#Generating energy

Topic within Energy
Marjolein Bot, Lead Energy at Amsterdam Economic Board, posted

City-zen Fuck-up Night #1 | Klimaatneutraal worden begint bij de bewoners – maar ze gaven niet thuis

Featured image

De City-zen Fuck-up Night in Antwerpen was een avond waarin falen gevierd werd. In het verlengde daarvan lanceren we een serie van drie verhalen over de geleerde lessen bij het maken van fouten. Lees, huiver en doe er je voordeel mee; fouten die je niet meer hoeft te maken 🙂

Klimaatneutraal begint bij de bewoners thuis – maar ze gaven niet thuis

Geert Vanhorebeek houdt zich bezig met het programma ‘Leuven klimaatneutraal in 2030’. Met als doel Leuven bewust te maken: minder uitstoot en duurzamer gedrag. Het doel was een collectief renovatieproject op te starten: buurten informeren, bewoners stimuleren om duurzame energiemaatregelen te nemen. Maar ook schaalvoordeel behalen; zoveel mogelijk inwoners bereiken. In totaal waren acht potentiële homogene wijken geïnventariseerd voor het betreffende project.

Het proces in 5 quotes…

#1
“Uiteindelijk hebben we twee homogene wijken op ons onderbuikgevoel uitgekozen. In deze wijken hebben we goed uitgepakt, onder andere met een mobiel energieloket en renovatiebegeleiders. Maar wat bleek; in de homogene wijk was geen sprake meer van gelijke woningen. Een groot gedeelte van de woningen was allang weer verbouwd. Zo zie je dat de praktijk vaak anders uitwijst dat de theorie.”

#2
“In totaal waren 9 van de 60 woningen eigendom van een woningcoöperatie. Wij vonden het niet meer dan logisch dat de coöperatie het goede voorbeeld zou geven, zodat we één goed voorbeeld hadden om anderen te overtuigen. Simpel; dit kwam niet van de grond.”

#3
“Bij een volgend initiatief gingen we langs de deuren. Toen kwamen we erachter dat er óf oude mensen woonden óf families die al met verbouwen bezig waren. We kwamen op het verkeerde moment; ons initiatief sloot niet aan bij de levensfases van deze bewoners.”

#4
“In de enquête – om te achterhalen waar de meeste draagvlak en kansen zouden liggen en om de bereidheid om mee te doen te toetsen – bleek draagvlak, maar dat viel in de praktijk tegen. Daarnaast hadden we te maken met een “slaapwijk”, één waar weinig dynamiek in zat. Geen wijkevenementen, geen sociale cohesie en daardoor weinig succes voor ambassadeurs.”

#5
“In de tussentijd waren we ook betrokken bij een nieuw EU-voorstel (Horizon2020). Doordat dit veel tijd en toewijding vroeg, hadden we op cruciale momenten weinig of geen aandacht voor dit project en hebben we kansen gemist.”

Dus…, van de initiële ambities kwam in de praktijk weinig terecht. De ‘Lessons Learned’ zijn:

 • Vraag je samenwerkingspartners naar hun doelstellingen, verwachtingen en leg afspraken vast. Zorg dat het voor iedereen interessant blijft om zo de eindstreep te behalen.
 • De wijk moet een mate van wijkwerking/cohesie hebben waarbij de buurt elkaar enthousiasmeert en je kunt werken met ambassadeurs.
 • De wijk moet voldoende groot zijn om zo schaalvoordeel te behalen.
 • Blijf aandacht houden voor het project.

“We gaan het met deze ervaringen de volgende keer veel beter doen!”, aldus Geert Vanhorebeek.

De volgende Fuckup-Night is tijdens de City-zen Days 1-3 April ’19.

Meer informatie over de City-zen Days: <https://amsterdamsmartcity.com/events/save-the-date--city-zen-days-from-18-to-20-march>

Lees hier:

Geleerde Lessen Deel 2: Innoveren binnen de Gevestigde Orde

Geleerde Lessen Deel 3: Aan ons enthousiasme zal het niet liggen

Marjolein Bot's picture #Energy
Marjolein Bot, Lead Energy at Amsterdam Economic Board, posted

Hoe Waternet huishoudelijk afvalwater inzamelt en tot warmte en biogas verwerkt

Blok 35 op IJburg is al jaren voorloper op het gebied van duurzaamheid en hield tijdens de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober open huis. Verslaggever Ephraim Fuks ging langs en deed de duurzaamheidstest. In de video vertelt o.a. Frans Halsema van Waternet over de City-zen bio-refinery/nieuwe sanitatie – vanaf 2:58.

Waternet wil nieuwe sanitatie invoeren op verschillende plekken in Amsterdam. Dit is een nieuwe manier om afvalwater in te zamelen en te verwerken. Het vieze water van huishoudens wordt gescheiden bij de bron. Lees hier meer over nieuwe sanitatie: https://www.waternet.nl/werkzaamheden/nieuwe-sanitatie/ en op de City-zen website: http://www.cityzen-smartcity.eu/neighbourhood-bio-refinery-producing-nutrients-and-heat-from-waste/

Marjolein Bot's picture #Energy
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Vacancy: Communication Advisor City-Zen (closed)

Featured image

Amsterdam Smart City is looking for a communications advisor for the City-zen project! Read on, apply before the 3rd of December and join us! (Applications in Dutch)

Over City-zen

Het project City-zen, waarin een Europees consortium samenwerkt aan schone energie oplossingen voor steden, is gestart in 2015 en loopt nog tot eind 2019. In City-zen worden innovaties op het gebied van smart grid, warmtenetten en verduurzaming van woningen gedemonstreerd. En dit gebeurt niet in een testlocatie, maar in hele gewone stadswijken zoals Nieuw-West in Amsterdam en Eco-Cité in Grenoble. Juist daar kunnen technieken en concepten hun meerwaarde bewijzen, zodat het opschalen en repliceren in de rest van de stad en in andere Europese steden mogelijk wordt.

Nu een groot deel van de praktijkprojecten - zoals het testen van slimme laadpalen in Nieuw-West met het Vehicle-to-Grid project- (bijna) gerealiseerd is, wordt het tijd om de opgebouwde kennis verder te verankeren en te communiceren.

Dit project werkt vanuit het Amsterdam Smart City netwerk; hèt innovatieplatform dat proactieve bewoners, innovatieve bedrijven, kennisinstellingen en overheden samenbrengt om vorm te geven aan de stad en regio van de toekomst. Door kennis te delen komen we tot innovatieve oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken van sociale, economische en ecologische aard. Zo zorgen we ervoor dat de Metropoolregio Amsterdam leefbaar blijft voor iedereen.

In Amsterdam is de Amsterdam Economic Board verantwoordelijk voor de lokale coördinatie van het project City-zen en haar Nederlandse partners.

Doel van de functie

Het internationaal en regionaal positioneren en branden van het project City-zen en het betrekken van bewoners in Amsterdam d.m.v. het inzetten van communicatie-instrumenten.

Functie-inhoud

 • Communiceren met alle stakeholders van City-zen in binnen- en buitenland;
 • Initiëren, opvolgen en vertalen naar communicatiekansen voor City-zen en Amsterdam Smart City;
 • Coördineren, initiëren, begeleiden en uitvoeren van on- en offline communicatie rondom project milestones en events;
 • Schrijven en redigeren van nieuws- en social media berichten, factsheets, Q&A’s en presentaties in nauwe samenwerking met o.a. onze Franse partner Hespul;
 • Project partners stimuleren hun eigen nieuws te creëren en te verzorgen;
 • Project partners voortdurend prikkelen en bevragen op verspreiding en ontwikkel kansen en acties;
 • Coördineren en inzichtelijk maken van acties door diverse partners.

Profiel van de functie

 • 3 – 5 jaar relevante werkervaring
 • relevante universitaire of hbo-opleiding
 • kennis van en ervaring met PR en Social Media
 • schriftelijk en mondeling vloeiend in het Engels en Nederlands
 • kundig en creatief tekstschrijver voor verschillende doelgroepen
 • aanpakker die strategie vertaalt naar de praktijk
 • in staat om gemakkelijk te communiceren met verschillende stakeholders
 • initiatiefrijk, zelfstandig en flexibel
 • affiniteit met het thema duurzaamheid, technologie en innovatie.

Aanbod

Wij bieden je een functie in hartje Amsterdam voor 24 uur per week, tot en met november 2019. Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheid en er is volop ruimte voor eigen initiatief. Wij bieden een salaris van max € 3.500 (o.b.v. 40-urige werkweek). NB: freelance invulling is niet mogelijk.

Je kunt tot 3-12-2018 reageren op deze functie. Sollicitaties die na deze datum binnenkomen nemen wij niet mee in de selectieprocedure. Stuur je sollicitatie naar Marjolein Bot via <a>marjolein@amsterdamsmartcity.com</a>.

Wat is City-zen?

De stad helemaal kolen- en gasvrij. City-zen vindt uit hoe dat moet. Een stad waarin niets anders dan schone energie gebruikt wordt: zon, wind, aardwarmte en biomassa. In theorie kan het. Maar hoe zit het met de praktijk? Hoe integreer je nieuwe energie oplossingen in bestaande gebouwen, systemen en, last but not least, de levens van mensen? Welke technische, economische en sociale uitdagingen zijn er? En hoe overwin je die? Het internationale consortium City-zen vindt uit hoe dat moet aan de hand van 20 vernieuwende praktijkprojecten in Amsterdam en Grenoble.

Dit zijn onder andere het lokaal winnen van grondstoffen en energie uit het riool in een woonwijk, het gebruiken van kou uit de drinkwaterinfrastructuur voor koeling van gebouwen, vergaande energierenovaties van woningen, een slim elektriciteitsnetwerk met onder andere een Vehicle2Grid pilot en een virtuele energiecentrale van thuisbatterijen. Ook zijn er games gerealiseerd en is een roadmap ontwikkeld zodat duidelijk is welke keuzes gemaakt moeten worden om de stedelijke energieambities daadwerkelijk te behalen. City-zen wordt medegefinancierd door de Europese Commissie, vanuit het 7e Kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling.

Amsterdam Economic Board

De Amsterdam Economic Board is een onafhankelijke organisatie die samen met bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen werkt aan de Metropool van de toekomst.

Bij een grootstedelijk gebied horen complexe uitdagingen. Zoals de schaarste van grondstoffen, vervuiling door uitstoot, diffuus eigenaarschap van data, mensen die steeds jonger (chronisch) ziek worden en professionals die een toenemende afstand tot de arbeidsmarkt hebben. We initiëren gezamenlijk initiatieven en brengen partijen samen om slimme oplossingen te vinden voor zes uitdagingen: Energie, Circulaire Economie, Talent voor de Toekomst, Digitale Connectiviteit, Mobiliteit en Gezondheid.

We ontwikkelen nieuwe businessmodellen, brengen vraag en aanbod samen en schalen op waar mogelijk. Rijpe initiatieven dragen wij over aan de markt. Hiermee creëren we impact en zetten we koers naar een fossielvrije, circulaire en digitale economie in de Metropoolregio Amsterdam die toegankelijk is voor iedereen. Daar doen we het voor.

Amsterdam Smart City's picture #Energy
Julie Chenadec, Head of Communications at SDIA - Sustainable Digital Infrastructure Alliance, posted

IT Room Infra Event 2018

Featured image

Op 13 november 2018 vindt het jaarlijkse IT Room Infra Event plaats in Den Bosch.

De branchegroep IT Room Infra is een collectief van bedrijven die zich als gespecialiseerde aanbieders in Nederland profileren. Hun boodschap is dat de realisatie van IT Rooms een hightech activiteit is die professioneel moet worden bedreven en steeds breder efficiënt kan worden toegepast.

Het programma (https://fhi.nl/itroominfra/programma-2018/) bestaat uit 33 lezingen (3 plenair en 30 parallel). De onderwerpen van de lezingen zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd en verdeeld in vijf tracks:
1. Always on!
2. Cost Control
3. Risk & Security
4. Sustainability
5. ICT Trends

62 bedrijven exposeren tijdens het event: https://fhi.nl/itroominfra/exposanten/

-> Op 13 november in Den Bosch presenteren Robbert Hoeffnagel van Green IT Amsterdam en Lucas Slim van SURFsara het ReStructure-project, waarin een businessmodel is uitgewerkt

ReStructure-project: http://www.greenitamsterdam.nl/projects/1357-restructure-towards-a-truly-circular-model-for-datacenter-equipment
Link agenda event: https://fhi.nl/itroominfra/datacenterapparatuur-waarom-nieuw-kopen-als-2e-hands-beter-is/

Julie Chenadec's picture Event on Nov 13th
Pakhuis De Zwijger, Communicatie at Pakhuis de Zwijger, posted

De Energietransitie #26: Is waterstof het nieuwe gas?

Featured image

Waar liggen de kansen voor waterstof in de energietransitie voor de Metropoolregio Amsterdam?
Met het initiatief van Haven Amsterdam, Tata Steel en Nouryon om een waterstofproductiefabriek in het Noordzeekanaalgebied te willen gaan bouwen, wordt de Metropoolregio Amsterdam het centrum van de productie in duurzame energie, opgewekt door windmolens op zee. Het lijkt alsof waterstof de heilige graal is naar een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Maar wat is waterstof precies? En wat kunnen we er mee? En wie gaan dit gebruiken?

Energietransitie in Amsterdamse havengebied
Amsterdam is de op één na grootste kolenhaven van Europa en de grootste benzinehaven ter wereld. Maar de opkomst van duurzame energie heeft het karakter van de haven volledig veranderd. Met de ambitie om te stoppen met op- en overslag van steenkolen in 2030, wordt er vol ingezet op de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en innovaties die gericht zijn op een snellere overstap naar schone energie, met de bouw van de waterelektrolysefabriek als nieuw plan. Haven Amsterdam, Tata Steel en Nouryon (voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals) verkennen de haalbaarheid van een 100 megawatt waterelektrolysefabriek voor de productie van maximaal 15.000 ton waterstof en zuurstof per jaar op het terrein van Tata Steel in IJmuiden. De fabriek maakt een CO2-besparing van circa 350.000 ton per jaar mogelijk, wat gelijk staat aan de uitstoot van ruim 40.000 huishoudens. In dit programma nemen we je mee in de onderliggende theorie van waterstof, of we dit moeten willen en wat dit dan gaat kosten. Wat kunnen we ermee en moeten we wel zo’n fabriek in het hart van de Metropoolregio hebben?

Met in dit programma onder anderen:
Ad van Wijk | Professor of Future Energy Systems, TU Delft
Pallas Agterberg | Director of Strategy Alliander
Eduard de Visser | Directeur Strategie & Innovatie van Havenbedrijf Amsterdam

Voertaal: Nederlands

Pakhuis De Zwijger's picture Event on Nov 26th
Pakhuis De Zwijger, Communicatie at Pakhuis de Zwijger, posted

40 jaar WISE Jubileumfeest

Featured image

Hebben we kernenergie nodig om klimaatverandering tegen te gaan?
Dit jaar bestaat WISE 40 jaar! Dit wordt gevierd met een jubileumfeest & congres in het hele Pakhuis de Zwijger-pand. Tijdens plenaire sessies en meerdere workshops onderzoeken we samen met jou of het tijd is voor een nieuwe kijk op kernenergie. Oude argumenten worden getoetst aan de nieuwe realiteit.
Het energiedebat gaat eigenlijk alleen nog maar over het klimaat. Alle pijlen zijn gericht op het versneld sluiten van vervuilende kolencentrales, energiebesparing en het bevorderen van duurzame energie. Kortom, milieu is CO2. Andere milieuproblemen die onze honger naar energie met zich meebrengt verschuiven naar de achtergrond. Dit verklaart ook dat de roep om kernenergie als een grootschalige en relatief CO2-arme vorm van energieopwekking weer luider klinkt. Mensen en organisaties die een aantal jaren geleden nog fel tegen kernenergie waren lijken in toenemende mate te twijfelen.

Ondertussen vergrijst de anti-kernenergiebeweging. Er groeit een nieuwe generatie op die nauwelijks meer kennis heeft van kernenergie en daarom vatbaar is voor de beloften van de industrie. De thoriumreactor wordt bijvoorbeeld steeds vaker genoemd als een schone en veilige oplossing. De grote problemen die ook deze technologie met zich mee brengt worden gebagatelliseerd, lessen uit het verleden worden weggewuifd als ideologisch ingegeven verzinselen. In de ogen van de ecomodernisten blokkeren ouderwetse halsstarrige anti-kernenergie-activisten de vooruitgang. Ze moesten maar eens plaats maken voor de nieuwe generatie die een stuk positiever tegen de problemen aankijkt en met innovatieve oplossingen komt.
WISE onderzoekt in het jubileumjaar 2018 of het tijd is voor een nieuwe kijk op kernenergie.

Voertaal: Nederlands

Pakhuis De Zwijger's picture Event on Nov 16th
Marjolein Bot, Lead Energy at Amsterdam Economic Board, posted

Amsterdam Challenges You! Join the #CleanEnergyChallenge!

Design platform What Design Can Do & Ikea Foundation recently launched the Clean Energy Challenge in 5 cities – São Paulo, Delhi, Nairobi, Mexico City and Amsterdam. This global competition calls on designers and creative entrepreneurs to rethink how we produce, distribute and use energy in metropolitan areas.

Submissions can be submitted until 15th of November
https://www.whatdesigncando.com/CHALLENGE/

CLEAN ENERGY FOR ALL
Burning fossil fuels is the primary cause of climate change, yet this is still our main source of energy. Most of this energy is used in our ever-expanding cities. Cities therefore offer a huge opportunity to transform the way we generate and use energy. We have worked closely with researchers, experts and designers in 5 globally influential cities – São Paulo, Delhi, Nairobi, Mexico City and Amsterdam – to craft challenges specific to these localities.

HOW CAN WE EMBED CLEAN ENERGY IN THE AMSTERDAM CITYSCAPE?
Transitioning away from fossil fuels with today’s technology means changing our cityscapes: retrofitting existing buildings to reduce energy consumption and integrating energy infrastructure more seamlessly across the metropolitan landscape, in our neighbourhoods and in our homes. But strict regulation, a lack of space and the perceived ugliness of clean energy interventions have become a barrier to the adoption of these in Amsterdam’s metropolitan region. Amsterdammers now have an opportunity to rethink how energy can be generated, transported and stored in a way that aligns with the cultural and historical values of the city and its surrounding landscape. This is why, for the metropolitan region of Amsterdam, we are calling for creative spatial interventions, products, services, systems and stories that reconcile liveability with the need to transition to renewable energy.

WHY JOIN THE CHALLENGE
There are separate tracks for students, creative professionals and start-ups. 25 winners, selected from 5 cities by an international jury, will have a chance to win a production budget and a tailor-made acceleration programme aimed at making the winning
ideas, prototypes or start-ups market and investment ready.

INITIATE
Call for Participation: 4 September – 15 November 2018

NOMINATE
Selection of the Nominees: 15 November – 14 December

IMPROVE
Refinement of the Nominated Ideas: 15 December – 14 February 2019

TRIUMPH
Selection of the Winners: 15 February – 6 March

ACCELERATE
Acceleration Programme for Winners: March – July

MAKE IT HAPPEN
Implementation: July onwards

Marjolein Bot's picture #Energy
Marjolein Bot, Lead Energy at Amsterdam Economic Board, posted

Binnen kijken bij bewoners van Nieuw-West - fiets mee met Fia!

Featured image

Op zaterdag 10 november openen in het hele land bewoners hun deuren om te laten zien wat zij hebben gedaan om hun huis duurzamer te maken. Iedereen die kennis wil delen, kan zijn huis aanmelden via www.duurzamehuizenroute.nl.

__Fietstocht__
Speciaal voor stadsdeel Nieuw-West organiseert Fia van der Veldt uit Nieuw-West een fietstocht tijdens de dag van de duurzame huizenroutes op zaterdag 10 november. Wilt u meefietsen met Fia? Stuur dan een e-mail naar haar: fiavanderveldt@gmail.com.

"Ik vond het een ontdekkingstocht om deze routes samen te stellen, heb veel gehoord en gezien. Een hele leuke manier om je te laten informeren en inspireren" Aldus Fia van der Veldt.

Het programma van Fia:
In Amsterdam Nieuw-West gaan we op 10 november naar de Fruittuin van West, Slotermeer en Slotervaart: een aarden huis en een wijk met stadsverwarming zullen o.a. aan bod komen.

Bewoners zullen dan vertellen wat ze zoal aan hun huis hebben gedaan in het teken van duurzaamheid. Bij de een zijn dat zonnepanelen, isolatieglas en een regenton, een ander heeft een warmtepomp, vloerverwarming, zonnepanelen of een zonneboiler en een accu.

Verzamelen tussen 10.00 en 10.15u bij mijn huis en rond 17.30u heb je van minimaal 4 huizen een hele goede indruk gekregen van de vele mogelijkheden. Met tussendoor tijd om van de andere deelnemers te horen hoe het hen vergaat op het pad naar schonere energie.

Graag je uiterlijk 8 november opgeven als je 10 november wilt mee fietsen. Fia van der Veldt: fiavanderveldt@gmail.com dan geef ik je het startpunt door. Zorg zelf voor iets te eten en te drinken voor onderweg.

Joris Zevenbergen, projectleider duurzaamheid van Nieuw-West en Thijs Haverkamp van 02025 ondersteunen bij het organiseren.

Marjolein Bot's picture Event on Nov 10th
Marjolein Bot, Lead Energy at Amsterdam Economic Board, posted

Binnen kijken bij bewoners van Nieuw-West - fiets mee met Fia!

Featured image

Op zaterdag 3 november en zaterdag 10 november openen in het hele land bewoners hun deuren om te laten zien wat zij hebben gedaan om hun huis duurzamer te maken. Iedereen die kennis wil delen, kan zijn huis aanmelden via www.duurzamehuizenroute.nl.

__Fietstocht__

Speciaal voor stadsdeel Nieuw-West organiseert Fia van der Veldt uit Nieuw-West een fietstocht tijdens de dagen van de duurzame huizenroutes op zaterdag 3 november en zaterdag 10 november. Wilt u meefietsen met Fia? Stuur dan een e-mail naar haar: fiavanderveldt@gmail.com.

"Ik vond het een ontdekkingstocht om deze routes samen te stellen, heb veel gehoord en gezien. Een hele leuke manier om je te laten informeren en inspireren" Aldus Fia van der Veldt.

Het programma van Fia:
In Amsterdam Nieuw-West gaan we op 3 november fietsen langs huizen in Osdorp en (Nieuw) Sloten. Bewoners zullen dan vertellen wat ze zoal aan hun huis hebben gedaan in het teken van duurzaamheid. Bij de een zijn dat zonnepanelen, isolatieglas en een regenton, een ander heeft een warmtepomp, vloerverwarming, zonnepanelen of een zonneboiler en een accu.

10 november gaan we naar de Fruittuin van West, Slotermeer en Slotervaart: een aarden huis en een wijk met stadsverwarming zullen o.a. aan bod komen.

Verzamelen tussen 10.00 en 10.15u bij mijn huis en rond 17.30u heb je van minimaal 4 huizen een hele goede indruk gekregen van de vele mogelijkheden. Met tussendoor tijd om van de andere deelnemers te horen hoe het hen vergaat op het pad naar schonere energie.

Graag je uiterlijk 1 november bij mij opgeven voor de route van 3 november en uiterlijk 8 november als je 10 november wilt mee fietsen. Fia van der Veldt: fiavanderveldt@gmail.com dan geef ik je het startpunt door. Zorg zelf voor iets te eten en te drinken voor onderweg.

Joris Zevenbergen, projectleider duurzaamheid van Nieuw-West en Thijs Haverkamp van 02025 ondersteunen bij het organiseren.

Marjolein Bot's picture Event on Nov 3rd
Marjolein Bot, Lead Energy at Amsterdam Economic Board, posted

SAVE THE DATE – City-zen days from 1 to 3 April 2019 – Amsterdam

Featured image

Amsterdam invites you to experience the heart of its energy transition from 1-3 April 2019.

We are very happy to announce the dates for the City-zen Days in Amsterdam on 1-3 April 2019! More information to follow; please put these dates in your agenda.

We will be starting to build the programme soon and keep you updated about the program.
If you have any questions, please contact city-zen@amsterdamsmartcity.nl

Marjolein Bot's picture Event from Apr 1st to Apr 3rd
James Bell, Editor , posted

Smart meters for the cutting edge smart cities

Different government agencies from all over the world are transforming their cities into smart cities. Because of the increasing pollution levels, the world environment is facing multiple challenges, and global warming is one of them. The main reason for this increase in temperature of the globe is the release of ever-increasing greenhouse gases. Burning the fossil fuels to meet the energy requirements is being considered as the primary reason for the global warming and the toxic elements in the air.

To fight this global problem, a huge amount of funds has been allocated by all the developed and the developing countries in the recent past. In addition, most of the city planners are working towards attaining the dream of shifting towards 100% sustainable energy by 2020. With the new innovations, the smart meter is one of the efficient equipment that can help in the effective management of energy flow.

As per the implementation plan, the smart cities will have all kind of connectivity features and to attain that, a lot of energy is needed. The best part about these smart cities is, all the energy will be collected from the renewable green energy sources. With the view of empowering the entire city with green energy, an effective management of energy is required to prevent the shortage of energy. In order to reduce the wastage of energy, the ‘smart meters’ can be used to keep a track of the energy utilization.

James Bell's picture #Energy
Anouk Overbeek, Projectmedewerker Communicatie at HIER klimaatbureau (HIER Climate Bureau), posted

Evenement HIER opgewekt

Featured image

Op vrijdag 23 november 2018 vindt voor de zevende keer hét evenement HIER opgewekt plaats. Met 900 bezoekers en ruim dertig sessies is het Evenement HIER opgewekt het grootste landelijke evenement voor lokale energie-initiatieven in Nederland.

Event on Nov 22nd
Esther van Bergen, General Manager at Cenex NL, posted

1 minute video update from 'CleanMobilEnergy' Nottingham pilot

New video shining light on CleanMobilEnergy project pilot progress at Nottingham City Council. Smart integration of EV, Electric Vehicles, Solar Renewable Energy. V2G vehicle2grid, energy management system.

In this 'Mobile Minute#2' Katie Greenhalgh, Energy Projects Manager (NCC), shares a pilot update from a PV system installation in city pilot, Nottingham

More on the project:
http://www.nweurope.eu/projects/project-search/cleanmobilenergy-clean-mobility-and-energy-for-cities/

Esther van Bergen's picture #Energy
Francisco Duarte, CEO , posted

Pavnext - technological pavements

Featured image

Pavnext´s solution consists of a road pavement equipment that allows kinetic energy to be extracted from vehicles and consequently reduce their motion speed without any action of the driver and without impacting the vehicle, thus promoting road safety at locations where it is required to circulate at low speed. The energy captured is then converted into electrical energy, which is produced without associated emissions and can be used in public street lighting, crosswalks, sensors, traffic lights, charging electric bicycles or even injected into the power grid. Additionally, Pavnext also provides real-time data regarding traffic and velocity, as well as generated and consumed energy, which are sent to the cloud and later used to generate reports and to optimize energy consumption in real time, promoting energy efficiency.

We are looking for new international partners that are interested in implementing pilot plants with us, to help us validate our product and reach TRL9. Please don´t hesitate to contact us if you´re interested.

Francisco Duarte's picture #SmartCityAcademy
Martin Whybrow, Editorial director , posted

London's rapid catch-up

London lags behind Amsterdam at present in its smart city efforts but there is now a new urgency, stemming from the mayor's office. This is reflected in ambitious zero carbon and zero waste goals. Projects are multiplying and there is a major effort to scale up.

Martin Whybrow's picture #Energy
William Reed, secondary teacher , posted

USA school teacher: opportunities to learn about Dutch climate mitigation/adaptation strategies Jun28-July7

Hello! I'm hoping (at the very last minute) to connect with some folks who might be interested in sharing their work with me through a brief informal tour or interview while I'm here in the Netherlands for the next 8 or 9 days. I'm here with the help of a small, self directed grant to develop a unit of study for my students in Chicago that will inspire them to better understand climate change as a global issue with which they can engage in creative ways in their local context. I'm interested in more or less any and all work happening around Amsterdam (or Utrecht, where I'll be from July 3-July 5, or Wageningen, July 5- July 7) that relates to the effects of climate change or mitigation/adaptation strategies. This could include any climate relevant public or private work in the electricity, transportation, building, industrial, agricultural, tech, or education sectors. For example, if you are involved with a start up that does circular economy work that reduces emissions, have a perspective to share on regional transportation, know something about zero emission architecture, or work in education and are interested in developing collaborations in terms of sustainability/climate curriculum, I'm interested in hearing from you and (in an ideal world) chatting for 30 minutes or an hour. My students are typically low income, racial minority teenagers who I believe need to be empowered to make the future as much as their economically well off and culturally "mainstream" peers. Most of my students are also soon to be voting eligible citizens of the USA, which seems relevant. Anyway, I appreciate you considering my vague request! I am of course thrilled about the wealth of resources available through Smart City Amsterdam (including the very cool new Amsterdam Innovation Tour app), and I've booked, for example, a standard tour on Friday through architour. But unfortunately my dates of travel did not align with WeMakeTheCity, the ASC Open House is not happening this Friday, and many of the other tour options are out of my price range as an individual traveling on a small grant. Thanks for any and all input. Cheers!

#DigitalCity
Tom van Arman, Director & Founder at Tapp, posted

This House Is a Living Experiment for the Future of Energy

Proud to be a “proefkonijn” in the City-Zen Virtual Power Plant pilot project. Watch gizmodo magazine‘s new video to see how Amsterdam Smart City is leading the smart energy transition by enabling @SmartNieuwWest citizens to store and trade their surplus solar energy through home batteries.

Thanks @Cornelia Dinca for making the intro!

Tom van Arman's picture #Energy
Punit Gandhi, Co-Fouder , posted

Looking for Job opportunities in the field of Sustainable Energy Consultancy

Hello everyone,
I am Punit Gandhi. I am currently looking for job opportunities in the field of Sustainable Energy Consultancy as a high skilled immigrant in the Netherlands.
I have completed my Msc in Sustainable Energy Technology from TU-Delft. After MSc, I have started a company in India and worked in the field of rooftop solar PV installation and consultancy for last three years. Currently I am expanding my horizon towards sustainable building and cities with focus on Energy Transition.
Let me know if you would like to know more about my experience.

Punit Gandhi's picture #Energy
Anonymous posted

Een kijkje achter de schermen bij een duurzame werkgever

Featured image

Beste lezer,

De komende weken zetten we werkgevers extra in het zonnetje. We zijn naar een paar bedrijven geweest waarvan we trots zijn dat ze gebruik maken van Greenjobs. Benieuwd? Lees snel verder!

We gebruiken hiervoor de People Planet Profit indeling.

Waarom? We vinden het niet okay om snelle winst te maken ten koste van mensen en het milieu. Daarom helpen we organisaties People, Planet en Profit Proof te worden, óf helpen we organisaties hun boodschap naar buiten te brengen en het juiste talent aan te trekken!

PEOPLE
Het volgende bloginterview heeft plaatsgevonden met Dianthe en Lara van Goodfuels. Dianthe is de marketing en communicatie manager. Lara is een van de nieuwste medewerkers en is Growth Marketeer. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het overbrengen van de boodschap naar de buitenwereld. Een mooie taak! Door de complexiteit van de producten van het bedrijf kan het een uitdaging zijn de marketing en communicatie begrijpelijk te maken voor buitenstaanders. GoodFuels bestaat uit 20 medewerkers en heeft een mooi kantoor in Amsterdam Zuid, waarbij ze uitkijken over de stad. Het was druk, veel bedrijvigheid, met open ruimtes én dakterras. Dankzij deze drukte hebben ze besloten aparte hokjes door middel van glazen wanden te creëren, zodat iedereen in alle rust kan bellen.

De oprichter van GoodFuels is in de 40, maar de gemiddelde leeftijd is wat lager en bestaat voornamelijk uit millenials met een enorme drive om de wereld een stuk mooier te maken. Veel High Potentials kiezen GoodFuels als werkgever in plaats van andere - grote gerenommeerde - bedrijven omdat ze geloven in de missie en hier graag aan willen bijdragen. Alle medewerkers hebben ten alle tijden dit doel voor ogen. Het team van GoodFuels bestaat uit een groep slimme, conceptueel denkende mensen met een sterke beta-achtergrond. Ze hebben veel te maken met het product, wat veel technische en juridische aspecten heeft. Veel mensen hebben dan ook in Delft gestudeerd en worden dagelijks uitgedaagd om ingewikkelde industrieën te begrijpen, wat complexe materie is.

Naast de de drive om de wereld duurzamer te maken, is de cultuur transparant met een can-do mentaliteit. Ondernemerschap wordt gewaardeerd, want er moet geld verdiend worden om de wereld beter te maken. Medewerkers krijgen dan ook veel vrijheid nieuwe ideeën in- en uit te voeren, waardoor ze snel kunnen schakelen en flexibel zijn. Er wordt voornamelijk gestuurd op output, waar strakke KPI’s aan verbonden zijn. De vrijheid die dit geeft is ook terug te zien in de werktijden en locatie - er heerst geen 9 tot 5 mentaliteit en flexwerken is mogelijk. Medewerkers zijn veel onderweg naar klanten toe. Er wordt veel gewerkt in een tandem-vorm, bestaande uit een junior en senior specialist. Deze constructie geeft aan de ene kant een frisse blik en creativiteit en aan de andere kant zekerheid en ervaring.

Wil je werken bij GoodFuels? Dan kom je in het sollicitatieproces waarschijnlijk Dianthe tegen. Zij zet de vacature uit met de hiring manager. Het proces kan heel snel gaan, zeker wanneer er specifiek op een vacature wordt gereageerd. Open sollicitaties zijn ook zeer welkom - talent en goede nieuwe ideeën worden altijd gewaardeerd en omarmd!

De focus van het bedrijf ligt de komende jaren op internationale expansie en productontwikkeling, waarbij met name commercieel georiënteerde mensen (Marketing & Sales) worden gezocht.

PLANET
GoodFuels is marktleider op het gebied van duurzame biobrandstoffen. Sinds de oprichting in 2015 heeft GoodFuels een one-stop-shop gecreëerd voor industriële klanten, door de gehele supply chain voor duurzame biobrandstoffen te integreren. Dit doen ze van grondstof tot tank - ze kopen grondstoffen in, waarborgen de duurzaamheid hiervan, mengen het eindproduct en zijn verantwoordelijk voor de wereldwijde distributie, kwaliteitszorg en marketing. GoodFuels gebruikt afval- en reststromen van Scandinavische bosbouw en de papier- en pulpindustrie. Er wordt nooit speciaal voor brandstof gekapt. Je kan ook denken aan frituurvet, afval- en reststromen. Ze zijn in 2015 begonnen met launching customer Boskalis, een toonaangevende expert op het gebied van baggeren en maritieme dienstverlening die vanaf dag 1 achter GoodFuels en haar missie is gaan staan.

GoodFuels is actief in zowel de zee- als landtransport. Beide markten zijn op weg naar duurzaam transport, maar hebben verschillende criteria voor de kwaliteit van de brandstof. Met deze focus richt GoodFuels zich primair op de transportsector waar elektrisch rijden (nog) geen optie is. Ze vechten voor elke niet fossiele druppel in deze twee industrieën. Sommige bedrijven moeten biofuels gebruiken omdat de markt dit vraagt. Door gebruik te maken van Goodfuels kunnen bedrijven een koploperpositie op dit punt in hun markt innemen.

Bij gebruik van de biobrandstoffen van GoodFuels is er geen aanpassing op de motor nodig. Bedrijven kunnen vandaag nog verduurzamen! De focus van GoodFuels ligt op de Business to Business markt, maar ze beginnen zich ook langzaam te richten op de consument. De eerste 7 tankstations van Sakko bieden nu zelfs biofuels van GoodFuels aan voor consumentenauto’s.

PROFIT
GoodFuels is de marktleider op het gebied van duurzame brandstoffen. Ze leveren niet alleen duurzame brandstof (zoals HVO biodiesel) maar ze leveren en implementeren totaaloplossingen, samen met klanten en partners. Planet en Profit komen mooi samen in het verdienmodel van GoodFuels. Ze zijn een belangrijke stap in het bewustwordingsproces van zware industrieën, waarbij ze niet alleen inspireren, maar ook een oplossing bieden die implementeerbaar is.

MEER WETEN?
Wil je graag solliciteren bij GoodFuels? Momenteel is GoodFuels op zoek naar een Tendermanager en een Content Creator. Kijk voor meer informatie op https://www.greenjobs.nl/vacatures.html.

Meer weten over Greenjobs en Einstein & Jones? Neem dan contact op met Laetitia Nossek, partner bij Einstein & Jones via laetitia@einsteinenjones.nl, 020 303 78 03 of 06 835 968 58.

#Energy