Open State Foundation

undefined logo

Open State Foundation works on digital transparency by opening up public information as open data and making it accessible for re-users. We believe that it will strengthen democracy and create substantial civic and economic value. We build tools, organize hackathons, build networks and work with governments and ngo's to get their data ready for re-users.

Website

Activity

  • 4
    Updates
  • 0
    Smarts
  • 0
    Comments
Corline van Es, Program manager at Open State Foundation, posted

Labour Games Game Jam

Featured image

Work together with interdisicplinairy on and offline games for your future jobs

Do you have an idea for a smart labour solution? Always wanted to work on a board game or an online game? Labour Games Game Jam is looking for you!

How can we think about labour and the possibilities of the market in a creative and fun way? What kind of games can we create to map failures and successes on our way to the marketplace and ease the road for others? Together we will discuss challenges and opportunities and think of new ways to tackle those through gameplay, creating games or playable prototypes. Let us inspire you with inspirational talks, great food and a good crowd.

Who?
We invite developers, designers, experts, entrepreneurs, employers, jobseekers and everyone who wants to join us in creating games that give us new insights.

When and where?
Gamejam Labourgames will take place on November 23 and 24 at Refugee Company from 10:00 tot 17:00 at Wenckebachweg 48 Amsterdam.

Will you join us? Please register here https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOctXVI2l88GlAXH4YA5ftec5hX3ub7zeikpR4j85E662a4Q/viewform or send an email to corline(at)openstate.eu
Deadline to apply: November 14

The Labourgames game jam is a collaboration between Open State Foundation, University of Amsterdam, USG people and game developers to create games exploring how playful design and data analyses can help people find their way on the labour market and part of the European program Labourgames.

Corline van Es's picture Event on Nov 22nd
Corline van Es, Program manager at Open State Foundation, posted

Labour Games

Featured image

Labour Games is a European project in which we explore the possibilities of working with games and data in the field of labour. One of the highlights of the project is the game jam om 23 and 24 november in Amsterdam, where we will work on game prototypes. After this one or two games will be developed.

LABOURGAMES core element is a series of four GAME JAMS in the participating countries throughout 2017. These will develop 40 preliminary ideas for games. At least four of these game ideas will be part of a professional development process leading to four actual game products. In order to generate a broad impact, the games will then be played and tested at ANCHOR EVENTS in 2018, such as Game Festivals, Youth Gatherings of Trade Unions or professional fora.

Furthermore, an UN-CONFERENCE in Berlin in December 2016 and a RELEASE CONFERENCE in Rome in April 2019 will conclude the project.

Corline van Es's picture #Citizens&Living
Corline van Es, Program manager at Open State Foundation, posted

Open Council Information (Open Raad Informatie)

Featured image

(Dutch)

Het doel van Open Raadsinformatie is om documenten zoals verslagen, voorstellen, stemuitslagen en moties van gemeenten op een gestandaardiseerde wijze als open data te ontsluiten. Door hergebruik van de informatie kunnen innovatieve toepassingen gemaakt worden die de lokale democratie versterken. Al dan niet door meer inzicht te verschaffen in de gegevens, analyse mogelijk te maken of participatie eenvoudiger te maken. Via de

Open Raadsinformatie API

zijn meer dan 30.000 documenten van inmiddels zeven gemeenten te vinden. De informatie is via de zoekmachine

Open Raadsinformatie

te doorzoeken. Het project is in de tussentijd onderdeel geworden van het Actieplan Open Overheid 2016-2017 en van de Digitale Agenda 2020 van VNG en KING. Vanuit de Pilotstarter wordt nu verder gewerkt aan het project.

PILOTSTARTER

De Pilotstarter kent drie fases, pilot, praktijkbeproeving en opschaling. Voor de zomer is door de Open State Foundation samen met VNG-KING gewerkt aan de pilotfase. Samen met de gemeente Utrecht, die al in de pilot van 2015 haar raadsinformatie als open data heeft ontsloten, is gewerkt aan verbeteringen omtrent de herbruikbaarheid van de data. Er is samen met de griffie van de gemeente Utrecht en hun raadsinformatieleverancier gewerkt aan het ontsluiten van machine-leesbare stemuitslagen, presentielijsten, personenregister en tekst-doorzoekbare moties en amendementen. Bekijk hier een voorbeeld vanuit de zoekmachine en de API. Eerder waren deze gegevens niet op een goede manier uit de data te halen, terwijl hergebruikers hier wel om vragen.

PRAKTIJKBEPROEVING

De pilot met de gemeente Utrecht om beter herbruikbare open data te ontsluiten was succesvol. Nu wordt er door KING in samenwerking met de Open State Foundation gewerkt aan de praktijkbeproeving. Dat betekent dat de methodiek die toegepast in de gemeente Utrecht opgeschaald wordt naar een extra aantal gemeenten met ook een andere leverancier. Lukt het bij gemeenten, met bijvoorbeeld een kleinere griffie of andere systemen, ook om dezelfde informatie te ontsluiten? En hoe kan het project verder opgeschaald worden voor alle gemeenten? Daarnaast werkt KING aan een gezamenlijke standaard voor het ontsluiten van raadsinformatie door raadsinformatieleveranciers. Een doel dat opgenomen staat in het Actieplan Open Overheid.

LEVERANCIERS GAAN OPEN

Van de vijf grote raadsinformatieleveranciers, zijn er momenteel vier die raadsinformatie als open data via een API kunnen aanbieden of hieraan werken. MSI (iBabs) ondersteunt open data ontsluiting via een API al vanaf het begin, Company Webcast en GemeenteOplossingen hebben sinds enkele maanden ook een API-koppeling actief. NotuBiz heeft onlangs laten weten vanaf medio 2017 Open Raadsinformatie technisch te kunnen ondersteunen.

PRAKTIJKBEPROEVING

Op dit moment werken we samen met tien gemeenten die gebruik maken van iBabs Dossiers of GemeenteOplossingen voor de Praktijkbeproeving. De resultaten van deze Praktijkbeproeving worden verwacht in april 2017. Heb je interesse of vragen? Neem dan contact op met <a >Tom Kunzler.</a>

In de tussentijd kun je alvast bij jouw raadsinformatieleverancier aangeven dat je interesse hebt in het beschikbaar stellen van de eigen raadsinformatie als open data. Er is ook een FAQ waar je antwoorden op veelvoorkomende vragen.

Corline van Es's picture #DigitalCity
Corline van Es, Program manager at Open State Foundation, posted

Open data waste seperation (in Dutch)

Voor Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang inventariseerden we data over inzamelsystemen in (bijna alle) gemeenten in Nederland.
Op opendata.afvalfondsverpakkingen.nl maakt het Afvalfonds Verpakkingen deze data beschikbaar zodat iedereen daar vrij gebruik van kan maken.

Ook op zoek naar moeilijk vindbare data? We denken graag mee!

Corline van Es's picture #DigitalCity