How to build a data market for everybody?

Featured image

Er is €750.000 beschikbaar voor een community-gedreven datamarkt die eerlijke uitwisseling van data mogelijk maakt. Daarvoor wordt later dit jaar een prijsvraag uitgeschreven. We hebben een eerste opzet van de prijsvraag gemaakt, maar willen dit graag verbeteren met jouw input. Daarna kunnen we de prijsvraag definitief maken.

Wat is het idee van de prijsvraag?
We willen een virtuele datamarkt die uitwisseling van data mogelijk maakt. Een datamarkt waar data wordt uitgewisseld op voorwaarden van de data-eigenaren, waarbij de deelnemers gezamenlijk de regels bepalen en er door co-creatie synergieën kunnen ontstaan. Zodat we met data oplossingen kunnen bedenken voor de uitdagingen van de regio. Je krijgt tot €750.000 cofinanciering om binnen drie jaar je oplossing te realiseren. Wij helpen je hierbij met het inzetten van ons netwerk, zodat we samen de toepassing succesvol maken.

Wij denken dat de datamarkt hieraan moet voldoen:

- Data-soevereiniteit: deelnemers blijven eigenaar van hun data en bepalen de gebruiksvoorwaarden.
- Decentraal databeheer: deelnemers beheren en onderhouden hun data zelf.
- Gezamenlijke organisatie: deelnemers beslissen samen over de werking van de datamarkt, en bijhorende rechten en plichten.
- Digitale handhaving: afspraken (over gebruik van data) worden digitaal gehandhaafd.
- Waardecreatie: de datamarkt faciliteert co-creatie en daarmee synergie.

Om de prijsvraag aan het einde van dit jaar zo goed mogelijk uit te kunnen zetten, willen we graag met jou in gesprek. Dat doen we op dinsdag 16 oktober op het Science Park in Amsterdam.

Kan je niet komen, geef dan alsnog je feedback en ideeën door deze vragenlijst in te vullen:
https://docs.google.com/forms/d/1Ww2PmMVA9ylcOB2DtF4ejebraYhd_LoBYbDKTDjRqG0/viewform?ts=5bb22a10&edit_requested=true

https://www.amsterdameconomicboard.com/nieuws/de-datamarkt-van-ons-allemaal

Comments

Topics