Updates

Highlight from Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Programma voor Kennis- en Demodag #21

Featured image

Op dinsdag 10 oktober organiseert Amsterdam Smart City een Kennis- en Demodag rondom onze vier transitiethema’s: energie, circulair, mobiliteit en digitaal. Er staan weer veel mooie initiatieven en vraagstukken op het programma die we met ons netwerk gaan verdiepen en verrijken. De Demodag vindt plaats op het nieuwe kantoor van Alliander in Amsterdam Westpoort.

De Amsterdam Smart City Demodagen zijn regelmatig terugkerende middagen bedoeld om de voortgang van de verschillende innovatieprojecten aan elkaar te presenteren, hulpvragen op tafel te leggen, dilemma’s te delen en meer partners te betrekken bij een project en deze vraagstukken verder te brengen.

Dit gebeurt in de vorm van zogenaamde ‘pitches’ met een korte hulpvraag aan de hele groep, en in werksessies waarin we een aantal vragen met een kleine groep wat grondiger behandelen. De Demodag wordt voorafgegaan door een Kennissessie over systeemdenken waarvoor deelname optioneel is. We sluiten af met een hapje en drankje. De middagen kenmerken zich door een zeer open en vrolijke sfeer.

Klinkt het programma interessant? Je bent welkom om aan te sluiten. Laat het ons weten in de comments of mail naar sophie@amsterdamsmartcity.com. De Demodag is van 14:00-16:30 met een borrel na afloop.

Kennissessie

Voorafgaand aan de Demodag, organiseren we een kennissessie over een transitie-overstijgend onderwerp. Dit keer vertelt Metabolic meer over Systeemdenken in een workshop System Mapping voor beginners.

Veel van de uitdagingen waar we vandaag de dag mee geconfronteerd worden, zijn sterk verbonden met trends die het wereldtoneel bestrijken. Zo stoten we steeds meer CO2 uit door het koelen van onze woningen. Deze CO2 maakt het warmer op aarde, waardoor we weer meer gaan koelen. Hoe vertaal je deze wereldwijde uitdagingen naar oplossingen die lokaal uit te voeren zijn? Hoe zorg je ervoor dat de oplossing die het ene probleem oplost niet ergens anders nog veel grotere problemen veroorzaakt?

In deze workshop maak je kennis met de principes van systeemdenken. Op basis van een echte case maken we een systeemkaart. Deze biedt inzicht in het probleem, de belangrijkste ‘knoppen’ waar je als individu aan kan draaien, en de grotere maatschappelijke trends waar op lange termijn aan gewerkt moet worden.

Pitches

Verken en ervaar de mogelijkheden van lokale energiegemeenschappen – Gillis Hommen (Zenmo, Holon)
De energietransitie komt met een hoop uitdagingen. Waar treden de problemen op? En, in hoeverre biedt lokale samenwerking een oplossing? Gillis zal jou, in zijn pitch, de middelen aanreiken om zelf antwoorden op die vragen te vinden. Holontool is een interactieve webtool waar je lokale energiescenario's kunt berekenen, ook biedt het een platform om je eigen buurt of bedrijventerrein in te stellen. Hoewel geen exacte voorspelling, leert de tool je de nodige lessen en kwantificeert hoogover oplossingsrichtingen.

Circular Economy: The path to scale begins with empathy – Beth Massa (Ozarka) (English)
How do we get all companies to join in with the circular transition? Beth, the founder of Ozarka, can give you some insight into how it is done. Beth has worked for over six years on making the hospitality industry more circular by offering reusables as a service. Ozarka replaces single-use, on-the-go food packaging with reusable packaging. It is not easy to get her partners to become more circular, but the path always starts with empathy.

Data voor klimaatneutraal Amsterdam - Titus Venverloo (Senseable Amsterdam Laboratory)
Onze openbare ruimte hangt vol met sensoren die data verzamelen op ongekende schaal. Het Senseable Amsterdam Laboratory (SAL), een initiatief van AMS Institute en Massachusetts Institute of Technology (MIT), onderzoekt nieuwe methoden om deze data in te zetten om Amsterdam klimaatneutraal te maken. Titus vertelt je meer over hun onderzoeken en hoe jouw organisatie kan aansluiten bij het lab.

Van digivaardige mensen naar mensvaardige digitalisering – gemeente Haarlemmermeer
Vorig jaar bracht gemeente Haarlemmermeer de vraag: “hoe zet je mensen écht centraal bij het ontwerpen van digitale systemen?” in bij het Amsterdam Smart City netwerk. Tijdens de co-creatie middag en Transitiedag einde 2022 is dit vraagstuk verder verkend. Om het naar een praktischer niveau te brengen startte gemeente Haarlemmermeer na afloop een traject met de Digital Society School. Christine Groothuizen en Jeroen Brink delen de uitkomsten en lessen uit dit project.

Werksessies

Digitaal | Digitale Identiteit & Bewustzijn – Mike Alders & Frank Willemsen (Gemeente Amsterdam), Moderator: Coen Smit (Royal HaskoningDHV)
Bij het gebruik van digitale overheidsdiensten (bijvoorbeeld belastingaangifte) laten we dagelijks meer gegevens achter dan eigenlijk nodig is. Gemeente Amsterdam heeft recent een pilot afgerond met Yivi, een veiligere en betrouwbaardere manier van inloggen waarbij geen onnodige informatie wordt opgevraagd of opgeslagen. Op de Transitiedag in juni hebben we barrières in kaart gebracht rondom de implementatie van nieuwe elektronische identificatiemiddelen. Gebrek aan bewustzijn en kennis over digitale identiteit en privacy risico’s werd geïdentificeerd als een van de grootste barrières. In deze werksessie geven we een vervolg aan het thema digitale identiteit, en verkennen we hoe we bewustzijn rondom digitale identiteit kunnen vergroten.

Energy | (English) Next step for Local Energy Systems, further developing the framework - Omar Shafqat (HvA, ATELIER), Dr. Renée Heller (HvA), and Lennart Zwols (municipality of Amsterdam)
In this session, we will continue working on the framework for gathering learnings about Local Energy Systems (LES). In August this framework was presented for the first time by Omar Shafqat. In this session, the updated framework will be presented with the first steps made towards creating templates to fill in LES projects into the framework. After that, we will work in groups to see how we can best fit the LES projects/ pilots of the participants of this session (such as LIFE, ATELIER, etc.) into this framework, and how we can make sure that project managers can work with it. We will end the session with an open discussion on the moonshot of what we want to achieve with this framework.

Circulair | Hoe zorgen we dat het MKB kiest voor de circulaire economie - Mariska Joustra (Gemeente Amsterdam), Moderator: Roos Kramer (Royal HaskoningDHV)
Circulariteit staat om meerdere redenen hoog op de agenda voor veel overheidsinstanties. Alleen, het MKB meekrijgen in de circulariteitstransitie is een grote uitdaging. De gemeente Amsterdam werkt aan een nieuw programma om het MKB te activeren naar een circulaire bedrijfsvoering en wisselt graag kennis uit met andere organisaties over de aanpak en mogelijkheden. Daarom organiseren we deze demodag een werksessie over hoe circulariteit naar het MKB gebracht kan worden. We beginnen de sessie met een MKB-panel, we gaan in op hun behoeftes en waar zij tegenaan lopen in de transitie. De gemeente Amsterdam deelt hun ontwikkelingen en is er ruimte om kennis uit te wisselen en plannen uit ons netwerk te delen.

Algemeen | Systeemdenken in organisaties voor een duurzame toekomst - Melanie de Vries (CIRCOLLAB / hogeschool Windesheim)
CIRCOLLAB, een netwerk in de MRA gericht op het versnellen van de circulaire transitie, ontwikkelt een methode om het systeemdenken en de eco-centrische benadering in organisaties toe te passen. Wat is ervoor nodig om organisaties over de grenzen van hun organisatie te laten kijken en zich onderdeel te laten voelen van het grotere systeem? In deze werksessie word je uitgedaagd om op een nieuwe manier naar organisaties, netwerken en vraagstukken te kijken. We gaan graag in gesprek over de toepassing en ontwikkeling van de methode.

Amsterdam Smart City's picture Kennis- en Demodag on Oct 10th
Noor Veenhoven, Program manager energy & circularity at Amsterdam Smart City, posted

Exploring the Future of Data in the Circular Economy: Highlights from Data Dilemma’s!

Featured image

Amsterdam, a city with an ambitious goal of becoming fully circular by 2050, envisions a future where materials are continuously reused, waste is minimized, and resource cycles are closed. Achieving this vision hinges on the availability and analysis of data, which allows us to assess the extent to which materials are used, reused, or wasted. However, this data is often elusive, complex to analyse, and, in some cases, not even recorded. These challenges surrounding circular data were the focal point of our recent event, "Data Dilemma's: Collecting Data for the Circular Economy."

During Data Dilemma's, we explore the possibilities for using data and new technologies to address urban and societal challenges, with a focus on responsible digitalization. The goal is to use data to make cities more safe, clean and accessible. But what happens to all the data that is collected? Which dilemmas do we encounter when we collect (personal) data to improve the city.

Apparently, the topic of this edition of Data Dilemma’s was not only of interest to the Amsterdam Smart City team, since this event was completely sold out. This was no surprise, with the three incredible speakers we had lined up: Mersiha Tepic (municipality of Amsterdam), Maarten Sukel (Picnic), and Joris Bouwens (Metabolic).

Mersiha Tepic: Circular Economy Monitor Amsterdam

Mersiha Tepic, Senior Researcher at the Research & Statistics department of the Municipality of Amsterdam, demonstrated the Circular Economy Monitor Amsterdam. This essential tool tracks Amsterdam's progress towards a circular economy and identifies areas requiring further attention.

The monitor gives interesting insights. For instance, it shows that the environmental impact of food is four times as big as the impact of the built environment, even though the amount of materials used in the built environment is four and a half times larger than for food.

It reveals that food has a very high environmental per kilogram compared to materials from the built environment. This is interesting because it makes the total environmental impact of food much higher than the impact of the built environment, even though the built environment uses four times as much mass in materials than food.

For more information on the circular monitor and all its insights, you can check out their (Dutch) website.

During her presentation, Mersiha also delved into the data dilemma she faces in this project—the scarcity of data from significant commercial entities operating within the city. The lack of data from these key players poses a considerable challenge to Amsterdam's circular ambitions, and Mersiha's work sheds light on the importance of bridging these data gaps.

Maarten Sukel: Data-Driven Precision at Picnic

Our second speaker, Maarten Sukel, a Data Scientist at Picnic Technologies, showcased how the online supermarket Picnic leverages data. He presented an innovative approach that combines traditional data sources with images, written descriptions, and geographical information to predict customer preferences accurately. By doing so, Picnic not only optimizes its supply chain but also minimizes waste, aligning with the circular economy's core principles.

Maarten's insights provided a glimpse into how data-driven precision can be a game-changer in the pursuit of sustainability and waste reduction, and he also gave a convincing sales pitch on why you should be a customer of Picnic.

Joris Bouwens: The Promise of Digital Product Passports

Closing the event was Joris Bouwens, a Project Manager and Senior Consultant at Metabolic's Circular Industries team. Joris shed light on Digital Product Passports and their potential to revolutionize the circular economy. These passports offer a comprehensive digital record of a product's lifecycle and environmental impact, empowering consumers to make informed choices and encouraging responsible consumption and recycling.

Joris's presentation highlighted the immense opportunity presented by Digital Product Passports in getting as much value from used products as possible. To fully illustrate the potential of Digital Product Passport, Metabolic has created a visualization of the data flows in four sectors: Electronics, Chemicals, Apparel, and Construction. You can find these visualizations here.

We extend our gratitude to our amazing speakers for their invaluable contributions and to our engaged audience for their active participation in the discussion.

In the next edition of Data Dilemma’s we will delve into the fascinating world of the underground. What cables, tubes, and other assets can be found there, how is the data on these assets shared, and how can we improve collaboration? We hope to see you there on the 26th of October.

Do you have any suggestions for which Data Dillema's we should uncover next? Let us know in the comments below.

Noor Veenhoven's picture #CircularCity
Harmen van Sprang, co-founder & CEO Sharing Cities Alliance , posted

AI & The City

Featured image

Join us on 28 September to explore how (generative) AI will impact our cities and change the way we live, work & play.

From livability to sustainability, from health/wellbeing to public safety, from transportation to infrastructure, and from economic opportunities to urban planning: there are many opportunities ahead (and already happening).

From ethical implications to regulation, from awareness to safety/trust, and from data quality to technological infrastructure: we also got plenty of challenges to address and overcome.

Like to join this virtual roundtable session on 28 September? Visit http://sharingcitiesalliance.com/events to sign up (for free).

We welcome you to already share your ideas, cases as well as concerns regarding (generative) AI via LinkedIn.

AI & The City is an initiative of the Sharing Cities Alliance & Studio Sentience.

Harmen van Sprang's picture Online event on Sep 28th
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

10. Health

Featured image

Most important causes of death worldwide (Source: The Lancelet, le Monde)
 
This is the 10th episode of a series 25 building blocks to create better streets, neighbourhoods, and cities. In this post, I mainly focus on health problems which are directly related to the quality of the living environment  

Are cities healthy places?

According to the WHO's Global Burden of Diseases Study, 4.2 million deaths worldwide each year are caused by particulate matter. The regional differences are significant. Urban health depends on the part of the world and the part of the city where you are living. More than 26 million people in the United States have asthma and breathing problems as a result. African-American residents in the US die of asthma three times as often as whites. They live in segregated communities with poor housing, close to heavy industry, transportation centers and other sources of air pollution.
Globally, the increasing prosperity of city dwellers is causing more and more lifestyle-related health problems. Heart disease, and violence (often drug-related) has overtaken infectious diseases as the first cause of death in wealthy parts of the world.  

The Netherlands

Very recently, Arcadis published a report on 'the healthy city'. This report compares 20 Dutch cities based on many criteria, divided over five domains. The four major cities score negatively on many aspects. In particular: healthy outdoor space, greenery, air quality, noise nuisance, heat stress and safety. Medium-sized cities such as Groningen, Emmen, Almere, Amersfoort, Nijmegen, and Apeldoorn, on the other hand, are among the healthiest cities.
In Amsterdam, the level of particulate matter and nitrogen dioxide (NO2) in 2018 exceeded World Health Organization standards in many streets. The GGD of Amsterdam estimates that 4.5% of the loss of healthy years is the result of exposure to dirty air.  

Collaborative measuring air quality

In various cities, groups of concerned citizens have started measuring the quality of the air themselves. A professional example is the AiREAS project in Eindhoven. An innovative measuring system has been developed together with knowledge institutions and the government. Sensors are distributed over the area of the city and the system provides real-time information. The AiREAS group regularly discusses the results with other citizens and with the city government. The measurement of the quality of the air is supplemented by medical examination. This research has confirmed that citizens in the vicinity of the main roads and the airport have an increased risk of mortality, reduced lung function and asthma.
The AiREAS project is linked to similar initiatives in other European cities. Occasionally the data is exchanged. That resulted in, among other things, this shocking video.  

Future?

Could the future not be that we are busy doing the obvious things for our health, such as walking, cycling, eating good food and having fun and that thanks to wearables, symptoms of diseases are watched early and permanently in the background, without us being aware of it? The local health center will monitor and analyze the data of all patients using artificial intelligence and advise to consult the doctor if necessary. An easily accessible health center in one's own neighborhood remains indispensable.
 
Follow the link below to find an overview of all articles.  

Herman van den Bosch's picture #DigitalCity
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

9. Road safety

Featured image

This is the 9th episode of a series 25 building blocks to create better streets, neighbourhoods, and cities. Casualties in traffic are main threats to the quality of the living environment. ‘Vision zero’ might change this.
Any human activity that annually causes 1.35 million deaths worldwide, more than 20 million serious injuries, damage of $1,600 billion and is a major cause of global warming would be banned immediately. Except for the use of the car. This post describes how changes in road design will improve safety.

The more public transport, the safer the traffic

Researchers from various universities in the US, Australia and Europe have studied the relationship between road pattern, other infrastructure features and road safety or its lack. They compared the road pattern in nearly 1,700 cities around the world with data on the number of accidents, injuries, and fatalities. Lead researcher Jason Thompsonconcluded: <em>It is quite clear that places with more public transport, especially rail, have fewer accidents</em>. Therefore, on roads too public transport must prioritized.

The growing risk of pedestrians and cyclists

Most accidents occur in developing and emerging countries. Road deaths in developed countries are declining. In the US from 55,000 in 1970 to 40,000 in 2017. The main reason is that cars always better protect their passengers. This decrease in fatalities does not apply to collisions between cars and pedestrians and cyclists, many of which are children. Their numbers are increasing significantly, in the US more than in any other developed country. In this country, the number of bicycle lanes has increased, but adjustments to the layout of the rest of the roads and to the speed of motorized traffic have lagged, exposing cyclists to the proximity of speeding or parking cars. SUVs appear to be 'killers'and their number is growing rapidly.

Safe cycling routes

In many American cities, paint is the primary material for the construction of bike lanes. Due to the proximity of car traffic, this type of cycle routes contributes to the increasing number of road deaths rather than increasing safety. The Canadian city of Vancouver, which doubled the number of bicycle lanes in five years to 11.9% of all downtown streets, has the ambition to upgrade 100% of its cycling infrastructure to an AAA level, which means safe and comfortable for all ages and abilities. Cycle paths must technically safe: at least 3 meters wide for two-way traffic; separated from other traffic, which would otherwise have to reduce speed to less than 30 km/h).  In addition, users also need to feel safe.

Street design

Vision Zero Cities such as Oslo and Helsinki are committed to reducing road fatalities to zero over the next ten years. They are successful already now: There were no fatalities in either city in 2019. These and other cities use the Vision Zero Street Design Standard, a guide to planning, designing, and building streets that save lives.
Accidents are often the result of fast driving but are facilized by roads that allow and encourage fast driving. Therefore, a Vision Zero design meets three conditions:
• Discouraging speed through design.
• Stimulating walking, cycling and use of public transport.
• Ensure accessibility for all, regardless of age and physical ability (AAA).
The image above shows a street that meets these requirements. Here is an explanation of the numbers: (1) accessible sidewalks, (2) opportunity to rest, (3) protected cycle routes, (4) single lane roads, (5) lanes between road halves, (6) wide sidewalks, (7) public transport facilities, (8) protected pedestrian crossings, (9) loading and unloading bays, (10) adaptive traffic lights.

Enforcement

Strict rules regarding speed limits require compliance and law enforcement and neither are obvious. The Netherlands is a forerunner with respect to the infrastructure for bikes and pedestrians, but with respect to enforcement the country is negligent: on average, a driver of a passenger car is fined once every 20,000 kilometers for a speeding offense (2017 data). In addition, drivers use apps that warn of approaching speed traps. Given the risks of speeding and the frequency with which it happens, this remissing law enforcement approach is unacceptable.
Follow the link below to find an overview of all articles.

Herman van den Bosch's picture #Mobility
Tom van Arman, Director & Founder at Tapp, posted

Responsible Sensing Safari & Workshop

Featured image

There is a lot of sensing going on in Amsterdam. Where are these sensors? What kinds of sensors are there? How do these sensors help our city? Join us on October 4th for a hands-on workshop to learn how to use 1) privacy-by-design toolkits, 2) discover citizen centric sensors and 3) learn how to make your own smart city projects more responsible.

Join us for an inspiring afternoon to learn and build human centric smart city technologies.

REGISTER FREE >> Eventbrite Responsible Sensing Safari & Workshop

Are you a concerned smart citizen, or smart city innovator? This workshop is for you! Tom van Arman, from TAPP - Smart City Architecture will guide you through the many legal, technical and even spatial considerations that you'll need to know about before deploying sensors in public space. Participants will go on a real-world Sensor Safari to discover the many devices in their natural habitat. Finally, roll up your sleeves and work together in a ‘Sensing Dilemma Workshop’ where we will field test some sensing projects to see how it can help (or harm) our future city! The workshop will take place on the Marineterrein, an inner-city test ground for a sustainable living environment.
Ethics in smart city technology is not something you assess at one specific point in time in a tech's lifecycle and then can forget about it. In the project Human Values for Smarter Cities, researchers, designers, civil servants (The Hague, Rotterdam and Amsterdam), and citizens look for ways ethical principles can be interwoven in the articulation, making, deployment and adjustment of smart city technology.

Tom van Arman's picture Masterclass / workshop on Oct 4th
Xander Bakker, Community Manager at Green Innovation Hub, posted

De stad van de toekomst bouwen ze in Almere in Minecraft

Featured image

Met een spetterende kick-off door Justin Edwards, Director of Learning Programmes van Microsoft, zijn 200 studenten van hogeschool Windesheim Flevoland vandaag in teams gestart met het in Minecraft bouwen van het nog te realiseren stadsdeel Pampus. Bijzonder omdat Almere als tweede stad na London start met een Minecraft challenge voor de realisatie van een nieuwbouwopgave. Het winnende studententeam van Windesheim mag haar concept van 7 – 9 november presenteren in het Holland paviljoen tijdens de Smartcity Expo World Congres in Barcelona.

De komende anderhalf jaar biedt Almere honderden jongeren tussen de 8 en 21 jaar op deze unieke manier de kans om zelf op de stoel van de architect te zitten en zo mee te denken over grote maatschappelijke vraagstukken. Basisschoolleerlingen en studenten bouwen op hun eigen niveau aan een virtueel Almere Pampus. Dit als plek waar zij in de toekomst zelf willen wonen. Dit stadsdeel bouwen ze met een speciale versie van Minecraft Education Edition.

Wethouder Maaike Veeningen van Almere (Economische ontwikkeling, hoger onderwijs): ‘we dagen leerlingen tot 21 jaar uit om met oplossingen te komen voor vraagstukken op het gebied van duurzaam, energiezuinig en inclusief bouwen. Op deze manier leren zij bijvoorbeeld over het gebruik van Artificial Intelligence (AI), Virtual Reality (VR) en robotisering bij het ontwikkelen van een nieuw stadsdeel. Zo betrekken we onze toekomstige inwoners bij het bouwen aan de ideale stad van de toekomst.’

Toekomstige leefomgeving
Het toekomstige Almere Pampus wordt in het zuidwesten van Almere gebouwd, met meer dan 30.000 woningen en 16.000 arbeidsplaatsen. Projectdirecteur Almere Pampus en senior stedenbouwkundige bij de gemeente Almere Paola Huijding over de Minecraft Challenge: “Deze leerlingen zijn misschien de toekomstige bewoners van Pampus. Hiermee bouwen we aan woon- en werkplekken omringd door water en groen. Het is daarom zo mooi dat juist de toekomstige generatie nu meedenkt over hun leefomgeving.”

Digitaalvaardig
De speciale editie van Minecraft die de studenteams gebruiken is ontwikkeld door Iamprogrez. Het gebruik ervan moet op een speelse en laagdrempelige manier bijdragen aan een digitaal vaardige samenleving. Scholieren krijgen zo inzicht in de banen van de toekomst. Ook kunnen zij in een buddysysteem ouderen meenemen in hun digitale kennis en vaardigheden.
Fleur van Beem, Executive Director bij VodafoneZiggo: “Het vooruithelpen van twee miljoen mensen in de samenleving willen wij bereiken door initiatieven als Online Masters, een online lesprogramma voor scholen over de digitale wereld. De Minecraft Challenge sluit hierop naadloos aan en het is natuurlijk fantastisch om dankzij gamification jongeren digitaalvaardig te krijgen.”

Bouwen aan innovatieve concepten
De leerlingen kunnen alleen of in teams werken aan de challenge en krijgen hiervoor een digital skills-certificaat. Na de ontwerpfase, kunnen zij hun toekomstige visie op Pampus uploaden op de website van de Green Innovation Hub (GIH). Een groep experts kiest de winnaar. Danny Frietman, Projectdirecteur van de GIH: “De winnende uitkomsten van de Minecraft Challenge vormen de basis voor ons om start-ups en scale-ups uit te dagen om de concepten van de scholieren daadwerkelijk in de praktijk te brengen.”

“Hoe ziet het er dan uit”
Kijk HIER naar de video aankondiging van de eerder gehouden Minecraft-challenge in Londen. Daarin zie je duidelijk hoe de challenge werkt en welke mogelijkheden Minecraft hiervoor biedt.

Fotografie Daan Klunder, Almere City Marketing

Xander Bakker's picture #Citizens&Living
Teska Drosten, Communicator at Waag, posted

Waag Open: 200 jaar later

Featured image

Stel je voor: het is ergens 200 jaar in de toekomst, nadat de klimaatverandering de wereld onherkenbaar heeft veranderd. Mensen zijn versmolten met andere (niet menselijke) soorten. Oftewel: symbiose heeft plaatsgevonden. Kom naar Waag Open en ontdek één van de vele mogelijke toekomsten. 
 
Tijdens deze bijzondere editie van Waag Open staat de interactieve VR-installatie ‘Symbiosis’ centraal. Symbiosis is een performatieve, multi-user en multisensorische VR-installatie waarin het menselijk lichaam opnieuw wordt ontworpen. De installatie stelt je in staat een postmenselijke of zelfs niet-menselijke perspectief te ervaren. 
De installatie neemt je mee naar een zintuigelijke ervaring waar niet alleen de ogen en oren, maar ook de reuk-, smaak- en tastzin worden geprikkeld. 

Wat kun je verwachten?

Mark Meeuwenoord van het collectief POLYFMORF zal een artist talk verzorgen waarin de gedachtegang en het proces achter de installatie wordt uitgelicht. Hierna zullen we ook een volledige run van de VR-installatie doorlopen. Hierin is plek voor zes actieve deelnemers die een VR-suit aankrijgen. De ervaring is zo ingericht dat het ook interessant is voor de ‘extended audience’ (mensen die niet zelf in een VR-suit zitten). Bij veel belangstelling voor de VR suit zullen we lootjes trekken op de avond zelf.  
Symbiosis gebruikt VR als een theatraal en filosofisch hulpmiddel om een belichaamde multi-zintuiglijke ervaring te ontwerpen. Binnen Symbiosis is de bezoeker zowel toeschouwer als uitvoerder. Elke ervaring laat een specifieke symbiotische mens-dier of mens-technologische relatie ervaren. Door één van de verhalen te kiezen, selecteert de bezoeker een personage. Alle deelnemers spelen een verschillende symbiotische rol in elkaars individuele leven en alle personages komen aan het einde van de ervaring samen om deel te nemen aan een gedeelde eetervaring. De volledig vegetarische snacks zijn ontworpen door koks van het Nederlandse Michelin-sterrenrestaurant Karpendonkse Hoeve. 

Over POLYMORF

Het Nederlandse experience design-collectief POLYMORF onderzoekt hoe een meer symbiotische uitwisseling van genetische, culturele en technologische eigenschappen tussen mensen en andere (huidige of toekomstige) levende wezens de keuzevrijheid van iedereen kan vergroten of veranderen. Hoe zal dit het toekomstige samenleven, de wettelijke rechten en relaties tussen mensen en alle andere levende wezens op fysiek, emotioneel en spiritueel niveau beïnvloeden?
Symbiosis is geïnspireerd door Donna Haraway's boek Staying With The Trouble en The Camille Stories: Children of Compost, waarmee postmenselijke lichaamsarchitecturen fysiek tastbaar worden gemaakt binnen een posthumanistische sociale context, waarbij de huidige humanistische, antropocentrische en liberale overtuigingen in twijfel worden getrokken. 
Symbiosis won de IDFA Special juryprijs voor creatieve technologie in de categorie Immersive non-fictie.

Waag Open

Elke eerste donderdagavond van de maand opent Waag haar deuren! Kom langs om te discussiëren en te doen. Want we gaan niet alleen in discussie over maatschappelijke thema's en de toekomst - je leert daarnaast ook altijd iets praktisch. Iets dat je altijd al hebt willen uitproberen, zoals de 3D-printer in het FabLab, of juist iets dat je nooit had verwacht, zoals uitpluizen hoe DNA in elkaar zit in ons biotech-lab. Waag Open vindt plaats in (een van) de maakplaatsen op de eerste en tweede verdieping van het historische Waaggebouw op de Nieuwmarkt.

Teska Drosten's picture Masterclass / workshop on Nov 2nd
Regine Wehner, Project Manager , posted

ATELIER - Positive Energy Districts

Featured image

ATELIER is an EU funded project about AmsTErdam and BiLbao cItizen drivEn smaRt cities, aiming to create and replicate Positive Energy Districts (PEDs) within eight European cities. ATELIER showcases innovative solutions that integrate buildings with smart mobility and technologies to create rather than consume energy in its two Lighthouse Cities Amsterdam (Netherlands) and Bilbao (Spain). The Fellow Cities of ATELIER, Bratislava (Slovak Republic), Budapest (Hungary), Copenhagen (Denmark), Krakow (Poland), Matosinhos (Portugal), and Riga (Latvia), will replicate and adapt the successfully implemented solutions and thus serve as testbeds for future smart cities. Overall, ATELIER will thus generate an energy surplus of 1340 MWh of primary energy and save 1,7 kt of CO2 and 23 t of NOx-emissions.
To achieve successful implementations of energy saving measures, ATELIER puts citizens at the centre of all its activities: residents (<9000), local initiatives and energy communities will be included in decision-making processes and activities and will be strongly engaged in the development of the technical solutions throughout the project. Citizens will be involved in the Innovation Ateliers to create a maximum impact for the PEDs.
30 partners from 11 countries are working in 10 work packages.

Learn more about ATELIER at its public website (http://www.smartcity-atelier.eu/) or via the ATELIER Twitter and LinkedIn channels. Sign up here (link follows) for the ATELIER newsletter. Follow the project virtually and don’t miss an opportunity to come talk to its partners at events to learn more about how ATELIER will improve the life of its citizens and the liveability in its cities!

#Energy
Teska Drosten, Communicator at Waag, posted

Waag Open: handwerk x elektronica

Featured image

De voertaal tijdens dit evenement is Nederlands
Heb je altijd al eens willen ervaren hoe een sensor werkt? Of hoe je een actie omzet in een reactie? Kom dan naar Waag Open en leer hoe je met verschillende textiel-technieken zachte, aaibare sensoren kan maken. 
E-textiles bieden de mogelijkheid om aanrakingen, knijpbewegingen of spanning om te zetten in data. Door met stroomgeleidende garens elektronische componenten te maken (bijvoorbeeld door te borduren of te breien), kun je vervolgens fantastische dingen aansturen zoals geluid, licht en beweging. Tijdens deze Waag Open editie focussen we op geluid: aan het eind van de avond gaan we de zelfgemaakte sensoren gelijk testen, en sluiten we af met een muzikale jamsessie…
Ontwerper & maker Michelle Vossen en soldeer- & hardware-expert en tevens oprichter van Acid Solder Club Veerle Pennock bieden je een toegankelijke instap in de wereld van elektronica. Ze hebben zichzelf de uitdaging gesteld om elektronica tastbaar en zichtbaar maken: textiel leent zich hier uitstekend voor! 
In deze workshop leer je verschillende textieltechnieken die je daarna zelfstandig kunt toepassen om je eigen zachte sensoren te maken.
NB: geschikt voor alle niveaus en achtergronden!

Programma

19.15 - 19.30 uur Inloop
19:30 - 19:45 uur Welkom en introductie
19:45 - 20:00 uur Uitleg e-textile, elektronica en modulaire synth
20:00 - 21:30 uur Zelf twee sensoren maken: 1 digitaal, 1 analoog
21:30 - 22:00 uur Afsluiten met een 'jamsessie' + drankje

Waag Open

Elke eerste donderdagavond van de maand opent Waag haar deuren! Kom langs om te discussiëren en te doen. Want we gaan niet alleen in discussie over maatschappelijke thema's en de toekomst - je leert daarnaast ook altijd iets praktisch.
Iets dat je altijd al hebt willen uitproberen, zoals de 3D-printer in het FabLab, of juist iets dat je nooit had verwacht, zoals uitpluizen hoe DNA in elkaar zit in ons biotech-lab. Waag Open vindt plaats in (een van) de maakplaatsen op de eerste en tweede verdieping van het historische Waaggebouw op de Nieuwmarkt.

Toegankelijkheid

Omdat het Waag-gebouw een beschermd monumentaal pand is, is het helaas niet voorzien van een lift. Dit evenement vindt plaats in de Makersguild op de eerste verdieping van het Waag-gebouw. 
Mocht je krap bij kas zitten en wel graag aan dit evenement willen deelnemen, neem dan contact op met tanja [@] waag [punt] org. 

Teska Drosten's picture Masterclass / workshop on Oct 5th
Anja Reimann, Project manager , posted

Matchmaking-evenement Toekomstbestendige kunstgrasvelden

Featured image

Ben je een ondernemer met een duurzaam product of duurzame dienst en wil je écht impact maken? Dinsdag 10 oktober organiseert de gemeente Amsterdam in samenwerking met gemeente Haarlem het matchmaking-evenement voor het unieke aanbestedingstraject Scale Up Toekomstbestendige kunstgrasvelden. Elke ondernemer die bij kan dragen aan innovatieve en duurzame toepassingen op en onder kunstgrasvelden, is welkom!
 
Tijdens deze middag maak je kennis met het project 'Scale Up Toekomstbestendige Kunstgrasvelden' en word je geïnspireerd en uitgedaagd  hoe jouw bedrijf bij kan dragen aan deze revolutie. Je ontmoet andere waardevolle en gedreven ondernemers met dezelfde visie, die bereid zijn samen te werken aan de toekomst van sportvelden. Wie weet vind jij wel de perfecte samenwerkingspartner! Meld je direct aan.
 
Datum: dinsdag 10 oktober 2023
Tijd: 13.30 – 18.00 uur
Locatie: Johan Cruijff ArenA, Amsterdam
 
Programma
13.30 - 14.00              Inloop
14.00 - 14.45              Welkom en keynote spreker
14.45 - 15.30              Presentatie Scale Up aanbesteding
15.30 - 15.50              Pauze
15.50 - 17.30              Speeddating & marktplein
17.30 - 18.00              Netwerkborrel
 
Wie zoeken ze?
Amsterdam en Haarlem zoeken verschillende partijen, die samen (in consortia), innovatieve oplossingen ontwikkelen voor de verschillende ambities. Het doel: duurzame kunstgrasvelden van circulaire materialen, die bijdragen aan een verbeterde waterhuishouding, een betere aanpak van hittestress en een algemene positieve bijdrage aan het energievraagstuk. Denk bijvoorbeeld aan een systeem voor wateropslag of composteerbare materialen. Dus ook voor bedrijven en innovators die momenteel niet actief zijn in de kunstgrasbranche kan deze opgave interessant zijn! 
 
Samen maken we impact
Dat is het motto! Benoemde gemeentes willen, in samenwerking met marktpartijen, een positieve verandering teweegbrengen in de negatieve effecten van kunstgras. En met meer dan 200 sportvelden in Amsterdam en Haarlem, kan er veel impact gemaakt worden bij het verduurzamen van de stad en andere steden.
 
Lees meer over dit project op: kunstgrasvelden.innovatiepartners.nl 
 
Disclaimer: Het is niet verplicht om deel te nemen aan het matchmaking event om mee te kunnen doen met de aanbesteding. Het project wordt deels gefinancierd door het LIFE Programme van de Europese Unie. De weergegeven standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie of CINEA. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. Aan deze artikelen kunnen geen rechten worden ontleend, de aanbestedingsstukken bij de publicatie van de aanbesteding zijn leidend. 

Anja Reimann's picture Conference on Oct 10th
Angèle Rolland, Coordinator of the Mobility Sphere think tank , posted

Forum The Mobility Sphere | October 4, Amsterdam

Featured image

The Mobility Sphere Forum is scheduled to take place in Amsterdam on October 4th, 2023 - a gathering of high-level experts across the public and private sectors aimed at rethinking mobility to disrupt the status quo, foster new perspectives, and craft innovative solutions.

Created in 2023, The Mobility Sphere by Transdev is a European think tank aimed at envisioning and providing a comprehensive outlook on the future of mobility. Our approach to mobility is firmly rooted in the concept of transition — whether environmental, social, economic, or territorial. We champion mobility as the cornerstone of inclusive, sustainable, and resilient cities and society.

Centered around the theme ‘Decarbonized mobility, mobility for all: transforming the way we move’, the upcoming Forum will gather approximately 100 mobility stakeholders from various European countries (France, Spain, Portugal, United Kingdom, Sweden, etc.) for a half-day in the heart of Amsterdam. The discussion will be moderated in English by François Gemenne, Scientific Advisor of The Mobility Sphere.

Panel 1 - Desirable and decarbonized mobility: How to anticipate and adapt to uses?

 • Karima Delli, Member of the European Parliament, Chair of the Committee on Transport and Tourism (EU)
 • Katarína Cséfalvayová, Director of the Institute for Central Europe & Executive Lead of the Danube Tech Valley Initiative, Former Member of Parliament (Slovakia)
 • Zeina Nazer, Co-Founder of Cities Forum (United Kingdom)

Panel 2 - Desirable mobility for all: How to foster an inclusive shift towards decarbonization?

 • Charlotte Halpern, Researcher at Sciences Po’s Centre for European Studies and Comparative Politics (France)
 • Madeleine Masse, Architect Urban Planner, Founding President of Atelier SOIL (France)
 • Brian Caulfield, Professor in Transportation & Head of Department at Trinity College Dublin, Expert to the Irish National Transport Authority (Ireland)

Three keynotes:

 • Antoine Grange, CEO Europe of Transdev, Chairman of The Mobility Sphere
 • Elke Van den Brandt, Minister of the Government of the Brussels-Capital Region, responsible for Mobility, Public Works and Road Safety (Belgium)
 • Samah Karaki, Neuroscientist – Transitioning towards Sustainable Mobility: Cognitive Biases and the Impact of Social Environment.

To find out more about the forum and the programme, follow this link.

Places at the forum are limited, you can register by sending an e-mail before 25 September 2023 to themobilitysphere@transdev.com.

Angèle Rolland's picture Conference on Oct 4th
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

8. Polycentricity

Featured image

This is the 8th episode of a series 25 building blocks to create better streets, neighbourhoods, and cities. The question is whether a distribution of services over the whole area contributes to the quality of the urban environment.
 
The central parts of cities like Siena, Amsterdam and Barcelona are overrun by visitors and tourists. Partly because Airbnb has increased its overnight capacity by withdrawing homes from their actual destination. As a result, these cities see their real estate prices rise ans residents leave, making room for expensive apartments, boutique hotels and corporate headquarters. Eventually, old city centers will become amusement parks that offer twenty-four hours of entertainment.

The need for distributed centers

There are no objections against visiting nice cities. The underlying problem is that many of these cities have few other places of interest left, partly due to destruction in the Second World War and their rapid expansion afterwards. Therefore, some cities are in urgent need to create additional attractive places and become polycentric. This aligns with the intention of cities to become a 15-minute city. The figure above is a model developed for this purpose by the council of Portland (USA).
Because of this policy, the prospect is that residents can buy their daily necessities close to home. At the other hand, tourists will be spread. What attractive neighborhood centers look like will be discussed in a subsequent post.

Ancillary centers

Cities without an inordinate number of tourists and visitors also observe a steady grow in the number of events, all competing for the same locations. For this reason, it is advisable that cities have a few ancillary centers each with one or two crowd pullers that divide the stream of visitors. An example is the Guggenheim Museum in Bilbao and its newly developed public space around. In world cities such as London and New York, such centers have existed for years, but they are sometimes difficult to find because they are spread over a large area.
Amsterdam too urgently needs one or more ancillary centers. The area between Leidseplein and the Rijksmuseum has potential but lacks unity due to the chaotic intersections of roads and tram lines. The presence of a train or metro station is an advantage, that is why the area near Station Zuid also has potential.

Peripheral centers

Next decade, many visitors will still arrive by car and the best policy is to seduce them to leave their cars at safe transfer points to continue their journey by public transport. For visitors who intend to stay longer, this solution is not optimal. Many will dismiss the perspective of carrying their luggage to the hotel by public transport, although taking a cab is an alternative, albeit expensive. The alternative is the presence of a couple of affordable hotels next to the car park and the development of these areas into attractive public space, with shops, cafes, and restaurants, as a starting point to visit places of interest in the city. These centers can also accommodate major events, such as a football stadium, a music hall, cinemas and open-air festivities, because of the presence of large scale parking facilities. The Amsterdam Arena district is developing in this direction. It used to be a desolate place, but it's getting better. There are excellent train and metro links.

And what about the old 'old' city center?

The public spaces in the old city centers must meet the same requirements as the whole city to prevent becoming an amusement park for tourists. Aside from its carefully maintained and functionally integrated cultural legacy, centers should provide a mix of functions, including housing, offices, spaces for craft and light industry and plenty of greenery dedicated to its inhabitants. The number of hotels should be limited and renting out by Airbnb prohibited. There will be shops for both residents and tourists, rents must be frozen, and the speculative sale of houses curbed. Space over shops must be repurposed for apartments.
 
Follow the link below to find an overview of all articles.
https://www.dropbox.com/scl/fi/x39qvzkw687rxsjvhsrzn/overzicht-blogposts-Eng.docx?rlkey=vpf7pwlfxkildpr9r062t5gf2&dl=0

Herman van den Bosch's picture #Mobility
Christiaan Elings, Strategy & Collaboration for Sustainable Transitions at Royal Haskoning, posted

Hoe creëer je Levende Lerende Netwerken die impact hebben?

Featured image

Hoe maak je de stap van gezamenlijk leren, naar samen echt dingen doen? Er is al veel over gezegd en geschreven... Communities of practice, smeden van allianties, enz enz... Vaak blijft het dan een beetje hangen bij het organiseren van een toffe sessie, vast met veel energie. En daarna gaat iedereen - als het goed is met nieuwe ideeën en inspiratie - weer verder met waar 'ie al mee bezig was. Vaak is dat al genoeg, maar zeker in transities wil je eigenlijk een stapje verder komen.

Is eigenlijk al wel voldaan aan een aantal belangrijke condities om het netwerk levend te maken en te houden?

Reflecterend op onze eigen praktijk, ontdekten we een aantal kenmerken die belangrijk en beïnvloedbaar zijn bij het bouwen van impactvolle levende lerende netwerken. Amsterdam Smart City zelf is zo'n voorbeeld, waarin we voortdurend met elkaar op zoek zijn naar hoe we onze samenwerking van betekenis kunnen laten zijn voor de duurzame transities in onze regio. De Green Deal Circular Festivals, het MRA Platform Smart Mobility, Sail Amsterdam, en het Initiatief Bewust Bodemgebruik zijn enkele andere voorbeelden van levende lerende netwerken. Ook hier zagen we telkens dat de volgende kenmerken van belang zijn om verder te komen, en om de stap te maken van samen leren, naar samen doen:

(1) Wederzijdse afhankelijkheid tussen deelnemers
(2) Beweging door gedeelde energie
(3) Diversiteit daagt uit
(4) Persoonlijke ontwikkeling, empathie, ego overstijgend
(5) Veilige ruimte om te leren en ontwikkelen

Op basis van onze ervaringen in de praktijk, hebben we onze kijk op het ontstaan, de kenmerken en het begeleiden van Levende Lerende Netwerken opgeschreven in een whitepaper. Wil je meer weten, dan kun je die downloaden via onderstaande link (naar beneden scrollen naar de download knop van de Levende Lerende Netwerken Whitepaper).

Tijdens het PGM Open Congres op 26 september organiseren we hierover een workshop voor programmamanagers (https://lnkd.in/gcRPv4V8). En, je kunt me natuurlijk altijd een berichtje sturen als je meer wilt weten!

Christiaan Elings's picture #CircularCity
Herman van den Bosch, professor in management development , posted

7. Accessibility

Featured image

This is the 7th episode of a series 25 building blocks to create better streets, neighbourhoods, and cities. The question is whether motorized traffic must be banned from central parts of the city to improve the quality of the urban environment.
Most cities face a choice when it comes to accessibility of their central parts: Whether they renovate the road infrastructure or they face a growing and lasting conflict between car traffic and visitors, whose numbers will decrease further as a result of prioritizing cars. This post deals with the first option.

Changing priorities in the use of road space

The starting point for this renovation is choosing the best experience for both residents and visitors. Therefore, the use of road space in all parts of cities must be under scrutiny. This also applies the connecting roads between centers and the other parts of the city. The distribution of space between pedestrians, cyclists, cars, and public transport has to be reconsidered. A good example is the Ferdinand Bolstraat in Amsterdam. Cars have been banned, the sidewalks are widened, cyclists have their own lanes and the tram uses a switch track (photo below left), just as in Leidsestraat (photo above left).

Accessibility

The rule of thumb is that the larger a city and the better public transport is functioning, the more the accessibility by car of the central parts and the residential areas as well can be reduced. Visitors who rely on the use of a car then store their vehicle in a parking on the edge of the center, preferably near supermarkets or other places where voluminous purchases can be made. From these parking spaces they enter the central area on foot. Incidentally, it is worth considering opening the entire center to cars until 11 a.m. to pick up orders.
Cyclists can be allowed deeper penetration in the central urban area, but not unlimited. They leave their bicycles in (guarded) parking facilities too.
Public transport never stops more than 300 meters from the middle of the center, where comfortable waiting areas are offered, and information is available.

Separation of traffic flows

A separation of traffic flows is required for the entire urban area. The most central streets will be exclusively intended for pedestrians, emergency services and occasionally the tram. Bicycles are allowed in streets in the center, depending on their wideness.
Public transport has always priority at traffic lights. It ensures not only transfer-free accessibility of the urban center, but also connects the most important residential and work areas with a minimum number of transfer. The possible arrival of autonomous minibuses will radically improve the flexibility of public transport (photo above right).
Intra-urban walking and cycling routes
Pedestrians’ and cyclists’ safety and amenity are improved if the connections between the central and outlying parts of the city are accessible by separate routes too. In a city whose green space penetrates deep into the central area, these routes can partly run through nature. A good example is the cycle route from the center of Utrecht to Leidsche Rijn (photo bottom right). Pedestrians need an attractive route through the built-up area for reasons of social safety.
 
Follow the link below to find an overview of all articles.

Herman van den Bosch's picture #Mobility
Dave van Loon, Onderzoeker / adviseur stedelijke vraagstukken at Kennisland, posted

KL Brouwerij ‘Leefomgeving van de toekomst’

Featured image

Waar je woont en hoe je leeft, heeft invloed op je gezondheid. Hoe kunnen we de leefomgeving inrichten om de gezondheid van bewoners te bevorderen en gezondheidsachterstanden te verminderen? Tijdens deze KL Brouwerij gaan we samen op buurtsafari op het Marineterrein in Amsterdam.

Het Marineterrein is een prachtige leefomgeving, waar veel geëxperimenteerd wordt met creatieve innovaties die de leefomgeving en publieke ruimte van de toekomst voorbereiden. Op 28 september gaan we samen op safari over het terrein. We ervaren zelf hoe een aantal van deze experimenten onze leefomgeving verbeteren. Daarna vertelt Annick Mantoua, directeur van De Gezonde Stad over hoe zij samen met bewoners en de gemeente een initiatief hebben opgestart dat leidt tot aanpassingen in de fysieke leefomgeving en de bevordering van de gezondheid in de buurt.

We laten ons inspireren door de leefomgeving van de toekomst. We zoeken naar inspiratie voor wat er allemaal mogelijk is en zal zijn in de openbare ruimte, en ontwerpen vervolgens onze eigen ideeën. Kom ook!

De KL Brouwerij wordt georganiseerd door Kennisland. Een aantal keer per jaar laten we ons werk even voor wat het is en brouwen we samen nieuwe ideeën voor maatschappelijke uitdagingen. We brengen leven in de brouwerij door te ontdekken, smeden, broeden, fantaseren en borrelen. Dit doen we met partners, experts, ervaringsdeskundigen en betrokkenen bij het vraagstuk dat die middag centraal staat, en waar we meer over willen leren.

Deze KL Brouwerij vindt plaats op <strong>28 september van 16.30-18.30 uur</strong>. Meer informatie en aanmelden kan via onderstaande link. Via e-mail houden we je op de hoogte over het programma. Heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar Faduma Mukhtar via fm@kl.nl

Dave van Loon's picture Meet-up on Sep 28th
Cornelia Dinca, International Liaison at Amsterdam Smart City, posted

Circularity in the Construction Sector: Experiences from The Netherlands and Denmark  

Featured image

On Thursday, September 7, Amsterdam Smart City hosted a knowledge exchange for a delegation of leaders and CEOs from Denmark’s construction sector. The exchange was part of a study program organized by the Construction Section of the Confederation of Danish Industry in partnership with the Danish Embassy in The Hague, to help transfer Dutch best practices for circular construction to Denmark.

The exchange provided an opportunity for Dutch and Danish colleagues to learn from each other’s experiences on how to transition the construction sector to a more sustainable state. This is imperative since the construction sector is responsible for approximately 10% of CO₂ emissions, and a third of all waste streams in both countries. At the same time, both countries have high ambitions for transitioning to sustainability: the Netherlands aims to transition to a fully circular economy by 2050, while Denmark aims to reduce greenhouse gas emissions by 70% by 2030.

After an introduction to the Amsterdam Smart City program, Merlijn Blok from Metabolic shared the experience of Amsterdam in transitioning to a circular built environment. Merlijn highlighted several projects and best practices including:

 • De Ceuvel: In 2012, Metabolic teamed up with a group of architects to develop a former polluted shipyard into a “clean technology playground” by repurposing discarded house boats into workspaces for creative entrepreneurs. The project fused sustainability, technology, and art, firmly planting the seed for more creative and circular area developments in Amsterdam North and beyond.
 • Schoonschip: Building on the experience and lessons from De Ceuvel, Metabolic got involved in a community-driven project that aimed to build a sustainable floating community. Driven entirely by future residents, Schoonschip was built with a high ambition of circularity, with special attention paid to biobased materials which are key to reducing the environmental footprint of construction projects.
 • Roadmap Circular Land Tendering: Scaling up isolated circular construction projects requires dedicated instruments to stimulate, measure and mandate circularity in the built environment, for instance through procurement. The Roadmap Circular Land Tendering is one of city of Amsterdam’s main instruments embedding the principles of circular construction in tender procedures. With it, the city of Amsterdam wants to contribute to the development of a national standard for circular building.

Central to the discussion was the question of how to move beyond ambitions towards making concrete and measurable progress on circularity in the built environment. On this topic, it was inspiring to learn from the Danish experience. The delegates shared that the Danish government has developed a “National Strategy for Sustainable Construction” which limits the CO₂ emissions permitted in construction projects, with new requirements being phased into the building code in 2023.  The regulations apply to new buildings of more than 1,000 m2 and set a limit of 12kg CO₂-eq/m2/year based on Life Cycle Assessment (LCA) over 50 years. This limit is expected to be tightened in the upcoming years, thereby forcing the construction sector to incrementally decarbonize over the next decade. Such mandates are foreseen but not yet implemented in the Netherlands, providing an opportunity to learn from Denmark’s trailblazing approach. However, the Danish colleagues already shared some words of caution if Netherlands should adopt a similar approach: since the Danish regulation limits CO₂ impact per square meter, the regulation does little to incentivize construction of smaller dwellings which is one of the most important, though often overlooked measures in reducing the impact of the construction sector. As Danish colleagues explained, the overarching trend in Denmark is towards construction of larger dwellings, which is fundamentally at odds with the country’s sustainability goals.  Other mechanisms are therefore needed to mandate more compact development.

The exchange provided valuable insights and cross-pollination of approaches between Danish and Dutch colleagues on a topic central to the transition to the circular economy. As leaders in the sustainability transition, the Netherlands and Denmark have a tremendous opportunity and responsibility to showcase the way to circular construction and to help scale this approach internationally.

<em>Are you working on innovative and transferable policies which can accelerate the transition to circular construction and sustainable built environment?  Or do you have a circular project or challenge you would like to share with the Amsterdam Smart City network?  Share your reflections and experiences in the comments below or send an email to noor@amsterdamsmartcity.com to discuss possibilities for collaboration.</em>

Cornelia Dinca's picture #CircularCity
Zéger Nieuweboer, Founder / Teacher at Learning is growing.nl, posted

What can Amsterdam learn from YIMBY Arnhem!

Featured image

At the 22nd of September 2023 we celebrate the tenth YIMBY Harvest Festival at the Hoeve Klein Mariëndaal in Arnhem. What is YIMBY? YIMBY is the acronym for Yes-In-My-Back-Yard. YIMBY Arnhem! started in 2013 with the distribution of small scale food platforms, called YIMBY's, to the citizen of Arnhem. At the same time green education was offered to urban food growers to convert green enthusiasm into green harvest. During ten years hundreds of citizen in Arnhem joined the YIMBY social network of growing healthy, organic food in the city. The succes of YIMBY Arnhem! are the people supported by local government and local branches of green companies.

YIMBY is a culture of YES, positively stimulating social innovation for a healthier, greener and more social neighbourhood. The YIMBY experience demonstrates that changes do not start in The Hague, Brussels or Strasbourg. The change to a greener and more social Europe starts at home, in the backyard of people. We invited Frans Timmermans to the YIMBY Harvest Festival in Arnhem to share and to learn from ten years of YIMBY experience in the city of Arnhem. YIMBY Arnhem! shows that in due time small grassroots initiatives steadily grow and empower people to social inclusion and green cooperation.

Zéger Nieuweboer's picture #Citizens&Living
Rosa Tibosch, Community manager , posted

Stagiair social media voor Amsterdam Donut Coalitie

Featured image

Ben jij gepassioneerd over A) de donuteconomie B) Amsterdam en C) heb je communicatie & sociale media skills? Dan zijn we op zoek naar jou en jij naar ons! De Amsterdam Donut Coalitie is namelijk op zoek naar een gedreven social media stagiair. Of je nu de voorkeur geeft aan een deeltijd- of voltijds stage, wij staan open voor beide opties. Bovendien bieden wij een maandelijkse vergoeding van 400 euro voor voltijd!
 
Dit is jouw kans om hands-on ervaring op te doen en direct impact te maken. Je zult in contact komen met pioniers en betrokken raken bij tal van inspirerende projecten en activiteiten in Amsterdam. Bovendien word je onderdeel van een ervaren team dat je begeleidt bij o.a. branding en vormgeving. Als kers op de taart krijg je de kans om bij te dragen aan het Donut Festival en internationale samenwerkingen!
 
Jouw verantwoordelijkheden omvatten onder andere:

 • Het beheren van de contentkalender
 • Twee keer per week posts plaatsen op LinkedIn en Instagram
 • Het verzorgen van een maandelijkse nieuwsbrief
 • Het verder ontwikkelen van onze LinkedIn- en Instagram-kanalen
 • Het publiceren van nieuwsitems op onze website
 • Het uitwerken van een promotiestrategie voor het jaarlijkse Donut Festival

 
We waarderen jouw eigen ideeën en inbreng en staan altijd open voor jouw suggesties! 
 
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan snel een e-mail naar Rosa Tibosch: connect@amsterdamdonutcoalitie.nl met een korte motivatie en je cv.
 
#AmsterdamDonutCoalitie #DonutEconomie #DonutAmsterdam #AmsterdamDonut #DoughnutEconomics #DoughnutEconomy #DEAL  #Stage #Stagiair #Intern #SocialMedia

Rosa Tibosch's picture #Citizens&Living
Noor Veenhoven, Program manager energy & circularity at Amsterdam Smart City, posted

MKB'ers gezocht voor panel

Featured image

Ben jij oprichter, directeur of manager van een MKB bedrijf dat zich (nog) niet echt bezighoudt met circulariteit? Dan zijn we op zoek naar jou!

Op 10 oktober organiseren we vanuit Amsterdam Smart City een werksessie waarin we de vraag willen beantwoorden: "Hoe brengen we circulariteit naar het MKB?". Deze sessie wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Amsterdam, en er zullen nog meer overheden aanwezig zijn. Om deze vraag goed te beantwoorden hebben we de input van echte MKB'ers nodig. We willen weten waar ze tegen aan lopen en wat overheden beter kunnen doen om ze te helpen.

Klinkt dit je interessant in de oren, of ken je iemand die perfect is voor dit panel? Neem dan contact met mij op: noor@amsterdamsmartcity.com

Noor Veenhoven's picture #CircularCity