Updates

Highlight from Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Transitiedag Amsterdam Smart City 2024

Featured image

Op 7 maart is onze jaarlijkse Transitiedag. Dit is dé dag waarop we gezamenlijk vraagstukken identificeren waarop we als netwerk impact willen en kunnen maken. Vorig jaar hebben we op de Transitiedag voornamelijk gekeken naar de achterliggende barrières van de (toen nog) lopende challenges en initiatieven. Deze challenges, zoals mobiliteitsrechtvaardigheid en mensvaardige digitalisering, zijn nu afgerond of overgedragen. Daarom gaan we op de aankomende Transitiedag aan de slag met nieuwe vraagstukken. We richten ons op juist die transitieopgaven die alleen verder kunnen worden gebracht door met elkaar samen te werken, waar we als netwerk een verschil kunnen maken.

In aanloop naar de Transitiedag bereiden we thema’s voor waar we op ons willen richten in het komende jaar. Momenteel zijn we op zoek naar partners uit ons netwerk die zich willen aansluiten, of eigenaarschap willen nemen op deze thema’s. Op basis van deze gesprekken met partners zullen we tot een selectie van vier vraagstukken komen waarmee we aan de slag gaan op de Transitiedag. Op de Transitiedag zelf stellen we vervolgens aan het netwerk de vraag: “Hoe kunnen we op dit Transitievraagstuk als netwerk een verschil maken?”. We geven jullie graag een sneak peak in de thema’s:

 • De coöperatieve metropool: Steeds vaker zetten burgers zelf initiatieven op voor hun buurt, stad of gemeenschap. Denk aan gezamenlijke energieopwekking, het bouwen van betaalbare woningen, gedeelde mobiliteit of het lokaal produceren van voedsel. Hoewel is gebleken dat deze initiatiefnemers publieke waarde creëren, lopen ze nog steeds tegen allerlei blokkades aan. Hoe komen we als netwerk tot een schaalbare aanpak om coöperaties mainstream en inclusief te maken?

 • Versnellen van de energietransitie: We zien het misschien niet, maar de ondergrond ligt vol met assets en is voortdurend in beweging. De ambities van Nederland voor de energietransitie, snel dataverkeer, mobiliteitsoplossingen, circulaire economie en klimaatadaptie, leggen alleen nog maar meer druk op de schaarse ondergrond. Goed inzicht hebben in wat er precies onder de grond ligt en goede samenwerking tussen de verschillende partijen die de grond in moeten is daarom essentieel. Wat staat ons in de weg voor een goede samenwerking? En wat kunnen we als netwerk doen om deze samenwerking wel van de grond te krijgen?

 • Leefbare wijken van de toekomst: Onze regio kampt met een ruimtegebrek, woningtekort en gevolgen van de klimaatverandering. Drijvende stadswijken met zelfvoorzienende, drijvende woningen zouden een oplossing kunnen bieden. Hoe ziet de metropoolregio Amsterdam er in de toekomst uit? En hoe willen we nieuwe en bestaande wijken vormgeven om zo een fijne sociale en fysieke leefomgeving voor iedereen te creëren?

 • De circulaire metropool: De circulaire ambities voor onze regio zijn hoog, maar toch blijft het vaak een ondergeschoven kindje. Als we als regio echt toekomstbestendig willen zijn, moeten we de circulaire economie prioriteit geven. Hoe kunnen we als regio stappen zetten om een circulaire metropool te worden? Wat zijn de pijnlijke en spannende barrières, en kunnen we die doorbreken? Wat zijn de benodigde stappen om echt in beweging te komen?

 • De bereikbare en toegankelijke metropool: Toekomstbestendige, toegankelijke en duurzame mobiliteit staat hoog op de agenda in onze regio. Inmiddels zijn nieuwe vormen van vervoer zoals e-bikes en deelauto’s en -scooters, een belangrijk onderdeel geworden van ons stedelijk vervoer. Er wordt al veel gedaan aan de aanbodkant om duurzaam reizen te stimuleren. Toch blijven mensen de auto pakken. Hoe kunnen we ook aan de vraagkant mensen bemoedigen om niet met de auto te reizen? Kunnen we mensen nudgen en verleiden om de auto te laten staan?

 • Hoe stillen we de honger van de Metropool binnen planetaire grenzen? De manier waarop we voedsel produceren, bewerken, verspreiden en consumeren heeft een groot effect op het welzijn van mensen, dieren en klimaat. Hoe kunnen we een gezond, eerlijk, lokaal en duurzaam voedselsysteem creëren voor iedereen? Denk aan het verbinden van regionale productie en stedelijke consumptie, technologische innovatie, het verminderen van voedselverspilling en de eiwittransitie. Kunnen we als netwerk onze tanden zetten in een van de meest urgente en politieke vraagstukken van deze tijd, waar hoogwaardige technologie en diepgevoelde cultuur van eten samenkomen?

De jaarlijkse Transitiedag is op 7 maart, de locatie is in Amsterdam en wordt binnenkort bekend gemaakt. Deze dag organiseren we in nauwe samenwerking met onze kennispartners Royal HaskoningDHV, Flatland, Kennisland, Hieroo, Hogeschool van Amsterdam en Drift.

De Transitiedag is een besloten bijeenkomst voor partners van het Amsterdam Smart City netwerk. Zonder persoonlijke uitnodiging is het helaas niet mogelijk om hierbij aanwezig te zijn. Na de Transitiedag innoveren we op een open manier verder, bijvoorbeeld op onze Demodagen en Data Dilemma’s. Wil je meer weten over Amsterdam Smart City of partner worden? Neem dan contact op met Francien via francien@amsterdamsmartcity.com.

Amsterdam Smart City's picture Transitiedag on Mar 7th
Highlight from Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Today’s Changemakers #2, Marieke van Doorninck: System Change, Co-Creation and Personal Activism

Featured image

In Today’s Changemakers, we talk with pioneers in our network who are all, in their own way, shaping the city and region of the future. Our second guest on this series is Marieke van Doorninck, director of Kennisland and activist for a just and sustainable world.

Her commitment to societal issues began early in her career when she contributed to shaping prostitution policies aimed at lifting the brothel ban. During this process, she noticed that there was too little consultation with sex workers themselves, and realized that inclusion is essential for social change. With these ideas she started her political career with GroenLinks. During that time, she also worked for an NGO dedicated to fighting human trafficking and exploitation. It was in this role that she came to recognize the inherently exploitative nature of the system we live in. Occupations, where human exploitation is common, happen to be the very ones sustaining our comfortable lifestyles, which involves the mass production of cheap food and supplies. The urge to create a just and sustainable world, motivated her to work fiercely for system change. As Amsterdam's Deputy Mayor Spatial Planning and Sustainability she was committed, among other things, to introducing the Doughnut Economy principles, and since the beginning of 2023, Marieke has been working as director at Kennisland, one of Amsterdam Smart City’s societal partners.

System Change in Politics

Marieke became involved in politics as an activist, however, decision making in politics didn't always happen as quickly or dramatically as she would have preferred. “What I found challenging when working for the Municipality of Amsterdam was that, despite my belief that the proposals we had were beneficial for the people, it was very difficult to discuss them with the residents of Amsterdam. This highlights the significance of the gap between the “system” world and the “real” world. People are preoccupied with other things or might even have better ideas themselves, because they are more directly in touch with the issue. We underutilize the energy and strength that exists there and therefore we still tend to make too many plans for the people and not enough plans with the people”.

“We should focus more on co-creation than mere participation. I believe there's a misconception that not involving people saves time, I think we are coming to realize that not involving people actually leads to a significant loss of time. Therefore, my guiding principle is to provide direction and space, to clearly state what you believe in but don't prescribe exactly how it should happen, and invite everyone to join in and have a say."

Inclusivity and Kennisland

Marieke saw how the system world of the government does not always align with the real world in the daily life of residents, which creates resistance to much-needed change. “... that is why Kennisland became a very interesting place to work for me, because Kennisland's fundamental approach is to always work with the people it concerns. This ensures that their ideas become part of the solutions and their dilemmas are recognized as important problems. That's something I'm passionate about”.

“How can we take steps towards a new living environment? How can we challenge the existing power structures? How can we question established interests? But more importantly, how can we support the plans and ideas from people who are already demonstrating that a different world is possible? This is something Kennisland is good at, engaging in conversations using various methods that demonstrate how everyone can be heard, how inclusivity can be achieved, and how solutions can be created together”.

Marieke then mentions two projects at Kennisland: the Smartphone-Free School and the ‘Buurtgenoten’ game. "The implementation of the Smartphone-Free School originated from a request of the principal who had decided to make his school smartphone-free, but wanted to develop the policy around it with all stakeholders. We then started a conversation with the school, talking to the parents, the students and the teachers about what a smartphone-free school should look like according to them. What are their concerns and how can those concerns be addressed? By involving the school we co-created towards a Smartphone-Free School. As another example, we developed the 'Buurtgenoten' game, which helps identify what a neighborhood needs by initiating conversations about what the community can and cannot do on its own. When you ask something of the neighborhood, you shouldn't just inquire, 'Will you do this?' You should also ask, 'What do you need to fulfill that role?”.

Amsterdam Smart City: Addressing more societal issues and a service-oriented role.

Throughout her career, Marieke has gained valuable insights on bringing about change, which she is willing to share with Amsterdam Smart City: "What Amsterdam Smart City could certainly do well is examine what is happening in society and how you can be supportive or service-oriented in response. How can all the knowledge, expertise, and intellectual power within the Amsterdam Smart City network be utilized for the benefit of those trying to make a difference in their own living environment? I believe that Amsterdam Smart City has everything it takes to fulfill and assume that role. The emphasis could move slightly away from the partner's point of view and towards the larger interests of society. Because, if you truly want to make a difference for the city, there are things that must be done entirely based on the importance of the problem you are seeking to address. For example, I work for Kennisland not necessarily because it serves my own interests but because I believe it is for a good cause, and I have something valuable to contribute".

Dream Scenario for the Amsterdam Region: Solidarity

Due to Marieke's involvement within the city of Amsterdam, it's especially valuable to know what her dream scenario would be for the Amsterdam Region. According to her, the region should “... learn to collaborate through cooperation instead of competition. Work in solidarity with each other, both within the region and globally. It would be wonderful to adopt a sort of international solidarity position, meaning that we, as a region, take care of ourselves in a way that also benefits the rest of the world. I believe that such a region forms an ecosystem in itself, creating short chains and focusing on how cities can mutually strengthen each other. One city may have something that can be shared with another city, encouraging an ongoing exploration of how cities might reinforce each other, the natural environment and the ecological systems. Consequently, financial gains should become less of an individual concern, as we strive for a healthier and improved region that, in turn, contributes positively to the global community or, at the very least, causes no damage. Then we would have already achieved a great deal."

Marieke's advice for our readers: Personal Activism.

When you're in conversation with Marieke, it inspires you to take on a more activistic position in both your personal and work life. So to round off this interview we asked her about some advice for our readers and their personal activism ambitions: "First of all, join activist groups, find out what is happening in your neighborhood or field of interest and see how you can contribute. But also, even in more conventional surroundings, it's about finally saying the things that you feel need to be addressed but never felt comfortable to actually say, out loud. Dare to ask questions and see if there are people who share similar thoughts. This way, it won't be as intimidating to ask such questions. I believe that people's willingness to cause discomfort is becoming increasingly crucial. Without discomfort, nothing will change”.

“Moreover, I also believe it's crucial not to underestimate that if you have a good idea, you can simply start working on it without having it completely figured out. At a certain point, you must also dare to say, ‘I believe we should head in this direction, even though I am not exactly sure how we'll get there’. In the end, activism is about fighting for systemic change. So, I think activism, in all its forms, means making sure the world knows that so many of us think we should move in a different direction".


In 2024, we continue our collaboration with Marieke’s Kennisland as one of Amsterdam’s Smart City’s ‘Societal partners’. Kennisland representatives are part of our so called ‘Wicked Problems Team’ and they help our network strengthen its societal impact. Marieke is also part of a new Post-Growth initiative, initiated by Amsterdam Economic Board, Kennisland and other Marineterrein partners.

This series started off in 2023 with a conversation with Romy Dekker, Senior Researcher at Rathenau Instituut. Read about her story and the use of Digital Technologies in The Energy Transition here.

Image by: Kennisland

Amsterdam Smart City's picture News
Daan Groenink, Innovation at City of Amsterdam: Digitalization & Innovation, posted

Een nieuw bord in de stad? Dat klopt!

Featured image

Misschien is het u opgevallen dat er nieuwe borden in de stad staan. Deze 'No-fly zone' borden geven aan dat je niet met drones mag vliegen. Drones zijn in het grootste deel van Amsterdam namelijk verboden.

We zien de afgelopen jaren meer drones in de stad. Maar veel mensen kennen de vliegregels niet. In 2023 bleek 99 procent van de waargenomen dronevluchten zonder toestemming plaats te vinden.

Waarom is dat een probleem?

Amsterdam ligt grotendeels in een gecontroleerd luchtruim van luchthaven Schiphol. Hier gelden specifieke regels om er te mogen vliegen met drones. Zonder toestemming vliegen kan het luchtverkeer in gevaar brengen. Daarnaast maken drones met camera's inbreuk op de privacy van Amsterdammers, bedrijven en bezoekers.

Proef met borden in de stad

Op plekken waar veel ongewenst wordt gevlogen met drones, bijvoorbeeld het Vondelpark, Museumplein en de Johan Cruijff ArenA, doen we een proef. We hebben hier No-fly borden geplaatst. Zo willen we bewoners en bezoekers bewuster maken van de regels. Daarnaast maken we afspraken met bekende webwinkels om klanten in de regio Amsterdam actiever te informeren over wat wel en niet mag.

Boete

De politie handhaaft op vliegen zonder toestemming. U kunt hiervoor dus een boete krijgen.

Meer weten

Wilt u vliegen met een drone in een deel van de stad of daarbuiten waar het wél mag?

 • Lees de regels over dronevliegen op de website van de Rijksoverheid.
 • Of stel uw vragen aan het Amsterdam Drone Lab van de gemeente Amsterdam. Hier kunt u ook hulp krijgen als u een vergunning wilt aanvragen.
 • Let altijd op de veiligheid en privacy van mensen in de buurt.
Daan Groenink's picture News
Mark Stoevelaar, Project manager at City of Amsterdam: Digitalization & Innovation, posted

Are you an innovative entrepreneur? The In Residence Open Events program might be your chance to cooperate with Amsterdam!

Featured image

Want to test your innovation during an open event such as Amsterdam Pride or the Amsterdam marathon? And looking for the opportunity to cooperate with the city in the long run?

The In Residence Open Events programme might be something for you. We have 8 broad defined challenges, ranging from circular economy to safety, from mobility to extreme whether. Basically we're looking for all innovations that can have an positive impact on the city and the event of the future!

During the programme you get:

 • The opportunity to pilot your solution at an open event in Amsterdam, such as Amsterdam Pride or the Amsterdam Marathon
 • 15K test budget to execute this pilot
 • Guidance by an experienced mentor
 • Access to the large municipality network
 • The opportunity for long term cooperation in case of a succesfull pilot
 • Large exposure and feedback opportunities

Interested to see our programme, the challenges and opportunity this brings for you?
See our website, www.innovatiepartners.nl, or see most recent LinkedIn post: https://www.linkedin.com/posts/gemeente-amsterdam-innovatie_inresidence-amsterdam-innovatie-activity-7163881081757253632-6soh?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

For questions or thoughts, you can reach out to Mark Stoevelaar, project manager of the In Residence programme.
- mark.stoevelaar@amsterdam.nl
- +31621193028

#Mobility
Paul HOLMES, Entrepreneur , posted

Revolutionise Recycling, Redefine Wealth: Seize the Opportunity with ByeBye Bed Limited and Reborn Products!

Featured image

Greetings Trailblazing Visionaries,
Get ready for a seismic shift in sustainability! We're ByeBye Bed Limited, a force of innovation since 2019, experiencing a staggering 900% growth, and now we're inviting you to be part of our electrifying journey - Reborn Products.
The Powerhouse Behind ByeBye Bed Limited: Meet Paul Beckett, the maverick entrepreneur who saw a goldmine in recycling. His vision isn’t just about mattresses; it’s about transforming waste into a treasure trove of sustainable, retail-worthy products. The world is ready for this revolution, and we're leading the charge.
Dazzling Growth, Unstoppable Momentum: From a modest 6,000 sq. ft. to our current 60,000 sq. ft. facility, we've supersized our operation to revolutionise recycling on a grand scale. Brace yourself for a dedicated manufacturing facility that will catapult our capabilities into the stratosphere.
Reborn Products: Where Sustainability Meets Luxury: Our 'Reborn' products aren't just eco-friendly; they're a testament to style, comfort, and sustainability. From avant-garde mattresses to chic futon chairs and everything in between, we’re turning waste into opulence. Currently, 96% of our materials are recycled, making us the pinnacle of green innovation.
Crushing the Landfill Crisis: We're not just talking the talk; we're walking it, stomping on the UK landfill crisis that swallows almost 5,000,000 mattresses each year. We're not just recycling; we're redefining waste, turning it into a jaw-dropping spectacle of sustainability.
Financial Dynamo: Fueling the Future: Hold on tight because the next phase is a financial thunderstorm. We're not just enhancing the use of our recycled materials; we're rewriting the rules of industry, starting with furniture making. Imagine a world where our waste stream becomes the lifeblood of innovation.
Revolutionary Padding Material: Unleashing the Future: Introducing our game-changing padding material, birthed from our waste streams. It's not just 100% recyclable; it's a disruptor, challenging the status quo and reshaping the very fabric of eco-friendly living.
Invest in Tomorrow: ByeBye Bed Limited is the Future: This isn’t just a crowdfunding opportunity; it’s your ticket to invest in the future of sustainability. Join the movement, fuel the revolution, and be part of a success story that will be told for generations.
Social Impact: Building Lives, Breaking Chains: But wait, there's more! Our initiative with HMP isn’t just about recycling materials; it's about recycling lives. We're rehabilitating prisoners, re-skilling them for a triumphant return to society. And the best part? They potentially become integral members of our powerhouse workforce.
Your Invitation to Greatness: Investing in ByeBye Bed Limited and Reborn Products isn’t just about returns; it’s about being part of a seismic shift. This is your opportunity to be on the ground floor of something monumental.
Interested in More Details? Ignite the Revolution - Join Us Now: Email us for more details and become part of a future where recycling isn’t just responsible; it’s a lifestyle. Let's redefine waste, together.
Thank you for daring to dream big with ByeBye Bed Limited and Reborn Products.

Paul HOLMES's picture #Energy
Tisja Kuiper, Technische trainee at Alliander, posted

Wanted: Solutions to easily and accurately detect gas pipelines underground without digging

Featured image

Alliander seeks solutions to easily and precisely locate gaspipelines underground without digging. 🔎 Pitch for €50,000 budget https://lnkd.in/eHAhtnED

More and more households are moving off natural gas. As a result, Liander anticipates a rise in demand for connection removals, projecting an increase from 12,000 annually to 100,000 in 2033. The biggest bottleneck is locating connection lines due to missing or inaccurate drawings.

Alliander is therefore looking for solutions that help technicians get location information in advance or tools to determine the location during the job.

🚀 Why participate in this challenge?
- Innovation budget of up to €50,000 for pilot or realization concept
- Possible follow-up assignment, scale-up or sustainable cooperation
- Technical specialists / consultants as sparring partner

⏰ Send your solution before the deadline March 29th!
- Questions? Read the brief or ask them in the online q&a session on March 4th

#Energy
Tom van Arman, Director & Founder at Tapp, posted

Urban Sky Lab - How do drones fit into the city of tomorrow?

Featured image

The air space above our city is about change. Drones will soon have a profound impact on our collective future - Last year alone, the city of Amsterdam detected over 43,000 low-altitude flights over our parks, squares, and waterfronts. As this trend continues to grow year-after-year, how can we repurpose drones to create a more sustainable and livable city?

This Thursday & Friday (15-16 Feb.) we are hosting the Urban Sky Lab together with Arcam and the Amsterdam Drone Lab. For this unique event we have invited Studio To Create, INBO, and FABRICations into a two-day sprint to design a future with drones for the Western Docklands, Amsterdam Zuidoost (Amsterdamse Poort area) and RAI Amsterdam.

You are welcome to attend the presentations of the preliminary results at Hotel Casa Amsterdam on Friday afternoon 16 February.

Tom van Arman's picture Masterclass / workshop on Feb 16th
Naomi Vrielink, Projectmedewerker at Future City Foundation, posted

Beslismodel privacy/avg-dilemma’s – 6 maart 2024

Featured image

Hoe zorg je voor minder juridische discussies met je Functionaris gegevensbescherming?

Tijdens een van de City Deal bijeenkomsten bespraken we de juridische knelpunten rondom gegevensuitwisseling in het sociaal domein. Aan bod kwam dat er vaak gevoeld wordt dat er weinig mag en kan én dat het ook nog eens per gemeente verschilt hoe er met wet en regelgeving wordt omgegaan. De beeldvorming is dat Functionarissen gegevensbescherming en privacy officers nogal verschillend aankijken tegen gegevensdeling. Zo zouden er “rekkelijken” en “preciezen” zijn. Is dat inderdaad zo? En welke criteria criteria wegen het zwaarst? Daarover willen we graag met je in gesprek.

Voor de Staat van de Uitvoering aanleiding om praktijkonderzoek te doen naar de  besluitvorming over gegevensuitwisseling binnen de publieke dienstverlening. Hiervoor is AI-bureau Councyl gevraagd om een keuze-experiment op te zetten waarbij FGs, privacy officers en juridisch adviseurs verschillende scenario’s zijn voorgelegd. Doel is om meer inzicht te krijgen in de afwegingen FG’s, privacy officers en juridisch adviseurs maken in hun advies over het delen van gegevens.

Wij  (Staat van de Uitvoering en de City Deal ‘Slim Maatwerk’) nodigen je van harte uit voor een interactieve sessie waarin de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd en we dieper ingaan op de dilemma’s die spelen bij gegevensuitwisseling in de publieke sector. De inzichten uit het traject worden gebruikt voor de volgende rapportage van de Staat van de Uitvoering dat medio juni aangeboden wordt aan de Tweede Kamer.

______________________________________________________________
Datum en tijd: 6 maart 2024- 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Paulus Borstraat 41, Amersfoort

Meld je hieronder aan:

Meet-up on Mar 6th
Xander Bakker, Community Manager at Green Innovation Hub, posted

Doe mee aan de Green Innovation Hub contest!

Featured image

In Almere en de provincie Flevoland vinden de grootste gebiedsontwikkelingen van Nederland plaats zoals Hortus, Pampus, Zuidoever. Om echt toekomstgericht te kunnen bouwen en als voorbeeld te dienen voor de rest van Nederland, organiseren zij de Green Innovation Hub contest ’24. In deze competitie worden organisaties uitgedaagd om met digitaal gedreven toepassingen te komen op het gebied van duurzame energie, mobiliteit of slim wonen.

Ben jij een start-up, scale-up of een innovatief kleinbedrijf (MKB), en heb jij een digitaal gedreven toepassing op het gebied van duurzame energie, mobiliteit of slim wonen? Is jouw oplossing klaar om verder te groeien, te versnellen en op te schalen? Een oplossing waarmee jij echt impact kan maken? Doe dan mee met de Green Innovation Hub Contest ’24.

Op 6 maart wordt op basis van de ingezonden video-pitches een selectie gemaakt van de tien bedrijven die worden uitgenodigd voor het Green Innovation Hub Café. Op woensdag 17 april vindt de Contest Day plaats, tevens de officiële opening van de GIH 3.0 op de 9e verdieping. Tijdens dit evenement zullen de 10 deelnemers hun pitch presenteren, met een maximale duur van 4 minuten. Na de pitches krijgt de jury de gelegenheid om vragen te stellen. De winnaar wordt door experts verder geholpen en begeleid.

Check de website link voor meer informatie!

Xander Bakker's picture #Mobility
Naomi Vrielink, Projectmedewerker at Future City Foundation, posted

Slimme Stad Parade 23 mei 2024

Featured image

Er zijn zoveel smartcity-onderzoeken dat je soms de bomen door het bos niet meer ziet. En daarom brengen we op 23 mei 2024 in Utrecht alle bomen bij elkaar. Wil je weten welke innovatieve smartcity-onderzoeken er zijn die bijdragen aan een leefbare en slimme en sociale stad? Dan mag je de Slimme Stad Parade op 23 mei in het provinciehuis van Utrecht niet missen!

Tijdens dit unieke evenement krijg je de kans om kennis te maken met alle smartcity-onderzoeken in Nederland en Vlaanderen. Ontdek welke slimme wetenschappelijke onderzoeken er zijn voor het sociaal domein en hoe we de verstedelijkingsopgaven van de toekomst kunnen oppakken. En leer wat digitalisering en technologisering betekent voor de maatschappelijke opgaven van vandaag.
Dus, wil je weten welke smartcity-onderzoeken er zijn die bijdragen aan een betere wereld? Wil je het hele bos kunnen overzien? Kom dan naar de Slimme Stad Parade op 23 mei in het provinciehuis van Utrecht en laat je inspireren!

Datum: 23 mei 2024, 10.00 – 17.00 uur (inloop 10.00- 11.00 uur).
Locatie: Provinciehuis Utrecht
Kosten: Deelname aan de Slimme Stad parade is gratis

Meld je hieronder aan:

Meet-up on May 23rd
Redactie ADC, Intern Communication ADC at Amsterdam Donut Coalition, posted

Community Meetup Amsterdam Donut Coalition!

Featured image

Amsterdam Donut Coalitie Community Meetup!

Op 29 februari organiseert de Amsterdam Donut Coalitie een community meetup in Noord over het voedselvraagstuk. 

Voedsel is een essentiële behoefte met aanzienlijke invloed op het milieu. Daarnaast verbindt het gemeenschappen. Daarom organiseren wij een meetup om initiatieven uit Noord, Zuidoost en Nieuw-West samen te brengen en in gesprek te laten gaan.

Op deze bijeenkomst zullen inspirerende initiatieven zoals Tuindorp Delicious, Wortel met Sjeu en Tuinen van Brasa hun inzichten delen over hun aanpak en de rol die de donut economie speelt in de transformatie van voedselsystemen. 

Vervolgens gaan we in groepen uiteen om samen het thema voedsel te onderzoeken vanuit de 4 lenzen. Wat gebeurt er als je voedsel bekijkt vanuit een sociaal, ecologisch, lokaal of globaal perspectief?

Dit wordt een waardevolle gelegenheid om te leren, te delen en gezamenlijk na te denken over de toekomst van ons voedselsysteem. Breng je nieuwsgierigheid, ideeën en enthousiasme mee!

🗓️ Datum: Donderdag 29 februari
🕒 Tijd: 16:00-17:30
📍 Locatie: Noord, Tuindorp Delicious, Zonneplein 18a, 1033 EK Amsterdam

Schrijf je hier in: https://forms.gle/jidLbQfjdKbHzNXu9 

Redactie ADC's picture Meet-up on Feb 29th
AMS Institute, Re-inventing the city (urban innovation) at AMS Institute, posted

AMS Scientific Conference: Reinventing the City - Blueprints for messy cities?

Featured image

Reinventing the City Conference, April 23-25, 2024, Amsterdam. The ticket sale has started! Purchase your ticket and be part of this amazing event!

Join us for the Reinventing the City conference, where we will explore sustainable urban transformations on a metropolitan scale. Scientists, policymakers, students, and industry partners will come together to share insights, inspire action, and shape the future of our cities.

Purchase your ticket here

About the conference
The AMS Scientific Conference (AMS Conference) explores and discusses how cities can transform themselves to become more livable, resilient and sustainable while offering economic stability. Cities are innovation hubs, where an increasing number of people live, work, recreate, interact, and care. The urban fabric is where major transitions take place, catalyzing advancements in mobility, circularity, renewable energy, climate adaptation, urban food systems and digitization. Precisely for these reasons, our cities set the agenda for improving the livability and sustainability of our world.

Cultivating transformation
To foster improved urban environments, we need scientific and societal insights into our complex urban systems, into how natural and social processes are interconnected and reach tipping points, into the good, the bad and the ugly of our cities. We need amazing discoveries, technical and social innovations to transform the ugly, leave the bad behind and reach for the good. And most of all, we need to make the city together, because WE are the city.

Theme of this year

In this second edition of “Reinventing the City”, the overarching theme will be ‘Blueprints for messy cities? Navigating the interplay of order and complexity'. In three captivating days, we will explore ‘The good, the bad, and the ugly’ (day 1), ‘Amazing discoveries’ (day 2) and ‘We are the city’ (day 3).

Day 1: 'The good, the bad, and the ugly'
The first day of the AMS Conference primarily focuses on the messiness: the various aspects of urban development and innovation. "The good" refers to success stories and positive developments in cities. "The bad" relates to challenges and issues that cities face, and "the ugly" pertains to less attractive aspects of urban development. This theme explores how cities, both in terms of space and users, evolve in both positive and negative ways.
Day 2: 'Amazing discoveries'
The second day of the conference concentrates on pioneering research and innovations, both technical and social, in the field of urban renewal and sustainability. Here, we ask participants to present and discuss new and exciting discoveries that have a positive impact on urban areas. We focus on areas such as mobility, food, circularity, energy, climate resilience, and smart data.
Day 3: 'WE are the city'
This theme emphasizes that the people living and working in cities play an essential role in urban renewal and development. This can involve community engagement, citizen participation, public-private partnerships, and the importance of involving all stakeholders in the city. Only together can we create livable and inclusive cities.

Topics
mobility | circularity | energy transition | climate adaptation | urban food systems | digitization | diversity | inclusion | living labs | transdisciplinary research

Registration Options

 • Full Conference Access: Immerse yourself in the entire event, spanning three captivating days, each dedicated to a distinct theme:
  • Day 1: The Good, the Bad, and the Ugly
  • Day 2: Amazing Discoveries
  • Day 3: We Are the City
 • Single-Day Access: If your schedule is tight, you can opt for a single-day pass to attend the day that interests you the most.
 • Student Access: To encourage student participation in our conference, we offer exclusive student rates. Universities often provide funding opportunities to support students in attending conferences like ours. We encourage students to explore the available funds and grants at their respective universities. It's a great way to help offset the costs of your participation. Please note that student passes are available to currently enrolled students with valid student IDs.

Conference Fees

 • Full Conference Pass: €650,-
 • Single-Day Pass: €150,-
 • Student Full Conference pass: €200,-
AMS Institute's picture Conference from Apr 23rd to Apr 25th
Susanna Stroer, Communication , posted

Impact Magazine over AI

Featured image

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) heeft de derde editie van het Impact Magazine uitgebracht, waarin het Centre of Expertise Applied AI centraal staat. In deze editie draait het om AI en digitalisering, en gaat het magazine dieper in op wat de razendsnelle ontwikkeling van deze technologie voor onze maatschappij kan betekenen.
 
Daarnaast zoomt het Impact Magazine in op de verantwoorde ontwikkeling van AI en geeft het impactmakers een podium. Zo spreken Ivar Timmer (onderzoekscoördinator van het Legal Tech Lab, HvA) en Wilco Verdoold (docent-onderzoeker bij de opleiding Commerciële Economie, HvA) over het nieuwe AI-landschap waar studenten, docenten en beroepsprofessionals doorheen moeten navigeren. Maar hoe doe je dat en welke middelen kun je hiervoor inzetten?
 
Ook geeft het Impact Magazine lezers een diepgaande kijk op de snel veranderende en complexe wereld van generatieve AI. Hoe maak je studenten bijvoorbeeld AI-ready en voorkom je dat ze na hun afstuderen weer terug de schoolbanken in moeten? Lees deze editie hier

#DigitalCity
A Lab, Where Curious Works at A Lab Amsterdam, posted

Curious about Symbiocene starterpack

Featured image

What would the world look like if we lived in harmony with the other organisms around us? Step into the Symbiocene during the fourth edition of 'Curious about...'! A new era where nature is not just about humans, but where we become partners in coexistence. To get you started we’ve created a colourful collection of books, podcasts, initiatives, and films that will help you understand what the future could look like if Earth and Humanity heal their toxic ties.

#symbioceen #starterpack#curiousabout #alab #vandejong #werkaandewereld

A Lab's picture Meet-up on Feb 14th
A Lab, Where Curious Works at A Lab Amsterdam, posted

#4 Curious About... The Symbiocene Earth & Humanity: a Toxic Affair

Featured image

What would the world look like if we lived in harmony with the other organisms around us? Step into the Symbiocene! A new era in which nature doesn’t revolve solely around human life, but where we become partners in coexistence. Cities would transform into nature reserves, full of eco-friendly buildings constructed from biobased materials, ensuring equal rights for all living inhabitants. What would we wear? What would we eat? What would we invent? Join us as we explore the dawn of an epoch in which Earth and Humanity heal their toxic ties. To live happily ever after.

A Lab's picture Meet-up on Feb 14th
Zoë Spaaij, Project manager , posted

Toekomstverkenning publieke platformen

Featured image

Wat is de impact van (platform)technologie op de overheid van de toekomst en haar rol in de (door o.a. technologie) veranderende samenleving? Wil jij de toekomst tastbaar en beeldend maken en meedoen met een groeiende beweging van jonge (t/m 35 jaar) visionairen, denkers en doeners?
Doe dan mee aan de toekomstverkenning publieke platformen georganiseerd door FUTUR en Provincie Zuid-Holland en ondersteund door Scape Agency.

Vanuit verschillende thematische invalshoeken gaan we hiermee aan de slag in groepen van ongeveer 10 jonge professionals vanuit verschillende organisaties (Publiek, privaat en kennis). Een beschrijving van de eerste thema’s vind je hieronder:

Thema's
- Circulair 2050 - De ambitie om in 2050 niet alleen klimaatneutraal, maar ook nog eens onze economie 100% circulair in te richten, vergt een omslag in denken en doen. Hoe buigen we lineaire ketens rond? Waar beginnen we? En cruciaal: welke rol speelt het publieke platform in deze transitie?
- Zicht op maatschappelijke vraagstukken met data – Data is onmisbaar voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Hoe zetten we data verantwoord in voor het benutten van deze kansen?
-Digitale Waterschappen – Bestuurt AI in 2050 het waterbeheer, of wordt water juist lokaal beheert?
-Ambtenaar van de toekomst – Als steeds meer taken worden overgenomen door (platform)technologie, wat is dan de rol van de ambtenaar van de toekomst en welke vaardigheden worden gevraagd?
- Participatie – hoe kan de overheid betrokkenheid van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties vormgeven bij beleid en besluitvorming?
- Uitvoering van de toekomst – De meeste publieke dienstverleners leveren een stand van de uitvoering aan. Hoe moet de uitvoering en publieke dienstverlening van de toekomst worden vormgegeven?
- Online leefwereld van jongeren – Welke publieke waarden moeten vooropstaan op social media, hoe ziet een dergelijk platform eruit en welke digitale vaardigheden van jongeren zijn cruciaal?
- Tomorrows Governance – hoe verandert de rol, organisatie en wijze van samenwerken van de overheid?
- Mobiliteit en Brede Welvaart - Wat is de impact van (platform)technologie op de bijdrage van mobiliteit aan de brede welvaart van mensen door de bereikbaarheid van banen, voorzieningen en sociale contacten in de stad, en de regio?
- Sociaal Domein – Hoe kan platformtechnologie bijdragen aan de complexe problemen in het sociaal domein? Hoe ga je toe naar een overheid die er voor de inwoner is, in plaats van de inwoner van het kastje naar de muur stuurt.
- Ethiek

Zijn een van die thema's iets voor jou? Meld je dan aan via: https://kennislab.typeform.com/to/MRNbvgIl

Wat betekent meedoen?
- Je sluit je aan bij een themagroep. En doet mee in de voorbereiding, dus het verzamelen van voorbeeldcases uit eigen werk, rapporten, studies, literatuur, films enz.
- Je doet op 13 februari mee met de visiedag (09:00 - 13:00), en bij voorkeur ook de aansluitende verbeeldingsdialoog in het Provinciehuis van de Provincie Zuid-Holland in den haag. Op deze dag werken de themagroepen met ondersteuning van ontwerpers en kunstenaars hun toekomstbeeld uit.
Je bent in maart beschikbaar voor 1 digitale of fysieke sessie voor de verdere uitwerking van het toekomstbeeld.
- Je bent op 4 april aanwezig (vermoedelijk enkel de middag) bij het slotevent ‘publieke platformen’ georganiseerd door de provincie Zuid-Holland in het provinciehuis. Op 4 april ‘exposeren’ de groepen hun toekomstbeeld aan een breder publiek, en wordt er op verschillende manier een dialoog georganiseerd tussen bezoekers, experts en bestuurders.
- Je vergroot je netwerk, je doet inspiratie op voor de vraagstukken waar jij dagelijks mee bezig bent en je hebt vooral plezier.

#Citizens&Living
Zoë Spaaij, Project manager , posted

Toekomstmakers gezocht - Doe mee aan de publieke platformen expeditie!

Featured image

Wat is de impact van (platform)technologie op de overheid van de toekomst en haar rol in de (door o.a. technologie) veranderende samenleving?

Wil jij de toekomst tastbaar en beeldend maken en meedoen met een groeiende beweging van jonge (t/m 35) visionairen, denkers en doeners?
Doe dan mee aan de toekomstverkenning publieke platformen georganiseerd door FUTUR en Provincie Zuid-Holland en ondersteund door Scape Agency.

Vanuit verschillende thematische invalshoeken gaan we hiermee aan de slag. Het streven is dat iedere groep bestaat uit een groep van 10 jonge professionals vanuit verschillende organisaties (publiek, privaat en kennis).

De thema's zijn:

 • Circulair 2050 - De ambitie om in 2050 niet alleen klimaatneutraal, maar ook nog eens onze economie 100% circulair in te richten, vergt een omslag in denken en doen. Hoe buigen we lineaire ketens rond? Waar beginnen we? En cruciaal: welke rol speelt het publieke platform in deze transitie?
 • Zicht op maatschappelijke vraagstukken met data – Data is onmisbaar voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Hoe zetten we data verantwoord in voor het benutten van deze kansen?
 • Digitale Waterschappen – Bestuurt AI in 2050 het waterbeheer, of wordt water juist lokaal beheert?
 • Ambtenaar van de toekomst – Als steeds meer taken worden overgenomen door (platform)technologie, wat is dan de rol van de ambtenaar van de toekomst en welke vaardigheden worden gevraagd?
 • Participatie – hoe kan de overheid betrokkenheid van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties vormgeven bij beleid en besluitvorming?
 • Uitvoering van de toekomst – De meeste publieke dienstverleners leveren een stand van de uitvoering aan. Hoe moet de uitvoering en publieke dienstverlening van de toekomst worden vormgegeven?
 • Online leefwereld van jongeren – Welke publieke waarden moeten vooropstaan op social media, hoe ziet een dergelijk platform eruit en welke digitale vaardigheden van jongeren zijn cruciaal?
 • Tomorrows Governance – hoe verandert de rol, organisatie en wijze van samenwerken van de overheid?
 • Mobiliteit en Brede Welvaart - Wat is de impact van (platform)technologie op de bijdrage van mobiliteit aan de brede welvaart van mensen door de bereikbaarheid van banen, voorzieningen en sociale contacten in de stad, en de regio?
 • Sociaal Domein – Hoe draagt platformtechnologie bij aan de complexe oplossingen in het sociaal domein? Hoe zorg je er voor dat de inwoner direct geholpen wordt, in plaats van het kastje naar de muur wordt gestuurd?
 • Ethiek

Wat betekent meedoen?

 • Je sluit je aan bij een themagroep. En doet mee in de voorbereiding = het verzamelen van voorbeeldcases uit eigen werk, rapporten, studies, literatuur, films enz.
 • Je doet op 13 februari mee met de visiedag (09:00 - 13:00), en bij voorkeur ook de aansluitende verbeeldingsdialoog in het Provinciehuis van de Provincie Zuid-Holland in den haag. Op deze dag werken de themagroepen met ondersteuning van ontwerpers en kunstenaars hun toekomstbeeld uit.
 • Je bent in maart beschikbaar voor 1 digitale of fysieke sessie voor de verdere uitwerking van het toekomstbeeld.
 • Je bent op 4 april aanwezig (vermoedelijk enkel de middag) bij het slotevent ‘publieke platformen’ georganiseerd door de provincie Zuid-Holland in het provinciehuis. Op 4 april ‘exposeren’ de groepen hun toekomstbeeld aan een breder publiek, en wordt er op verschillende manier een dialoog georganiseerd tussen bezoekers, experts en bestuurders.
 • Je vergroot je netwerk, je doet inspiratie op voor de vraagstukken waar jij dagelijks mee bezig bent en je hebt vooral plezier.

Doe je mee? Meld je dan hier aan: https://kennislab.typeform.com/to/MRNbvgIl

Meet-up from Feb 13th to Apr 4th
Zoë Spaaij, Project manager , posted

Jonge toekomstmakers gezocht!

Featured image

Wat is de impact van (platform)technologie op de overheid van de toekomst en haar rol in de (door o.a. technologie) veranderende samenleving? Wil jij de toekomst tastbaar en beeldend maken en meedoen met een groeiende beweging van jonge (t/m 35 jaar) visionairen, denkers en doeners?
Doe dan mee aan de toekomstverkenning publieke platformen georganiseerd door FUTUR en Provincie Zuid-Holland en ondersteund door Scape Agency.

Vanuit verschillende thematische invalshoeken gaan we hiermee aan de slag in groepen van ongeveer 10 jonge professionals vanuit verschillende organisaties (Publiek, privaat en kennis). Een beschrijving van de eerste thema’s vind je hieronder:

Thema's
- Circulair 2050 - De ambitie om in 2050 niet alleen klimaatneutraal, maar ook nog eens onze economie 100% circulair in te richten, vergt een omslag in denken en doen. Hoe buigen we lineaire ketens rond? Waar beginnen we? En cruciaal: welke rol speelt het publieke platform in deze transitie?
- Zicht op maatschappelijke vraagstukken met data – Data is onmisbaar voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Hoe zetten we data verantwoord in voor het benutten van deze kansen?
-Digitale Waterschappen – Bestuurt AI in 2050 het waterbeheer, of wordt water juist lokaal beheert?
-Ambtenaar van de toekomst – Als steeds meer taken worden overgenomen door (platform)technologie, wat is dan de rol van de ambtenaar van de toekomst en welke vaardigheden worden gevraagd?
- Participatie – hoe kan de overheid betrokkenheid van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties vormgeven bij beleid en besluitvorming?
- Uitvoering van de toekomst – De meeste publieke dienstverleners leveren een stand van de uitvoering aan. Hoe moet de uitvoering en publieke dienstverlening van de toekomst worden vormgegeven?
- Online leefwereld van jongeren – Welke publieke waarden moeten vooropstaan op social media, hoe ziet een dergelijk platform eruit en welke digitale vaardigheden van jongeren zijn cruciaal?
- Tomorrows Governance – hoe verandert de rol, organisatie en wijze van samenwerken van de overheid?
- Mobiliteit en Brede Welvaart - Wat is de impact van (platform)technologie op de bijdrage van mobiliteit aan de brede welvaart van mensen door de bereikbaarheid van banen, voorzieningen en sociale contacten in de stad, en de regio?
- Sociaal Domein – Hoe kan platformtechnologie bijdragen aan de complexe problemen in het sociaal domein? Hoe ga je toe naar een overheid die er voor de inwoner is, in plaats van de inwoner van het kastje naar de muur stuurt.
- Ethiek

Zijn een van die thema's iets voor jou? Meld je dan aan via: https://kennislab.typeform.com/to/MRNbvgIl

Wat betekent meedoen?
- Je sluit je aan bij een themagroep. En doet mee in de voorbereiding, dus het verzamelen van voorbeeldcases uit eigen werk, rapporten, studies, literatuur, films enz.
- Je doet op 13 februari mee met de visiedag (09:00 - 13:00), en bij voorkeur ook de aansluitende verbeeldingsdialoog in het Provinciehuis van de Provincie Zuid-Holland in den haag. Op deze dag werken de themagroepen met ondersteuning van ontwerpers en kunstenaars hun toekomstbeeld uit.
Je bent in maart beschikbaar voor 1 digitale of fysieke sessie voor de verdere uitwerking van het toekomstbeeld.
- Je bent op 4 april aanwezig (vermoedelijk enkel de middag) bij het slotevent ‘publieke platformen’ georganiseerd door de provincie Zuid-Holland in het provinciehuis. Op 4 april ‘exposeren’ de groepen hun toekomstbeeld aan een breder publiek, en wordt er op verschillende manier een dialoog georganiseerd tussen bezoekers, experts en bestuurders.
- Je vergroot je netwerk, je doet inspiratie op voor de vraagstukken waar jij dagelijks mee bezig bent en je hebt vooral plezier.

#CircularCity
Naomi Vrielink, Projectmedewerker at Future City Foundation, posted

Leer van de smartcitygiganten van Europa! – Exclusieve Studiereis naar Tallinn en Helsinki

Featured image

Deze studiereis is uw kans om de meest vooruitstrevende smartcityprojecten in Europa van dichtbij te ervaren.

In juni ontdekken we de toekomst van slimme steden in Europa tijdens de studiereis naar Helsinki en Tallinn. Estland en Finland zijn de grote spelers in Europa als het gaat om de ontwikkeling van slimme steden. Ook in Nederland gaat de inzet van slimme technologie de toekomst bepalen. Hoog tijd om te leren van de experts.

Na het succes van onze eerdere studiereis met de G40 waarbij we diepgaande inzichten en innovatieve benaderingen voor slimme steden hebben ontdekt, breiden we deze unieke kans nu uit. Op veler verzoek is deze reis nu ook toegankelijk voor de gehele smartcitycommunity van Nederland en Vlaanderen. Dit is uw kans om de lessen en ervaringen van de G40-deelnemers te delen en te leren van de vooruitstrevende projecten in Tallinn en Helsinki.

Bent u benieuwd naar de geleerde lessen van deze reis? Lees dan onze blog voor meer inzichten.

In Helsinki en Tallinn bezoekt u grensverleggende projecten. We leren hoe de beide steden digitalisering inzetten om de stad leefbaarder te maken op het gebied van klimaatneutraliteit, mobiliteit en energietransitie. Hierbij geven we speciale aandacht aan de rol van de EU in het opzetten van smartcityprojecten en het benutten van Europese subsidies. 
Gaat u mee?

De studiereis naar Helsinki en Tallinn wordt georganiseerd door ELBA\REC in samenwerking met de Future City Foundation.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met Zoë Spaaij via zoe@future-city.nl , Jan-Willem Wesselink via jan-willem@future-city.nl of Tessa van der Heiden via  t.vanderheiden@elba-rec.nl

Conference from Jun 17th to Jun 19th
Naomi Vrielink, Projectmedewerker at Future City Foundation, posted

datApeldoorn: Ontmoet de open, veilige en verbonden datastad Apeldoorn

Featured image

datApeldoorn is dé data-dag van 2024 in Apeldoorn. Het evenement is bedoeld voor iedereen die bezig is met vraagstukken in het fysieke of veiligheidsdomein en wil weten hoe je hierin zelf aan de slag kunt met data. Het programma biedt een combinatie van workshops, keynotes en interactie vanuit onderwijs, overheid en praktijk. Je leert bijvoorbeeld hoe je datagedreven scenario’s voor een veilige stad ontwikkelt, wat er kan met geo-datascience en hoe je het gesprek met inwoners over data toepassingen voor de stad voert. Ook is er aandacht voor de goede dataverhalen, ethiek en veilig gebruik van data. Meld je nu aan voor datApeldoorn en leer van Apeldoorn als gevestigde en vernieuwende datastad!

Dit evenement wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Apeldoorn, het Kadaster, het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering en de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

__________________________________________________________
Datum: donderdag 18 april 2024
Locatie: Centrum voor Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn, Wapenrustlaan 11
Tijd: inloop vanaf 9.00 uur, programma van 10.00 tot 17.00 uur.

Meld je hieronder aan!

Meet-up on Apr 18th