Masterclass ‘Open governance’ voor een slimme stad

Featured image

Samen met prof. dr. Albert Meijer (Universiteit Utrecht) onderzoeken we in de masterclass op woensdag 17 juni hoe ‘open governance’ kan leiden tot betere beleidsresultaten en meer open besluitvormingsprocessen en hoe . Deze masterclass is speciaal voor bestuurders en volksvertegenwoordigers van lokale, provinciale en landelijke overheden en waterschappen.

Open governance’ versus ‘open government’
‘Open governance’ pleit voor het besturen van de smart city door het creëren van nieuwe vormen van menselijke samenwerking door het gebruik van ICT om betere resultaten en meer open bestuursprocessen te verkrijgen. Het gaat dus niet over de techniek maar over de gevolgen voor het bestuurlijke proces en de besluitvorming.
De term ‘open governance’ moet niet verward worden met een ‘open government’ (openbaarheid van bestuur), waarbij het veel meer gaat over de toegang tot informatie en de organisatiestructuur van de overheidsinstelling.

Datum: woensdag 17 juni 2020
Tijd: 16.30 – 17.30 uur
Uitgevoerd via: Webex
Voor wie: Bestuurders en volksvertegenwoordigers van lokale, provinciale en landelijke overheden en waterschappen.

Over Albert Meijer
Prof. dr. Albert Meijer is hoogleraar Publieke Innovatie aan de Universiteit Utrecht. Hij verzorgt onder andere onderwijs over maatschappelijke innovatie en wetenschapsfilosofie. Zijn onderzoek richt zich op de relatie tussen publieke innovatie, technologie en bestuur.

Dit webinar is onderdeel van het project Realtime Omgevingsbeleid waarin we onderzoeken hoe inzicht in data de manier verandert waarop beslissingen worden voorbereid en genomen. Dat doen we samen met een netwerk op van bedrijven en overheden. De volgende partijen doen mee of hebben serieuze interesse: Civity, DHM Infra, ELBA\REC, Kennedy Van Der Laan, VodafoneZiggo, Provincies Zuid-Holland en Utrecht, Kadaster, gemeenten Zwolle, Apeldoorn, Amersfoort, Krimpen aan den IJssel.

Hoe kunt u deelnemen?
Deelnemen is gratis en eenvoudig: registreer u via https://future-city.nl/masterclass-17-juni/. U ontvangt woensdagochtend per email een link om deel te nemen aan de masterclass. Voor de online masterclass maken we gebruik van Webex. Als u zich registreert dan ontvangt u ook een uitnodiging voor de komende webinars.
Let op: deze masterclass is speciaal voor bestuurders en volksvertegenwoordigers van lokale, provinciale en landelijke overheden en waterschappen.

https://future-city.nl/masterclass-17-juni/

Comments

Topics