Amsterdam Smart City

Let's create better streets, neighbourhoods and cities

Are you an innovation professional working on better cities and regions anywhere in the world? Join our community to:

 • Post your own smart city updates and events
 • Filter your interests, get personalised content in your feed and receive updates in your mailbox
 • Stay up to date through our weekly newsletter with curated content
 • Comment on updates to interact with innovation professionals
 • Find other innovation professionals and get in touch
Highlight from Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Transitiedag Amsterdam Smart City 2024

Featured image

Op 7 maart is onze jaarlijkse Transitiedag. Dit is dé dag waarop we gezamenlijk vraagstukken identificeren waarop we als netwerk impact willen en kunnen maken. Vorig jaar hebben we op de Transitiedag voornamelijk gekeken naar de achterliggende barrières van de (toen nog) lopende challenges en initiatieven. Deze challenges, zoals mobiliteitsrechtvaardigheid en mensvaardige digitalisering, zijn nu afgerond of overgedragen. Daarom gaan we op de aankomende Transitiedag aan de slag met nieuwe vraagstukken. We richten ons op juist die transitieopgaven die alleen verder kunnen worden gebracht door met elkaar samen te werken, waar we als netwerk een verschil kunnen maken.

In aanloop naar de Transitiedag bereiden we thema’s voor waar we op ons willen richten in het komende jaar. Momenteel zijn we op zoek naar partners uit ons netwerk die zich willen aansluiten, of eigenaarschap willen nemen op deze thema’s. Op basis van deze gesprekken met partners zullen we tot een selectie van vier vraagstukken komen waarmee we aan de slag gaan op de Transitiedag. Op de Transitiedag zelf stellen we vervolgens aan het netwerk de vraag: “Hoe kunnen we op dit Transitievraagstuk als netwerk een verschil maken?”. We geven jullie graag een sneak peak in de thema’s:

 • De coöperatieve metropool: Steeds vaker zetten burgers zelf initiatieven op voor hun buurt, stad of gemeenschap. Denk aan gezamenlijke energieopwekking, het bouwen van betaalbare woningen, gedeelde mobiliteit of het lokaal produceren van voedsel. Hoewel is gebleken dat deze initiatiefnemers publieke waarde creëren, lopen ze nog steeds tegen allerlei blokkades aan. Hoe komen we als netwerk tot een schaalbare aanpak om coöperaties mainstream en inclusief te maken?

 • Versnellen van de energietransitie: We zien het misschien niet, maar de ondergrond ligt vol met assets en is voortdurend in beweging. De ambities van Nederland voor de energietransitie, snel dataverkeer, mobiliteitsoplossingen, circulaire economie en klimaatadaptie, leggen alleen nog maar meer druk op de schaarse ondergrond. Goed inzicht hebben in wat er precies onder de grond ligt en goede samenwerking tussen de verschillende partijen die de grond in moeten is daarom essentieel. Wat staat ons in de weg voor een goede samenwerking? En wat kunnen we als netwerk doen om deze samenwerking wel van de grond te krijgen?

 • Leefbare wijken van de toekomst: Onze regio kampt met een ruimtegebrek, woningtekort en gevolgen van de klimaatverandering. Drijvende stadswijken met zelfvoorzienende, drijvende woningen zouden een oplossing kunnen bieden. Hoe ziet de metropoolregio Amsterdam er in de toekomst uit? En hoe willen we nieuwe en bestaande wijken vormgeven om zo een fijne sociale en fysieke leefomgeving voor iedereen te creëren?

 • De circulaire metropool: De circulaire ambities voor onze regio zijn hoog, maar toch blijft het vaak een ondergeschoven kindje. Als we als regio echt toekomstbestendig willen zijn, moeten we de circulaire economie prioriteit geven. Hoe kunnen we als regio stappen zetten om een circulaire metropool te worden? Wat zijn de pijnlijke en spannende barrières, en kunnen we die doorbreken? Wat zijn de benodigde stappen om echt in beweging te komen?

 • De bereikbare en toegankelijke metropool: Toekomstbestendige, toegankelijke en duurzame mobiliteit staat hoog op de agenda in onze regio. Inmiddels zijn nieuwe vormen van vervoer zoals e-bikes en deelauto’s en -scooters, een belangrijk onderdeel geworden van ons stedelijk vervoer. Er wordt al veel gedaan aan de aanbodkant om duurzaam reizen te stimuleren. Toch blijven mensen de auto pakken. Hoe kunnen we ook aan de vraagkant mensen bemoedigen om niet met de auto te reizen? Kunnen we mensen nudgen en verleiden om de auto te laten staan?

 • Hoe stillen we de honger van de Metropool binnen planetaire grenzen? De manier waarop we voedsel produceren, bewerken, verspreiden en consumeren heeft een groot effect op het welzijn van mensen, dieren en klimaat. Hoe kunnen we een gezond, eerlijk, lokaal en duurzaam voedselsysteem creëren voor iedereen? Denk aan het verbinden van regionale productie en stedelijke consumptie, technologische innovatie, het verminderen van voedselverspilling en de eiwittransitie. Kunnen we als netwerk onze tanden zetten in een van de meest urgente en politieke vraagstukken van deze tijd, waar hoogwaardige technologie en diepgevoelde cultuur van eten samenkomen?

De jaarlijkse Transitiedag is op 7 maart, de locatie is in Amsterdam en wordt binnenkort bekend gemaakt. Deze dag organiseren we in nauwe samenwerking met onze kennispartners Royal HaskoningDHV, Flatland, Kennisland, Hieroo, Hogeschool van Amsterdam en Drift.

De Transitiedag is een besloten bijeenkomst voor partners van het Amsterdam Smart City netwerk. Zonder persoonlijke uitnodiging is het helaas niet mogelijk om hierbij aanwezig te zijn. Na de Transitiedag innoveren we op een open manier verder, bijvoorbeeld op onze Demodagen en Data Dilemma’s. Wil je meer weten over Amsterdam Smart City of partner worden? Neem dan contact op met Francien via francien@amsterdamsmartcity.com.

Amsterdam Smart City's picture Transitiedag on Mar 7th
Highlight from Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Today’s Changemakers #2, Marieke van Doorninck: System Change, Co-Creation and Personal Activism

Featured image

In Today’s Changemakers, we talk with pioneers in our network who are all, in their own way, shaping the city and region of the future. Our second guest on this series is Marieke van Doorninck, director of Kennisland and activist for a just and sustainable world.

Her commitment to societal issues began early in her career when she contributed to shaping prostitution policies aimed at lifting the brothel ban. During this process, she noticed that there was too little consultation with sex workers themselves, and realized that inclusion is essential for social change. With these ideas she started her political career with GroenLinks. During that time, she also worked for an NGO dedicated to fighting human trafficking and exploitation. It was in this role that she came to recognize the inherently exploitative nature of the system we live in. Occupations, where human exploitation is common, happen to be the very ones sustaining our comfortable lifestyles, which involves the mass production of cheap food and supplies. The urge to create a just and sustainable world, motivated her to work fiercely for system change. As Amsterdam's Deputy Mayor Spatial Planning and Sustainability she was committed, among other things, to introducing the Doughnut Economy principles, and since the beginning of 2023, Marieke has been working as director at Kennisland, one of Amsterdam Smart City’s societal partners.

System Change in Politics

Marieke became involved in politics as an activist, however, decision making in politics didn't always happen as quickly or dramatically as she would have preferred. “What I found challenging when working for the Municipality of Amsterdam was that, despite my belief that the proposals we had were beneficial for the people, it was very difficult to discuss them with the residents of Amsterdam. This highlights the significance of the gap between the “system” world and the “real” world. People are preoccupied with other things or might even have better ideas themselves, because they are more directly in touch with the issue. We underutilize the energy and strength that exists there and therefore we still tend to make too many plans for the people and not enough plans with the people”.

“We should focus more on co-creation than mere participation. I believe there's a misconception that not involving people saves time, I think we are coming to realize that not involving people actually leads to a significant loss of time. Therefore, my guiding principle is to provide direction and space, to clearly state what you believe in but don't prescribe exactly how it should happen, and invite everyone to join in and have a say."

Inclusivity and Kennisland

Marieke saw how the system world of the government does not always align with the real world in the daily life of residents, which creates resistance to much-needed change. “... that is why Kennisland became a very interesting place to work for me, because Kennisland's fundamental approach is to always work with the people it concerns. This ensures that their ideas become part of the solutions and their dilemmas are recognized as important problems. That's something I'm passionate about”.

“How can we take steps towards a new living environment? How can we challenge the existing power structures? How can we question established interests? But more importantly, how can we support the plans and ideas from people who are already demonstrating that a different world is possible? This is something Kennisland is good at, engaging in conversations using various methods that demonstrate how everyone can be heard, how inclusivity can be achieved, and how solutions can be created together”.

Marieke then mentions two projects at Kennisland: the Smartphone-Free School and the ‘Buurtgenoten’ game. "The implementation of the Smartphone-Free School originated from a request of the principal who had decided to make his school smartphone-free, but wanted to develop the policy around it with all stakeholders. We then started a conversation with the school, talking to the parents, the students and the teachers about what a smartphone-free school should look like according to them. What are their concerns and how can those concerns be addressed? By involving the school we co-created towards a Smartphone-Free School. As another example, we developed the 'Buurtgenoten' game, which helps identify what a neighborhood needs by initiating conversations about what the community can and cannot do on its own. When you ask something of the neighborhood, you shouldn't just inquire, 'Will you do this?' You should also ask, 'What do you need to fulfill that role?”.

Amsterdam Smart City: Addressing more societal issues and a service-oriented role.

Throughout her career, Marieke has gained valuable insights on bringing about change, which she is willing to share with Amsterdam Smart City: "What Amsterdam Smart City could certainly do well is examine what is happening in society and how you can be supportive or service-oriented in response. How can all the knowledge, expertise, and intellectual power within the Amsterdam Smart City network be utilized for the benefit of those trying to make a difference in their own living environment? I believe that Amsterdam Smart City has everything it takes to fulfill and assume that role. The emphasis could move slightly away from the partner's point of view and towards the larger interests of society. Because, if you truly want to make a difference for the city, there are things that must be done entirely based on the importance of the problem you are seeking to address. For example, I work for Kennisland not necessarily because it serves my own interests but because I believe it is for a good cause, and I have something valuable to contribute".

Dream Scenario for the Amsterdam Region: Solidarity

Due to Marieke's involvement within the city of Amsterdam, it's especially valuable to know what her dream scenario would be for the Amsterdam Region. According to her, the region should “... learn to collaborate through cooperation instead of competition. Work in solidarity with each other, both within the region and globally. It would be wonderful to adopt a sort of international solidarity position, meaning that we, as a region, take care of ourselves in a way that also benefits the rest of the world. I believe that such a region forms an ecosystem in itself, creating short chains and focusing on how cities can mutually strengthen each other. One city may have something that can be shared with another city, encouraging an ongoing exploration of how cities might reinforce each other, the natural environment and the ecological systems. Consequently, financial gains should become less of an individual concern, as we strive for a healthier and improved region that, in turn, contributes positively to the global community or, at the very least, causes no damage. Then we would have already achieved a great deal."

Marieke's advice for our readers: Personal Activism.

When you're in conversation with Marieke, it inspires you to take on a more activistic position in both your personal and work life. So to round off this interview we asked her about some advice for our readers and their personal activism ambitions: "First of all, join activist groups, find out what is happening in your neighborhood or field of interest and see how you can contribute. But also, even in more conventional surroundings, it's about finally saying the things that you feel need to be addressed but never felt comfortable to actually say, out loud. Dare to ask questions and see if there are people who share similar thoughts. This way, it won't be as intimidating to ask such questions. I believe that people's willingness to cause discomfort is becoming increasingly crucial. Without discomfort, nothing will change”.

“Moreover, I also believe it's crucial not to underestimate that if you have a good idea, you can simply start working on it without having it completely figured out. At a certain point, you must also dare to say, ‘I believe we should head in this direction, even though I am not exactly sure how we'll get there’. In the end, activism is about fighting for systemic change. So, I think activism, in all its forms, means making sure the world knows that so many of us think we should move in a different direction".


In 2024, we continue our collaboration with Marieke’s Kennisland as one of Amsterdam’s Smart City’s ‘Societal partners’. Kennisland representatives are part of our so called ‘Wicked Problems Team’ and they help our network strengthen its societal impact. Marieke is also part of a new Post-Growth initiative, initiated by Amsterdam Economic Board, Kennisland and other Marineterrein partners.

This series started off in 2023 with a conversation with Romy Dekker, Senior Researcher at Rathenau Instituut. Read about her story and the use of Digital Technologies in The Energy Transition here.

Image by: Kennisland

Amsterdam Smart City's picture News
Mark Stoevelaar, Project manager at City of Amsterdam: Digitalization & Innovation, posted

Are you an innovative entrepreneur? The In Residence Open Events program might be your chance to cooperate with Amsterdam!

Featured image

Want to test your innovation during an open event such as Amsterdam Pride or the Amsterdam marathon? And looking for the opportunity to cooperate with the city in the long run?

The In Residence Open Events programme might be something for you. We have 8 broad defined challenges, ranging from circular economy to safety, from mobility to extreme whether. Basically we're looking for all innovations that can have an positive impact on the city and the event of the future!

During the programme you get:

 • The opportunity to pilot your solution at an open event in Amsterdam, such as Amsterdam Pride or the Amsterdam Marathon
 • 15K test budget to execute this pilot
 • Guidance by an experienced mentor
 • Access to the large municipality network
 • The opportunity for long term cooperation in case of a succesfull pilot
 • Large exposure and feedback opportunities

Interested to see our programme, the challenges and opportunity this brings for you?
See our website, www.innovatiepartners.nl, or see most recent LinkedIn post: https://www.linkedin.com/posts/gemeente-amsterdam-innovatie_inresidence-amsterdam-innovatie-activity-7163881081757253632-6soh?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

For questions or thoughts, you can reach out to Mark Stoevelaar, project manager of the In Residence programme.
- mark.stoevelaar@amsterdam.nl
- +31621193028

#Mobility
Paul HOLMES, Entrepreneur , posted

Revolutionise Recycling, Redefine Wealth: Seize the Opportunity with ByeBye Bed Limited and Reborn Products!

Featured image

Greetings Trailblazing Visionaries,
Get ready for a seismic shift in sustainability! We're ByeBye Bed Limited, a force of innovation since 2019, experiencing a staggering 900% growth, and now we're inviting you to be part of our electrifying journey - Reborn Products.
The Powerhouse Behind ByeBye Bed Limited: Meet Paul Beckett, the maverick entrepreneur who saw a goldmine in recycling. His vision isn’t just about mattresses; it’s about transforming waste into a treasure trove of sustainable, retail-worthy products. The world is ready for this revolution, and we're leading the charge.
Dazzling Growth, Unstoppable Momentum: From a modest 6,000 sq. ft. to our current 60,000 sq. ft. facility, we've supersized our operation to revolutionise recycling on a grand scale. Brace yourself for a dedicated manufacturing facility that will catapult our capabilities into the stratosphere.
Reborn Products: Where Sustainability Meets Luxury: Our 'Reborn' products aren't just eco-friendly; they're a testament to style, comfort, and sustainability. From avant-garde mattresses to chic futon chairs and everything in between, we’re turning waste into opulence. Currently, 96% of our materials are recycled, making us the pinnacle of green innovation.
Crushing the Landfill Crisis: We're not just talking the talk; we're walking it, stomping on the UK landfill crisis that swallows almost 5,000,000 mattresses each year. We're not just recycling; we're redefining waste, turning it into a jaw-dropping spectacle of sustainability.
Financial Dynamo: Fueling the Future: Hold on tight because the next phase is a financial thunderstorm. We're not just enhancing the use of our recycled materials; we're rewriting the rules of industry, starting with furniture making. Imagine a world where our waste stream becomes the lifeblood of innovation.
Revolutionary Padding Material: Unleashing the Future: Introducing our game-changing padding material, birthed from our waste streams. It's not just 100% recyclable; it's a disruptor, challenging the status quo and reshaping the very fabric of eco-friendly living.
Invest in Tomorrow: ByeBye Bed Limited is the Future: This isn’t just a crowdfunding opportunity; it’s your ticket to invest in the future of sustainability. Join the movement, fuel the revolution, and be part of a success story that will be told for generations.
Social Impact: Building Lives, Breaking Chains: But wait, there's more! Our initiative with HMP isn’t just about recycling materials; it's about recycling lives. We're rehabilitating prisoners, re-skilling them for a triumphant return to society. And the best part? They potentially become integral members of our powerhouse workforce.
Your Invitation to Greatness: Investing in ByeBye Bed Limited and Reborn Products isn’t just about returns; it’s about being part of a seismic shift. This is your opportunity to be on the ground floor of something monumental.
Interested in More Details? Ignite the Revolution - Join Us Now: Email us for more details and become part of a future where recycling isn’t just responsible; it’s a lifestyle. Let's redefine waste, together.
Thank you for daring to dream big with ByeBye Bed Limited and Reborn Products.

Paul HOLMES's picture #Energy
Tisja Kuiper, Technische trainee at Alliander, posted

Wanted: Solutions to easily and accurately detect gas pipelines underground without digging

Featured image

Alliander seeks solutions to easily and precisely locate gaspipelines underground without digging. 🔎 Pitch for €50,000 budget https://lnkd.in/eHAhtnED

More and more households are moving off natural gas. As a result, Liander anticipates a rise in demand for connection removals, projecting an increase from 12,000 annually to 100,000 in 2033. The biggest bottleneck is locating connection lines due to missing or inaccurate drawings.

Alliander is therefore looking for solutions that help technicians get location information in advance or tools to determine the location during the job.

🚀 Why participate in this challenge?
- Innovation budget of up to €50,000 for pilot or realization concept
- Possible follow-up assignment, scale-up or sustainable cooperation
- Technical specialists / consultants as sparring partner

⏰ Send your solution before the deadline March 29th!
- Questions? Read the brief or ask them in the online q&a session on March 4th

#Energy

This online community is established by Amsterdam Smart City, a network consisting of 27 public and private partners that are convinced that necessary changes for the Metropolitan Area Amsterdam can only be achieved through collaboration. At Amsterdam Smart City, we are committed to use smart technologies in a responsible way to help solve urban challenges. We bring our partners together and facilitate collaboration concrete issues within the following themes: energy, mobility, circularity and digitisation.

Get to know us