Stichting Saga Interproject

In de Afrikaanse Cultuur is een Saga, iemand die in staat is zijn of haar kennis en kunde te gebruiken ten behoeve van een ander.
In alle reinheid van ziel en geest.

missie van Saga Interproject

Wij ontwikkelen en voeren projecten en programma’s uit, waarbinnen de persoonlijke groei en ontwikkeling van mensen wordt gestimuleerd. Dit leidt tot het vergroten van de mogelijkheden van mensen. Dit draagt bij aan een betere samenleving, waarin mensen bewustere keuzes maken.

1 organisation member

Activity

  • 1
    Updates
  • 0
    Thumbs up
  • 1
    Comments
Saga Interproject, posted

Techniek&ik

Featured image

Met Techniek&ik maken kinderen kennis met natuurwetenschap en techniek en ontwikkelen ze een positieve houding en langdurige interesse voor natuurwetenschap en techniek. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Kinderopvang is daarom dé plek om deze natuurlijke belangstelling op een speelse manier te stimuleren. Dit gaat verder op de basisschool; blijven stimuleren van interesse voor natuurwetenschap en techniek in relatie tot de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld.
Twee belangrijke richtlijnen van het programma
• Co-constructie: kinderen leren in een sociaal proces door uitwisseling met en van anderen.
• Metacognitie: kinderen worden zich bewust van hun eigen leerproces en leermogelijkheden.

Waarom voor wetenschap en techniek?
• Draagt bij aan brede talentontwikkeling.
• Kinderen zijn sneller geneigd tot een opleiding of loopbaan in natuurwetenschap en techniek.

Wij zoeken partners in het bedrijfsleven die een bijdrage willen leveren aan Techniek&ik

Saga Interproject's picture Project