Jessie Horsman

Activity

  • 2
    Updates
  • 22
    Thumbs up
  • 0
    Comments
Jessie Horsman, Trainee at Amsterdam Smart City, posted

Demoday #24: Energy in Floating Urban Development

Featured image

Our network decided earlier this year to explore the possibilities of floating urban development. The Netherlands is known for its water management, with impressive projects like the Delta Works and the reclamation of Flevoland. But our innovation in water management doesn't have to stop there. The pressure on space in the Netherlands is increasing, and we want to achieve a lot with the limited space we have. This includes generating sustainable energy, agriculture, and building 100,000 homes per year. Can we better utilize the space on the water? This report takes you through the workshop on energy provisions in floating districts.

We started with a presentation about the project by the City of Amsterdam. Then, we divided into pairs to work on these dilemmas. We were encouraged to visualize our ideas as much as possible, which resulted in interesting and useful drawings.

Dilemmas

In this workshop, Bianca Bodewes and Sije Kloppenburg from the City of Amsterdam guided us through their research on a floating district with 1,500 units. These units are largely intended for housing, while the other part will be used for amenities. This ambitious project brings some dilemmas with it.

Density

Should the floating district have high density (units close together) or low density (units spread out)? High density promotes social cohesion, reduces the need for amenities, improves mobility, and encourages a mix of social, economic, and cultural groups. On the other hand, low density has a smaller ecological impact and insures peace for inhabitants.

Position of Amenities

The second dilemma was the positioning of amenities. Where do you place these in a floating district? One option is a large central area in the middle of the district. The group also came up with an interesting idea of a long 'central' area in the middle, making this shopping street easily accessible from many locations. Another idea was a ring structure with housing in the center and amenities on the outer edge.

Storage

How do you handle energy storage? If you want a fully flexible district, you can't use a Thermal Energy Storage (TES) system, and the heat pump has to run year-round. If you want to store energy, you need to be connected to a static system. The group came up with a middle ground: one shared TES for multiple units, with flexible connections to it.

Stacking

The last dilemma was about stacking: do you build multiple floors or choose single-story units? High-rise buildings reduce the available roof space per unit, limiting the potential for solar energy generation. On the other hand, shared heating in high-rise buildings reduces energy loss.

Conclusion

As you can see, there are many aspects to consider when developing floating districts. The workshop provided valuable insights, and it was fascinating to brainstorm on this topic. Each group visualized their ideas, and interestingly, everyone came up with a similar concept: a ring structure with a residential area in the center. We look forward to the next session on this topic.

The information from this brainstorming session will be further incorporated into the exploration of this project. The first step will be to write a technical requirements list. This will require making decisions on the above (and likely many more) dilemmas.

Jessie Horsman's picture News
Jessie Horsman, Trainee at Amsterdam Smart City, posted

Trainee Event Slimme en Schone Mobiliteit

Featured image

Intro

Op woensdag 19 juni 2024 vond het trainee event Smart Mobility plaats bij AMS. Verschillende prominente organisaties waren aanwezig, waaronder de provincies Noord-Holland en Utrecht, de Metropoolregio Amsterdam (MRA), het MRA platform Smart Mobility, de Vervoerregio Amsterdam (VRA), en de gemeente Utrecht. Het evenement richtte zich op verschillende thema’s binnen de slimme en schone mobiliteit.

Doelen van het Evenement

Het evenement had drie hoofddoelen:
· Kennis vergaren: Inzicht krijgen in de nieuwste ontwikkelingen en uitdagingen op het gebied van slimme mobiliteit.
· Netwerken: Verbinding maken met professionals uit verschillende regio’s en sectoren.
· Teamwork: Samenwerken aan oplossingen voor actuele mobiliteitsvraagstukken.

Sprekers

Daniël van Motman (VRA en MRA-platform Smart Mobility)

Daniël van Motman gaf een uitgebreide presentatie over de huidige stand van zaken in de woningbouw, de schaarste aan mensen en grondstoffen, en het belang van duurzame samenwerking. Hij benadrukte dat, ondanks technologische vooruitgang, de mens nog steeds de slimste factor blijft in slimme mobiliteit.

Sander Oudbier (AMS)

Sander Oudbier presenteerde verschillende projecten die momenteel lopen binnen AMS, zoals City Flows, Smart Hubs en Code the Streets. Hij besprak ook educatieve initiatieven zoals MaaS for Elderly en het autovrije marine terrein. Een bijzonder project dat werd uitgelicht was de ontwikkeling van Roboat, dat zal worden ingezet tijdens de Olympische Spelen in Parijs. Daarnaast werd het project Digitale Regie op de Openbare Ruimte (DRO) besproken, dat de komende vijf jaar zal lopen vanuit DMI.  

Pelle Menke (Amsterdam Smart City)

Pelle Menke presenteerde de thema’s mobiliteitsrechtvaardigheid en CO2-vrij reizen naar de JC ArenA. Hij benadrukte dat mobiliteit voor veel mensen moeilijker wordt en specifieke subgroepen unieke wensen hebben. Een werkgroep onderzoekt mogelijke oplossingen door kennisdeling en samenwerking met overheden. Ook werd een challenge besproken om CO2-vrij naar de JC ArenA te reizen door fiets, openbaar vervoer en deelvervoer te promoten. Samenwerking met vervoerders, evenementenorganisaties zoals Ajax, en gebiedsontwikkelaars is essentieel, evenals gedragsverandering en aanpassing van reisgewoontes.

Workshop: Crowdmanagement voor Sail 2025

De workshop werd verzorgd door Wouter en Maarten van het MRA-platform Smart Mobility.

“Hoe verzorgen we een goed crowdmanagement tijdens Sail 2025?”

De eerste stap in dit proces was het nadenken over ons eigen reisgedrag. We kregen per persoon een modaliteit aangewezen. De vraag was: als je om 12:00 op een bepaalde plek hebt afgesproken met je groep vrienden, wat heb je dan nodig om daar te komen?

Dit zorgde ervoor dat we nadachten over alle voorzieningen zoals (fiets)parkeerplekken en openbaar vervoer. Voor deze voorzieningen heb je data nodig, zoals inzicht in de beschikbaarheid van parkeerplekken en de status van het openbaar vervoer. Ook vanzelfsprekende dingen, zoals het checken van het weer met bijvoorbeeld Buienradar, zijn belangrijk omdat het weer een grote impact heeft op ons reisgedrag.

Daarna stapten wij in de rol van verkeersmanager. We bedachten welke middelen we konden inzetten om bezoekers zo goed en gemakkelijk mogelijk op hun bestemming te krijgen. We dachten aan elementen zoals éénrichtingsverkeer en het aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer en de fiets. Dit konden we bewerkstelligen door bijvoorbeeld entertainment in het OV of het verzamelen van tokens op fietsroutes naar het evenement, die je kon inwisselen voor een gratis drankje. Ook kwamen er vragen naar voren zoals: hoe zorg je dat alles toegankelijk is voor iedereen? Hoe zorg je ervoor dat mensen met een beperking ook gemakkelijk naar het event kunnen komen? Hoe zorg je ervoor dat mensen die niet digitaal vaardig zijn, ook alle informatie kunnen krijgen?

Wat vond ik ervan?

Al met al was ik zeer te spreken over dit evenement. Ik heb geleerd dat de wereld van slimme en schone mobiliteit zeer breed is. Er is veel werk te doen in de komende jaren om ervoor te zorgen dat we anders gaan kijken naar mobiliteit. Een belangrijk punt dat ik heb meegenomen, is de filosofie dat de mens nog steeds de slimste factor is in Smart Mobility en dat we de mens echt centraal moeten stellen. Daarnaast is het uiterst belangrijk dat we ervoor zorgen dat de wensen en behoeften van minderheidsgroepen goed worden meegenomen en dat Smart Mobility niet alleen voor de grootste groep mensen is, maar voor iedereen.

Jessie Horsman's picture #Mobility