De Transformatiecirkel

undefined logo

de Transformatiecirkel: aanjager van duurzame innovatie en verandering

Kansen voor slimme, duurzame en inclusieve innovaties liggen in de cross overs tussen verschillende domeinen en sectoren. Door kennis, ervaringen en perspectieven te verbinden ontstaan nieuwe inzichten, verrassende concepten en kunnen nieuwe oplossingen worden ontwikkeld.

Maar, innovatie is lastig in de dagelijkse praktijk in te passen: exploreren en exploiteren gaan meestal niet zo goed samen. En misschien nog lastiger, hoe organiseer je die cross sectorale of quadruple helix samenwerking?
Hoe doe je dat dan, samen innoveren?

Wij hebben daartoe de Transformatiecirkel opgericht. Het is onze ambitie om organisaties en bedrijven te helpen succesvoller te innoveren en transformeren. Tegelijkertijd willen we daarmee een bijdrage leveren aan een inclusieve, slimme en duurzame samenleving.

Daarvoor nodigen we bedrijven, organisaties en/of personen uit die een aandeel hebben in of een bijdrage kunnen leveren aan een vraagstuk. Zo vormen we samen een transformatiecirkel en bundelen we kennis en ervaring in een transdisciplinaire setting. In dit open innovatie ecosysteem kunnen we samen kansen verkennen en oplossingen ontwerpen en creëren we voor iedereen die deelneemt waarde. De startvraag kan een maatschappelijk vraagstuk zijn, of een uitdaging waar één van de partijen zich voor gesteld ziet, of een thema wat we gezamenlijk formuleren.

Website

Activity

  • 0
    Updates
  • 0
    Thumbs up
  • 2
    Comments

Sorry! There's no updates to show here right now.