemen wordt door overheden gestimuleerd en ook op lokaal niveau neemt het aantal circulaire initiatieven toe. Denk aan wormenhotels of het hergebruik van houten meubels en textiel. Het kan echter lastig zijn om te bepalen wat de effecten ervan zijn, zoals de CO2-uitstoot of extra arbeid. Hoe weet je of het op een bepaalde manier hergebruiken van materialen ook daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld? Of op kleinere schaal: een betere stad of buurt?

HVA MASTERCLASS

Om daar een inschatting van te kunnen maken, biedt de HvA een masterclass aan: Hoe bepaal je de impact van een lokaal circulair initiatief? In de masterclass bekijken we een initiatief vanuit drie duurzaamheidspijlers:

  • ecologische impact, zoals CO2-emissies;
  • economische impact, waaronder kosten en eventuele opbrengsten;
  • sociale impact, zoals sociale cohesie of educatie.

‘Tijdens deze online masterclass gaan we specifiek in op jullie eigen initiatieven en vragen’, vertelt onderzoeker Mulder (HvA). ‘Daarnaast bieden we voorbeelden rondom het hergebruik van hout en GFE-afval. Hiervoor gebruiken we onder andere onze ontwikkelde Re-Store-tool, waarmee de ecologische, economische en sociale impact ingeschat kunnen worden voor GFE-initiatieven.’

METEN VAN IMPACT

Het meten van impact rondom circulaire initiatieven is een vakgebied in ontwikkeling, waarbij discussie en vragen vanzelfsprekend zijn. De masterclass biedt een raamwerk om vanuit meerdere invalshoeken naar circulaire initiatieven te kijken en helpt je ontdekken op welke indicatoren je moet letten en hoe je die kunt meten. Doe en denk mee en laat je inspireren door lokale circulaire initiatieven.

INFO MASTERCLASS

4 februari, 15.00-17.00 uur - Voornamelijk voor medewerkers HvA
11 februari, 15.00-17.00 uur - Voornamelijk voor externen

Meld je hier aan voor de masterclass!

Jochem Kootstra's picture Masterclass / workshop from Feb 4th to Feb 11th
Communication Alliance for a Circular Region (CACR), posted

Communication Alliance for a Circular Region (CACR)

Featured image

De taskforce Communication Alliance for a Circular Region (CACR) wil de circulaire economie in de Metropoolregio Amsterdam versnellen met praktische verhalen voor en over ondernemers en bedrijven. We nodigen iedereen uit mee te doen met de discussie op amsterdamsmartcity.com. De CACR bestaat uit: Hogeschool van Amsterdam | Gemeente Amsterdam | Amsterdam Economic Board | Amsterdam Smart City | Metabolic en AMS Institute.

Artikelen 'Circulaire economie en data'

Volop kansen in de nieuwe circulaire werkelijkheid / Data zijn de zuurstof van de circulaire economie: deel 1
Slim datagebruik in de circulaire economie: de drie belangrijkste redenen / Data zijn de zuurstof van de circulaire economie: deel 2
• 100.000 bedrijven restafvalvrij in 2025
• Slim datagebruik in de circulaire economie: dit is wat bedrijven zelf kunnen doen / Data zijn de zuurstof van de circulaire economie: deel 3

--------------------------------------------------------------------------------

The taskforce Communication Alliance for a Circular Region (CACR) is working to accelerate the circular economy in the Amsterdam Metropolitan Area, sharing practical stories for and about entrepreneurs and businesses. The CACR is an initiative by Amsterdam University of Applied Sciences | City of Amsterdam | Amsterdam Economic Board | Amsterdam Smart City | Metabolic | AMS Institute.

Articles 'Circular economy and data'

• A wealth of opportunities in the new circular reality / Data is the oxygen that the circular economy thrives on: part 1
• Smart data usage in the circular economy: 3 key reasons / Data is the oxygen that the circular economy thrives on: part 2
• 100,000 companies residual waste-free by 2025
• Smart data use in the circular economy: this is what companies can do themselves / Data is the oxygen that the circular economy thrives on: part 3

Communication Alliance for a Circular Region (CACR)'s picture #CircularCity
Francien Huizing, Program and Communication Manager at Amsterdam Smart City, posted

Wicked Problems

Featured image

Te wicked? Niet voor ons.

Wij werken allemaal aan urgente, complexe, maatschappelijke uitdagingen. Issues die schier onoplosbaar lijken, van dilemma’s en paradoxen omgeven, nog niet duidelijk hoe het moet. Wel is duidelijk dát het moet, dat we elkaar nodig
hebben en dat we er NU aan moeten beginnen. Om met de woorden van Jan Rotmans te spreken; we leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk. En hier hoort een nieuwe gereedschapskist bij.

En of je nou aan energietransitie werkt, andere mobiliteitssystemen, creëren van waterstofhubs, peer to peer autodeelsystemen, het maakt niet uit, we zien dat al deze opgaven op enig moment tegen gelijksoortige barrières aanlopen. Op samenwerking, financiering, privacy, onvoldoende aansluiting op de maatschappij, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Unieke samenwerking
Als Amsterdam Smart City netwerk willen en kunnen we deze opgaven niet laten liggen. Door het bundelen van onze kennis en expertise kunnen we als netwerk iets unieks bieden en de wil en durf tonen om deze barrières te doorbreken. De betrokken partners die dit uitdenken en begeleiden zijn RHDHV, Kennisland, Drift, NEMO, Arcadis, Alliander, HvA en Metabolic. Zij bundelen hun expertise en ervaring om de echte vragen boven tafel te krijgen, tot nieuwe manieren van samenwerken te komen en barrières te doorbreken. We richten ons met name op de start van de samenwerking. Gezamenlijk ontwikkelen we een ‘wicked problem aanpak’. Op een nieuwe manier, lerend door te doen, exploratief.

Waar moet je aan denken?
Wat is eigenlijk het echte probleem? Wiens probleem is dit? Hoe kijken anderen er tegenaan? Welke andere partijen lijken nodig? Hoe vind je ze? Hoe ga je om met eigenaarschap en botsende frames? Hoe zorg je dat je al in
een vroeg stadium de maatschappij (bewoners, ondernemers, werknemers, etc) betrekt en hun ervaringen in het project trekt? Het wicked problem team zet nieuwe methoden in voor het beantwoorden van deze vragen. En het creëren van de benodigde commitment om het vraagstuk aan te pakken. Niets staat van te voren vast, want we passen ons aan aan wat we tegenkomen. Met elkaar ontwikkelen we een nieuwe aanpak om de barrières te doorbreken.

Francien Huizing's picture #Energy
Kerstin Gerlagh, General Manager , posted

#NordicTalks Sustainable Fashion Days 2020 3rd Webinar Free event

Featured image

3rd WEBINAR 30 September 2020 | 15:00 – 16:30
WE KNOW NOW.| Awareness raising

We don’t know what we don’t know. Is this however something we can still claim about the secrets of fashion business? We should wear our values – clothes that are sustainably and ethically made, providing also those who make them a decent living.
Quality over quantity. Fashion can be used as a voice of CHANGE. What do you stand for?

Raising transparency, campaigning, social justice, spotlighting solutions and
bright ideas
The environmental impact of fashion
Social impact of fashion – Sweatshops #whomademyclothes #payup
Company values and importance of purpose
Role of campaigns and advertising – using fashion as a force for good

Online event on Sep 30th
Sagar Bavarva, Founder & Chief Researcher , posted

Bees Digital Farm

Featured image

Ever since the 20th century most of the countries across the globe are still using the traditional way of farming and it’s still going on for the demand and supply of people. As we all know that by the year 2050, the 80 % estimation of the world population will have been living in urban areas which can lead the total population of the world to increase by 3 billion people. With this large amount of increase in population, scientists and researchers are quite worried about the farmland which will be required to generate such a huge demand for food supply to fulfill the necessity to survive. Noticing this fact in mind as what would be the future source of alternative solutions to solve such a type of problem a concept was proposed named “In-House Farming”.

Sagar Bavarva's picture #CircularCity
Julie Chenadec, Head of Communications at SDIA - Sustainable Digital Infrastructure Alliance, posted

Refurbishment survey

The CEDaCI project launches an online survey on refurbishment of ICT equipment. The questionnaire can be found in the link below.

The CEDaCI project is building a circular economy for the data center industry. The project, funded by the European Union, is developing circular solutions to reduce the environmental impact of the IT equipment used by the data center industry (DCI).

All important findings and results of the CEDaCI project will be made public at www.cedaci.org to help DCI on its way to circularity.

Julie Chenadec's picture #CircularCity
Folkert Leffring, Digital Media Manager , posted

Amsterdam launches next stage of circular economy programme

Amsterdam will launch the fourth stage of its circular economy initiative next week, with 200 new projects planned for the coming year. Its 2020-2025 strategy, set to be published 8 April, will build on last year’s programme that saw 116 projects implemented.

Folkert Leffring's picture #CircularCity
Innomics Go!-NH, GO!-NH at Province of Noord-Holland, posted

Introduction meeting GO!-NH Accelerator Sustainable Innovation 2020

Featured image

Introduction meeting GO!-NH Accelerator Sustainable Innovation 2020

With the help of these introduction meetings, you will get to experience the program and learn from participating teams about what the previous programs brought them.

February 10th 2020 - IDEA, Alkmaar - 15:30 - 18:00
Apply through Eventbrite: https://gonh2020-11feb.eventbrite.nl

ABOUT GO!-NH
The GO!-NH Accelerator puts SMEs and start-ups on the fast track to development. New ways of thinking, new skills and new partners are a must. This programme is all about circular economy, targeting sta-ups, innovative SMEs, large organisations and institutions. GO!-NH brings together all the relevant parties to activate, connect and develop this sustainable innovation ecosystem.

In a three-month programme you’ll go from concept to a business offering innovative solutions that’s ready to take the market by storm. Training sessions, tools and professional support from expert practitioners will help you in developing your business in a sheltered environment. The progress you make during these few months would normally take a full year. GO!-NH is a joint venture of the province of North Holland and Innomics.

The Accelerator program enables startups, innovative SMEs and innovation teams from large organizations to convert ideas into new business models in a short time and to accelerate customer and product development in order to shorten the time to market. You develop your business with training, tools and professional support from experts.

https://go-nh.nl/meer-informatie/

Event on Feb 11th
Innomics Go!-NH, GO!-NH at Province of Noord-Holland, posted

Introduction meeting GO!-NH Accelerator Sustainable Innovation 2020

Featured image

Introduction meeting GO!-NH Accelerator Sustainable Innovation 2020

The GO!-NH Accelerator puts SMEs and start-ups on the fast track to development. New ways of thinking, new skills and new partners are a must. In a three-month programme you’ll go from concept to a business offering innovative solutions that’s ready to take the market by storm. Interested?
With the help of these introduction meetings, you will get to experience the program and learn from participating teams about what the previous programs brought them.

February 10th 2020 - IDEA, Alkmaar - 15:30 - 18:00
Apply through Eventbrite: https://gonh2020-10feb.eventbrite.nl

ABOUT GO!-NH
The GO!-NH Accelerator puts SMEs and start-ups on the fast track to development. New ways of thinking, new skills and new partners are a must. This programme is all about circular economy, targeting sta-ups, innovative SMEs, large organisations and institutions. GO!-NH brings together all the relevant parties to activate, connect and develop this sustainable innovation ecosystem.

In a three-month programme you’ll go from concept to a business offering innovative solutions that’s ready to take the market by storm. Training sessions, tools and professional support from expert practitioners will help you in developing your business in a sheltered environment. The progress you make during these few months would normally take a full year. GO!-NH is a joint venture of the province of North Holland and Innomics.

The Accelerator program enables startups, innovative SMEs and innovation teams from large organizations to convert ideas into new business models in a short time and to accelerate customer and product development in order to shorten the time to market. You develop your business with training, tools and professional support from experts.

https://go-nh.nl/meer-informatie/

Event on Feb 10th
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Week of the Circular Economy #1: Upcyclecentre Almere

Featured image

Throughout the week of the Circular Economy, we are shining a spotlight on inspiring sustainable initiatives in the Netherlands. Meet the pioneers, learn from them and get inspired! First up is Henk Martens: Programme Manager of the Upcyclecentre in Almere.

Throughout the week of the Circular Economy, we are shining a spotlight on inspiring sustainable initiatives in the Netherlands. Joining forces with startups, social entrepreneurs, creative professionals, leading companies, and forward thinking governments, to showcase what a circular economy can look like. Meet the pioneers, learn from them and get inspired! First up is Henk Martens: Programme Manager of the Upcyclecentre in Almere.

So, Henk, can you tell us what the Upcyclecentre is all about?

The Upcyclecentre contributes to a circular economy in which raw materials are reused optimally. Residents bring in their waste, and startups on site design and create products from the waste. Old goods gain new economic value, value which in some cases may be higher than the original value. It’s a new concept; people may say it’s the first upcycle centre in Europe. Almere wants to show residents, companies, and other cities that it is possible. But it’s much more than this: the building itself is designed to be circular, with recycled materials. We have 276 solar panels on the roof, and we can collect and reuse rainwater for the toilets. And much more importantly we want to inspire visitors to think and act with a circular mindset. This year we even started offering an educational program for schools.

Every year Almere records 400.000 unique visitors at the waste points.

What kind of startups are on site?

We just had the first batch of startups. Ruig & Geroest makes interior designs, like lamps, from trash, Ruik makes perfume from pine needles or orange peels, & Seefd saves and screenprints pre-loved clothes. The Upcyclecentre gives these circular startups the chance to develop their business cases by offering them a workspace, giving them a small startup capital of €5.000, and helping them with collecting the right used materials. In exchange, the startups have to share the message of circularity and stimulate circular behavioral change by giving workshops to residents, children etc. Now we are looking for the second batch of startups: there is a time constraint on how long the startups can remain on site, to give the opportunity to other circular entrepreneurs, further accelerating the transition to a circular economy. It’s sort of like an incubator program. But the City of Almere still offers the opportunity to join a circular hub district.

You briefly mentioned that this is the first Upcyclecentre of Europe. Why do you think this hasn’t happened before?

Coincidence or not, Almere is hosting the International Horticultural Expo in 2022: the Floriade. The theme is ‘Growing Green Cities’ and the expo will focus on the green city of the future with growing cities: in 2050 more than 70% of people will live in cities. This created a momentum to do things differently, develop this center and create a showcase for the Expo. It wasn’t easy and it is not something you can do by yourself. The City of Almere collaborated together with the Omgevingsdienst, the Province of Flevoland and the Ministry of Economics & Climate to make this idea into reality.

What do you think are the biggest barriers and challenges the Upcyclecentre is facing?

It’s a difficult question. We are really in the start-up phase. 2020 will be the year to prove that the Upcyclecentre has the right to exist and we will focus on measuring the impact we’ve created towards a circular economy. One challenge is the involvement of residents, even more. Or finding the right startups to join the incubator program on site.

The City of Amsterdam organized a market exploration for a potential Upcyclecentre in Amsterdam North. Do you have any learnings or recommendations for them?

First of all, it is super important to start this initiative with a group of highly motivated people. People who are intrinsically motivated to make this a success. People who believe in the story and want to be an ambassador for the Center. Secondly don’t underestimate the power of good marketing and communication. You want to do this not only for, but also with, the residents of the city. You want to use this center to involve and inspire residents to make this transition to a circular economy happen. This means involving the residents from the start and also reducing potential barriers for users of the center. Make residents your ambassadors as well.

What do you think could be done in your industry to accelerate the transition to a circular economy?

It’s important to show the world that it is possible;a positive outlook on the circular economy. A can-do mentality. That’s what we want to accomplish with the Upcyclecentre. Set an example for the rest of the world and show something concrete and tangible. The city government can take a leading role in this as well. The City of Almere’s initiative is a good example for this.

And if we are looking into the future, where is the Upcyclecentre in 5, 10 or maybe even 20 years?

In a dream scenario all stakeholders have a circular mindset: companies, government, educational organizations and residents. But it’s going to be difficult. The first step is relatively easy: mobilizing the frontrunners. The next step is going to be harder: mobilizing the masses. But with the arrival of the new Account Manager, Hede Razoky, the first step in the right direction is made!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

This interview series is a collaborative initiative of Metabolic, AMS Institute, City of Amsterdam, the Amsterdam Economic Board and Amsterdam Smart City. Working together within the Amsterdam Smart City platform, these organisations are committed to accelerate the transition to a circular economy.

Amsterdam Smart City's picture #CircularCity
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Week of the Circular Economy | Meet the pioneers, learn from them and get inspired!

Featured image

Throughout the week of the Circular Economy, we are shining a spotlight on inspiring sustainable initiatives in the Netherlands. Joining forces with startups, social entrepreneurs, creative professionals, leading companies, and forward thinking governments, to showcase what a circular economy can look like. Meet the pioneers, learn from them and get inspired!

Welcome to the Dutch week of the Circular Economy! Throughout the week, we will be shining a spotlight on inspiring sustainable initiatives in and around the Amsterdam area, by sharing interviews with pioneering projects and companies who are showing tangible solutions to take us from a linear to a circular economy.

Read about startups, social entrepreneurs, creative professionals, leading companies, and forward thinking governments, and learn what a circular economy can look like. We will be publishing 2 articles each day. So, stay tuned!

This interview series is a collaborative initiative of Metabolic, AMS Institute, City of Amsterdam, the Amsterdam Economic Board and Amsterdam Smart City. Working together within the Amsterdam Smart City platform, these organisations are committed to accelerate the transition to a circular economy.

More information about this week: https://deweekvandecirculaireeconomie.nl/
#circulareconomy #WeekvandeCE

Read all the interviews here:
#1 Upcyclecentre Almere
#2 Program Circular Mattrasses
#3 Building bridges from flushed toilet paper
#4 The Zwerfinator
#5 Getting buy-in for products-as-a-service
#6 Loop a.life
#7 Circular Textile Industry
#8 InStock
#9 ECO Coin

Amsterdam Smart City's picture #CircularCity
Julie Chenadec, Head of Communications at SDIA - Sustainable Digital Infrastructure Alliance, posted

CEDaCI – Circular Economy for the Data Center Industry

Featured image

The Data Centre Industry has grown rapidly and generates a large volume of e-waste / WEEE. The current infrastructure for dealing with this waste is underdeveloped and consequently, there is a real and urgent need to address this now. CEDaCI will build a Circular Economy for the Data Centre Industry by bringing together stakeholders from all equipment life cycle stages to turn this waste into a useful resource and support the ongoing rapid growth of the DCI.

Julie Chenadec's picture #CircularCity
Kerstin Gerlagh, General Manager , posted

Nordic Circular Economy Summit 2020

Featured image

Business leaders and other experts from the European Commission, Holland Cicular Hotspot, Rang-Sells, Amager Resource Center, Neste, Aker Solutions and more will be sharing experiences, solutions and creating new possibilities for business partnerships. This Summit will give an opportunity to strengthen the ties between the Nordics and the Netherlands in the field of Circular Economy. This event is offered free of charge registration is, however, required.

Event on Feb 3rd
Julie Chenadec, Head of Communications at SDIA - Sustainable Digital Infrastructure Alliance, posted

Open source hardware project

Featured image

LET OP: NIEUWE DATUM 10 MAART 2020

DatacenterWorks en CloudWorks organiseren op dinsdag 3 december 2019 een speciaal event dat geheel in het teken staat van open source-hardware en de kansen die dit u als IT-manager, floormanager of datacentermanager biedt. Dit event zal plaatsvinden bij maincubes B.V. te Schiphol-Rijk.

De markt
Nadat open source eerst al de softwaremarkt wist te veroveren (denk aan Linux, OpenStack enz) zien we nu langzaam maar zeker iets vergelijkbaars gebeuren in de hardware-markt. Datacenters waren tot voor kort aangewezen op hardware-producten die volledig op het principe van vendor lock-in zijn gebaseerd. Onder invloed van de hyperscalers (Facebook, Google, Microsoft enz) zien we nu een omgekeerde situatie ontstaan: het datacenter bepaalt welke hardware-producten hij wil hebben en vraagt de industrie deze voor hem te bouwen.

Wie doet wat?
Steeds meer manufacturers stappen in deze nieuwe markt. Maar wie doet nu precies wat? Hebben we het hier enkel over het Open Compute Project (OCP)? Of over meer open source-projecten (hint: ja!). Tijdens dit event meer informatie hierover en krijgt u tevens antwoorden op uw vragen.

- Green IT Amsterdam houdt zich al geruime bezig met projecten op het gebied van energiebesparing en het verkleinen van de ‘environmental footprint’ van datacenters en IT-afdelingen. Open source hardware kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Daarom verzorgt Julie Chenadec van Green IT Amsterdam tijdens het Open Source Hardware event dat op 3 december in Amsterdam plaatsvindt een presentatie over de rol die open source hardware kan spelen bij het verkleinen van de impact van datacenters op milieu en omgeving.

In haar presentatie gaat zij onder andere in op het Europese Cedaci-project waaraan Green IT Amsterdam deelneemt.

Ook laat zij zien hoe open source hardware een van de opties is voor datacenters en IT-afdelingen die hun ‘environmental footprint’ verder willen terugdringen.

Interesse om deze presentatie bij te wonen? Kijk hier voor meer informatie.
> https://opensourcehardware.datacenterworks.nl/110219

Julie Chenadec's picture Event on Mar 10th
Mathieu Dasnois, Communications Manager at Metabolic, posted

Circular Solutions: reducing e-waste in mobile phones

Whenever a mobile phone is thrown away, we lose the value of its components but also the value of its production, transportation, and labor. Currently, only 20% of electronic products are formally recycled, while integrated construction makes repairing and reusing electronic components increasingly difficult. Fairphone is attempting not only to recycle, but also to re-use and repair electronic components and source them from ethical supply chains.

Read our interview with Fairphone co-founder Miquel Ballester Salvà to learn what other impacts Fairphone is trying to minimize, what drives them, and where the compnay is is headed.

Mathieu Dasnois's picture #CircularCity
Henrike Slob, Marketing Communications Lead at Impact Hub Amsterdam, posted

The Whole Package: Innovations in Food Packaging

Featured image

Explore trends in sustainable food packaging, innovations & partnership opportunities at Impact Hub, with Futureproof.community.

About this Event:
How can we make food packaging sustainable? Plastic waste is a global problem, and the EU is preparing the transition towards a circular economy. Where does that leave food packaging? During this event, we will explore trends, innovations and opportunities, together with Futureproof.community by MVO Nederland.

For whom?
This evening is for innovation-seekers and makers. We will discuss success stories and do some live matchmaking, especially to make it easier for established companies and smaller innovative parties to find and talk to each other. You’ll meet and learn from entrepreneurs and innovators from our Food, Plastics, and Circularity Ecosystems and be able to start new collaborations.

Speakers
The warming up will be a panel interview, moderated by Caroli Buitenhuis of Green Serendipity, expert on bioplastics, circular economy and sustainable packaging. Chocolatemakers, Willicroft and People of Tomorrow will share their journey towards a sustainable package for their products.
Keynote speaker of this event will be Willemijn Peeters, founder of Searious Business, who helps (food) businesses to become plastic-free and circular. Her mission is to help transform our global economy and is an expert in bringing about organisational strategy & operational change.

Programme
19:00 Walk-in
19:30 Start
20:30 - 21:00 Matchmaking Drinks

About Futureproof.community:
You want to engage in more sustainable business, develop and move forward. For that, you need a product or service, knowledge or that one connection. Futureproof.community by MVO Nederland supports your search for the perfect match. For our 10.000 members, we already made over 4000 matches, so let us have a look at your entrepreneurial challenge! Do you want to know how it works? Watch this video.

About Impact Hub’s Food Ecosystem:
The Netherlands is the second largest exporter of agro-food products worldwide. What if we used this position to make real impact across the food chain and accelerate the transition to a more sustainable food system? Through our ecosystem approach, we bring together and strengthen relationships between entrepreneurs, investors, government, corporates and other organisations. Together we create innovation and resources for positive change in the food sector.

Henrike Slob's picture Event on Nov 28th
Heidi Leenaarts, Circulair adviseur , posted

De Bretten Werkt

Featured image

Voor ondernemers en ondernemende mensen die mee willen denken en doen met ontwikkeling van De Bretten. Dat vanuit de uitgangspunten: Respect voor de natuur, Duurzaamheid en Innovatie. Hoe zorgen we dat het park De Bretten bekender wordt en nog meer te bieden heeft voor bezoekers?
Volgende bijeenkomst: 7 november bij Pantar, Seineweg. Mail naar DeBretten@amsterdam.nl.

Foto: Daan ter Avest

Event on Nov 7th
Mathieu Dasnois, Communications Manager at Metabolic, posted

Circular economy solutions for e-waste: headphones as a service

The World Economic Forum estimates that the world generated 50 million tonnes of e-waste in 2018.

One circular economy solution is to develop product-as-a-service models like that adopted by Dutch headphones startup Gerrard Street. Customers pay a monthly fee, and in return have access to modular headphones that use no glue and are easy to disassemble.

We interviewed co-founder Dorus Galama about the challenges and advantages of circular economy solutions for e-waste. One key insight: "in direct sales, sustainability doesn’t work too much."

Read the full story!

Mathieu Dasnois's picture #CircularCity
Mathieu Dasnois, Communications Manager at Metabolic, posted

Measuring the Circular Economy

Featured image

Part of the transition to a circular economy is measuring how circular our current economy really is. Metabolic fascilitated a workshop with the Netherlands Environmental Assessment Agency, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), which brought government ministries and municipalities to the table, to discuss how best to measure the circular economy in the Netherlands. Intra-governmental cooperation is crucial to measuring the different levels of the circular economy across cities and regions. Check out the report! (in Dutch)
https://www.pbl.nl/publicaties/meten-om-te-weten

And read more about our work here: https://www.metabolic.nl/news/measuring-the-circular-economy-the-dutch-pioneers-leading-the-way/

Mathieu Dasnois's picture #CircularCity