Circulaire Zaken

undefined logo

Door onze huidige lineaire economie in kringlopen te organiseren, houden grondstoffen hun waarde en blijven bruikbaar (voor ons). Daardoor voorkomen we uitputting de natuurlijke rijkdommen, klimaatverandering en economische problemen. Om deze “circulaire innovatie” te realiseren is een multidisciplinaire en sector overschrijdende aanpak noodzakelijk.

Wij adviseren overheden bij de ontwikkeling van kaders om circulaire samenleving te ontwikkelen. Wij helpen bedrijven circulair te ondernemen en iedereen die de lineaire ketens wil transformeren naar circulaire ketens.

Activity

  • 0
    Updates
  • 0
    Thumbs up
  • 0
    Comments

Sorry! There's no updates to show here right now.