Naomi Vrielink

Activity

  • 6
    Updates
  • 0
    Thumbs up
  • 0
    Comments
Naomi Vrielink, Projectmedewerker at Future City Foundation, posted

Excursie naar Sittard-Geleen en Heerlen – 20 en 21 juni

Featured image

Op 20 en 21 juni reizen we af naar het zuiden om daar van Sittard-Geleen en Heerlen te leren. Ervaar in Heerlen en Sittard-Geleen hoe de slimme stad in de praktijk toegepast wordt en waar deze slimme toepassingen het fysieke en sociale domein verbindt.

In Sittard-Geleen zie je hoe zij in hun proeftuin Zeeheldenbuurt in gesprek gaan met de inwoner over activiteiten en bewegen. In Heerlen-Noord leren we van de stappen die worden gezet in een van de gebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid op gebied van kansengelijkheid. En bij de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen gaan we in gesprek over hoe onderzoek en organiseer je samen met diverse partijen digitalisering enerzijds op gebied van circulariteit, anderzijds in het kader van bestaanszekerheid en particpatie. De gebundelde kennis van data science en mensgerichte Artificial Intelligence (AI) leidt tot nieuwe slimme digitale ontwikkelingen en diensten, die de kwaliteit van leven verbeteren.

Conceptprogramma
Dag 1: Proeftuin Zeeheldenbuurt Sittard-Geleen
Met de proeftuin Zeeheldenbuurt speelt de gemeente Sittard-Geleen in op drie thema’s, (Smart City, Participatie en Klimaat adaptatie). Samen met buurtbewoners en vakspecialisten (extern en intern) zijn ze in één buurt aan de slag om een betere toekomstbestendige leefomgeving te creëren en ontmoeting te stimuleren.
De gemeente luistert aan de hand van ‘slimme’ toepassingen naar de inwoner, houdt 0-metingen en monitoren, werkt aan een Digital Twin meetnetwerk en bekijkt dit alles gezamenlijk door de glazen van VR-brillen.

Concept Programma dag 1:
12:00 We starten in ’t Kirkske met vlaai/ kleine inlooplunch en openingswoord ‘jij woont in een proeftuin -beleving’
13:00 1,5 uur interactieve sprintsessie van ReGreeny over de 4 straten herinrichting pilot met als doel dat ze klimaat robuust zijn.
We gaan in gesprek met een inwoner vanuit de 5 gevel sensoren waarin we ingaan op ‘Slim’ op weg naar een gezamenlijk schetsontwerp herinrichting klimaat robuuste straten
14:30 Wandeling naar 3 pilots door de buurt (Evertsenstraat parkeerplaats, Buurttuin, 4 straten & Koalepark)
15:30 Koalepark Amfitheater:
1. Inspiratie vanuit Vlaanderen
2. Smarticipatie & Camenaï verhaal
3. Monitoren Koalepark
16:30 Afsluiting met paneldiscussie
17:00 Borrel & ’t Kirkske spelavond analoog & Limburgs zuurvlees (eigen kosten deelnemer)
Kortom: Hoe kun je in deze buurt samen een Klimaatbestendige betere leef en ontmoet- omgeving creëren? Welke lessen leren we hier? Wat vinden de buurtbewoners van deze aanpak?

Dag 2: Van de Brightlands Smart Services Campus naar Heerlen - Noord
We starten deze dag in de Brightlands Smart Services Campus met twee parallelle tracks na een gezamenlijke aftrap over hoe de Brightlands Smart Services werkt.

Circulaire track 
CollaborAll/Monady laten aan de hand van de transformatie van het voormalige DSM-hoofdkantoor in Heerlen zien hoe hun Circulaire Build Hubs werken. De Circulaire Build Hub zorgt ervoor dat al die individuele partijen met elk hun eigen informatie, specialistische inzichten, data, specificaties etc. op een makkelijke en betrouwbare manier naar dezelfde fysieke en digitale werkelijkheid kijken én handelen. De Circulaire Build Hub voorkomt onduidelijkheid, missers, onnodig werk, uitlopende planningen en onnodige kosten, vermindert risico’s en zorgt ervoor dat alle informatie in samenhang beschikbaar is. Dit bevordert efficiëntie en draagt bij aan de overgang naar een circulaire economie door duurzaam materiaalgebruik.

Sociale track 
De Brightlands Smart Services Campus huisvest het ELSA Lab armoede en schulden. Dit lab richt zich op het voorkomen van geldproblemen, de bestrijding van schulden en armoede én het verbeteren van de financiële gezondheid. Leer wat hier wordt gedaan op gebied van AI en wat nu al de opbrengsten zijn. Daarna horen we van het Atelier Sociaal Domein van HS Zuyd hoe zij ervaringskennis hoe een samenwerking met ervaringsdeskundigen, onderwijs en onderzoek zorgt voor een betere match tussen vraag en aanbod.

Heerlen- Noord
In de middag bezoeken we Heerlen-Noord, waarin het sociaal en fysiek domein weer samenkomen. We maken een wandeling door een stukje Heerlen-Noord en bezoeken de Sjpruutshop. Een plek waar ouders van pasgeborenen gratis spullen kunnen halen voor de baby en voor de gemeente een vindplaats van de mensen voor wie we aan de slag zijn. Vervolgens lopen we via een opgeknapte kerk (tot limburgs archief), door een tweetal wijken (horende tot de armste wijken van het land). We leren hoe verduurzaming, renovatie tegen de achtergrond van het willen behouden van uniek cultureel erfgoed, namelijk de mijnwerkerswoningen samenkomen.

Let op, de overnachting is op eigen kosten. Tips voor overnachtingen in Zuid-Limburg:

________________________________________________________
Datum: 20 en 21 juni (Let op, overnachting op eigen kosten)
Tijd: 20ste: 12.00 - 17.00 uur (en aansluitend diner), 21ste: 10.00 - 15.00 uur 
Locatie: Sittard-Geleen, Brightlands Smart Services Campus en Heerlen- Noord
<strong>Kosten:</strong> Het event is gratis. Voor het diner vragen wij wel een eigen bijdrage.

Meld je hieronder aan:

Meet-up from Jun 20th to Jun 21st
Naomi Vrielink, Projectmedewerker at Future City Foundation, posted

Beslismodel privacy/avg-dilemma’s – 6 maart 2024

Featured image

Hoe zorg je voor minder juridische discussies met je Functionaris gegevensbescherming?

Tijdens een van de City Deal bijeenkomsten bespraken we de juridische knelpunten rondom gegevensuitwisseling in het sociaal domein. Aan bod kwam dat er vaak gevoeld wordt dat er weinig mag en kan én dat het ook nog eens per gemeente verschilt hoe er met wet en regelgeving wordt omgegaan. De beeldvorming is dat Functionarissen gegevensbescherming en privacy officers nogal verschillend aankijken tegen gegevensdeling. Zo zouden er “rekkelijken” en “preciezen” zijn. Is dat inderdaad zo? En welke criteria criteria wegen het zwaarst? Daarover willen we graag met je in gesprek.

Voor de Staat van de Uitvoering aanleiding om praktijkonderzoek te doen naar de  besluitvorming over gegevensuitwisseling binnen de publieke dienstverlening. Hiervoor is AI-bureau Councyl gevraagd om een keuze-experiment op te zetten waarbij FGs, privacy officers en juridisch adviseurs verschillende scenario’s zijn voorgelegd. Doel is om meer inzicht te krijgen in de afwegingen FG’s, privacy officers en juridisch adviseurs maken in hun advies over het delen van gegevens.

Wij  (Staat van de Uitvoering en de City Deal ‘Slim Maatwerk’) nodigen je van harte uit voor een interactieve sessie waarin de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd en we dieper ingaan op de dilemma’s die spelen bij gegevensuitwisseling in de publieke sector. De inzichten uit het traject worden gebruikt voor de volgende rapportage van de Staat van de Uitvoering dat medio juni aangeboden wordt aan de Tweede Kamer.

______________________________________________________________
Datum en tijd: 6 maart 2024- 15.00 – 17.00 uur
Locatie: Paulus Borstraat 41, Amersfoort

Meld je hieronder aan:

Meet-up on Mar 6th
Naomi Vrielink, Projectmedewerker at Future City Foundation, posted

Slimme Stad Parade 23 mei 2024

Featured image

Er zijn zoveel smartcity-onderzoeken dat je soms de bomen door het bos niet meer ziet. En daarom brengen we op 23 mei 2024 in Utrecht alle bomen bij elkaar. Wil je weten welke innovatieve smartcity-onderzoeken er zijn die bijdragen aan een leefbare en slimme en sociale stad? Dan mag je de Slimme Stad Parade op 23 mei in het provinciehuis van Utrecht niet missen!

Tijdens dit unieke evenement krijg je de kans om kennis te maken met alle smartcity-onderzoeken in Nederland en Vlaanderen. Ontdek welke slimme wetenschappelijke onderzoeken er zijn voor het sociaal domein en hoe we de verstedelijkingsopgaven van de toekomst kunnen oppakken. En leer wat digitalisering en technologisering betekent voor de maatschappelijke opgaven van vandaag.
Dus, wil je weten welke smartcity-onderzoeken er zijn die bijdragen aan een betere wereld? Wil je het hele bos kunnen overzien? Kom dan naar de Slimme Stad Parade op 23 mei in het provinciehuis van Utrecht en laat je inspireren!

Programma (wijzigingen voorbehouden): 

9.30 - Inloop

10:00 - Welkom bij de Slimme Stad Parade

10:10 - Dank voor de gastvrijheid

<strong>10:20 - Welkom in de Provincie Utrecht bij de Data en Kennishub Gezond Stedelijk Leven - Henri de Ruiter (DKH Gezond Stedelijk Leven)</strong>

10:30 - Pauze en zaalwissel

10:35 - 11:35 - Verdieping
In de Verdiepingszaal gaan we dieper in op de volgende stap van pitches 13, 14 en 15. We focussen in dit blok op het thema bestuur en organisatie.

10:35 - Monitoringsprogramma Cartesius - <em>Pitch 1 -</em> Marije Lammers (Universiteit Utrecht)
Het monitoren van de effecten van interventies in de leefomgeving (fysiek, sociaal en zorg) op de gezondheid en het welzijn van bewoners in Cartesius, een gebied waar ontzettend veel belangrijke thema's samenkomen (beweging, voeding, duurzaamheid, sociale cohesie etc.), maar ook waar veel verschillende partijen en expertises samenkomen op het gebied een gezonde leefomgeving. En waar de effecten van interventies en ontwerpkeuzes uitgebreid gemonitord gaan worden, als opzet voor een landelijk monitoringsprogramma.

10:50 - Emeralds: Extreme-scale Urban Mobility Data Analytics as a Service - <em>Pitch 2</em> - Sascha Hoogendoorn-Lanser MICD (TU Delft)
Steden beschikken vaak over veel gegevensbronnen over verkeersopstoppingen. De verwerking, analyse en het gebruik (bijv. voor context-afhankelijke voorspelling) wordt echter belemmerd door het gebrek aan toepasbare methoden en extreme dataverwerkingstools. EMERALDS zal deze uitdaging aangaan.
11:05 - GROUNDED in de Kien: Stadscampus Deventer - Pitch 3 - Meike Heijenk (Saxion)
De SPRONG-groep GROUNDED van lectoren van Saxion en De Haagse Hogeschool richt zich op het samengestelde, elkaar versterkende, inzicht van boven- én ondergrond. Van wonen en werken én de grond daaronder die we gebruiken voor landbouw, kabelwerk en opslag (legaal en illegaal). Informatie die antwoorden geeft op urgente vraagstukken voor steden en dorpen, ons omgaan met het klimaat en de ruimte voor duurzame energie, natuur en recreatie.

11:20 - De slimme, duurzame stad in beeld - <em>Pitch 4 -</em> Mike van Dijk <em>en Sonja Hulshoff ( Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)</em>
Hoe operationaliseren we de blauwdruk van de G40 Smart City Groep 'Slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing' naar een integraal dashboard van een stad, gebied of opgave? Slimme, duurzame verstedelijking en mobiliteitsvernieuwing raakt meerdere domeinen: ruimtelijke ontwikkeling/inrichting, wonen, energie, verkeer en mobiliteit, gezondheid, bouw, logistiek etc. Ieder domein kent zijn ambities, doelstellingen, indicatoren, richtlijnen, en data. Maar welke indicatoren zijn echt van belang voor besluitvorming van gemeenten en laten zien hoe een stad functioneert? Welke data, interoperabiliteit, informatie en toepassingen helpen bij het inzichtelijk maken en realiseren van de doelen op straat? Welke stad of gemeente kun je zijn? Het DMI-ecosysteem onderzoekt hoe dit beeld te operationaliseren.

11:35- Pauze en zaalwissel 

11:50 - 12:50 - Verdieping
In de Verdiepingszaal gaan we dieper in op de volgende stap van pitches 1, 2, 3 en 4. We focussen in dit blok op het thema betere leefomgeving door gebruik van data.

11:50 -XCarCity - <em>Pitch 5</em> - Jacqueline Verbeek-Nijhof en Ruben Verbeeke (TNO)
De toenemende woningdichtheid en de afnemende ruimte voor vervoersinfrastructuur en privéparkeerplaatsen vormen een grote uitdaging voor de duurzame bereikbaarheid van stedelijke regio's. Potentiële slimme mobiliteitsoplossingen bestaan uit een flexibele combinatie van lopen en fietsen, elektrische deelvoertuigen, vervoersknooppunten, vracht, bezorging en verkeersmanagement – maar het ontbreekt ons aan de modelleringstools om deze oplossingen te testen. XCARCITY is een vijfjarig programma, vol met onderzoek en pilots, ontworpen om dat gat te dichten.

12:05 - Inwoners betrekken bij hun leefomgeving door het gebruik van een digital twin - <em>Pitch 6</em> - Arjun Snoep-Dellema (Gemeente Arnhem)
Binnen de gemeente Arnhem is onderzocht hoe digital twin toepassingen (bv. Virtual Reality of ArcGIS) ingezet kan worden bij projecten binnen de fysieke leefomgeving met burgerparticipatie. We zijn bij drie verschillende projecten aangesloten om de verschillen op het gebied van mobiliteit, woningbouw en vergroening via digital twin toepassingen beter inzichtelijk te maken aan inwoners. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: In hoeverre zorgt het inzetten van digital twin toepassingen voor toegevoegde waarde binnen projecten van de gemeente Arnhem, en in het bijzonder bij projecten binnen de fysieke leefomgeving met een participatietraject?

12:20- Digital Society and the Quality of Urban Space - <em>Pitch 7 -</em> Paul Rutten <em>(Hogeschool Rotterdam)</em>
In het project Digital Society and the Quality of Urban Space staat de vraag centraal welk digitalisering heeft op de kwaliteit van leven in steden? Hoe beïnvloedt digitalisering gebruik en inrichting van stedelijke ruimte? Welke impact heeft digitalisering op publieke waarden in de stad? Hoe verschillen publieke digitale diensten daarin van commerciële? Wat is de rol en betekenis van bewoners en lokale overheden? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor de toekomst?

12:35- Fijnstofonderzoek met scholieren op de snuffelfiets - <em>Pitch 8 -</em> Dorien Dorresteijn (GLOBE Nederland)
GLOBE Nederland zet projecten op, zodat leerlingen van middelbare scholen door heel Nederland meten aan hun leefomgeving. Zo maken ze bijvoorbeeld gebruik van de snuffelfiets om de fijnstof in kaart te brengen. In de provincie Utrecht doen al 22 scholen mee. We werken bij dit project samen met het RIVM en verschillende gemeentes en provincies, waaronder de provincie Utrecht.

12:50 - Netwerklunch

13:30 - Lezing na de lunch: Zo gebruik je kennis in je organisatie
Met ruim 10 jaar ervaring bij het Groene Brein weet Antoine Heideveld ondertussen wel hoe je wetenschap en onderzoek kan toepassen in je organisatie. Die inzichten deelt hij met ons.

14:00 - Pauze en zaalwissel

14:10 - 15:10 - Verdieping
In de Verdiepingszaal gaan we dieper in op de volgende stap van pitches 5, 6, 7 en 8. We focussen in dit blok op het thema betrekken van belanghebbenden.

14:10- Digitale veiligheid van smartcitysystemen - <em>Pitch 9 -</em> Willem Bantema (NHL Stenden Hogeschool)
Hoe digitaal veilig zijn gemeentelijke smart city toepassingen en welke concrete oplossingen en oplossingsrichtingen dragen bij aan het verbeteren van de digitale veiligheid van deze toepassingen?

<strong>14:25 - AI Compass: Adaptive Intelligence in Crowd Crisis Management through Al-Human Coordination and Ethical Practice</strong> - Pitch 10 - Sascha Hoogendoorn-Lanser MICD (TU Delft)
De combinatie van complexiteit, tijdsdruk en morele beslissingen is een flinke uitdaging in crisissituaties. Ai heeft een enorm potentieel om beslissingen bij crowd crises te ondersteunen. Het AI-COMPASS consortium, onder leiding van TU Delft, ontwikkelt real-time ondersteuningssystemen die rekening houden met context, gedrag en waarden.

14:40 - Moral Smart City - <em>Pitch 11 -</em> Jeroen de Vos (Fontys)
We bouwen in het Moral Smart City onderzoek aan een genuanceerde strategie om een breed debat te voeren over Slimme Stedelijke ontwikkelingen en inclusieve besluitvorming te bevorderen. Dit doen we door stedelijke ethische commissies, burgerparticipatie, lokale bestuursorganen en mediaorganisaties uit zeven Nederlandse steden aan elkaar te koppelen. We focussen hierbij op journalisten in –met name lokale - media willen graag de rol van ‘vierde macht’ vervullen rondom techno-ethische thema’s, maar vooralsnog ontbreekt het hen aan handvatten om dit op een meer verdiepende publieksgerichte manier te doen.

14:55 - AI ELSA-Lab Noord-Brabant - <em>Pitch 12 -</em> Ben Kokkeler (Avans Hogeschool)
Het AI ELSA-Lab Noord-Brabant is een innovatief samenwerkingsplatform waarin we toegepast onderzoek verrichten en kennis ontwikkelen met de burger, overheidsorganisaties en ondernemers als middelpunt. Het is een is een internationaal beproefde en wetenschappelijk onderbouwde methode om de ethische, juridische én maatschappelijke impact van concrete technologische toepassingen integraal te beoordelen. Deze geïntegreerde manier van kijken brengt kansen en risico’s in beeld, tijdens het ontwikkelproces en tijdens de invoering van AI toepassingen. Het disruptieve karakter van AI vraagt om nieuwe manieren van samenwerken. Hoe pak je dat als gemeente verantwoord aan in samenspel met burgers en ondernemers?

15:10 - Pauze en zaalwissel

15:25 - 16:10 - Verdieping
In de Verdiepingszaal gaan we dieper in op de volgende stap van pitches 9, 10, 11 en 12. We focussen in dit blok op het thema ethiek.

15:25 - Citizen Science projecten in de provincie Utrecht - <em>Pitch 13 -</em> Arjen Hof (Good City Sense)
De provincie Utrecht is koploper als het gaat om citizen science projecten, zoals Snuffelfiets, Telraam en Pientere Tuinen. In het onderzoek combineren we de ervaringen uit deze projecten tot een integrale aanpak.

15:40 – LIVE - <em>Pitch 14 -</em> Leon Hendriks <em>(AeroVision)</em>
Project LIVE heeft onderzocht en aangetoond dat door het combineren van diverse data een integraal beeld ontstaat dat helpt bij de besluitvorming. Door (beoogde) aanpassingen en scenario’s in de fysieke leefomgeving vooraf zichtbaar te maken in een 3D-omgeving, kan de impact op de leefbaarheid, waterhuishouding, biodiversiteit en zelfs woongeluk in beeld worden gebracht. Een slimme tool om afgewogen de juiste beslissingen te nemen en elke vierkante meter optimaal te benutten.

<strong>15:55 - Dit was de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’</strong> - <em>Pitch 15 -</em> Jan-Willem Wesselink (Future City Foundation)
Na 5 jaar samenwerken wordt de City Deal in 2024 afgerond. Wat zijn de resultaten en hoe worden die geborgd in het DMI-ecosysteem?

16:10 - Afsluiting en einde

16:15 - Netwerkborrel
__________________________________________________
Datum: 23 mei 2024, 10.00 – 17.00 uur (inloop 10.00- 11.00 uur).
Locatie: Provinciehuis Utrecht (Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht)
Kosten: Deelname aan de Slimme Stad parade is gratis

Meld je hieronder aan:

Meet-up on May 23rd
Naomi Vrielink, Projectmedewerker at Future City Foundation, posted

datApeldoorn: Ontmoet de open, veilige en verbonden datastad Apeldoorn

Featured image

datApeldoorn is dé data-dag van 2024 in Apeldoorn. Het evenement is bedoeld voor iedereen die bezig is met vraagstukken in het fysieke of veiligheidsdomein en wil weten hoe je hierin zelf aan de slag kunt met data. Het programma biedt een combinatie van workshops, keynotes en interactie vanuit onderwijs, overheid en praktijk. Je leert bijvoorbeeld hoe je datagedreven scenario’s voor een veilige stad ontwikkelt, wat er kan met geo-datascience en hoe je het gesprek met inwoners over data toepassingen voor de stad voert. Ook is er aandacht voor de goede dataverhalen, ethiek en veilig gebruik van data. Meld je nu aan voor datApeldoorn en leer van Apeldoorn als gevestigde en vernieuwende datastad!

Dit evenement wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Apeldoorn, het Kadaster, het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering en de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.

__________________________________________________________
Datum: donderdag 18 april 2024
Locatie: Centrum voor Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn, Wapenrustlaan 11
Tijd: inloop vanaf 9.00 uur, programma van 10.00 tot 17.00 uur.

Meld je hieronder aan!

Meet-up on Apr 18th
Naomi Vrielink, Projectmedewerker at Future City Foundation, posted

Beslismodel privacy/avg-dilemma’s – 8 februari 2024

Featured image

Hoe zorg je voor minder juridische discussies met je functionaris gegevensbescherming?

Tijdens een van de City Deal 'Slim Maatwerk' bijeenkomsten bespraken we de juridische knelpunten rondom gegevensuitwisseling in het sociaal domein. Aan bod kwam dat er vaak gevoeld wordt dat er weinig mag en kan én dat het ook nog eens per gemeente verschilt hoe er met wet en regelgeving wordt omgegaan. Daarom is er samen met de Staat van de Uitvoering een traject gestart rondom het maken van een ondersteunend beslismodel over privacy/avg dilemma’s.

Op 8 februari praten we jullie hierover graag bij en horen we ook graag jullie input!
__________________________________________________________
Datum: 8 februari 2024
Locatie: Hooistraat 3a – 2514 BM Den Haag

Meld je hieronder aan:

Meet-up on Feb 8th
Naomi Vrielink, Projectmedewerker at Future City Foundation, posted

Slotevent Summerschool over publieke platformen

Featured image

🚀 Hoe veranderen publieke platformen de overheid? Een thema dat ons allemaal raakt! Platformen veroveren de wereld. Uber, Marktplaats en AirBNB kennen we allemaal.

Op 30 aug zal het slotevent plaatsvinden van de Summerschool.
Deze middag staat, geheel toepasselijk, in het teken van de veranderende overheid. De 20e Summerschool gaat namelijk over de vraag: Hoe veranderen publieke platformen de overheid, welke toekomstscenario’s kunnen we daarover schetsen en hoe disruptief zijn deze?

Ontdek het antwoord op deze prikkelende vraag tijdens het spectaculaire slotevent ter ere van de 20e summerschool van het @Kennislab voor Urbanisme! 🌟 We nodigen iedereen uit die ooit heeft deelgenomen aan een summerschool of dit graag wil doen.

Deze Summerschool wordt georganiseerd door 'Kennislab voor Urbanisme' en de 'Future City Foundation' in opdracht van de Provincie Zuid-Holland in Den Haag.

Wanneer:
Op 30 augustus van 12.30 tot 17.00 uur

Locatie:
Provinciehuis van de Provincie Zuid-Holland, Zuid Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag

📅 Zet 30 augustus alvast in je agenda, want van 12.30 tot 17.00 uur staat een middag vol inspiratie en innovatie op het programma.

📢Bekijk hier het programma van de middag https://lnkd.in/etuMCCU5
📢of geef je direct op via https://lnkd.in/erHMed74

*Dit event is gratis toegankelijk

Meet-up on Aug 30th