Red Plume

undefined logo

Moderne digitale technologie heeft gevolgen voor de positie van de overheid in de samenleving, en het functioneren en de organisatie van diezelfde overheid. Red Plume helpt overheden bewust te worden van de nieuwe digitale toekomst en de impact op de eigen organisatie. Ook adviseert Red Plume overheden bij het vergroten van hun wendbaarheid en innovatiekracht, zodat organisaties mee kunnen veranderen met de steeds digitaler wordende wereld rondom hen.

Website

Activity

  • 0
    Updates
  • 0
    Thumbs up
  • 0
    Comments

Sorry! There's no updates to show here right now.