City of Amsterdam

undefined logo

Program Partner Amsterdam Smart City

The muncipal government of the city Amsterdam. For the departments that are part of the Amsterdam Smart City community, please scroll down.

Website

128 Organisation members

 • William Simonyan's picture
 • Kim Nathalia's picture
 • Guy Vincent's picture
 • Constance Steenkamp-Faaij's picture
 • Dimitri Bak's picture
 • Pieter van Eijsden's picture
 • Bonnie Chopard's picture
 • Anne Lieke Vonk's picture
 • Jelle Disseldorp's picture
 • Remko van Wijk's picture
 • Daan Groenink's picture
 • mara van der kleij's picture
 • Monique Custers's picture
 • Sigrid Jörissen's picture
 • Ruben Polderman's picture
 • Chris ten Dam's picture
 • Trix Berkhof's picture
 • Ebbi Elferink's picture
 • Barbara van Tol's picture
 • Silvia Vazquez Belon's picture
 • Menno van der Linden's picture
 • Vania Stonner's picture
 • Ilona Kemps's picture
 • Dick Zwijnenburg's picture
 • Marieke Meijer's picture
 • Julia Úbeda Briones's picture
 • Robert Valentine's picture
 • Herma De Walle's picture
 • Floris Beemster's picture
 • Antina Snijder's picture
 • Claudia Walraven's picture
 • Flip Rosdorff's picture
 • Debbie Dekkers's picture
 • Paul Leenards's picture
 • Doede Bardok's picture
 • Dennys Franssen's picture
 • Tim van de Laar's picture
 • Paul van Streun's picture
 • Yvonne Jorritsma's picture
 • Renske Hoedemaker's picture
 • Patricia Dorland's picture
 • Nalini Kalloe's picture
 • Marthe van Rijn's picture
 • Ellekari Klaasse's picture
 • Johanna Lagarde's picture
 • Jasper Swart's picture
 • Egon Van Wees's picture
 • Noortje Schmit's picture
 • Hennie Loos's picture
 • Jutta Ravelli's picture
 • Julia Groenewold's picture
 • Tomas Rooimans's picture
 • Lejla Kalkan's picture
 • Wahbe Rezek's picture
 • Eric de Kievit's picture
 • Rik Verdenius's picture
 • Tabitha Saliba's picture
 • Stephan van der Hoek's picture
 • Manon Koffijberg's picture
 • Toby van Spankeren's picture
 • Janne Louise's picture
 • Araf Ahmadali's picture
 • Arjan Hassing's picture
 • Anjo Reussink's picture
 • Mark Sloothaak's picture
 • Michiel Cleijne's picture
 • Marc Brugman's picture
 • Edwin Oppedijk's picture
 • Ward Mesman's picture
 • Caroline Abbink's picture
 • Theo Veltman's picture
 • Marc van Gemert's picture
 • Jan Benjamens's picture
 • Safia Akkus's picture
 • Alison Jenkins's picture
 • Anna Veltkamp's picture
 • Jaïr Halevi's picture
 • Sladjana Mijatovic's picture
 • Sigrid Winkel's picture
 • Jasper Groot's picture
 • Ger Baron's picture
 • Nanette Schippers's picture
 • Michiel Bassant's picture
 • Marieke Hoffman's picture
 • Gertjan Rohaan's picture
 • Edion Walle's picture
 • Alain Kras's picture
 • Minouche Cramer's picture
 • Esther Somers's picture
 • Jan Duffhues's picture
 • Communication Alliance for a Circular Region (CACR)'s picture

Activity

 • 152
  Updates
 • 0
  Smarts
 • 40
  Comments
Communication Alliance for a Circular Region (CACR), posted

Communication Alliance for a Circular Region (CACR)

Featured image

De taskforce Communication Alliance for a Circular Region (CACR) wil de circulaire economie in de Metropoolregio Amsterdam versnellen met praktische verhalen voor en over ondernemers en bedrijven. We nodigen iedereen uit mee te doen met de discussie op amsterdamsmartcity.com. De CACR bestaat uit: Hogeschool van Amsterdam | Gemeente Amsterdam | Amsterdam Economic Board | Amsterdam Smart City | Metabolic en AMS Institute.

Artikelen 'Circulaire economie en data'

Volop kansen in de nieuwe circulaire werkelijkheid: Data zijn de zuurstof van de circulaire economie: deel 1
Slim datagebruik in de circulaire economie: de drie belangrijkste redenen (CACR): Data zijn de zuurstof van de circulaire economie: deel 2

--------------------------------------------------------------------------------

The taskforce Communication Alliance for a Circular Region (CACR) is working to accelerate the circular economy in the Amsterdam Metropolitan Area, sharing practical stories for and about entrepreneurs and businesses. The CACR is an initiative by Amsterdam University of Applied Sciences | City of Amsterdam | Amsterdam Economic Board | Amsterdam Smart City | Metabolic | AMS Institute.

Articles 'Circular economy and data'

• A wealth of opportunities in the new circular reality: Data is the oxygen that the circular economy thrives on: part 1
• Smart data usage in the circular economy: 3 key reasons: Data is the oxygen that the circular economy thrives on: part 2

Communication Alliance for a Circular Region (CACR)'s picture #CircularCity
Communication Alliance for a Circular Region (CACR), posted

Slim datagebruik in de circulaire economie: de drie belangrijkste redenen (CACR)

Featured image

Scroll down for the English version

Data zijn de zuurstof van de circulaire economie: deel 2

De circulaire economie wordt het nieuwe normaal. In de Metropool Amsterdam werken tal van organisaties al hard aan circulaire initiatieven. Maar pas als we slimmer omgaan met data, kunnen we écht grote stappen zetten en deze initiatieven winstgevend maken. Met deze artikelenreeks helpen we bedrijven op weg. Aflevering 2: Drie redenen voor slimmer datagebruik in de circulaire economie.

1. Met data kunnen organisaties verduurzamen én zakelijk profiteren.
Bedrijven genereren grote hoeveelheden gegevens. Uit die data kunnen zij allerlei interessante inzichten halen. Bijvoorbeeld dat ze efficiënter met energie en materialen kunnen omgaan, of onderdelen kunnen hergebruiken. Dat geeft relevante aannames en input voor het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. Bedrijven kunnen ook actief meer data gaan verzamelen, bijvoorbeeld door in de producten die ze verkopen sensoren te monteren. De data die ze daaruit halen kunnen bedrijven bijvoorbeeld gebruiken om hun onderhoud te optimaliseren. Om bepaalde onderdelen uit hun product tijdig te vervangen of op te knappen, zodat het product als geheel langer meegaat. Of om te leren waar de zwakke plekken zitten van het product. Data uit sensoren kunnen ook interessant zijn voor andere partijen en zo weer een nieuw businessmodel opleveren.

2.  Op basis van data kunnen we vraag en aanbod samenbrengen.
Als we weten welke materialen beschikbaar zijn voor hergebruik en waar de materialen zijn en wat de kwaliteit ervan is, kunnen we materialen daadwerkelijk gaan aanbieden en hergebruiken.

Een mooi voorbeeld op grote schaal is het werk van de snelgroeiende start-up geoFluxus, een spin-off project van het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute). GeoFluxus bracht in opdracht van Gemeente Amsterdam alle afvalstromen in de Metropoolregio Amsterdam online in kaart, met verbazingwekkende resultaten. 22 procent van al het afval in de regio heeft de potentie om direct door andere bedrijven in de regio hergebruikt  te worden. Dat is materiaal dat anders gewoonweg verdwijnt. Dit soort data, dus gegevens over soort, locatie en beschikbaarheid, geven het juiste inzicht om nieuwe, duurzame stappen te zetten. Geofluxus ontwikkelt op dit moment samen met Gemeente Amsterdam de eerste Monitor voor de Circulaire Economie ter wereld. Deze monitor volgt diverse materiaalstromen die de stad inkomen totdat ze deze als afval weer verlaten en elders verwerkt worden. Op deze manier ontstaat er structureel inzicht in de mate waarin materiaalstormen al dan niet circulair zijn en kan er gericht meer circulariteit worden nagestreefd.

Maar ook op kleinere schaal kan er profijt worden gehaald uit data. Als je als bedrijf precies weet welke afval- en reststromen en overschotten er zijn, weet je ook welke grondstoffen en producten interessant zijn voor hergebruik. En als bedrijven weten wat voor materialen en grondstoffen andere bedrijven nodig hebben, weten ze ook of hun afval of overschotten voor andere partijen misschien waardevol zijn.

Bedrijven betalen nu om afval te laten verwijderen. Het is dus interessant voor bedrijven om te onderzoeken of hun gebruikte grondstoffen en materialen kunnen worden toegepast door andere bedrijven. In dit kader is bijvoorbeeld Excess Materials Exchange (EME) interessant: dit is een digitale marktplaats waar bedrijven hun gebruikte materialen kunnen aanbieden aan andere bedrijven die dit weer als “grondstof” kunnen gebruiken voor nieuwe toepassingen. EME laat haar gebruikers de waarde van hun materialen en producten berekenen. Dat doet EME op basis van  een grondstoffenpaspoort dat is opgebouwd uit de digitale eigenschappen van een bepaald product: data dus.

3. Data kunnen de leveringszekerheid van herbruikbare materialen en grondstoffen vergroten.
Een veelgehoord bezwaar is dat de leveringszekerheid in het geding komt als organisaties afhankelijk zijn van de inkoop of verkoop van herbruikbare materialen of grondstoffen. Ook kunnen hergebruikte materialen steeds net verschillend zijn omdat ze verschillende herkomsten hebben. Continue datastromen over actuele details, specificaties en beschikbaarheid kunnen dit bezwaar wegnemen. Als deze informatie op een open en eerlijke markt beschikbaar is, kunnen ondernemers vooruit plannen. Zo komt hun productie niet in het geding en/of weten ze zich verzekerd van continue afname.

Madaster werkt in de Metropool Amsterdam al aan een dergelijk platform. Madaster wil de registratiedatabank worden voor de gebouwde omgeving. Beheerders en eigenaren van gebouwen kunnen hier een grondstoffenpaspoort voor hun pand creëren. Met de data in deze paspoorten ontstaat er een duidelijk beeld van waar welke grondstof en materiaal zich in het pand bevindt. Zo weet je precies waar je welk materiaal kunt onttrekken bij de renovatie of sloop van het gebouw en wordt ook het onderhoud makkelijker, doordat je weet wat er zich achter een muur of boven een plafond bevindt.

Zelf aan de slag

Redenen genoeg dus om slim met data om te gaan en zo een volwaardige speler op de circulaire markt te worden. In artikel #3 laten we zien hoe bedrijven onderdeel kunnen worden van de circulaire economie. Daarna delen we de ervaringen van ondernemers en bedrijven die al succes boeken met hun circulaire bedrijfsmodel.

Deze artikelenreeks is een initiatief van Hogeschool van Amsterdam | Gemeente Amsterdam | Amsterdam Economic Board | Amsterdam Smart City | Metabolic en AMS Institute. Samen willen zij de circulaire economie in de Metropoolregio Amsterdam versnellen met praktische verhalen voor en over ondernemers en bedrijven.

Lees verder

Volop kansen in de nieuwe circulaire werkelijkheid: Data zijn de zuurstof van de circulaire economie: deel 1

_______________________________________________________

Smart data usage in the circular economy: 3 key reasons

Data is the oxygen that the circular economy thrives on: part 2

We are on the way to the circular economy becoming the new normal. Numerous organisations in the Amsterdam Metropolitan Area are already hard at work on circular initiatives. However, we can only take significant strides and make these initiatives profitable if we are smarter with data. With this series of articles, we hope to inspire companies to make that journey. In part 2, we look at the three most important reasons for the smarter use of data in the circular economy.

1. Organisations can use data to make themselves more sustainable and gain a business advantage.
Companies typically generate large amounts of data and they can already derive a wide variety of interesting insights from it. For example, it enables them to see where they can potentially use energy and resources more efficiently, or reuse components. This can provide relevant input for the development of new business models. What’s more, companies can actively collect more data, for example, by installing sensors in the products they sell. The company can then use the data to optimise their maintenance schedule, replacing or refurbishing parts of their product in time, so that the product as a whole is more durable. Or perhaps they can learn what the product’s weaknesses are and make improvements. Sensor data can also be of interest to third parties, potentially leading to new business models. An example might be a supplier of ventilation systems which can provide interior climate data to the building management in a transparent way.

2. Based on data, we can appropriately match supply and demand.
If we know which resources are available to be reused, where resources are, and also their quality level, then we can supply and reuse resources effectively.

An excellent example of a larger-scale case is the work of fast-growing start-up, geoFluxus, a spin-off project of the Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute). GeoFluxus was commissioned by the Municipality of Amsterdam to map all waste flows in the Amsterdam Metropolitan Area to an online platform. The analysis concluded that 20% of all waste could potentially be reused by other businesses in the region. And this relates to materials and resources that would otherwise simply be lost.

This kind of data – about the type, location and availability of resources – offers parties the necessary insights and empowers them to take new, sustainable steps. geoFluxus is currently developing the world’s first Monitor for the Circular Economy, together with the Municipality of Amsterdam. This monitor tracks various material flows entering the city and leaving it as waste, to be processed elsewhere. In doing so, it generates structural insights on the extent to which material streams are circular (or not), and highlights targeted opportunities to increase circularity.

Benefits can also be gained from data on a smaller scale. If, as a company, you know what waste flows exist and what the current surpluses are, you also know which raw materials and products are most interesting for reuse. And if a company knows what resources and raw materials other companies need, they also know whether their own waste or surpluses may be valuable to other parties.

Companies currently pay to have their waste disposed of, so it is certainly worth investigating whether used raw materials and resources can be utilised by other companies. In this context, the Excess Materials Exchange (EME) is particularly promising. The EME is a digital marketplace where companies can offer their used resources to other companies, which will then use them as ‘raw materials’ for new purposes. EME helps users calculate the value of their materials and products using a digital materials passport that holds data on the characteristics of a particular product.

3. Data can enhance the supply chain reliability of reused materials and resources.
A common complaint is that supply chain reliability is put at risk when organisations are dependent on the purchase or sale of reusable resources and raw materials. On top of that, reusable resources can always be slightly different because of their varying origins. However, continuous data flows containing the latest details, specifications and availability can overcome this risk. If the information is available in an open and fair market, businesses can plan ahead as they always would. In this way, their production is never jeopardised and they are assured of a continuous supply chain.

Madaster is an example of a platform already being developed in the Amsterdam Metropolitan Area that is capable of this. Madaster is working towards becoming the registration database for the built environment, by creating materials passports for managers and owners of buildings. These passports, consisting of digital data sets, provide a clear picture of where raw materials are located in a building. The advantage of this is that one knows exactly where valuable raw materials can be extracted again during renovation or demolition of the building, but it is also easier to carry out maintenance, because one knows what is behind a wall or above a ceiling.

Get started

It is clear that there are many good reasons to be smart with data and how it can help you become a fully-fledged player in the circular market. In article 3 we will show how companies can establish themselves as part of the circular economy. And we will share some experiences of businesses and entrepreneurs that have already made successful transitions with their circular business models.

This article is an initiative by Amsterdam University of Applied Sciences | City of Amsterdam | Amsterdam Economic Board | Amsterdam Smart City | Metabolic | AMS Institute. Together we are working to accelerate the circular economy in the Amsterdam Metropolitan Area, sharing practical stories for and about entrepreneurs and businesses.

Read more

A wealth of opportunities in the new circular reality: Data is the oxygen that the circular economy thrives on: part 1

Communication Alliance for a Circular Region (CACR)'s picture #CircularCity
Ilona Kemps, Programme Assistent at City of Amsterdam, posted

Startup in Residence Toolkit Launch

Featured image

The last couple of months we’ve (together with other SiR pogrammes) worked really hard to create a Manual. This Manual contains tips, tools and insights that come from the collective knowledge of 6 SIR editions in Amsterdam, and 15+ editions in the Netherlands.
It is a step-by-step guide to set-up and run a SIR programme. It is a workbook with “how-to’s” per step, worksheets and insights from previous programmes and contains a library with useful attachments. We want to inspire and motivate others to explore new ways of working, to set up and run a SIR programme or develop and/or expand an existing programme.

We want to invite you to the online launch presentation on Wednesday 25th of November. The first presentation is from 10:30 – 12:00 (Dutch), the second presentation is 13:30 – 15:00 (English). During the presentation we will give more information about the Manual and have plenty of time to answer all of your questions.

Ilona Kemps's picture Online event on Nov 25th
Communication Alliance for a Circular Region (CACR), posted

A wealth of opportunities in the new circular reality

Featured image

Data is the oxygen that the circular economy thrives on: part 1. This article is an initiative of Amsterdam University of Applied Sciences | City of Amsterdam | Amsterdam Economic Board | Amsterdam Smart City | Metabolic | AMS Institute. Together we are working to accelerate the circular economy in the Amsterdam Metropolitan Area, sharing practical stories for and about entrepreneurs and businesses. As a Communication Alliance for a Circular Region (CACR).

We are on the way to the circular economy becoming the new normal. Numerous organisations in the Amsterdam Metropolitan Area are already hard at work on circular initiatives. However, we can only take significant strides and make these initiatives profitable if we are smarter with data. In the first part of this series we will explain what the circular economy really is and the opportunities that it affords us. Scroll down for Dutch!

Less waste, fewer raw materials and a reduction in CO2 emissions

The circular economy is a new economy. As part of it, we consume and produce responsibly, respecting the limits of our planet and keeping an eye on justice and social values. In a circular economy we do not produce waste, but rather re-use existing raw materials on a massive scale and to the highest possible quality. In doing so, we use fewer new raw materials and the value of products, resources and raw materials is preserved within our economic system for as long as possible.

In a circular economy we have moved away from the destructive ‘take-make-waste’ system. We protect the scarce raw materials that we depend upon, for example, for technology and the energy transition. And crucially, in doing so, we help to reduce global CO2 emissions. After all, more than half of global CO2 emissions are now the indirect result of our consumption habits and the associated production of resources and goods. On top of that, our traditional consumption habits have contributed to the exploitation of workers in far-off countries – be it in mining operations or the clothing industry. Another important consideration is that the circular economy can actually boost employment within the region, as more jobs will be created in the repair and processing sector.

Availability of materials

Contributing to the success of a circular economy is not only a socially responsible action and good for your reputation: your entire company can benefit from it. A key example is in securing the availability of resources in the long term and integrating this new, circular way of working into your new or existing business model. By operating in a circular way, your company becomes more future-proof.

For example, by reusing raw materials and products, you are less dependent on complex international logistics chains – a factor that has been of particular relevance during the coronavirus crisis. As a result of the crisis, a large number of production facilities around the world were forced to close, causing international trade to move – temporarily or otherwise – to local markets.

Another important reason to operate with circular principles is that customers – governments, businesses and consumers – will place increasingly higher demands on your company. For example, the City of Amsterdam’s goal is that 10% of its procurement must be circular by the end of 2022, and that all procurement conditions and contracts in the built environment should be circular by the end of 2023. The City is also working on a monitoring platform that uses many types of data to measure the extent to which Amsterdam is already circular, highlighting the areas in which things are going well or need to improve. More and more organisations are also signing up with Inkopen met Impact (‘Procurement with Impact’), an initiative launched by the Amsterdam Economic Board that stimulates circular and sustainable procurement and in which data also plays an important role. The market for circular products is going from strength to strength in the Amsterdam Metropolitan Area: if you are already active in that market, you will find it easier to establish a strong foothold.

Circular chains and circular examples

Larger companies that have already made part of their chains circular have certainly found that they have a strong business case on their hands. Excellent examples include Auping, which gives used mattresses a second life, and Signify, which offers Circular Lighting as a service. In fact, more and more companies are following suit by also offering their products as a service. It is an ideal business model for the circular economy, as customers pay for the use of a product rather than the ownership of it. As a supplier of this service, you are incentivised to produce a sustainable product, parts of which are easily replaceable.

Additionally, there are already many successful companies selling products that consist entirely of recycled materials – consider bags that are upcycled from old fire hoses, or advertising banners or plant pots made from recycled plastic.

Data is essential to the success of the circular economy

Tempering these successes, in 2019 the Netherlands Environmental Assessment Agency noted that it is difficult for new circular initiatives to break through. Indeed, there is still room for improvement. What can help? We believe data is the key. Armed with data, we can monitor the effect of adjustments and connect supply and demand in the circular economy. It is for good reason that data is regarded as the circular economy’s oxygen. In the next article we will explore three reasons for approaching this in a smarter way. Then we will show you what you can do yourself, and share the experiences of other circular businesses.

This article is an initiative of Amsterdam University of Applied Sciences | City of Amsterdam | Amsterdam Economic Board | Amsterdam Smart City | Metabolic | AMS Institute. Together we are working to accelerate the circular economy in the Amsterdam Metropolitan Area, sharing practical stories for and about entrepreneurs and businesses. We invite everybody to join the discussion on amsterdamsmartcity.com.


Dutch Version

Volop kansen in de nieuwe circulaire werkelijkheid

Data zijn de zuurstof van de circulaire economie: deel 1

De circulaire economie wordt het nieuwe normaal. In de Metropool Amsterdam werken tal van organisaties al hard aan circulaire initiatieven. Maar pas als we slimmer omgaan met data, kunnen we écht grote stappen zetten en deze initiatieven winstgevend maken. In deze eerste aflevering van een serie leggen we uit wat de circulaire economie eigenlijk is en welke kansen die met zich meebrengt.

Minder afval, minder grondstoffen, minder CO2

De circulaire economie is een nieuwe economie, waarin we op een verantwoorde wijze consumeren en produceren, met respect voor de grenzen die de aarde ons stelt en oog voor rechtvaardigheid en sociale waarden. In een circulaire economie produceren we geen afval en hergebruiken we op grote schaal bestaande grondstoffen op een hoogwaardige manier. Daardoor gebruiken we minder nieuwe grondstoffen en blijft de waarde van producten, materialen en grondstoffen zo lang mogelijk behouden voor ons economisch systeem.

In een circulaire economie hebben we afscheid genomen van het destructieve take-make-waste-principe. We beschermen schaarse grondstoffen die we bijvoorbeeld nodig hebben voor technologie en de energietransitie. En, ook niet onbelangrijk, we helpen de wereldwijde CO2-uitstoot te verminderen. Nu is namelijk meer dan de helft van de wereldwijde CO2-uitstoot indirect het gevolg van ons consumptiegedrag en de daarbij behorende productie van materialen en goederen. Daarnaast draagt ons huidige consumptiegedrag bij aan de uitbuiting van arbeiders in verre landen, zoals in de mijnbouw of de kledingindustrie. Tegelijkertijd kan de circulaire economie juist zorgen voor een nieuwe impuls van de werkgelegenheid in de regio, doordat er meer banen nodig zijn binnen de reparatie- en verwerkingssector.

Beschikbaarheid materialen

Werken aan een circulaire economie is niet alleen maatschappelijk verantwoord en fijn voor je reputatie: je hele bedrijf profiteert ervan. Je verzekert jezelf namelijk van de beschikbaarheid van materialen op de lange termijn en integreert die nieuwe, circulaire werkwijze in je bestaande of nieuwe businessmodel. Je bedrijf is dus toekomstbestendiger als je circulair gaat opereren.

Bijvoorbeeld omdat je door grondstoffen en producten her te gebruiken, minder afhankelijk wordt van complexe internationale logistieke ketens — wat door de huidige coronacrisis extra interessant is. Als gevolg hiervan lagen er wereldwijd immers flink wat productiefaciliteiten noodgedwongen stil en verplaatst de internationale handel zich (al dan niet tijdelijk) naar lokale afnemers.

Een andere belangrijke reden om circulair te gaan opereren is dat klanten, klanten — overheden, bedrijven én consumenten — steeds hogere eisen aan je stellen. Zo wil de gemeente Amsterdam dat in 2022 tien procent van de inkoop circulair is en dat in 2023 alle inkoopvoorwaarden en -contracten in de gebouwde omgeving circulair zijn. Ook werkt de gemeente aan een monitor die allerlei data gebruikt om te meten in hoeverre Amsterdam al circulair is en op welke vlakken het wel of juist niet goed gaat. Daarnaast sluiten steeds meer organisaties zich aan bij Inkopen met Impact, een initiatief van de Amsterdam Economic Board dat circulair en duurzaam inkopen stimuleert, ook daarbij speelt data een belangrijke rol. Binnen de Metropool Amsterdam groeit de markt voor circulaire producten dus rap: als je nu al actief bent op die markt is het makkelijker om daar een stevige positie te verwerven.

Circulaire ketens en circulaire voorbeelden

Grote bedrijven die een deel van hun ketens circulair hebben gemaakt hebben al een goede business case in handen. Neem Auping, dat matrassen een tweede leven geeft, en Signify, dat met Circular Lighting verlichting als dienst aanbiedt. Ook steeds meer andere bedrijven bieden hun producten ‘as-a-service’ aan. Het is een ideaal business model voor de circulaire economie. Klanten betalen dan voor het gebruik van het product, in plaats van voor het bezit ervan. Als leverancier van deze dienst heb je dus een extra prikkel om een duurzaam product te maken, waarvan onderdelen goed vervangbaar zijn.
Daarnaast zijn er al flink wat succesvolle bedrijven die producten verkopen die volledig uit hergebruikte materialen bestaan. Denk aan tassen gemaakt van oude brandweerslangen of reclamedoeken of plantenbakken van gerecycled plastic.

Data belangrijk voor succes circulaire economie

Het Planbureau voor de Leefomgeving stelde vorig jaar echter vast dat nieuwe circulaire initiatieven maar moeilijk doorbreken. Het kan dus nog beter. Hoe? Met data. Met data kunnen we het effect van aanpassingen monitoren en vraag en aanbod in de circulaire economie aan elkaar verbinden. Niet voor niets worden data ook wel de zuurstof van de circulaire economie genoemd. In het volgende artikel geven we je drie redenen om hier slimmer mee om te gaan. Daarna laten we zien wat je zelf kunt doen en delen we de ervaringen van circulaire ondernemers.

Deze artikelenreeks is een initiatief van Hogeschool van Amsterdam | Gemeente Amsterdam | Amsterdam Economic Board | Amsterdam Smart City | Metabolic en AMS Institute. Samen willen zij de circulaire economie in de Metropoolregio Amsterdam versnellen met praktische verhalen voor en over ondernemers en bedrijven. We nodigen iedereen uit mee te doen met de discussie op amsterdamsmartcity.com

Communication Alliance for a Circular Region (CACR)'s picture #CircularCity
Ebbi Elferink, Project Intern Startup in Residence at City of Amsterdam, posted

Citython Amsterdam

Featured image

We are pleased to announce the next #Citython edition, to be held online from 28 October to 6 November 2020 in Amsterdam, The Netherlands.

A Europe-wide initiative that will bring together experts in urban planning, sociology, engineering, data science and business creation to bring innovation to the key challenges facing our cities today: smart mobility, sustainability and safety.

Do you want to come up with ideas that will change the future of our urban spaces?

Click here to find more information about this event and get involved for this new edition: http://citython.eu/amsterdam/

Are you keen to work on Amsterdam's mobility challenges during a 10-day online hackathon that brings together an international group of creative and inquisitive minds?

Read more on the three challenges at hand and how to join!

EIT Urban Mobility - a European initiative in which the City of Amsterdam and AMS intsitute are partners - brings together cities, universities, research centres and industry, to work jointly on mobility innovations and make cities more liveable, is organizing as part of its core activities, its third 2020 Citython (online) organized together with CARNET (an initiative coordinated by CIT UPC) and the City of Amsterdam.

This year's focus of the Citython will be on how to tackle sustainable mobility with the use of digital tools. The competition is open to all European citizens with a background in urban mobility and planning.
This Citython will be held in the city of Amsterdam, and is focused on mobility optimization. Our society is shifting towards a digital world, and for this new Citython edition, the aim is to create virtual tools and minimize physical solutions, which are usually expensive and hard to maintain. In a city where bikes are one of the main transport modes, we are also betting for sustainable solutions.

The three challenges for the Amsterdam Citython are:

Green & efficient deliveries for a better neighborhood - Devise a solution for a more efficient – and preferably emission-free – supply of goods and services in busy neighbourhoods in the city. The liveability of the neighbourhood should be considered as well as the consequences (financial or otherwise) for the customer of the goods or services.

Park that bike right – Design a solution that improves bike parking, being the emphasis on influencing behaviour and/or on small technical or physical solutions; not using for bike parking facilities or other large and physical solutions.

Journey simulator - Devise a journey simulator for the Amsterdam Area’s mobility network that focuses on (potential) accessibility issues encountered during journeys. The simulator needs to be kept up to date and passengers must be able to deliver feedback.

Participants will have to work on their solutions until 6 November, when the final ideas will be presented to the jury. During the hackathon days, all groups will have the opportunity to attend individual online mentoring sessions to get feedback on their work and take part in a co-creation and collaboration environment.

There will be one winning team for each city challenge (three winning teams in total), and each of them will receive a financial award of 1.500 €.

How to join?
You can register for this event here. Registration deadline: 28 October - 18:00 CEST. For more information: Citython website.

Ebbi Elferink's picture Online event on Oct 28th
Kim Nathalia, Project Secretaris at City of Amsterdam, posted

Smart Cities Information System FINAL CONFERENCE

Featured image

Smart Cities Information System, SCIS, is a knowledge platform and database collecting solutions and outcomes from (EU funded) Smart City projects.

Join their final event A BEGINNING - NOT THE END on November 4 and 5, 2020 !
The conference will be the highlight and the end of activities under the umbrella of the Smart Cities Marketplace, as well as the answer to the question “What’s next?”.

The online event includes a mixture of plenaries and engaging workshop sessions on several highly relevant topics and an all-day meet & greet with the Smart City Marketplace matchmakers.

The aim of the conference and consolidated matchmaking is (1) to get cities from all over Europe interested in collaborative projects, (2) to trigger further (EU) funded projects, (3) to network with interested cities and stakeholders and (4) to direct the audience towards the Smart Cities Marketplace - as the logical follow-up of SCIS.

You can register here: https://www.aanmelder.nl/119837/subscribe
More info and the programme: https://smartcities-infosystem.eu/newsroom/news/scis-final-conference-4-5-nov-2020

Kim Nathalia's picture Online event on Nov 4th
Daan Groenink, Innovation at City of Amsterdam: Chief Technology Office, posted

Corona living labs: a research how technology can help organizations in the culture industry

Featured image

De gemeente Amsterdam en TNO onderzoeken hoe met slimme technologie grotere groepen mensen veilig samen kunnen komen op drukbezochte locaties en bij publieksevenementen. In publiek-private samenwerking met de Johan Cruyff ArenA, het Rijksmuseum en theater- en musical producent Stage Entertainment starten TNO en de gemeente proeftuinen in en rond deze evenementlocaties.

Op dinsdag 6 oktober worden van 15.00 – 16.30 uur de resultaten tot nu toe tijdens een webinar gedeeld. Meld je aan via deze link! De webinar wordt naderhand met een terugkijklink met u gedeeld. Hulp om de testen te optimaliseren is hard nodig. Wilt u deelnemen of op de hoogte worden gehouden van ons onderzoek? Neem dan contact op met Daan Groenink, Innovatiemanager, Afdeling Innovatie, Gemeente Amsterdam. Het uiteindelijke doel is om de resultaten landelijk te delen wat als standaard tooling kan worden ingezet in de sport- en cultuursector.

Daan Groenink's picture Online event on Oct 6th
Vania Stonner, Quartermaster De Bretten at City of Amsterdam, posted

Lancering LaBGreen De Bretten Ontwikkelboek - livestream

Featured image

Bewoners, ondernemers en bezoekers hebben het afgelopen jaar samen met de gemeente onderzocht hoe De Bretten er in 2030 uit kan zien, onder de naam LaBGreen De Bretten. Een boek vol ideeën voor De Bretten, het prachtige stuk natuur tussen Sloterdijk en Halfweg. Ideeën die over een periode van ruim een jaar zijn opgehaald bij bewoners, bezoekers en ondernemers, voor de komende 10 jaar.
Hun ideeën zijn samengebracht in een boek. In aanwezigheid van de wethouder Marieke van Doorninck en dagelijks bestuurder Erik Bobeldijk wordt op 14 september het ontwikkelboek LaBGreen De Bretten feestelijk uitgebracht. U kunt meekijken via een livestream met de volgende link: https://vimeo.com/event/276632

Kleine en grote ideeën
De opgehaalde ideeën zijn erg divers. Klein en groot. Enkele voorbeelden: meer activiteiten in De Bretten, meer waterrecreatie, een informatiecentrum met horecagelegenheid. De gemeente gaat de komende jaren kijken welke ideeën haalbaar zijn en hoe we de ideeën kunnen uitvoeren. Sommige ideeën worden al uitgevoerd, zoals (kinder)activiteiten in De Bretten.

Details uitgave ontwikkelboek
Wanneer: 14 september 2020
Tijd: van 16.00 tot 17.00 uur
Link livestream: https://vimeo.com/event/276632

Vania Stonner's picture #Citizens&Living