#Solar energy

Topic within Energy
Herman van den Bosch, Curator at Amsterdam Smart City; professor in management education , posted

How much sustainable electricity can we produce?

The recent Energy agreement is too much focused on the reduction of CO2 (very important indeed). It pays too little attention to the possible sources of energy, available in the future. In this post (in Dutch), I make a couple of calculations that indicate the toughness of the job producing sufficient electricity in 2050 to attain the 1,5%-target by deploying sun and wind energy only. I would be very happy if somebody would verify these calculations.

Herman van den Bosch's picture #Energy
Juliette Crespel, Events Coordinator at EVBox, posted

rEVolution 2019

Featured image

Thousands of cleantech experts have joined forces in creating sustainable solutions for mobility. We celebrate this movement during rEVolution, the annual networking and idea-sharing conference for the mobility industry and beyond. rEVolution 2019 connects over 1000 mobility thought leaders from around the world. This year, we challenge them to create better solutions and bigger collaborations that will accelerate the transition towards a zero-emission future. Join the rEVolution on March 19, 2019 at the Westergasfabriek in Amsterdam.

Discounted tickets available for Amsterdam Smart City partners and communitymembers. Just contact us via info@amsterdamsmartcity.com or check your Weekly Update email of 24th of January!

Juliette Crespel's picture Event on Mar 19th
Ruby Bijman, Content Manager , posted

City-zen Fuck-up Night, geleerde lessen #3: Aan ons enthousiasme zal het niet liggen

Featured image

– aan onze naïviteit wel... Waternet houdt zich bezig met alles wat met water te maken heeft in Amsterdam. Afgelopen jaren komt steeds meer de nadruk op duurzaamheid te liggen en welke rol water daarin kan spelen. “Wij startten eigenlijk 5 jaar geleden al met duurzame initiatieven” zegt strategisch adviseur Otto Reinstra. Voor twee veelbelovende projecten – koude uit drinkwaterleidingen en warmte uit afvalwater – werd subsidie aangevraagd onder het EU-programma City-zen.

Koude uit drinkwater – groot, groter, grootst

Het project werd gestart met als partner een vliegveld inclusief hotels en kantoren. Zo’n gebied heeft een grote vraag naar koude. En leidingen die langs het vliegveld lopen hebben veel koude potentie. Het hele vliegveld kan door deze koude van koeling voorzien worden. Zowel Waternet als het vliegveld waren erg enthousiast. Dat mocht alleen niet heel lang duren….

Voor de problemen die op ons pad kwamen, werd steeds enthousiast gezocht naar oplossingen vanuit Waternet. Maar het gezamenlijke duurzame doel verloren we tegelijkertijd langzaam uit het oog en geld, planning werden de standaard. En toen klapte het.

Nieuwe sanitatie op een onbewoond eiland
Het tweede project ‘warmte uit afvalwater’ werd opgestart. Het project dat zich hier uitstekend voor leende: een nieuwbouwproject van de gemeente waarbij een eiland opgespoten zou worden voor 1500 woningen. Waternet dacht daar enthousiast over mee. De nieuwbouwwoningen op het eiland zouden worden aangesloten en van warmte worden voorzien vanuit de warmte van grijs afvalwater. “We waren erg enthousiast over het mooie veelbelovende energieproject, die echt een bijdrage kon leveren. Achteraf kun je stellen dat die houding vooral naïef was”.

Het nieuwbouwproject is bedacht in tijden van de economische crisis. En dan is in 2014, de crisis was patsboem voorbij. “De gemeente heeft op gebiedsontwikkeling een grote uitdaging; binnen 10 jaar moeten 50.000 woningen gebouwd worden. In zo’n stad komt dan een goed gestroomlijnd gemeentelijk apparaat op gang, waarbij in snel tempo plannen uit 2008 worden gemoderniseerd. Voor we het wisten, waren aanbestedingen de deur uit en ging alles lopen. Gevolg: wij waren te laat. Een brief naar de wethouder waarbij de oorspronkelijke plannen werden herhaald mocht niet baten en werd ons ook niet in dank afgenomen. Resultaat: we stonden aan de zijlijn.”

Zonder harde afspraken heb je niks aan goede bedoelingen

Uiteindelijk stopte het project ‘koude uit leidingwater’ met het vliegveld en konden we het drinkwater project gelukkig uitvoeren met een farmaceutische fabriek – en met succes! Dezelfde vraag, maar een kleinere schaal.

Voor nieuwe sanitatie kwam, naast de geleden teleurstellingen, een ander nieuwbouwproject voorbij. Een initiatief van 20 partijen en bewoners. Een manifest werd ondertekend om een circulaire stadswijk te maken. Een samenwerking tussen gemeente, netwerkbedrijven, woningcorporaties, architecten, bewoners. Voordat de samenwerking werd gestart, waren echter alweer verschillende beslissingen genomen en stond Waternet wederom aan de zijlijn. “Zonder harde afspraken heb je niks aan goede bedoelingen.”

De samenwerking met een woningcoöperatie bleef over, in totaal 800 woningen. Ook hierin bleek dat in de praktijk andere prioriteiten de bovenhand voerde waar Waternet geen partij in was. Onder aan de streep: 300 woningen en wachten we met smart op de installatie hiervan. Die helaas alleen de functie om grondstoffen te winnen uit afvalwater gaat uitvoeren. Koude werd uiteindelijk ook geschrapt…..

Er is een aantal belangrijke lessons learned te trekken – zeker voor een partij als Waternet die innovaties nog niet in het DNA heeft zitten:

 • Enthousiasme is goed, maar het vertrouwen in partners is niet altijd wederzijds. Maak heldere afspraken over doelstellingen, taken en verantwoordelijkheden!
 • Zorg dat je beide enthousiast blijft door regelmatig met elkaar te overleggen en het met elkaar eens te blijven over doelstellingen.
 • We hadden de (economische) ontwikkelingen kunnen voorzien en moeten meenemen in de ontwikkeling van de projecten.
 • Veel wisselingen van de wacht, andere directeuren en managers, komen het project niet ten goede.
 • Doordat we met City-zen subsidie zijn gestart zetten we dit project ook door, in andere situatie zou je waarschijnlijk eerder de handdoek in de ring hebben gegooid.
 • Blijf doorzetten en blijf optimistisch! Ook door ruzie en gedoe eromheen kom je toch weer met medestanders in contact en doen nieuwe mogelijkheden zich voor.

De volgende Fuckup-Night is tijdens de City-zen Days 1-3 April ’19.

Lees hier:

Geleerde Lessen Deel 1: Klimaatneutraal begint bij bewoners, maar ze gaven niet thuis

Geleerde Lessen Deel 2: Innoveren binnen de Gevestigde Orde

Ruby Bijman's picture #Energy
Ruby Bijman, Content Manager , posted

Dutch PLANHEAT Heating & Cooling transition round table with City-zen partners AEB and TU Delft

Featured image

PLANHEAT and fellow European project City-zen (FP7) jointly organized a HC transition session at the Sustainable Energy Systems Conference in Delft. The session started off with a joint presentation on the main issues in the Netherlands. Find out what the panel concluded after the discussions.

The panel that followed covered a wide range of stakeholders, scales and ideas. Tjalling de Vries of the Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate co-moderated with Andy van den Dobbelsteen, and provided the perspective of the national government. The panel consisted of:

 • Jannis van Zanten (Project leader Heating at AEB Amsterdam)
 • Pauline Westendorp (Co-initiator of 02025 in Amsterdam)
 • Ad van Wijk (professor of Future Energy Systems, TU Delft)
 • Jan Willem van de Groep (founder of Factory Zero, co-initiator of the ‘Stroomversnelling’ coalition)
 • Henri Bontenbal (senior consultant Strategy and Innovation, Stedin)

Each panel member was invited to make a five minute pitch, after which there was time for responses from both panel and audience.

The diverse nature of the panel resulted in a broad discussion on technical topics such as energy carriers (DHC, electricity, hydrogen etc) and scales (local, regional, national), but also on implementation challenges on from economic, societal and ownership perspectives. A few examples: we need more guts, citizen engagement (“don’t make it annoying, make it fun!”) and local champions (every Amsterdam neighbourhood has a volunteer energy coordinator). We need to connect traditional stakeholders with innovators, and find the balance between systems of different scales. We also have large scale solutions (hydrogen and electricity, off shore wind farms) as well as regional and local ones (building insulation, (LT)DH, hydrogen salt cavern storage, exchanging and cascading), transitional strategies (using residual heat), and finally historic examples, both of succesful transitions (from horses to cars) and local energy systems (city gas).

The consensus was that even though the challenges are complex and the right answers may differ from place to place, many technical solutions are already available for implementation, and we should start implementing some of them today rather than tomorrow.

The first round table discussion took place on 26th of June, read here the full article: <http://planheat.eu/archives/1259>

Read the whole article written by PLANHEAT: <http://planheat.eu/archives/1308>

Ruby Bijman's picture #Energy
Ruby Bijman, Content Manager , posted

City-zen Fuck-up Night #2 | Innoveren - binnen de gevestigde orde

Featured image

Strategisch adviseur Peter Simões kreeg de afgelopen jaren te maken met veel wisselingen in het management en de daarbij horende wijziging in de strategische organisatie. “Was in het begin van dit project de focus gericht op activiteiten buiten de organisatie en het vergroten van de zichtbaarheid, verplaatste de focus naar optimalisatie van de bedrijfsvoering en afronden van de lopende projecten”.

“In 2012, wilde de organisatie meer doen met de door hun geproduceerde duurzame energie; het zag ernaar uit dat veel verandering zou gaan plaatsvinden in de energiemarkt, waarbij het belangrijk was om bij aan te sluiten.” Zo werd een plan bedacht om samen met andere partijen in het Havengebied de lokaal opgewekte energie, op het juiste moment lokaal in te zetten.

Met deze doelstelling is gestart met de aanvraag voor de EU-subsidie van City-zen. In een dik document voor de EU, waarin prachtig wordt omschreven wat het project in het meest rooskleurige scenario oplevert. “Van tevoren weet je eigenlijk al dat dit resultaat niet behaald kan worden. Je start dus eigenlijk met een 100% faalkans.”

Waar gaat het dan mis?

De techniek is niet zozeer de boosdoener, die is er of kan wel ontwikkeld worden. In zo’n project gaat het mis, omdat er gevraagd wordt om naar een nieuwe onbekende situatie toe te werken, terwijl de organisatie vasthoudt aan de oude situatie. “Met innovatie loop je vaak vooraan. Je moet er daarom altijd voor zorgen dat je niet alleen staat” quote Simões. Om te slagen is het nodig dat het project en de innovatie gesteund worden door directie en management. Hier zat het probleem “Vanaf 2012 tot nu, zijn we 3 directeuren verder”. Door de duur van het project (gestart in 2012), start binnenkort ook de 3de projectleider. “De ambassadeurs van het eerste uur zijn weg.”

De belangrijkste lessons learned volgens Simões zijn*:*

 • Als het om grote organisaties gaat; blijf dicht bij je core-business
 • Binnen onze organisatie werken we in kleine stappen naar een resultaat toe, zodat we kunnen bijsturen waar dit gevraagd wordt. Bij de EU is het op voorhand beschrijven van het uiteindelijke resultaat belangrijk. Deze twee uitgangspunten passen niet bij elkaar.
 • Het speelveld waarin je terechtkomt moet passen bij de organisatie. Binnen onze organisatie wordt een andere taal gesproken dan in de gemeente. Hier zit niet automatische een klik.
 • Zorg voor interne (zittende) ambassadeurs om het project te laten slagen.

De volgende Fuckup-Night is tijdens de City-zen Days 1-3 April ’19.

Lees hier:

Geleerde Lessen Deel 1: Klimaatneutraal begint bij bewoners, maar ze gaven niet thuis

Geleerde Lessen Deel 3: Aan ons enthousiasme zal het niet liggen

Ruby Bijman's picture #Energy
Ruby Bijman, Content Manager , posted

City-zen Fuck-up Night #1 | Klimaatneutraal worden begint bij de bewoners – maar ze gaven niet thuis

Featured image

De City-zen Fuck-up Night in Antwerpen was een avond waarin falen gevierd werd. In het verlengde daarvan lanceren we een serie van drie verhalen over de geleerde lessen bij het maken van fouten. Lees, huiver en doe er je voordeel mee; fouten die je niet meer hoeft te maken 🙂

Klimaatneutraal begint bij de bewoners thuis – maar ze gaven niet thuis

Geert Vanhorebeek houdt zich bezig met het programma ‘Leuven klimaatneutraal in 2030’. Met als doel Leuven bewust te maken: minder uitstoot en duurzamer gedrag. Het doel was een collectief renovatieproject op te starten: buurten informeren, bewoners stimuleren om duurzame energiemaatregelen te nemen. Maar ook schaalvoordeel behalen; zoveel mogelijk inwoners bereiken. In totaal waren acht potentiële homogene wijken geïnventariseerd voor het betreffende project.

Het proces in 5 quotes…

#1
“Uiteindelijk hebben we twee homogene wijken op ons onderbuikgevoel uitgekozen. In deze wijken hebben we goed uitgepakt, onder andere met een mobiel energieloket en renovatiebegeleiders. Maar wat bleek; in de homogene wijk was geen sprake meer van gelijke woningen. Een groot gedeelte van de woningen was allang weer verbouwd. Zo zie je dat de praktijk vaak anders uitwijst dat de theorie.”

#2
“In totaal waren 9 van de 60 woningen eigendom van een woningcoöperatie. Wij vonden het niet meer dan logisch dat de coöperatie het goede voorbeeld zou geven, zodat we één goed voorbeeld hadden om anderen te overtuigen. Simpel; dit kwam niet van de grond.”

#3
“Bij een volgend initiatief gingen we langs de deuren. Toen kwamen we erachter dat er óf oude mensen woonden óf families die al met verbouwen bezig waren. We kwamen op het verkeerde moment; ons initiatief sloot niet aan bij de levensfases van deze bewoners.”

#4
“In de enquête – om te achterhalen waar de meeste draagvlak en kansen zouden liggen en om de bereidheid om mee te doen te toetsen – bleek draagvlak, maar dat viel in de praktijk tegen. Daarnaast hadden we te maken met een “slaapwijk”, één waar weinig dynamiek in zat. Geen wijkevenementen, geen sociale cohesie en daardoor weinig succes voor ambassadeurs.”

#5
“In de tussentijd waren we ook betrokken bij een nieuw EU-voorstel (Horizon2020). Doordat dit veel tijd en toewijding vroeg, hadden we op cruciale momenten weinig of geen aandacht voor dit project en hebben we kansen gemist.”

Dus…, van de initiële ambities kwam in de praktijk weinig terecht. De ‘Lessons Learned’ zijn:

 • Vraag je samenwerkingspartners naar hun doelstellingen, verwachtingen en leg afspraken vast. Zorg dat het voor iedereen interessant blijft om zo de eindstreep te behalen.
 • De wijk moet een mate van wijkwerking/cohesie hebben waarbij de buurt elkaar enthousiasmeert en je kunt werken met ambassadeurs.
 • De wijk moet voldoende groot zijn om zo schaalvoordeel te behalen.
 • Blijf aandacht houden voor het project.

“We gaan het met deze ervaringen de volgende keer veel beter doen!”, aldus Geert Vanhorebeek.

De volgende Fuckup-Night is tijdens de City-zen Days 1-3 April ’19.

Meer informatie over de City-zen Days: <https://amsterdamsmartcity.com/events/save-the-date--city-zen-days-from-18-to-20-march>

Lees hier:

Geleerde Lessen Deel 2: Innoveren binnen de Gevestigde Orde

Geleerde Lessen Deel 3: Aan ons enthousiasme zal het niet liggen

Ruby Bijman's picture #Energy
Catalina Iorga, Content Manager at Impact Hub Amsterdam, posted

SDG Meetup | Climate Action

Featured image

The Sustainable Development Goals (SDGs) Meetups are an accessible platform to learn about and work on the SDGs in an entrepreneurial way, facilitating collaboration and exchanging knowledge. It is an opportunity to meet social entrepreneurs, SMEs, independent professionals and established organisations working toward the same goal.

In April, we'll be focusing on SDG 13: Climate Action. The year 2017 was one of the three warmest on record, with average temperatures being 1.1 degrees Celsius above the pre-industrial period. The world continues to experience rising sea levels, extreme weather conditions and increasing concentrations of greenhouse gases. That's why SDG 13 focuses on taking urgent action to combat climate change and its impacts.

CONTRIBUTORS
➜ Stay tuned for speaker updates!

PROGRAM
19:00 Entrance (grab a drink)
19:30 - 21:30 Event (learn-innovate-participate)
21:30 - 22:00 Networking Drinks
22:00 End

PRICE
Regular ticket: €9,50 – Includes a free drink
Impact Hub member ticket: Free
SDG House resident ticket: Free

MORE ABOUT SDG MEETUP
Sustainable Development Goals Meetup is a monthly meetup powered by SDG House Residents Impact Hub Amsterdam and C-Change. Each edition focuses on one selected SDG (i.e. gender equality, climate change). It is an evening event with participatory nature to generate new learning, connections, collaborations and action! At each event we invite knowledge partners, entrepreneurs, innovators and expert facilitators to co-create this inspiring environment for us.

WHERE?
The meetups takes place at Impact Hub Amsterdam located in the SDG House (KIT Royal Tropical Institute) in Amsterdam Oost. SDG House, as a community, houses over 1000+ professionals and 50+ organisations working on or with the SDGs.

Catalina Iorga's picture Event on Apr 24th
Jurgen Broeders, Adviseur duurzaamheid , posted

Inspiratiesessie bewoners & aardgasvrij

Featured image

Alle Nederlandse gemeenten staan de komende jaren voor een grote uitdaging: de warmtetransitie. Alle wijken en woningen moeten in 2050 van het aardgas af. Op dit moment weet het merendeel van de bewoners nog niet wat aardgasvrij voor hen betekent en wat hen te wachten staat. Om bewoners optimaal voor te bereiden op de warmtetransitie is het nodig om nu te beginnen met actieve communicatie, ook al is misschien nog niet alles duidelijk. Hoe bereid je bewoners voor op de dingen die komen gaan en hoe stimuleer je ze om nu al duurzame stappen te zetten? Wij helpen je graag op weg!

Op donderdag 29 november 2018 organiseert SME van 14.00 tot 16.30 uur een informele werk- en inspiratiesessie over het voorbereiden van bewoners op aardgasvrij. De sessie vindt plaats op ons kantoor (Kanaalweg 19H in Utrecht).

Deelname is gratis!

De bijeenkomst bestaat uit:

- Waar staat iedereen in het proces? Zijn jullie al begonnen en lopen jullie al tegen dingen aan? Of is voor jullie de vraag ‘hoe begin ik?’ in dit stadium belangrijk?
- Uitwisselen van (eventuele) eigen ervaringen met het betrekken van bewoners bij de energietransitie/aardgasvrij.
- Onze ervaringen en een korte toelichting op de visie en aanpak van SME om bewoners op een laagdrempelige manier voor te bereiden op de transitie door Bregje van de Brand.
- Onderdelen uit de energiebesparingsworkshop door Imke Tegels.

Na afloop staat er een borrel klaar.

Event on Nov 29th
Pakhuis De Zwijger, Communicatie at Pakhuis de Zwijger, posted

40 jaar WISE Jubileumfeest

Featured image

Hebben we kernenergie nodig om klimaatverandering tegen te gaan?
Dit jaar bestaat WISE 40 jaar! Dit wordt gevierd met een jubileumfeest & congres in het hele Pakhuis de Zwijger-pand. Tijdens plenaire sessies en meerdere workshops onderzoeken we samen met jou of het tijd is voor een nieuwe kijk op kernenergie. Oude argumenten worden getoetst aan de nieuwe realiteit.
Het energiedebat gaat eigenlijk alleen nog maar over het klimaat. Alle pijlen zijn gericht op het versneld sluiten van vervuilende kolencentrales, energiebesparing en het bevorderen van duurzame energie. Kortom, milieu is CO2. Andere milieuproblemen die onze honger naar energie met zich meebrengt verschuiven naar de achtergrond. Dit verklaart ook dat de roep om kernenergie als een grootschalige en relatief CO2-arme vorm van energieopwekking weer luider klinkt. Mensen en organisaties die een aantal jaren geleden nog fel tegen kernenergie waren lijken in toenemende mate te twijfelen.

Ondertussen vergrijst de anti-kernenergiebeweging. Er groeit een nieuwe generatie op die nauwelijks meer kennis heeft van kernenergie en daarom vatbaar is voor de beloften van de industrie. De thoriumreactor wordt bijvoorbeeld steeds vaker genoemd als een schone en veilige oplossing. De grote problemen die ook deze technologie met zich mee brengt worden gebagatelliseerd, lessen uit het verleden worden weggewuifd als ideologisch ingegeven verzinselen. In de ogen van de ecomodernisten blokkeren ouderwetse halsstarrige anti-kernenergie-activisten de vooruitgang. Ze moesten maar eens plaats maken voor de nieuwe generatie die een stuk positiever tegen de problemen aankijkt en met innovatieve oplossingen komt.
WISE onderzoekt in het jubileumjaar 2018 of het tijd is voor een nieuwe kijk op kernenergie.

Voertaal: Nederlands

Pakhuis De Zwijger's picture Event on Nov 16th
Adriaan van Eck, Implementing IoT & Smart Energy , posted

FLEXCON2018

Featured image

Join 350 Smart Energy pro's for the conference on Flexible Energy innovations! More than 30 partners and more than 35 sessions. 26 & 27 nov in Brussels, Belgium.

Get into action and apply for the STARTUP program, or apply for the FREE TICKETS for students & PHD's.
Topics: Smart Grid, Blockchain, IoT, Smart Charging, Virtual Power Plants, DSO & TSO, Grid congestion...

FLEXCON2018 is brought to you by Flexiblepower Alliance Network (FAN) and smartEn.

More info: https://flexcon2018.eu/

Startups and (PHD) Students: https://mailchi.mp/2c4ad1068e55/flexcon2018_brussels_newsletter10

#blockchain #energy #IoT #smarthome #electricvehicles #smartgrid

Adriaan van Eck's picture Event from Nov 26th to Nov 27th
Ruby Bijman, Content Manager , posted

Amsterdam Challenges You! Join the #CleanEnergyChallenge!

Design platform What Design Can Do & Ikea Foundation recently launched the Clean Energy Challenge in 5 cities – São Paulo, Delhi, Nairobi, Mexico City and Amsterdam. This global competition calls on designers and creative entrepreneurs to rethink how we produce, distribute and use energy in metropolitan areas.

Submissions can be submitted until 15th of November
https://www.whatdesigncando.com/CHALLENGE/

CLEAN ENERGY FOR ALL
Burning fossil fuels is the primary cause of climate change, yet this is still our main source of energy. Most of this energy is used in our ever-expanding cities. Cities therefore offer a huge opportunity to transform the way we generate and use energy. We have worked closely with researchers, experts and designers in 5 globally influential cities – São Paulo, Delhi, Nairobi, Mexico City and Amsterdam – to craft challenges specific to these localities.

HOW CAN WE EMBED CLEAN ENERGY IN THE AMSTERDAM CITYSCAPE?
Transitioning away from fossil fuels with today’s technology means changing our cityscapes: retrofitting existing buildings to reduce energy consumption and integrating energy infrastructure more seamlessly across the metropolitan landscape, in our neighbourhoods and in our homes. But strict regulation, a lack of space and the perceived ugliness of clean energy interventions have become a barrier to the adoption of these in Amsterdam’s metropolitan region. Amsterdammers now have an opportunity to rethink how energy can be generated, transported and stored in a way that aligns with the cultural and historical values of the city and its surrounding landscape. This is why, for the metropolitan region of Amsterdam, we are calling for creative spatial interventions, products, services, systems and stories that reconcile liveability with the need to transition to renewable energy.

WHY JOIN THE CHALLENGE
There are separate tracks for students, creative professionals and start-ups. 25 winners, selected from 5 cities by an international jury, will have a chance to win a production budget and a tailor-made acceleration programme aimed at making the winning
ideas, prototypes or start-ups market and investment ready.

INITIATE
Call for Participation: 4 September – 15 November 2018

NOMINATE
Selection of the Nominees: 15 November – 14 December

IMPROVE
Refinement of the Nominated Ideas: 15 December – 14 February 2019

TRIUMPH
Selection of the Winners: 15 February – 6 March

ACCELERATE
Acceleration Programme for Winners: March – July

MAKE IT HAPPEN
Implementation: July onwards

Ruby Bijman's picture #Energy
Ruby Bijman, Content Manager , posted

Binnen kijken bij bewoners van Nieuw-West - fiets mee met Fia!

Featured image

Op zaterdag 10 november openen in het hele land bewoners hun deuren om te laten zien wat zij hebben gedaan om hun huis duurzamer te maken. Iedereen die kennis wil delen, kan zijn huis aanmelden via www.duurzamehuizenroute.nl.

__Fietstocht__
Speciaal voor stadsdeel Nieuw-West organiseert Fia van der Veldt uit Nieuw-West een fietstocht tijdens de dag van de duurzame huizenroutes op zaterdag 10 november. Wilt u meefietsen met Fia? Stuur dan een e-mail naar haar: fiavanderveldt@gmail.com.

"Ik vond het een ontdekkingstocht om deze routes samen te stellen, heb veel gehoord en gezien. Een hele leuke manier om je te laten informeren en inspireren" Aldus Fia van der Veldt.

Het programma van Fia:
In Amsterdam Nieuw-West gaan we op 10 november naar de Fruittuin van West, Slotermeer en Slotervaart: een aarden huis en een wijk met stadsverwarming zullen o.a. aan bod komen.

Bewoners zullen dan vertellen wat ze zoal aan hun huis hebben gedaan in het teken van duurzaamheid. Bij de een zijn dat zonnepanelen, isolatieglas en een regenton, een ander heeft een warmtepomp, vloerverwarming, zonnepanelen of een zonneboiler en een accu.

Verzamelen tussen 10.00 en 10.15u bij mijn huis en rond 17.30u heb je van minimaal 4 huizen een hele goede indruk gekregen van de vele mogelijkheden. Met tussendoor tijd om van de andere deelnemers te horen hoe het hen vergaat op het pad naar schonere energie.

Graag je uiterlijk 8 november opgeven als je 10 november wilt mee fietsen. Fia van der Veldt: fiavanderveldt@gmail.com dan geef ik je het startpunt door. Zorg zelf voor iets te eten en te drinken voor onderweg.

Joris Zevenbergen, projectleider duurzaamheid van Nieuw-West en Thijs Haverkamp van 02025 ondersteunen bij het organiseren.

Ruby Bijman's picture Event on Nov 10th
Ruby Bijman, Content Manager , posted

Binnen kijken bij bewoners van Nieuw-West - fiets mee met Fia!

Featured image

Op zaterdag 3 november en zaterdag 10 november openen in het hele land bewoners hun deuren om te laten zien wat zij hebben gedaan om hun huis duurzamer te maken. Iedereen die kennis wil delen, kan zijn huis aanmelden via www.duurzamehuizenroute.nl.

__Fietstocht__

Speciaal voor stadsdeel Nieuw-West organiseert Fia van der Veldt uit Nieuw-West een fietstocht tijdens de dagen van de duurzame huizenroutes op zaterdag 3 november en zaterdag 10 november. Wilt u meefietsen met Fia? Stuur dan een e-mail naar haar: fiavanderveldt@gmail.com.

"Ik vond het een ontdekkingstocht om deze routes samen te stellen, heb veel gehoord en gezien. Een hele leuke manier om je te laten informeren en inspireren" Aldus Fia van der Veldt.

Het programma van Fia:
In Amsterdam Nieuw-West gaan we op 3 november fietsen langs huizen in Osdorp en (Nieuw) Sloten. Bewoners zullen dan vertellen wat ze zoal aan hun huis hebben gedaan in het teken van duurzaamheid. Bij de een zijn dat zonnepanelen, isolatieglas en een regenton, een ander heeft een warmtepomp, vloerverwarming, zonnepanelen of een zonneboiler en een accu.

10 november gaan we naar de Fruittuin van West, Slotermeer en Slotervaart: een aarden huis en een wijk met stadsverwarming zullen o.a. aan bod komen.

Verzamelen tussen 10.00 en 10.15u bij mijn huis en rond 17.30u heb je van minimaal 4 huizen een hele goede indruk gekregen van de vele mogelijkheden. Met tussendoor tijd om van de andere deelnemers te horen hoe het hen vergaat op het pad naar schonere energie.

Graag je uiterlijk 1 november bij mij opgeven voor de route van 3 november en uiterlijk 8 november als je 10 november wilt mee fietsen. Fia van der Veldt: fiavanderveldt@gmail.com dan geef ik je het startpunt door. Zorg zelf voor iets te eten en te drinken voor onderweg.

Joris Zevenbergen, projectleider duurzaamheid van Nieuw-West en Thijs Haverkamp van 02025 ondersteunen bij het organiseren.

Ruby Bijman's picture Event on Nov 3rd
Ruby Bijman, Content Manager , posted

SAVE THE DATE – City-zen days from 1 to 3 April 2019 – Amsterdam

Featured image

Amsterdam invites you to experience the heart of its energy transition from 1-3 April 2019.

We are very happy to announce the dates for the City-zen Days in Amsterdam on 1-3 April 2019! More information to follow; please put these dates in your agenda.

We will be starting to build the programme soon and keep you updated about the program.
If you have any questions, please contact city-zen@amsterdamsmartcity.nl

Ruby Bijman's picture Event from Apr 1st to Apr 3rd
Jelle Bekirovic, Director , posted

New Flight Search Engine offsets your CO2-emissions for free

Featured image

Amsterdam's new start-up FlyGRN was launched last week – a search engine that compares thousands of flights of different airlines worldwide and (partially) offsets the CO2 emissions of flights booked through its website. In doing so, the website hopes to take a big step in reducing CO2 emissions of the aviation sector.

The aviation sector is growing, which in turn increases its impact on the environment. Because air travel is excluded from climate agreements, FlyGRN is taking matters into its own hands. When a visitor books a flight through FlyGRN, the website will automatically offset the user’s CO2 emissions, either fully or partially. That’s possible with the fee that the search engine receives from its partners. The consumer doesn’t have to compromise on flight options or prices.

Since flights on FlyGRN are often just as cheap and sometimes even cheaper than those of their competitors, searching for flights through this website is certainly worth the while. Visitors who search a flight through FlyGRN can compare on different characteristics, such as the airline, travel time, or number of stops, and they can automatically see the climate impact of their flight. The website indicates the percentage of the flight’s emissions that FlyGRN offsets for free. After booking, site visitors get the option to purchase the remaining percentage themselves. This is often just a few dollars.

In addition to reducing the CO2 emissions of air travel, FlyGRN also aims to provide more awareness in the environmental impact of a flight. Few people know the exact impact their flight has, and only a small percentage of travelers actually offset their flight. Moreover, the way that this offsetting works is not always transparent.

One of the reasons why FlyGRN is created is due to frustration about a lack of transparency of the current CO2 offsetting services. When offsetting flights, it is often unclear exactly what happens with the CO2 compensation and where the money goes to. FlyGRN attaches great value to providing as many details as possible on the CO2 certificates. If you book a flight through the search engine, you will receive an online CO2 certificate with a personalized certificate number. This certificate contains transparent information, such as which offsetting projects are supported and where the money ends up. If a visitor has booked their flight elsewhere, FlyGRN offers the option to manually offset the CO2 emissions with their CO2 calculator.

Of course, to be really sustainable it’s better not to fly. That is why the search engine also provides alternative options for traveling 'differently' or locally. For example, if there is an option for alternative means to travel, it is shown on the website. When a visitor of the website searches for a flight from Amsterdam to Paris, an alternative route by train is shown as well. It is also possible to compare hotels and rental cars on the site. FlyGRN will plant a tree for every 100 euros spent on hotels or rental cars.

So how's this project related to smart cities? As you might know, Amsterdam has a large air travel hub, contributing to air pollution in the city. With innovations like FlyGRN, we'll motivate users at least on an international scale to offset their flight, thus reducing emissions globally. But we'll also motivate users to catch Amsterdam's national and international rail network when users search for flights if there's a suitable train alternative available.

Aviation is currently responsible for 2% of the total CO2 emissions per year. It is expected that – if nothing changes – this will double in twenty years. By (partially) offsetting the CO2 emissions of a booked flight for free, FlyGRN takes an important step in reducing emissions in the travel industry. More info at https://flygrn.com

Jelle Bekirovic's picture #Energy
Anouk Overbeek, Projectmedewerker Communicatie at HIER klimaatbureau (HIER Climate Bureau), posted

Evenement HIER opgewekt

Featured image

Op vrijdag 23 november 2018 vindt voor de zevende keer hét evenement HIER opgewekt plaats. Met 900 bezoekers en ruim dertig sessies is het Evenement HIER opgewekt het grootste landelijke evenement voor lokale energie-initiatieven in Nederland.

Event on Nov 22nd
Martin Whybrow, Editorial director , posted

London's rapid catch-up

London lags behind Amsterdam at present in its smart city efforts but there is now a new urgency, stemming from the mayor's office. This is reflected in ambitious zero carbon and zero waste goals. Projects are multiplying and there is a major effort to scale up.

Martin Whybrow's picture #Energy
Herman van den Bosch, Curator at Amsterdam Smart City; professor in management education , posted

Is a break-through in solar energy upcoming?

My youngest blogpost is about the dream of deploying the billions of square meters of glass of high-rise buildings to harvest energy. Indeed, energy-producing windows exist but either their transparency, either their wattage are to low.
The American company Ubiquitous Energy is close to a break-through: highly transparant glass that is capable to harvest about 50% of the energy of ordinary thin-film solar panels.
After posting my text, I read that Ubiquitous Energy is teaming with one of the biggest glass producing companies in the world, the Japanese AGC, in order to prepare rolling out this new product.

Herman van den Bosch's picture #Energy
William Reed, secondary teacher , posted

USA school teacher: opportunities to learn about Dutch climate mitigation/adaptation strategies Jun28-July7

Hello! I'm hoping (at the very last minute) to connect with some folks who might be interested in sharing their work with me through a brief informal tour or interview while I'm here in the Netherlands for the next 8 or 9 days. I'm here with the help of a small, self directed grant to develop a unit of study for my students in Chicago that will inspire them to better understand climate change as a global issue with which they can engage in creative ways in their local context. I'm interested in more or less any and all work happening around Amsterdam (or Utrecht, where I'll be from July 3-July 5, or Wageningen, July 5- July 7) that relates to the effects of climate change or mitigation/adaptation strategies. This could include any climate relevant public or private work in the electricity, transportation, building, industrial, agricultural, tech, or education sectors. For example, if you are involved with a start up that does circular economy work that reduces emissions, have a perspective to share on regional transportation, know something about zero emission architecture, or work in education and are interested in developing collaborations in terms of sustainability/climate curriculum, I'm interested in hearing from you and (in an ideal world) chatting for 30 minutes or an hour. My students are typically low income, racial minority teenagers who I believe need to be empowered to make the future as much as their economically well off and culturally "mainstream" peers. Most of my students are also soon to be voting eligible citizens of the USA, which seems relevant. Anyway, I appreciate you considering my vague request! I am of course thrilled about the wealth of resources available through Smart City Amsterdam (including the very cool new Amsterdam Innovation Tour app), and I've booked, for example, a standard tour on Friday through architour. But unfortunately my dates of travel did not align with WeMakeTheCity, the ASC Open House is not happening this Friday, and many of the other tour options are out of my price range as an individual traveling on a small grant. Thanks for any and all input. Cheers!

#DigitalCity