Open Council Information (Open Raad Informatie)

Featured image

(Dutch)

Het doel van Open Raadsinformatie is om documenten zoals verslagen, voorstellen, stemuitslagen en moties van gemeenten op een gestandaardiseerde wijze als open data te ontsluiten. Door hergebruik van de informatie kunnen innovatieve toepassingen gemaakt worden die de lokale democratie versterken. Al dan niet door meer inzicht te verschaffen in de gegevens, analyse mogelijk te maken of participatie eenvoudiger te maken. Via de

Open Raadsinformatie API

zijn meer dan 30.000 documenten van inmiddels zeven gemeenten te vinden. De informatie is via de zoekmachine

Open Raadsinformatie

te doorzoeken. Het project is in de tussentijd onderdeel geworden van het Actieplan Open Overheid 2016-2017 en van de Digitale Agenda 2020 van VNG en KING. Vanuit de Pilotstarter wordt nu verder gewerkt aan het project.

PILOTSTARTER

De Pilotstarter kent drie fases, pilot, praktijkbeproeving en opschaling. Voor de zomer is door de Open State Foundation samen met VNG-KING gewerkt aan de pilotfase. Samen met de gemeente Utrecht, die al in de pilot van 2015 haar raadsinformatie als open data heeft ontsloten, is gewerkt aan verbeteringen omtrent de herbruikbaarheid van de data. Er is samen met de griffie van de gemeente Utrecht en hun raadsinformatieleverancier gewerkt aan het ontsluiten van machine-leesbare stemuitslagen, presentielijsten, personenregister en tekst-doorzoekbare moties en amendementen. Bekijk hier een voorbeeld vanuit de zoekmachine en de API. Eerder waren deze gegevens niet op een goede manier uit de data te halen, terwijl hergebruikers hier wel om vragen.

PRAKTIJKBEPROEVING

De pilot met de gemeente Utrecht om beter herbruikbare open data te ontsluiten was succesvol. Nu wordt er door KING in samenwerking met de Open State Foundation gewerkt aan de praktijkbeproeving. Dat betekent dat de methodiek die toegepast in de gemeente Utrecht opgeschaald wordt naar een extra aantal gemeenten met ook een andere leverancier. Lukt het bij gemeenten, met bijvoorbeeld een kleinere griffie of andere systemen, ook om dezelfde informatie te ontsluiten? En hoe kan het project verder opgeschaald worden voor alle gemeenten? Daarnaast werkt KING aan een gezamenlijke standaard voor het ontsluiten van raadsinformatie door raadsinformatieleveranciers. Een doel dat opgenomen staat in het Actieplan Open Overheid.

LEVERANCIERS GAAN OPEN

Van de vijf grote raadsinformatieleveranciers, zijn er momenteel vier die raadsinformatie als open data via een API kunnen aanbieden of hieraan werken. MSI (iBabs) ondersteunt open data ontsluiting via een API al vanaf het begin, Company Webcast en GemeenteOplossingen hebben sinds enkele maanden ook een API-koppeling actief. NotuBiz heeft onlangs laten weten vanaf medio 2017 Open Raadsinformatie technisch te kunnen ondersteunen.

PRAKTIJKBEPROEVING

Op dit moment werken we samen met tien gemeenten die gebruik maken van iBabs Dossiers of GemeenteOplossingen voor de Praktijkbeproeving. De resultaten van deze Praktijkbeproeving worden verwacht in april 2017. Heb je interesse of vragen? Neem dan contact op met <a >Tom Kunzler.</a>

In de tussentijd kun je alvast bij jouw raadsinformatieleverancier aangeven dat je interesse hebt in het beschikbaar stellen van de eigen raadsinformatie als open data. Er is ook een FAQ waar je antwoorden op veelvoorkomende vragen.

What is the goal of the project?

Open Raadsinformatie heeft als doel om raadsinformatie, zoals voorstellen, notulen, moties en stemuitslagen, op herbruikbare wijze als open data te ontsluiten. Dit maakt de raadsinformatie toegankelijker en vergroot de informatiepositie van raadsleden, journalisten, onderzoekers, belangenorganisaties en inwoners.

Het vrijgeven van de raadsinformatie als open data maakt het mogelijk dat derden met de raadsinformatie toepassingen maken die de raadsinformatie op nieuwe innovatieve wijzen toegankelijk maken en daarmee de lokale democratie versterken.

https://www.openraadsinformatie.nl

Comments

Topics