Metropoolregio Rotterdam Den Haag

undefined logo

De samenwerkende partijen hebben de ambitie om last mile-opgaven aan te pakken én deze regio op de kaart te zetten als proeftuin voor automatisch personenvervoer en een gunstig vestigingsklimaat voor een nieuwe bedrijfstak. Dit plan van aanpak gaat daarom leiden tot:
• Concrete businessplannen, inclusief go-nogo, verkenning van schaalvoordelen en financieringsbesluit, voor de locaties in Capelle aan den IJssel, RTHA, Schiedam en Delft in het eerste kwartaal van 2017.
• Concrete projectplannen, inclusief go-nogo, verkenning van schaalvoordelen en financieringbesluit, voor de locaties in Leiden, Rijswijk en Den Haag in het eerste kwartaal van 2017.
• Ondersteunende ‘gezamenlijke activiteiten’ die leiden tot 1 of meerdere EU-aanvragen en raamwerken/transitiepaden voor zowel concessies & aanbestedingen als technische eisen & veiligheid aangevuld met continue kennisuitwisseling over business cases en verdienmodellen.
• Visie op de kansen voor deze regio en een concrete doelstelling en jaarplan voor verdere samenwerking in het Fieldlab AVLM als resultaat van de kwartiermakersfase in het eerste kwartaal van 2017.

Activity

  • 0
    Updates
  • 0
    Thumbs up
  • 2
    Comments

Sorry! There's no updates to show here right now.