Anjo Reussink

Activity

  • 1
    Updates
  • 1
    Thumbs up
  • 0
    Comments
Anjo Reussink, Programmamanager EFRO at City of Amsterdam, posted

Europese subsidie voor de Metropoolregio Amsterdam

Featured image

Bedrijven en kennisinstellingen kunnen tot 1 mei subsidie aanvragen voor projecten die innovatie bevorderen. Binnen het Europese innovatieprogramma voor de Metropoolregio Amsterdam is een budget beschikbaar van 8 miljoen euro.

De call is onderdeel van het EFRO-programma Kansen voor West, dat zich richt op het versterken van de regionale economie.
De projecten die in aanmerking komen voor financiering moeten het innovatiesysteem in de metropoolregio versterken en verbreden en zich focussen op kennisvalorisatie. Ook fieldlabs zijn een speerpunt. Dit zijn praktijkomgevingen waar bedrijven en kennisinstellingen innovatieve oplossingen ontwikkelen en testen.

Samenwerking staat centraal, niet alleen tussen bedrijven en kennisinstellingen, maar ook tussen sectoren. Crossovers in bijvoorbeeld agro & food, creatieve industrie, energie, life sciences & health, kunnen innovatie kansen opleveren die bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen in de regio.
Voorbeeld van een gesubsidieerd project is het Green Innovation Cluster, dat als doel heeft innovatie in de tuinbouwsector rondom Amsterdam te stimuleren. Er zijn 12 concrete projecten ontwikkeld voor het duurzaam versterken van deze sector.
Een ander voorbeeld is het Imaging Center Amsterdam. Het VUmc is gestart met de bouw van het center, dat onderdak biedt aan een hightech radio-chemisch laboratorium dat geneesmiddelen en therapie op maat ontwikkelt. Het project Tracing & Trading brengt de universiteit samen met het bedrijfsleven in dit laboratorium.

Organisaties kunnen tot 1 mei 2017 een subsidieaanvraag indienen. Een onafhankelijke deskundigencommissie beoordeelt de aanvragen inhoudelijk op een aantal criteria. De commissie kijkt niet alleen naar de projecten zelf maar ook naar wat er daarna gebeurt: Is er een daadwerkelijk marktperspectief? Hoe ziet de business case er werkelijk uit?

Met het EFRO Programmabureau Amsterdam kunt u uw projectidee bespreken.
U kunt bij hen terecht voor het toetsen van een idee of de beoordeling van concept projectinitiatieven. Het e-mailadres is KansenvoorWest@ez.amsterdam.nl.

Anjo Reussink's picture News