Techniek&ik

Featured image

Met Techniek&ik maken kinderen kennis met natuurwetenschap en techniek en ontwikkelen ze een positieve houding en langdurige interesse voor natuurwetenschap en techniek. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Kinderopvang is daarom dé plek om deze natuurlijke belangstelling op een speelse manier te stimuleren. Dit gaat verder op de basisschool; blijven stimuleren van interesse voor natuurwetenschap en techniek in relatie tot de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld.
Twee belangrijke richtlijnen van het programma
• Co-constructie: kinderen leren in een sociaal proces door uitwisseling met en van anderen.
• Metacognitie: kinderen worden zich bewust van hun eigen leerproces en leermogelijkheden.

Waarom voor wetenschap en techniek?
• Draagt bij aan brede talentontwikkeling.
• Kinderen zijn sneller geneigd tot een opleiding of loopbaan in natuurwetenschap en techniek.

Wij zoeken partners in het bedrijfsleven die een bijdrage willen leveren aan Techniek&ik

What is the goal of the project?

• Een doorgaande leerlijn van 0-13 jaar in het kader van Onderzoekend & Ontwerpend leren in het basisonderwijs, kinderopvang en VVE, waardoor kinderen hun talenten breder en beter kunnen ontwikkelen
• het stimuleren van de van nature onderzoekende houding van kinderen middels het trainen van professionals in de methodiek Techniek&ik.

What is the result of the project?

Techniek in het onderwijs
Nederland schreeuwt om bètatechnisch personeel. Maar van alle leerlingen van groep 8 betreedt slechts een klein aantal de bètatechnische arbeidsmarkt. Er is meer behoefte aan bètatechnische specialisten en aan mensen die kunnen denken en doen: mensen die in staat zijn om technologie toe te passen en nuttig te maken. Dat vraagt om competenties zoals:

• samenwerken
• creativiteit
• probleemoplossend vermogen
• een nieuwsgierige en onderzoekende houding

Dit zijn de skills die nodig zijn in de 21e eeuw. Het ontwikkelen van deze skills begint al in de wieg. Het is onze taak de natuurlijke nieuwsgierigheid en interesse van de kinderen te stimuleren en hen uit te dagen hun talenten te ontwikkelen. Daarom speelt Techniek&ik in op vragen van kinderen en alledaagse situaties

Who initiated the project and which organizations are involved?

Fontys Hogeschool en Korein Kinderopvang www.talentenik.nl
Saga Interproject is regiopartner in Amsterdam.
Wij zijn in gesprek met onderwijs, besturen, ROC, hogescholen en kinderopvangorganisaties om te kijken naar de beste manier om techniek te implementeren.

What is the next step?

implementatie in Onderwijs en Kinderopvang en het creeren een doorgaande lijn op techniek tussen kinderopvang en onderwijs.
Wij zoeken partners in het bedrijfsleven die een bijdrage willen leveren aan Techniek&ik

www.saga-interproject.nl

3 Comments

Anonymous

@saga Sinds vandaag is het ook mogelijk om requests aan een project toe te voegen! Klik simpelweg hiernaast bij het kopje 'Requests' op '+ Add' om je vraag/verzoek toe te voegen aan deze pagina :)

Saga Interproject's picture
Saga Interproject

Wij zoeken partners in het bedrijfsleven die een bijdrage willen leveren aan Techniek&ik

Topics