Erfgoedarena 10 jaar! Hubs?

Featured image

Na 10 jaar en 65 Erfgoedarena's kijken we op 11 oktober waar we staan en welke opties zich voor de toekomst aandienen. Zijn we zelf een nieuwe, hip soort 21-ste eeuws platform geworden? Of moeten we ons als Hubs gaan organiseren?
De Erfgoedarena's startten 10 jaar geleden vanuit de wens om verschillende kanten van het erfgoedveld bij elkaar te brengen. Gesprek en debat op een publieke plek over actuele thema's op de raakvlakken tussen musea, archief en monumentenzorg. Dat kon toen omdat er een nieuwe, sterke koepel en expertisecentrum/ sectorinstituut was ontstaan, Erfgoed Nederland. Dat dekte alle takken van erfgoed af en werkte in de Erfgoedarena's samen met de Reinwardt Academie, de enige hbo opleiding in Nederland die zich kort daarvoor had omgevormd tot een integrale erfgoedopleiding. Ondanks de opheffing van Erfgoed Nederland (2012) zijn we doorgegaan. Denk, doe en praat mee tijdens deze lustrum-Erfgoedarena. Aanmelden en meer informatie op reinwardtcommunity.nl.

http://www.ahk.nl/reinwardt/nieuws/2017/09/28/10-jaar-erfgoedarenas-op-11-oktober/

Comments

Topics