Pientere Tuinen

Featured image

Pientere Tuinen is een 3-jarig project dat begin april 2023 is gestart. Tot eind 2023 kunnen nieuwe deelnemers aansluiten bij het grootste participatieproject in Nederland. Pientere Tuinen is een samenwerking van 7 publieke en private partijen.

De aanpak in Pientere Tuinen draait om drie samenhangende onderdelen.
 
1. Data verzamelen met een slimme sensor en een interactief/educatief dashboard van de eigen tuin voor de individuele inwoner,
2. Kwantitatief (data-analyse) en kwalitatief (interviews/surveys) onderzoek naar strategieën voor een gezonde leefomgeving en duurzame gedragsverandering,
3. Advies op maat aan bewoners over de inrichting en het beheer van de tuin

Het doel van Pientere Tuinen is een groenere, gezondere leefomgeving te creëren door het bewustzijn en de motivatie bij tuinbezitters te vergroten. Dat doen we door data te verzamelen, onderzoek uit te voeren en meer maatwerk te bieden in de advisering en voorlichting aan bewoners.
 
Enkele voordelen van uw deelname aan Pientere Tuinen op een rijtje
- Tuinbezitters krijgen een bodemsensor die drie jaar lang hitte, bodemkwaliteit en het vochtgehalte meet, waarvan resultaten zichtbaar zijn op een dashboard
- Tuinbezitters krijgen (mede op basis van de data) specifieke voorlichting voor het vergroenen van de tuin door middel van tuintips, stappenplan en mogelijke (wijk)workshops
- Deelnemende organisaties zijn onderdeel van het grootste participatieproject van Nederland met ca. 5.000 deelnemers en meetpunten door heel Nederland
- Deelnemende organisaties worden betrokken bij twee langdurige, landelijke onderzoeksprogramma’s naar motivatie voor vergroening en gedragseffecten van verschillende interventiestrategieën, en data-analyses van milieu- en gezondheidsaspecten
- Als organisatie bent je zelf als partner zichtbaar in een landelijke PR- en communicatiecampagne rondom het project.
- Je leert zelf binnen de community over structurele, duurzame vergroening met uw inwoners onder andere van de onderzoeksprogramma’s en andere projectpartners

Project phase

In uitvoering: opschaling naar fase 2

What is the goal of the project?

Het doel van Pientere Tuinen is een groenere, gezondere leefomgeving te creëren door het bewustzijn en de motivatie bij tuinbezitters te vergroten, door data te verzamelen, onderzoek uit te voeren en meer maatwerk te bieden in de advisering en voorlichting aan bewoners.

What is the result of the project?

  • positieve bijdrage aan klimaatdoelen
  • gezondere leefomgeving
  • meer bewustzijn en grotere motivatie bij inwoners/medewerkers
  • versterken van participatie
  • samenwerking tussen vele stakeholders (community)

Who initiated the project and which organizations are involved?

Het project is een samenwerking van Future City Foundation, Stichting Steenbreek, WeCity, RIVM, Van Hall Larenstein University of Applied Science, NL GreenLabel, de provincie Utrecht en Sensoterra

What is the next step?

In april 2023 zijn de eerste 1000 deelnemers gestart. Fase 2 gaat over opschaling naar 5000 deelnemers. Daarnaast starten twee onderzoekstrajecten.

What can other cities learn from your project?

Laagdrempelige manier om participatie, citizen science en onderzoek te combineren. Concreet project dat toegankelijk is voor elke inwoner en daarmee een kapstok vormt voor andere vraagstukken over klimaat, biodiversiteit, groen en gezondheid. De les uit andere projecten is dat ondersteuning/support, community building, communicatie en zichtbare resultaten cruciaal zijn. In Pientere Tuinen zijn al die onderdelen geïntegreerd in een meerjarige, samenhangende aanpak.

https://pienteretuinen.nl/

Comments

Topics