#Heating & Cooling

Topic within Energy
Ruby Bijman, Content Manager , posted

City-zen Fuck-up Night, geleerde lessen #3: Aan ons enthousiasme zal het niet liggen

Featured image

– aan onze naïviteit wel... Waternet houdt zich bezig met alles wat met water te maken heeft in Amsterdam. Afgelopen jaren komt steeds meer de nadruk op duurzaamheid te liggen en welke rol water daarin kan spelen. “Wij startten eigenlijk 5 jaar geleden al met duurzame initiatieven” zegt strategisch adviseur Otto Reinstra. Voor twee veelbelovende projecten – koude uit drinkwaterleidingen en warmte uit afvalwater – werd subsidie aangevraagd onder het EU-programma City-zen.

Koude uit drinkwater – groot, groter, grootst

Het project werd gestart met als partner een vliegveld inclusief hotels en kantoren. Zo’n gebied heeft een grote vraag naar koude. En leidingen die langs het vliegveld lopen hebben veel koude potentie. Het hele vliegveld kan door deze koude van koeling voorzien worden. Zowel Waternet als het vliegveld waren erg enthousiast. Dat mocht alleen niet heel lang duren….

Voor de problemen die op ons pad kwamen, werd steeds enthousiast gezocht naar oplossingen vanuit Waternet. Maar het gezamenlijke duurzame doel verloren we tegelijkertijd langzaam uit het oog en geld, planning werden de standaard. En toen klapte het.

Nieuwe sanitatie op een onbewoond eiland
Het tweede project ‘warmte uit afvalwater’ werd opgestart. Het project dat zich hier uitstekend voor leende: een nieuwbouwproject van de gemeente waarbij een eiland opgespoten zou worden voor 1500 woningen. Waternet dacht daar enthousiast over mee. De nieuwbouwwoningen op het eiland zouden worden aangesloten en van warmte worden voorzien vanuit de warmte van grijs afvalwater. “We waren erg enthousiast over het mooie veelbelovende energieproject, die echt een bijdrage kon leveren. Achteraf kun je stellen dat die houding vooral naïef was”.

Het nieuwbouwproject is bedacht in tijden van de economische crisis. En dan is in 2014, de crisis was patsboem voorbij. “De gemeente heeft op gebiedsontwikkeling een grote uitdaging; binnen 10 jaar moeten 50.000 woningen gebouwd worden. In zo’n stad komt dan een goed gestroomlijnd gemeentelijk apparaat op gang, waarbij in snel tempo plannen uit 2008 worden gemoderniseerd. Voor we het wisten, waren aanbestedingen de deur uit en ging alles lopen. Gevolg: wij waren te laat. Een brief naar de wethouder waarbij de oorspronkelijke plannen werden herhaald mocht niet baten en werd ons ook niet in dank afgenomen. Resultaat: we stonden aan de zijlijn.”

Zonder harde afspraken heb je niks aan goede bedoelingen

Uiteindelijk stopte het project ‘koude uit leidingwater’ met het vliegveld en konden we het drinkwater project gelukkig uitvoeren met een farmaceutische fabriek – en met succes! Dezelfde vraag, maar een kleinere schaal.

Voor nieuwe sanitatie kwam, naast de geleden teleurstellingen, een ander nieuwbouwproject voorbij. Een initiatief van 20 partijen en bewoners. Een manifest werd ondertekend om een circulaire stadswijk te maken. Een samenwerking tussen gemeente, netwerkbedrijven, woningcorporaties, architecten, bewoners. Voordat de samenwerking werd gestart, waren echter alweer verschillende beslissingen genomen en stond Waternet wederom aan de zijlijn. “Zonder harde afspraken heb je niks aan goede bedoelingen.”

De samenwerking met een woningcoöperatie bleef over, in totaal 800 woningen. Ook hierin bleek dat in de praktijk andere prioriteiten de bovenhand voerde waar Waternet geen partij in was. Onder aan de streep: 300 woningen en wachten we met smart op de installatie hiervan. Die helaas alleen de functie om grondstoffen te winnen uit afvalwater gaat uitvoeren. Koude werd uiteindelijk ook geschrapt…..

Er is een aantal belangrijke lessons learned te trekken – zeker voor een partij als Waternet die innovaties nog niet in het DNA heeft zitten:

 • Enthousiasme is goed, maar het vertrouwen in partners is niet altijd wederzijds. Maak heldere afspraken over doelstellingen, taken en verantwoordelijkheden!
 • Zorg dat je beide enthousiast blijft door regelmatig met elkaar te overleggen en het met elkaar eens te blijven over doelstellingen.
 • We hadden de (economische) ontwikkelingen kunnen voorzien en moeten meenemen in de ontwikkeling van de projecten.
 • Veel wisselingen van de wacht, andere directeuren en managers, komen het project niet ten goede.
 • Doordat we met City-zen subsidie zijn gestart zetten we dit project ook door, in andere situatie zou je waarschijnlijk eerder de handdoek in de ring hebben gegooid.
 • Blijf doorzetten en blijf optimistisch! Ook door ruzie en gedoe eromheen kom je toch weer met medestanders in contact en doen nieuwe mogelijkheden zich voor.

De volgende Fuckup-Night is tijdens de City-zen Days 1-3 April ’19.

Lees hier:

Geleerde Lessen Deel 1: Klimaatneutraal begint bij bewoners, maar ze gaven niet thuis

Geleerde Lessen Deel 2: Innoveren binnen de Gevestigde Orde

Ruby Bijman's picture #Energy
Ruby Bijman, Content Manager , posted

City-zen Fuck-up Night #2 | Innoveren - binnen de gevestigde orde

Featured image

Strategisch adviseur Peter Simões kreeg de afgelopen jaren te maken met veel wisselingen in het management en de daarbij horende wijziging in de strategische organisatie. “Was in het begin van dit project de focus gericht op activiteiten buiten de organisatie en het vergroten van de zichtbaarheid, verplaatste de focus naar optimalisatie van de bedrijfsvoering en afronden van de lopende projecten”.

“In 2012, wilde de organisatie meer doen met de door hun geproduceerde duurzame energie; het zag ernaar uit dat veel verandering zou gaan plaatsvinden in de energiemarkt, waarbij het belangrijk was om bij aan te sluiten.” Zo werd een plan bedacht om samen met andere partijen in het Havengebied de lokaal opgewekte energie, op het juiste moment lokaal in te zetten.

Met deze doelstelling is gestart met de aanvraag voor de EU-subsidie van City-zen. In een dik document voor de EU, waarin prachtig wordt omschreven wat het project in het meest rooskleurige scenario oplevert. “Van tevoren weet je eigenlijk al dat dit resultaat niet behaald kan worden. Je start dus eigenlijk met een 100% faalkans.”

Waar gaat het dan mis?

De techniek is niet zozeer de boosdoener, die is er of kan wel ontwikkeld worden. In zo’n project gaat het mis, omdat er gevraagd wordt om naar een nieuwe onbekende situatie toe te werken, terwijl de organisatie vasthoudt aan de oude situatie. “Met innovatie loop je vaak vooraan. Je moet er daarom altijd voor zorgen dat je niet alleen staat” quote Simões. Om te slagen is het nodig dat het project en de innovatie gesteund worden door directie en management. Hier zat het probleem “Vanaf 2012 tot nu, zijn we 3 directeuren verder”. Door de duur van het project (gestart in 2012), start binnenkort ook de 3de projectleider. “De ambassadeurs van het eerste uur zijn weg.”

De belangrijkste lessons learned volgens Simões zijn*:*

 • Als het om grote organisaties gaat; blijf dicht bij je core-business
 • Binnen onze organisatie werken we in kleine stappen naar een resultaat toe, zodat we kunnen bijsturen waar dit gevraagd wordt. Bij de EU is het op voorhand beschrijven van het uiteindelijke resultaat belangrijk. Deze twee uitgangspunten passen niet bij elkaar.
 • Het speelveld waarin je terechtkomt moet passen bij de organisatie. Binnen onze organisatie wordt een andere taal gesproken dan in de gemeente. Hier zit niet automatische een klik.
 • Zorg voor interne (zittende) ambassadeurs om het project te laten slagen.

De volgende Fuckup-Night is tijdens de City-zen Days 1-3 April ’19.

Lees hier:

Geleerde Lessen Deel 1: Klimaatneutraal begint bij bewoners, maar ze gaven niet thuis

Geleerde Lessen Deel 3: Aan ons enthousiasme zal het niet liggen

Ruby Bijman's picture #Energy
Ruby Bijman, Content Manager , posted

Amsterdam wil fors inzetten op aquathermie om de stad aardgasvrij te maken met City-zen partner Waternet

Featured image

Amsterdam wil aquathermie inzetten om de transitie naar aardgasvrije wijken te realiseren. De gemeente en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht verkennen de mogelijkheid om met het gezamenlijke watercyclusbedrijf en City-zen partner Waternet warmte en koude te onttrekken aan oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater.

In een brief aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vragen wethouder Sharon Dijksma en dijkgraaf Gerhard van den Top van AGV thermische energie uit water te verankeren in het klimaatbeleid.

Als alle bronnen voor aquathermie (oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater) ingezet worden kan 60 procent van de totale huidige warmtevraag in de stad worden ingevuld, aldus de brief. ... Klik hier om de rest van het artikel te lezen op de site van H2O waternetwerk

Onder andere de City-zen projecten Nieuwe Sanitatie in Buiksloterham en Koude uit drinkwater (i.s.m. Sanquin) zijn projecten die de energie-innovaties al toepassen in de praktijk.

Meer weten over "Nieuwe Sanitatie / Bio-refinery", de link naar de projectpagina: <http://www.cityzen-smartcity.eu/neighbourhood-bio-refinery-producing-nutrients-and-heat-from-waste/>

Meer weten over "Koude uit drinkwater", de link naar de projectpagina: <http://www.cityzen-smartcity.eu/ressources/heating-and-cooling/smart-cooling-and-heating-systems-for-pharmaceutical-processes/>

Ruby Bijman's picture #Energy
Ruby Bijman, Content Manager , posted

Amsterdamse wijk Houthaven combineert duurzame warmte én koude

Featured image

Artikel door Duurzaamnieuws.nl. In de Amsterdamse nieuwbouwwijk Houthaven wordt voor het eerst in Nederland op grootschalige wijze milieuvriendelijke warmte én koude toegepast. City-zen partners Westpoort Warmte en AEB hebben een systeem ontwikkeld welke het mogelijk maakt om koude uit het IJ te gebruiken voor het verkoelen van woningen in de wijk Houthaven.

In de Amsterdamse nieuwbouwwijk Houthaven wordt voor het eerst in Nederland op grootschalige wijze milieuvriendelijke warmte én koude toegepast. Dankzij de combinatie van stadsverwarming, koudeopslag in de bodem en koeling met oppervlaktewater uit het IJ zijn de woningen en bedrijven in Houthaven energieneutraal.

De Amsterdamse nieuwbouwwijk Houthaven zette recent een belangrijke stap op weg naar 100 procent duurzaamheid. De 234 huizen van ‘Blok 0’ werden aangesloten op het warmtenet. Net als enkele scholen, bedrijven, ateliers en een hotel in de wijk. De aansluiting op stadsverwarming, waarvoor Afval Energiebedrijf Amsterdam (AEB Amsterdam) de warmte levert, vormt het voorlopige sluitstuk van de duurzame energievoorziening in de toonaangevende wijk, die nu helemaal energieneutraal is.

De keuze om de duurzame lat hoog te leggen, kwam voort uit de wens van de bewoners van ‘Blok 0’, de pioniers van Houthaven, vertelt projectmanager Muriël Hendrikse. ... Lees het hele artikel op Duurzaamnieuws.nl

Lees meer over City-zen project Comfort koeling

Ruby Bijman's picture #Energy
Ruby Bijman, Content Manager , posted

Circular solutions, urban innovation and start-ups in the royal spotlight

Featured image

At the invitation of His Majesty the King, Her Excellency Madam Halimah Yacob President of the Republic of Singapore, visited the Netherlands for a state visit on 21 and 22 November 2018. AMS Institute and Waternet were invited to share their innovations with the delegation. First stop: future sanitation concept for houses. [article by AMS Institute]

At the invitation of His Majesty the King, Her Excellency Madam Halimah Yacob President of the Republic of Singapore, visited the Netherlands for a state visit on 21 and 22 November 2018. AMS Institute and Waternet were invited to share their innovations with the delegation. The visit was hosted at Prodock, an innovation hub for start-up companies at the Port of Amsterdam. This state visit is an affirmation of the close ties between the Netherlands and Singapore, and an excellent opportunity to broaden and deepen bilateral cooperation, especially in the realm of commerce and innovation.

Read the full article by AMS institute

© Photos: Eric Martin Photography

Ruby Bijman's picture #Energy
Ruby Bijman, Content Manager , posted

Duurzaamste drijvende woonwijk van Europa

Featured image

De drijvende woonwijk 'Schoonschip' is zoveel mogelijk energieneutraal en zelfvoorzienend. Waternet zorgt met het City-zen project Nieuwe Sanitatie voor energie uit zwart en grijs water. Artikel door Gemeente Amsterdam.

Het hele artikel lees je op de website van Gemeente Amsterdam:
<https://www.amsterdam.nl/actueel/nieuws/schoonschip-maken>

Lees meer over de Bio-refinery/ Nieuwe Sanitatie op de website van City-zen: <http://www.cityzen-smartcity.eu/neighbourhood-bio-refinery-producing-nutrients-and-heat-from-waste/>

Foto: Isabel Nabuurs

Ruby Bijman's picture #Energy
Ruby Bijman, Content Manager , posted

City-zen Fuck-up Night #1 | Klimaatneutraal worden begint bij de bewoners – maar ze gaven niet thuis

Featured image

De City-zen Fuck-up Night in Antwerpen was een avond waarin falen gevierd werd. In het verlengde daarvan lanceren we een serie van drie verhalen over de geleerde lessen bij het maken van fouten. Lees, huiver en doe er je voordeel mee; fouten die je niet meer hoeft te maken 🙂

Klimaatneutraal begint bij de bewoners thuis – maar ze gaven niet thuis

Geert Vanhorebeek houdt zich bezig met het programma ‘Leuven klimaatneutraal in 2030’. Met als doel Leuven bewust te maken: minder uitstoot en duurzamer gedrag. Het doel was een collectief renovatieproject op te starten: buurten informeren, bewoners stimuleren om duurzame energiemaatregelen te nemen. Maar ook schaalvoordeel behalen; zoveel mogelijk inwoners bereiken. In totaal waren acht potentiële homogene wijken geïnventariseerd voor het betreffende project.

Het proces in 5 quotes…

#1
“Uiteindelijk hebben we twee homogene wijken op ons onderbuikgevoel uitgekozen. In deze wijken hebben we goed uitgepakt, onder andere met een mobiel energieloket en renovatiebegeleiders. Maar wat bleek; in de homogene wijk was geen sprake meer van gelijke woningen. Een groot gedeelte van de woningen was allang weer verbouwd. Zo zie je dat de praktijk vaak anders uitwijst dat de theorie.”

#2
“In totaal waren 9 van de 60 woningen eigendom van een woningcoöperatie. Wij vonden het niet meer dan logisch dat de coöperatie het goede voorbeeld zou geven, zodat we één goed voorbeeld hadden om anderen te overtuigen. Simpel; dit kwam niet van de grond.”

#3
“Bij een volgend initiatief gingen we langs de deuren. Toen kwamen we erachter dat er óf oude mensen woonden óf families die al met verbouwen bezig waren. We kwamen op het verkeerde moment; ons initiatief sloot niet aan bij de levensfases van deze bewoners.”

#4
“In de enquête – om te achterhalen waar de meeste draagvlak en kansen zouden liggen en om de bereidheid om mee te doen te toetsen – bleek draagvlak, maar dat viel in de praktijk tegen. Daarnaast hadden we te maken met een “slaapwijk”, één waar weinig dynamiek in zat. Geen wijkevenementen, geen sociale cohesie en daardoor weinig succes voor ambassadeurs.”

#5
“In de tussentijd waren we ook betrokken bij een nieuw EU-voorstel (Horizon2020). Doordat dit veel tijd en toewijding vroeg, hadden we op cruciale momenten weinig of geen aandacht voor dit project en hebben we kansen gemist.”

Dus…, van de initiële ambities kwam in de praktijk weinig terecht. De ‘Lessons Learned’ zijn:

 • Vraag je samenwerkingspartners naar hun doelstellingen, verwachtingen en leg afspraken vast. Zorg dat het voor iedereen interessant blijft om zo de eindstreep te behalen.
 • De wijk moet een mate van wijkwerking/cohesie hebben waarbij de buurt elkaar enthousiasmeert en je kunt werken met ambassadeurs.
 • De wijk moet voldoende groot zijn om zo schaalvoordeel te behalen.
 • Blijf aandacht houden voor het project.

“We gaan het met deze ervaringen de volgende keer veel beter doen!”, aldus Geert Vanhorebeek.

De volgende Fuckup-Night is tijdens de City-zen Days 1-3 April ’19.

Meer informatie over de City-zen Days: <https://amsterdamsmartcity.com/events/save-the-date--city-zen-days-from-18-to-20-march>

Lees hier:

Geleerde Lessen Deel 2: Innoveren binnen de Gevestigde Orde

Geleerde Lessen Deel 3: Aan ons enthousiasme zal het niet liggen

Ruby Bijman's picture #Energy
Ruby Bijman, Content Manager , posted

Hoe Waternet huishoudelijk afvalwater inzamelt en tot warmte en biogas verwerkt

Blok 35 op IJburg is al jaren voorloper op het gebied van duurzaamheid en hield tijdens de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober open huis. Verslaggever Ephraim Fuks ging langs en deed de duurzaamheidstest. In de video vertelt o.a. Frans Halsema van Waternet over de City-zen bio-refinery/nieuwe sanitatie – vanaf 2:58.

Waternet wil nieuwe sanitatie invoeren op verschillende plekken in Amsterdam. Dit is een nieuwe manier om afvalwater in te zamelen en te verwerken. Het vieze water van huishoudens wordt gescheiden bij de bron. Lees hier meer over nieuwe sanitatie: https://www.waternet.nl/werkzaamheden/nieuwe-sanitatie/ en op de City-zen website: http://www.cityzen-smartcity.eu/neighbourhood-bio-refinery-producing-nutrients-and-heat-from-waste/

Ruby Bijman's picture #Energy
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Vacancy: Communication Advisor City-Zen (closed)

Featured image

Amsterdam Smart City is looking for a communications advisor for the City-zen project! Read on, apply before the 3rd of December and join us! (Applications in Dutch)

Over City-zen

Het project City-zen, waarin een Europees consortium samenwerkt aan schone energie oplossingen voor steden, is gestart in 2015 en loopt nog tot eind 2019. In City-zen worden innovaties op het gebied van smart grid, warmtenetten en verduurzaming van woningen gedemonstreerd. En dit gebeurt niet in een testlocatie, maar in hele gewone stadswijken zoals Nieuw-West in Amsterdam en Eco-Cité in Grenoble. Juist daar kunnen technieken en concepten hun meerwaarde bewijzen, zodat het opschalen en repliceren in de rest van de stad en in andere Europese steden mogelijk wordt.

Nu een groot deel van de praktijkprojecten - zoals het testen van slimme laadpalen in Nieuw-West met het Vehicle-to-Grid project- (bijna) gerealiseerd is, wordt het tijd om de opgebouwde kennis verder te verankeren en te communiceren.

Dit project werkt vanuit het Amsterdam Smart City netwerk; hèt innovatieplatform dat proactieve bewoners, innovatieve bedrijven, kennisinstellingen en overheden samenbrengt om vorm te geven aan de stad en regio van de toekomst. Door kennis te delen komen we tot innovatieve oplossingen voor grootstedelijke vraagstukken van sociale, economische en ecologische aard. Zo zorgen we ervoor dat de Metropoolregio Amsterdam leefbaar blijft voor iedereen.

In Amsterdam is de Amsterdam Economic Board verantwoordelijk voor de lokale coördinatie van het project City-zen en haar Nederlandse partners.

Doel van de functie

Het internationaal en regionaal positioneren en branden van het project City-zen en het betrekken van bewoners in Amsterdam d.m.v. het inzetten van communicatie-instrumenten.

Functie-inhoud

 • Communiceren met alle stakeholders van City-zen in binnen- en buitenland;
 • Initiëren, opvolgen en vertalen naar communicatiekansen voor City-zen en Amsterdam Smart City;
 • Coördineren, initiëren, begeleiden en uitvoeren van on- en offline communicatie rondom project milestones en events;
 • Schrijven en redigeren van nieuws- en social media berichten, factsheets, Q&A’s en presentaties in nauwe samenwerking met o.a. onze Franse partner Hespul;
 • Project partners stimuleren hun eigen nieuws te creëren en te verzorgen;
 • Project partners voortdurend prikkelen en bevragen op verspreiding en ontwikkel kansen en acties;
 • Coördineren en inzichtelijk maken van acties door diverse partners.

Profiel van de functie

 • 3 – 5 jaar relevante werkervaring
 • relevante universitaire of hbo-opleiding
 • kennis van en ervaring met PR en Social Media
 • schriftelijk en mondeling vloeiend in het Engels en Nederlands
 • kundig en creatief tekstschrijver voor verschillende doelgroepen
 • aanpakker die strategie vertaalt naar de praktijk
 • in staat om gemakkelijk te communiceren met verschillende stakeholders
 • initiatiefrijk, zelfstandig en flexibel
 • affiniteit met het thema duurzaamheid, technologie en innovatie.

Aanbod

Wij bieden je een functie in hartje Amsterdam voor 24 uur per week, tot en met november 2019. Je krijgt veel eigen verantwoordelijkheid en er is volop ruimte voor eigen initiatief. Wij bieden een salaris van max € 3.500 (o.b.v. 40-urige werkweek). NB: freelance invulling is niet mogelijk.

Je kunt tot 3-12-2018 reageren op deze functie. Sollicitaties die na deze datum binnenkomen nemen wij niet mee in de selectieprocedure. Stuur je sollicitatie naar Marjolein Bot via <a>marjolein@amsterdamsmartcity.com</a>.

Wat is City-zen?

De stad helemaal kolen- en gasvrij. City-zen vindt uit hoe dat moet. Een stad waarin niets anders dan schone energie gebruikt wordt: zon, wind, aardwarmte en biomassa. In theorie kan het. Maar hoe zit het met de praktijk? Hoe integreer je nieuwe energie oplossingen in bestaande gebouwen, systemen en, last but not least, de levens van mensen? Welke technische, economische en sociale uitdagingen zijn er? En hoe overwin je die? Het internationale consortium City-zen vindt uit hoe dat moet aan de hand van 20 vernieuwende praktijkprojecten in Amsterdam en Grenoble.

Dit zijn onder andere het lokaal winnen van grondstoffen en energie uit het riool in een woonwijk, het gebruiken van kou uit de drinkwaterinfrastructuur voor koeling van gebouwen, vergaande energierenovaties van woningen, een slim elektriciteitsnetwerk met onder andere een Vehicle2Grid pilot en een virtuele energiecentrale van thuisbatterijen. Ook zijn er games gerealiseerd en is een roadmap ontwikkeld zodat duidelijk is welke keuzes gemaakt moeten worden om de stedelijke energieambities daadwerkelijk te behalen. City-zen wordt medegefinancierd door de Europese Commissie, vanuit het 7e Kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling.

Amsterdam Economic Board

De Amsterdam Economic Board is een onafhankelijke organisatie die samen met bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen werkt aan de Metropool van de toekomst.

Bij een grootstedelijk gebied horen complexe uitdagingen. Zoals de schaarste van grondstoffen, vervuiling door uitstoot, diffuus eigenaarschap van data, mensen die steeds jonger (chronisch) ziek worden en professionals die een toenemende afstand tot de arbeidsmarkt hebben. We initiëren gezamenlijk initiatieven en brengen partijen samen om slimme oplossingen te vinden voor zes uitdagingen: Energie, Circulaire Economie, Talent voor de Toekomst, Digitale Connectiviteit, Mobiliteit en Gezondheid.

We ontwikkelen nieuwe businessmodellen, brengen vraag en aanbod samen en schalen op waar mogelijk. Rijpe initiatieven dragen wij over aan de markt. Hiermee creëren we impact en zetten we koers naar een fossielvrije, circulaire en digitale economie in de Metropoolregio Amsterdam die toegankelijk is voor iedereen. Daar doen we het voor.

Amsterdam Smart City's picture #Energy
Melchior Kanyemesha, Programmanagement + Energy Lead at Amsterdam Smart City, posted

Utilize residual heat of data centers

Amsterdam builds more and more data centers. These data centers use up alot of electricity, but also provide a lot of heat. The innovation team of the City of Amsterdam is gathering information concerning how we can use this residual heat for both existing and new buildings. And now we're asking the ASC community for input!

How can we utilize the heat data centers produce? Do you have some inspiring ideas or examples?

Kind regards,
Melchior

Melchior Kanyemesha's picture #Energy
Julie Chenadec, Head of Communications at SDIA - Sustainable Digital Infrastructure Alliance, posted

IT Room Infra Event 2018

Featured image

Op 13 november 2018 vindt het jaarlijkse IT Room Infra Event plaats in Den Bosch.

De branchegroep IT Room Infra is een collectief van bedrijven die zich als gespecialiseerde aanbieders in Nederland profileren. Hun boodschap is dat de realisatie van IT Rooms een hightech activiteit is die professioneel moet worden bedreven en steeds breder efficiënt kan worden toegepast.

Het programma (https://fhi.nl/itroominfra/programma-2018/) bestaat uit 33 lezingen (3 plenair en 30 parallel). De onderwerpen van de lezingen zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd en verdeeld in vijf tracks:
1. Always on!
2. Cost Control
3. Risk & Security
4. Sustainability
5. ICT Trends

62 bedrijven exposeren tijdens het event: https://fhi.nl/itroominfra/exposanten/

-> Op 13 november in Den Bosch presenteren Robbert Hoeffnagel van Green IT Amsterdam en Lucas Slim van SURFsara het ReStructure-project, waarin een businessmodel is uitgewerkt

ReStructure-project: http://www.greenitamsterdam.nl/projects/1357-restructure-towards-a-truly-circular-model-for-datacenter-equipment
Link agenda event: https://fhi.nl/itroominfra/datacenterapparatuur-waarom-nieuw-kopen-als-2e-hands-beter-is/

Julie Chenadec's picture Event on Nov 13th
Pakhuis De Zwijger, Communicatie at Pakhuis de Zwijger, posted

40 jaar WISE Jubileumfeest

Featured image

Hebben we kernenergie nodig om klimaatverandering tegen te gaan?
Dit jaar bestaat WISE 40 jaar! Dit wordt gevierd met een jubileumfeest & congres in het hele Pakhuis de Zwijger-pand. Tijdens plenaire sessies en meerdere workshops onderzoeken we samen met jou of het tijd is voor een nieuwe kijk op kernenergie. Oude argumenten worden getoetst aan de nieuwe realiteit.
Het energiedebat gaat eigenlijk alleen nog maar over het klimaat. Alle pijlen zijn gericht op het versneld sluiten van vervuilende kolencentrales, energiebesparing en het bevorderen van duurzame energie. Kortom, milieu is CO2. Andere milieuproblemen die onze honger naar energie met zich meebrengt verschuiven naar de achtergrond. Dit verklaart ook dat de roep om kernenergie als een grootschalige en relatief CO2-arme vorm van energieopwekking weer luider klinkt. Mensen en organisaties die een aantal jaren geleden nog fel tegen kernenergie waren lijken in toenemende mate te twijfelen.

Ondertussen vergrijst de anti-kernenergiebeweging. Er groeit een nieuwe generatie op die nauwelijks meer kennis heeft van kernenergie en daarom vatbaar is voor de beloften van de industrie. De thoriumreactor wordt bijvoorbeeld steeds vaker genoemd als een schone en veilige oplossing. De grote problemen die ook deze technologie met zich mee brengt worden gebagatelliseerd, lessen uit het verleden worden weggewuifd als ideologisch ingegeven verzinselen. In de ogen van de ecomodernisten blokkeren ouderwetse halsstarrige anti-kernenergie-activisten de vooruitgang. Ze moesten maar eens plaats maken voor de nieuwe generatie die een stuk positiever tegen de problemen aankijkt en met innovatieve oplossingen komt.
WISE onderzoekt in het jubileumjaar 2018 of het tijd is voor een nieuwe kijk op kernenergie.

Voertaal: Nederlands

Pakhuis De Zwijger's picture Event on Nov 16th
Adriaan van Eck, Implementing IoT & Smart Energy , posted

FLEXCON2018

Featured image

Join 350 Smart Energy pro's for the conference on Flexible Energy innovations! More than 30 partners and more than 35 sessions. 26 & 27 nov in Brussels, Belgium.

Get into action and apply for the STARTUP program, or apply for the FREE TICKETS for students & PHD's.
Topics: Smart Grid, Blockchain, IoT, Smart Charging, Virtual Power Plants, DSO & TSO, Grid congestion...

FLEXCON2018 is brought to you by Flexiblepower Alliance Network (FAN) and smartEn.

More info: https://flexcon2018.eu/

Startups and (PHD) Students: https://mailchi.mp/2c4ad1068e55/flexcon2018_brussels_newsletter10

#blockchain #energy #IoT #smarthome #electricvehicles #smartgrid

Adriaan van Eck's picture Event from Nov 26th to Nov 27th
Ruby Bijman, Content Manager , posted

Amsterdam Challenges You! Join the #CleanEnergyChallenge!

Design platform What Design Can Do & Ikea Foundation recently launched the Clean Energy Challenge in 5 cities – São Paulo, Delhi, Nairobi, Mexico City and Amsterdam. This global competition calls on designers and creative entrepreneurs to rethink how we produce, distribute and use energy in metropolitan areas.

Submissions can be submitted until 15th of November
https://www.whatdesigncando.com/CHALLENGE/

CLEAN ENERGY FOR ALL
Burning fossil fuels is the primary cause of climate change, yet this is still our main source of energy. Most of this energy is used in our ever-expanding cities. Cities therefore offer a huge opportunity to transform the way we generate and use energy. We have worked closely with researchers, experts and designers in 5 globally influential cities – São Paulo, Delhi, Nairobi, Mexico City and Amsterdam – to craft challenges specific to these localities.

HOW CAN WE EMBED CLEAN ENERGY IN THE AMSTERDAM CITYSCAPE?
Transitioning away from fossil fuels with today’s technology means changing our cityscapes: retrofitting existing buildings to reduce energy consumption and integrating energy infrastructure more seamlessly across the metropolitan landscape, in our neighbourhoods and in our homes. But strict regulation, a lack of space and the perceived ugliness of clean energy interventions have become a barrier to the adoption of these in Amsterdam’s metropolitan region. Amsterdammers now have an opportunity to rethink how energy can be generated, transported and stored in a way that aligns with the cultural and historical values of the city and its surrounding landscape. This is why, for the metropolitan region of Amsterdam, we are calling for creative spatial interventions, products, services, systems and stories that reconcile liveability with the need to transition to renewable energy.

WHY JOIN THE CHALLENGE
There are separate tracks for students, creative professionals and start-ups. 25 winners, selected from 5 cities by an international jury, will have a chance to win a production budget and a tailor-made acceleration programme aimed at making the winning
ideas, prototypes or start-ups market and investment ready.

INITIATE
Call for Participation: 4 September – 15 November 2018

NOMINATE
Selection of the Nominees: 15 November – 14 December

IMPROVE
Refinement of the Nominated Ideas: 15 December – 14 February 2019

TRIUMPH
Selection of the Winners: 15 February – 6 March

ACCELERATE
Acceleration Programme for Winners: March – July

MAKE IT HAPPEN
Implementation: July onwards

Ruby Bijman's picture #Energy
Ruby Bijman, Content Manager , posted

Smart Urban Energy Systems conference

Featured image

Urban energy systems are going through fundamental technological and societal changes in the transition to sustainable energy systems. Ambitious climate change targets can only be realized by transforming urban energy systems into smart low carbon energy systems. From being passive agglomerations of energy consumption and environmental pollution, the future energy provision of cities is deemed to be cleaner, smarter, more self-reliant, resilient, and closer to the needs of citizens. Technological innovation is an important driver, allowing for decentralized and sustainable energy provision beyond the traditional boundaries of electricity, gas, and heat infrastructures.

Many cities are taking up this challenge, ranging from big cities like London, Amsterdam, and Paris, to well-known medium-sized cities like Freiburg, Milton Keynes, Delft and Breda, to small ones like Lochem and Saerbeck. In this process, citizens are not only influential by making lifestyle changes. More importantly, they increasingly take part in the provision and (self-)governance of urban energy. For instance, by actively participating in grassroots initiatives for renewable energy. Social innovations like these are potential game changers. At the same time, they challenge the prevailing institutional setting of centralized energy systems. For a successful transition towards sustainable urban energy systems, technological and social innovations need to be aligned with the underlying societal values and guided by the wider institutional and governance context.

This conference takes a multi-disciplinary approach and explores the technological, economic, ethical, behavioral, governance and public policy aspects of (analyzing and designing) urban energy systems. It does so from a comprehensive engineering perspective, and aims at highlighting current trends and issues affecting urban energy systems.

City-zen Contribution on the 8th and 9th of November:

November 8th:
14:14-15:45 | Game: Go2Zero
16:15-17:45 | Game: Go2Zero
(https://amsterdamsmartcity.com/projects/go2-zero)

November 9th:
14:00-15:30: Andy van den Dobbelsteen (Professor of Climate Design & Sustainability at TU Delft) about Heating and Cooling our cities: planning for the second energy transition

Ruby Bijman's picture Event from Nov 8th to Nov 9th
Ruby Bijman, Content Manager , posted

SAVE THE DATE – City-zen days from 1 to 3 April 2019 – Amsterdam

Featured image

Amsterdam invites you to experience the heart of its energy transition from 1-3 April 2019.

We are very happy to announce the dates for the City-zen Days in Amsterdam on 1-3 April 2019! More information to follow; please put these dates in your agenda.

We will be starting to build the programme soon and keep you updated about the program.
If you have any questions, please contact city-zen@amsterdamsmartcity.nl

Ruby Bijman's picture Event from Apr 1st to Apr 3rd
James Bell, Editor , posted

Smart meters for the cutting edge smart cities

Different government agencies from all over the world are transforming their cities into smart cities. Because of the increasing pollution levels, the world environment is facing multiple challenges, and global warming is one of them. The main reason for this increase in temperature of the globe is the release of ever-increasing greenhouse gases. Burning the fossil fuels to meet the energy requirements is being considered as the primary reason for the global warming and the toxic elements in the air.

To fight this global problem, a huge amount of funds has been allocated by all the developed and the developing countries in the recent past. In addition, most of the city planners are working towards attaining the dream of shifting towards 100% sustainable energy by 2020. With the new innovations, the smart meter is one of the efficient equipment that can help in the effective management of energy flow.

As per the implementation plan, the smart cities will have all kind of connectivity features and to attain that, a lot of energy is needed. The best part about these smart cities is, all the energy will be collected from the renewable green energy sources. With the view of empowering the entire city with green energy, an effective management of energy is required to prevent the shortage of energy. In order to reduce the wastage of energy, the ‘smart meters’ can be used to keep a track of the energy utilization.

James Bell's picture #Energy
Anouk Overbeek, Projectmedewerker Communicatie at HIER klimaatbureau (HIER Climate Bureau), posted

Evenement HIER opgewekt

Featured image

Op vrijdag 23 november 2018 vindt voor de zevende keer hét evenement HIER opgewekt plaats. Met 900 bezoekers en ruim dertig sessies is het Evenement HIER opgewekt het grootste landelijke evenement voor lokale energie-initiatieven in Nederland.

Event on Nov 22nd
Jeroen Wijnen, Product Support at Alliander Sustainable Area Development, posted

HEAT

Featured image

HEAT is the number one solution to the prolonged decision-making processes typically involved in energy issues. HEAT allows parties to co-design and develop a heating grid.

Quick: HEAT provides instant feedback about your own actions and those of your partners, providing an immediate and clear understanding of your and their goals and interests, funding, and the sustainability of the design.

Effective: Any range of scenarios and designs can be tested without a problem using HEAT. Decision-making is speeded up and projects are implemented quicker.

Realistic: Realistic simulations based on real data and smart mathematical models. 3D simulations of the city or neighbourhood that you and your partners wish to make greener.

Jeroen Wijnen's picture #Energy