Smart city kitchen

undefined logo

The Smart City Kitchen is een onafhankelijk partij die zich sinds 2012 bezig houdt met het leefbaarder en slimmer maken van de stad. Samen met stedelijke partijen buigt The Smart City Kitchen zich over uitdagende vraagstukken waarmee de verstedelijkende wereld te maken krijgt. De Smart City Kitchen verbindt partijen met elkaar rondom een rondom een gedeelde behoefte! Actuele thema’s medio 2017 waarin de Smart City Kitchen kennis heeft opgedaan door het uitvoeren van interactieve processen zijn: advies rondom de aankomende Omgevingswet bij gemeenten, het ontwikkelen van organiserend vermogen tussen partijen in gebieden (community ontwikkeling) en de korte termijn behoeften verbinden met een gezamenlijk lange termijn perspectief voor stad/gebied.

1 organisation member

Activity

  • 0
    Updates
  • 0
    Thumbs up
  • 0
    Comments

Sorry! There's no updates to show here right now.