Updates

Michiel Witlox, Online communication at Amsterdam Science Park, posted

Behind the scenes tour Amsterdam Science Park

Featured image

This event is a unique opportunity to peek behind the scenes at internationally renowned research institutes and innovative businesses. During the tour, you will learn more about one of the most trending research topics of the moment at the park: High Tech systems & materials.

Michiel Witlox's picture Meet-up on Jun 22nd
Caroline Beelen, Community Manager GO!-NH at GO!-NH, posted

GO!-NH SHOWCASE DAY 2023

Featured image

We nodigen jou graag uit voor de ronde-tafel themasessies tijdens GO!-NH Showcase Day, een evenement dat gewijd is aan het bevorderen van duurzaamheid en ondernemerschap in de provincie Noord-Holland. Deze sessies bieden een unieke gelegenheid om dieper in te gaan op de belangrijkste duurzaamheidsthema’s van onze regio, met daarbij concrete innovaties, resultaten, uitdagingen en ambities van de deelnemende ondernemers.

Denk aan thema’s als:
Domeinen: Bouw, Voedsel, Energie, Textiel, Duurzame Maakindustrie, Gaming en Tech
Onderwerpen: Impact, Sociaal Ondernemerschap, Circulaire Economie, gebiedsontwikkeling, Donut Economie
Financiering: Investeerders, Impact investeerders, Kapitaal.

9.00 UUR TOT 14.00 UUR
AFAS STADION, ALKMAAR

Wat maakt deze ochtend zo bijzonder? De samenstelling van de groep bestaat uit een select gezelschap (van rond de 100 personen) van impact ondernemers en hun zeer nauwe relaties, klanten, (potentiële) investeerders, beslissers en bestuurders uit bedrijfsleven en overheden. Juist door de intieme setting verwachten wij verrassende ontmoetingen en diepe verbindingen met en tussen de ondernemers en de gewaardeerde relaties en partners vanuit ons innovatie-ecosysteem in Noord-Holland.

Caroline Beelen's picture Meet-up on Jun 15th
Gert Roskammer, Community Manager , posted

Smart Inspiration Session ‘Urban Energy System’

Featured image

Hoe zorgen we ervoor dat we in 2050 de klimaatdoelstellingen halen? De RAI in Amsterdam wil een bijdrage leveren aan de doelstellingen voor haar omgeving om zo te helpen de doelstellingen te behalen. Hoe? Arcadis ondersteunt hen met ontwikkelen van flexibele systemen, zoals een flexibel energiesysteem dat wordt verbonden wordt met een mobiliteitshub. Wilt u weten hoe dat precies werkt? En hoe je systemen zo kunt organiseren zodat ze bijdragen aan de leefbaarheid van de stad? Meld je dan aan voor het webinar met <strong>André Hekma</strong> van Arcadis op 22 juni!

Meld je aan
Datum: 22 juni 2023, 9.00 uur – 9.30 uur.
Locatie: Online.

Gert Roskammer's picture Online event on Jun 22nd
Angela Lopez, Marketing , posted

Brunch & Code: Write your first Ruby program in 2 hours

Featured image

Share a coffee and croissant with us and get an intro to Ruby!
Please note: You will need to bring a laptop to participate in this workshop! 🧑‍💻

In this workshop, you will learn the fundamentals of programming and dive into back-end programming. You will be using the language Ruby, a programming language which focuses on simplicity and productivity. It has an elegant syntax that is natural to read and easy to write. This workshop is for complete beginners!

In this 2 hours workshop you will learn:
✨ The basics of programming, including data types, variables, conditions and loops.
✨ Core concepts of Ruby that can be used into any programming language
✨ The basics of a back-end language and your first step to entering the world of web development.

About this workshop:
This workshop will start with a 1-hour lecture to introduce the core concepts of the day. You will then be onboarded on Le Wagon's e-learning platform and access the slides, a sum-up of key notions as well as exercises to keep practicing after the workshop.
We look forwards to seeing you there!
The Le Wagon Amsterdam Team 🚀

This workshop is brought to you by the #1 rated coding bootcamp worldwide: Le Wagon emerged in 2014 as one of the first tech bootcamps in France, offering web development and data science programs. Now, it has grown to a robust global community of tech talents with over 40 Le Wagon campuses in Amsterdam, Berlin, Lisbon, London, Melbourne, Mexico, Montreal, Singapore, São Paulo, Paris, and other cities worldwide.With this expansion, Le Wagon has helped over 19,000 developers, data scientists, designers, and entrepreneurs start their new careers in tech. Nine years on, the school continues to inspire tech aspirants to find their path in the industry.

Angela Lopez's picture Masterclass / workshop on Jun 24th
Marjolein Bot, Lead Energy&Digital at Amsterdam Economic Board, posted

Meld je aan voor de netwerkbijeenkomst Actienetwerk GasTerug

Het Actienetwerk GasTerug zet zich in om zoveel mogelijk energiebesparingen te realiseren in de metropool Amsterdam. Want je bent het meest duurzaam door de energie die je niet gebruikt.

Het netwerk bestaat uit een groeiende groep van mensen die zich op verschillende gebieden hiervoor willen inzetten - en jij kunt ook meedoen!

Op 22 juni is de volgende netwerkbijeenkomst. Wil je hierbij zijn, meld je dan aan via:
https://ikzetookdeknopom.nl/2023/05/27/7e-netwerkbijeenkomst/

Marjolein Bot's picture Meet-up on Jun 22nd
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Amsterdam Smart City Transitiedag

Featured image

Dit is een besloten bijeenkomst voor partners van het Amsterdam Smart City netwerk. Zonder persoonlijke uitnodiging is het helaas niet mogelijk hierbij aanwezig te zijn. Wil je meer weten over Amsterdam Smart City of partner worden? Neem dan contact op met francien@amsterdamsmartcity.com.

De Transitiedag van Amsterdam Smart City komt eraan! Een dag in het teken van grote transitieopgaven in de regio. Juist díe transitieopgaven die alleen verder kunnen worden gebracht door met elkaar samen te werken. Want ondanks alle verschillen in het netwerk van Amsterdam Smart City, zijn ze het over één ding eens. We hebben elkaar keihard nodig om de grote noodzakelijke maatschappelijke opgaven beet te pakken. Nu meer dan ooit.

De jaarlijkse Amsterdam Smart City Transitiedag is op 6 juni bij Zoku in Amsterdam. Een dag die georganiseerd wordt in nauwe samenwerking met Kennisland, Drift, HvA, RHDHV en Flatland.

Volle inzet op barrières en doorbraken

Er wordt dit jaar vol ingezet op het verder brengen van lopende challenges en actuele thema’s: lokale energiesystemen, mobiliteitsrechtvaardigheid, verantwoorde inclusieve digitalisering en de urgentie van het inzetten op een circulaire economie. Want ook hierin is het netwerk van Amsterdam Smart City heel duidelijk: we zijn nog lang niet klaar met deze onderwerpen. Centraal staan vragen als: waar lopen we op vast, wat vraagt dat van ons en wat gaan we dan samen anders doen om de noodzakelijke transitieopgaven een stap verder te brengen?

Barrières wegnemen en grote vraagstukken een stap verder brengen

Er worden nieuwe ingangen voor het verder brengen van de challenges gezocht. Barrières worden weggenomen of inzichtelijk gemaakt, waardoor er met hernieuwde energie het gesprek aan wordt gegaan om de vraagstukken verder te brengen. Het doel is dat jij geïnspireerd, met nieuwe inzichten en nieuw handelingsperspectief de deur uitloopt. Dat je iets meeneemt wat je de volgende dag kunt toepassen, groot of klein.

Programma

  • 10.00 – 10.15 uur Inloop
  • 10.15 – 10.45 uur Welkom en Intro
  • 10.45 – 11.45 uur Ervaringsdeskundigen vertellen hun verhaal met o.a.

Mena Leila Kilani – Inspirator en verbinder voor de SDG Nederland
Jan de Dood – Visionair en auteur van "De toekomst over leven"
Bas Ruis - Directeur, oprichter en fixer bij de FIXbrigade

  • 11.45 – 12.00 uur Afronding ochtend
  • 12.00 – 13.00 uur Lunch
  • 13.00 – 14.45 uur Werksessies

Mobiliteitsrechtvaardigheid: Hoe gaan we bij mobiliteitsvraagstukken in dialoog met de doelgroep? – Kennisland, Provincie Noord-Holland, DRIFT, Vervoerregio.
Bij mobiliteitsvraagstukken, zoals het beter begrijpen van mobiliteitsarmoede en haar mogelijke oplossingsrichtingen, is het essentieel om gedetailleerd beeld te hebben van de groep die het probleem zelf ervaart. Samen reflecteren we op de machtsverhoudingen die spelen bij zo’n vraagstuk, en behandelen we methodes en handelingsperspectief om in dialoog te gaan met de verschillende doelgroepen.

Lokale energiesystemen: Lokale, slimme energiesystemen: opschalen, opschalen, opschalen – gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland en HvA
De technologie is er. Mensen en organisaties staan in de startblokken. We hebben ontzettend veel learnings van innovatieproeftuinen als Live en Atelier: we zijn er helemaal klaar voor. En toch lijkt het opschalen van lokale energiesystemen als Live en Atelier ontzettend moeilijk. Waar lopen we tegen aan? Welke obstakels en barrieres zijn er die het opschalen van deze initiatieven in de weg zitten? Dit zijn de centrale vragen tijdens deze werksessie. Met elkaar gaan we op zoek naar de daadwerkelijke opgave waarvoor lokale energiesystemen een oplossing kunnen zijn, de barrieres die opschaling in de weg zitten én bieden we handelingsperspectief voor eerste vervolgstappen om wel tot de benodigde opschaling te kunnen komen.

Digitale identiteit: Hoe bereid je je goed voor op de Wet Digitale Overheid? – Gemeente Amsterdam
De Wet Digitale Overheid heeft als doel digitale dienstverlening van de overheid te verbeteren en tegelijkertijd de privacy van burgers te waarborgen. Een belangrijk onderdeel van deze wet is het veilig en betrouwbaar inloggen bij de overheid met behulp van nieuwe elektronische identificatiemiddelen (eID’s) zoals Yivi (voorheen IRMA).Gemeente Amsterdam is recentelijk een pilot gestart met Yivi. Amsterdammers kunnen inloggen op Mijn Amsterdam om de status van hun meldingen openbare ruimte en overlast te volgen. Maar hoe krijg je deze innovatie, die echt een andere manier van denken vereist, geïmplementeerd? Mike Alders (gemeente Amsterdam) wil graag met het Amsterdam Smart City netwerk de barrières in kaart brengen, en de mogelijkheden voor regionale samenwerking verkennen.

Circulaire energietransitie: Een integrale aanpak is nodig, maar hoe en met wie? – MRA, Provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam
Om de economie en de samenleving te verduurzamen, zijn de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie beide nodig. De Monitor Amsterdam Circulair laat zien dat bijv. 81% van de CO2 uitstoot van Amsterdam is toe te kennen aan materiaalverbruik. Deze transities verbinden vereist een radicaal andere integrale aanpak. Hoe gaan we dat oppakken, welke positieve voorbeelden zijn er waar we van kunnen leren, wat vraagt dit van ons?

  • 15.00 – 15.45 uur Wandelreflectie
  • 15.45 – 16.15 uur Afronding

Meer informatie

Amsterdam Smart City is een onafhankelijk platform met een internationale community van meer dan 8000 changemakers. Verbonden aan de Metropool Amsterdam, waar de inmiddels 24 aangesloten publieke en private partners met elkaar en de community co-creëren. Het online platform staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in en werkt aan stadsontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en technologie.

Niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst willen we wonen en werken in een gezonde stad. Steden worden steeds drukker en we ondervinden de gevolgen van klimaatverandering en vervuiling. Daarom kijkt Amsterdam Smart City naar vraagstukken als: hoe maken we de overstap van fossiele naar duurzame energie? Kunnen we afval omzetten in grondstoffen? Hoe schakelen we over op schoon en elektrisch vervoer? En hoe houden we onze digitale wereld transparant en begrijpelijk?

Amsterdam Smart City's picture Transitiedag on Jun 6th
Ioana Biris, co owner at Nature Desks, posted

Outdoor Office Day 2023

Featured image

Please join us and save this date: the 5th international edition of the #OutdoorOfficeDay will take place on June 15th. A celebration of the connection between urban nature, work and wellbeing.

✨ Keep an eye on our platform www.outdoorofficeday.info and it's socials: they are filled with best practices and insights, cool products, inspiring locations and stories of the frontrunners and local events from all around the world: from Amsterdam to Seoul, Helsingborg to Washington DC, Timisoara to The Hague, Rotterdam or Utrecht to central Finland.

The locations and participants: https://www.outdoorofficeday.nl/participants-2023

✨ Find us online here
Linkedin event - Instagram - Twitter

Do you also prefer to take your work outdoors? Are you meeting your colleagues in a city park close to home? Do you have phone conversations whilst walking outside and do you like to organize #weetings (walking meetings)? When the sun comes out, do you find yourself grabbing a table and chairs from your home or office, placing them on a balcony, on the pavement or garden in order to read or write? Work, well-being and urban nature are indivisibly linked. Today more than ever! Celebrate on the 15th of June 2022 the necessity to work more healthily by taking your office outdoors: #outdoorofficeday

Outdoor Office Day is an open invitation. For everyone. It doesn't matter whether you work fulltime from home or are gradually returning to the office. Being self-employed or a manager at a corporate. Welcome!

Ioana Biris's picture Meet-up on Jun 15th
Anouk van der Laan, Public Affairs Manager at Check Technologies B.V., posted

Check straft foutparkeerders deelscooter af met blokkade account

Featured image

Om overlast van foutgeparkeerde deelscooters in de openbare ruimte te verminderen, introduceert deelvervoeraanbieder Check vandaag de Parkeerscore. Dit is een nieuwe functionaliteit in de app, waarmee gebruikers van deelscooters inzicht krijgen en afgerekend worden op hun parkeergedrag.

De parkeerscore

De Parkeerscore wordt getoond in de app van alle gebruikers. Voorafgaand aan een rit op een deelscooter van Check, beoordeelt een gebruiker hoe de scooter geparkeerd staat: duimpje omhoog of duimpje omlaag. Deze beoordeling wordt toegevoegd aan het profiel van de vorige gebruiker van de desbetreffende scooter. Alle beoordelingen over een gebruiker samen vormen de individuele Parkeerscore.
Op basis van de score krijgt een gebruiker de classificatie Uitstekend, Kan beter of Niet goed. Met de classificatie Kan beter neemt een gebruiker automatisch deel aan informatiecampagnes over netjes parkeren. Als er hierdoor geen verbetering optreedt in het parkeergedrag zakt de Parkeerscore naar Niet goed. Bij Niet goed moet de gebruiker verplicht aan het einde van elke rit een foto van de geparkeerde scooter maken die vervolgens wordt gecontroleerd door Check. Als dan nog steeds blijkt dat de gebruiker het parkeergedrag niet verbetert, wordt de gebruiker tijdelijk geblokkeerd op het platform.

Alternatief voor de auto

Paul van Merrienboer, mede-oprichter van Check, vertelt: “We maken met onze scooters gebruik van de publieke ruimte, dus we willen daar ook onze verantwoordelijkheid pakken met het voorkomen van verrommeling. Daarnaast willen we dat er ruimte ontstaat in het publieke debat om het échte probleem onder de loep te nemen: de enorme hoeveelheid ruimte die privéauto's in onze steden innemen in de openbare ruimte en in het verkeer.”
Daarom introduceert Check vandaag deze maatregel om de ervaren overlast verder omlaag te brengen. Van Merrienboer: “Onze data laat zien dat er in slechts 0,2% van de ritten overlast wordt gemeld. In 99,8% van de ritten gaat het dus al goed. Met deze nieuwe maatregel zijn we vastberaden om het aantal klachten nog verder omlaag te brengen.”

Effectieve oplossing

Het bedrijf weet uit ervaring dat slechts een kleine groep wanparkeerders verantwoordelijk is voor de overlast en dat het verzamelen van data over parkeergedrag een effectieve manier is om deze wanparkeerders te weren. Check heeft tot op heden meer dan drieduizend gebruikers geblokkeerd als gevolg van overlastmeldingen.

Anouk van der Laan's picture #Mobility
Ivanna Vinnicsuk, Content Marketer at Digital Society School, posted

Smart City Haarlemmermeer - Digital Society School project

Featured image

In large and diverse public organizations like the Gemeente Haarlemmermeer, communication can sometimes be hindered by silos. Different departments or teams in the organization may work independently leading to a lack of information sharing and coordination. With so many channels and platforms available, it can be difficult to filter out the information that is relevant and important to employees. This can lead to information overload and make it difficult for employees to stay updated on important updates.

Thus, the trainee team from the Digital Transformation Traineeship Programme at Digital Society School embarked on a challenge on how Gemeente Haarlemmermeer can be facilitated to become a smarter, more connected, transparent and digitally inclusive organisation.

Read more about the project on the website of Digital Society School!

Ivanna Vinnicsuk's picture #DigitalCity
Ivanna Vinnicsuk, Content Marketer at Digital Society School, posted

Final Showcase Spring 23' at Digital Society School

Featured image

We are excited to invite you to the Final Showcase where future digital transformation designers of Digital Society School present the projects that they worked on closely with their partners during the last 20 weeks. 

Experience change in action and see how our trainees' work contributes to the Sustainable Development Goals💪 🌏 💡

This semester, there are 9 project teams working on topics varying from EdTech, Sustainable Fashion Design, Digital Health & Well-being to Smart City.  

In the last 5 months, our trainees from all over the world learned, experimented, and prototyped to envision what the future holds for us to pursue a more just and sustainable society. Come and check what they have come up with!

For more information on the current projects and to RSVP for your FREE ticket, visit the event page on our website.

Ivanna Vinnicsuk's picture Meet-up on Jun 21st
Cornelia Dinca, International Liaison at Amsterdam Smart City, posted

3 Ways to learn more about Amsterdam Smart City

Featured image

Do you want to connect, learn, and exchange experiences about Amsterdam Smart City? We have designed programs to help you connect to Amsterdam’s innovation ecosystem and key learnings from projects in the Amsterdam metropolitan region. Here are our most popular programs:

1. Smart City the Amsterdam Way
We give you an overview of Amsterdam Smart City’s program, governance and key projects. It’s a light way to get introduced to it all in 1,5 hours and we can also offer this online.
Timing & cost: 1.5h hours, from €300 per group

2. Amsterdam Smart City Deep Dives
Go on a Deep Dive with Amsterdam Smart City and get to the bottom of the energy, mobility, digital city or circular economy transition during this customized 2,5 hour session with multiple experts from Amsterdam’s ecosystem.
Timing & cost: 2.5 hours, from €500 per group

3. Smart City Experience
Since 2016, Amsterdam Smart City has hosted more than 250 customized study programs, innovation journeys and trade missions from over 30 countries. With the Smart City Experience we offer tailor-made programs consisting of expert meetings and project visits connecting local and (inter)national stakeholders to the Amsterdam Smart City approach and innovation ecosystem.Timing and cost: 6-8 hours, from €1,500

Where do the Amsterdam Smart City Programs take place?
Most programs take place, or at least start at, the Smart City Lab on the Marineterrein Innovation District. This is a "small space for big ideas" where we showcase examples of smart city solutions from Amsterdam. The Smart City Experience Lab is also a workplace where Amsterdam Smart City partners meet and collaborate. Groups visiting the Experience Lab can also visit the Marineterrein Amsterdam Living Lab on their own or as a part of an organized program.

Questions
Questions or looking to organize a different or customized program? Please send an email with your request via cornelia@amsterdamsmartcity.com.

Cornelia Dinca's picture #DigitalCity
Hidde Maas, Adviseur at Over Morgen, posted

Over Morgen - De toekomst van tankstations

Featured image

Het speelveld van de energiemarkt voor mobiliteit verandert in snel tempo. Het geloof in de verkoop van diesel en benzine verdwijnt. Gemeenten kunnen voorsorteren op de duurzame mobiele transitie door na te denken over de toekomst van huidige tankstationlocaties.

De vereisten voor het ombouwen van een tankstation tot een laadstation zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de grootte en indeling van het tankstation en de elektrische capaciteit van de ligging. Over het algemeen zal een geschikte locatie voor een laadpaal voldoende ruimte moeten bieden voor de minimale vereisten. Eveneens moet de locatie toegang hebben tot een betrouwbare en voldoende elektriciteitsvoorziening, waarvoor mogelijk upgrades van de lokale elektriciteitsinfrastructuur nodig zijn.

Onze two-pager over dit onderwerp lezen? Dat kan via deze link.

Contact over dit onderwerp opnemen? Dat kan via Hidde van der Maas of Anouk Hodemaekers.

Hidde Maas's picture #Mobility
Finn Mund, International Relations at University of Amsterdam (UvA), posted

Master thesis about smart mobility solutions, also in Amsterdam

Hi everyone!

I'm currently writing my thesis on smart mobility solutions and their (expected) impact in the fight against climate change. As I'm also looking at cooperation between cities, I'd be very grateful if through posting this, I could get answers to the following questions.

- Does Amsterdam cooperate with other cities in the development of smart mobility solutions, like Roboat, Vehicle-2-Grid, or eHubs?

- Do other cities contact Amsterdam for advice and expertise with their smart mobility initiatives?

Thank you all and have a nice week ahead!

Finn

#Mobility
Beep for Help, Direct hulp aan huis. Oplossingen voor een fijn thuis. , posted

Ontmoet Beep for Help, een Amsterdamse sociale startup die ouderen en mantelzorgers hulp aan huis biedt.

Featured image

Ontmoet Beep for Help, een Amsterdamse sociale startup die ouderen en mantelzorgers hulp aan huis biedt.

Ontdek hoe het idee ontstond, leer meer over digitale marketing en social media en discussieer mee over bedrijfscultuur. Ook vertelt Iconica, onze app ontwikkelaar, over de Beep for Help app.

Ondertussen zorgen wij voor fris en lekkere pizza en is er ruim gelegenheid om bij te praten met diverse mensen uit het veld. Fijn als je ook komt!

De inloop is vrij. Reserveren is fijn, dan weten we hoeveel pizza we verzorgen. Reserveren kan met onderstaande link of mail annebet@beepforhelp.nl

Wanneer: 07/06/2023
Tijd: 17:30
Locatie: Apollolaan 151

Beep for Help's picture Meet-up on Jun 7th
Adriaan van Eck, Implementing IoT & Smart Energy , posted

Energy Communities and other collective solutions

Featured image

On June 6, Flexiblepower Alliance Network (FAN) and TKI Urban Energy are hosting the second webinar in the 2023 series of the Smart Energy Community: "Energy Communities and other collective solutions" (in Dutch).

Opening
Opening and update on the activities of Flexiblepower Alliance Network (FAN) by Adriaan van Eck, chairman of FAN.

Starting an Energy community, but how?
If you want to set up an energy community, where should you start? How do you organise an energy cooperation? Thijs Huls from the energy community Agem, in the Achterhoek, discusses what it takes to start an Energy community in terms of data, agreements and platforms and will explain how you can make an energy community really smart about their energy.

Power pitch: Groendus
Energy communities are not just for consumers, energy cooperations can also benefit businesses and entrepreneurs. René Raaijmakers of Groendus will tell us more about the opportunities for businesses to engage collectively in energy communities.

Power pitch: BAM
Within the innovation project TROEF, BAM is developing an energy-as-service concept. Marco Thijssen of BAM will explain more about the community platform that is part of TROEF and how they use gamification to encourage users to pursue their common goal.

Guide to Smart Energy Systems
Richard de Bruin of Rebel Group presents the Smart Energy Systems Guide, a report the Rebel Group developed on behalf of TKI Urban Energy. Richard will take us through the approach and considerations involved, taking three perspectives: energy hubs, business parks and energy communities.

Register:
https://cdn.flxml.eu/f-0411e667dc269719

Website:
https://topsectorenergie.nl/nl/agenda/smart-energy-community/

Adriaan van Eck's picture Online event on Jun 6th
Jaïr van der Bruggen, Musician, Events Manager , posted

Clothes Swap/Kledingruil Event @Gast Art!

Featured image

Your closet is feeling a tad musty? Got some cool trash clothes you don’t wear anymore, and want to get some pre-loved items in return? Come hang out, have a beer, listen to some music, make connections and renew your wardrobe!

🗓️ May 28th
⏰ 1pm - 8pm
📍 Gasthuismolensteeg 3, Amsterdam

Instructions:
1. Bring items you don’t wear anymore
2. Exchange for tokens 
OR purchase tokens for 2,50€
3. Use tokens for second-hand clothes, curated by us and swapped by other participants
OR use tokens for drinks
4. Brag to your friends about how sustainable your new wardrobe is

Graphics by @tina.bez.ic

Jaïr van der Bruggen's picture Meet-up on May 28th
Wouter Mulders, Communications Coordinator at Drift, posted

Question hour: Accelerating the energy transition

Featured image

As DRIFT, we’re noticing that changemakers in the energy transition are currently facing challenges that we could only dream of years ago – or that kept us up at night. In this question hour, you get to ask transition experts Gijs Diercks and Noortje Flinkenflögel all sorts of questions about the energy transition in general and our course Versnelling van de Energietransitie in particular.

Wouter Mulders's picture Online event on Jun 2nd
Jasmyn Mazloum, Communicatie at Gemeente Almere, posted

[Gecanceld] Hoe kunnen we met een taxshift de circulaire bouweconomie versnellen?

Featured image

Helaas hebben we door omstandigheden dit event moeten cancelen. Iedereen die zich tot op heden heeft aangemeld, heeft hier als het goed is bericht op gehad. Heb je toch vragen hierover? We horen graag van je! Stuur me gerust een mailtje via jasmyn@price-ce.nl

Hoe kunnen we met een taxshift de circulaire bouweconomie versnellen?

Het onderzoek dat we recent met partners hebben uitgevoerd, laat zien hoe de taxshift de transitie naar een circulaire bouweconomie mogelijk maakt. Met de taxshift verschuiven we de lasten van arbeid naar vervuiling en verbruik. Hoe levert draaien aan de belastingknop 80% milieuwinst op?

Op 1 juni presenteren we bij Circl de opvallende resultaten van dit nieuwste onderzoek en reflecteren we hier samen op. Ervaar in dit interactieve programma dat we allemaal onderdeel uitmaken van de transitie naar een circulaire bouweconomie.

We spreken onder andere Sustainability Manager bij Fiction Factory Marije Remigius, Wavemaker met The Ex'tax Project Femke Groothuis, Programmamanager bij Goldschmeding Foundation Birgitta Kramer, Head Sector Advisory bij ABN AMRO Sander Van Wijk, Co-Founder Copper8 Cécile van Oppen, Senior Consulant bij Copper8 Sybren Bosch en Ingrid Zeegers, programmamanager bij PRICE.

Wil je hier graag bij zijn? Meld je hier aan via de website van Circl.
Lees meer over dit project op de website van onze partner Copper8.

Jasmyn Mazloum's picture Lecture / presentation on Jun 1st
Beth Njeri, Digital Communications Manager at Metabolic, posted

Nature Assessments Solution: Introducing Link by Metabolic Software

Featured image

This week, Metabolic launched its first SaaS solution: Link, by Metabolic Software!

After 10 years of helping organizations understand their impact on nature, Metabolic has created a way to automate this process to help more people faster.

Link enables companies to understand their impact and identify nature-related risks across their supply chain. It helps them mitigate negative effects, protect biodiversity, and find opportunities for sustainable initiatives

#natureassessment #LinkbyMetabolic

Beth Njeri's picture #Citizens&Living