Pelle Menke

Activity

 • 9
  Updates
 • 264
  Thumbs up
 • 0
  Comments
Pelle Menke, Communications and Programme officer Mobility at Amsterdam Smart City, posted

Floating Urban Development Challenge; Co-creating imaginable, workable and attractive scenarios

Featured image

Due to lack of space and climate change, the future of living might need to partly move on to water areas. In our history of conquering the water, the Dutch have a head start in some of the challenges associated with living on- and with water. Researchers and designers are therefore imagining and conceptualizing floating urban development. However, to make it a truly realistic and imaginable future scenario, there are more hurdles to overcome. To realize floating neighborhoods, we’ll need to find solutions for more than only the technical aspects, like; financing, community support, ecological aspects, affordability, politics, etc.

Overcoming these barriers will be difficult. We’re currently focusing on urgent (housing)crises and our collective belief on urban development is mainly focused on ‘family apartments on land’. This challenge revolves around creating imaginable and workable scenarios of urban development on water.

Pelle Menke's picture #Citizens&Living
Pelle Menke, Communications and Programme officer Mobility at Amsterdam Smart City, posted

Data Dilemma's verslag: Data voor leefbare straten, buurten en steden

Featured image

Hoe zetten we Data in voor leefbare straten, buurten en steden? En heb je die datasets echt zo hard nodig? "Of heb je de bewoner al voor je, kun je aan tafel, en kun je gewoon samen van start gaan met een idee?" (aldus Luc Manders).
 
Op 29 februari kwamen we in een volle Culture Club (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) bijeen om het te hebben over Data en Leefbare Wijken. In een fijne samenwerking met onze partner Hieroo en SeederDeBoer nodigden we verschillende sprekers en onze communities uit op het Marineterrein Amsterdam.  

Leefbare wijken op de kaart en het visueel maken van data.

Sahar Tushuizen en Martijn Veenstra (Gemeente Amsterdam) namen verschillende kaarten mee om ons te laten zien hoe visuele data weergaven worden ingezet bij het maken van verstedelijkingsstrategieën, omgevingsvisies en beleid.

Een stad is opgebouwd uit verschillende wijken en gebieden. Simpel gezegd; in sommige wijken wordt vooral ‘gewoond’, in andere gebieden vooral gewerkt, en in sommige wijken vindt er een mooie functiemenging plaats. Samen zorgt dit voor een balans, en maakt het de stad. Maar vooral de wijken met een functiemix maken fijne wijken om in te leven, aldus Sahar en Martijn. Door de spreiding van functies visueel te maken met kaarten kan je inzichtelijk maken hoe het nu is verdeeld in Amsterdam, en inspelen op de gebieden waar functiemenging misschien wel erg achterloopt. Stedelijke vernieuwing is uiteindelijk ook een sociaal project. Het gaat niet alleen over stenen plaatsen, we moeten het ook koppelen aan bereikbaarheid en/van voorzieningen.

Sahar en Martijn gebruiken hun kaarten en gekleurde vlekken om de leefbaarheid van wijken terug te laten komen in Amsterdamse visies. Maar de kaarten vertellen niet het hele verhaal, benoemen ze op het einde van hun presentatie. “We gaan ook in gesprek met inwoners hoe functies en buurtactoren worden ervaren en gewaardeerd”. Dit maakte een mooi bruggetje naar de volgende twee sprekers.  

Welzijnsdashboard.nl

Hebe Verrest (Professor aan de Universiteit van Amsterdam) nam ons daarna mee in het verhaal van welzijnsdashboard.nl. Een samenwerkingsproject tussen Amsterdamse buurtbewoners (Venserpolder) en onderzoekers van de UvA.

Dit project vond haar oorsprong in twee ontwikkelingen: Er zijn de bewoners die zich niet altijd kunnen herkennen in het beeld dat over hun wijk en economisch welzijn bestaat, en zich niet gehoord voelen in verbeterprocessen in hun eigen omgeving. En dan zijn er ook de wetenschappers die merkten dat data over levens vaak nauw economisch gestuurd is. De data en het meten ervan gebeurt op een hoog schaalniveau, en dus vroegen onderzoekers zich af hoe je op lokale schaal kunt meten met meetinstrumenten die van nature democratischer zijn.

Onderzoekers van de UvA en bewoners van de wijk Venserpolder (Amsterdam Zuid-Oost) creëerden daarom samen een dashboard. De bewoners mochten meedenken wat het dashboard allemaal voor functies had, en het belangrijkste; ze mochten samen de variabele indicatoren bedenken die ze van belang vonden voor de buurt. Met behulp van de samengestelde indicatoren konden ze hun (persoonlijke) ervaringen vertalen naar data over de leefbaarheid en staat van hun buurt. De bewoners ervaarden meer zeggenschap en gehoor, en werden steeds beter in het werken met het dashboard en het vertalen van persoonlijke ervaringen naar wat algemenere data. De onderzoekers leerden met het dashboard over het ophalen van subjectieve, maar bruikbare data. En ten slotte was het voor beleidsmedewerkers en experts een mooie middel om een mix van ‘verhalen uit de buurt’ en abstractere data te verkrijgen.  

Het project loopt nog steeds en zal worden toegepast op verschillende buurten. Voor nu sloot Hebe haar presentatie af met een belangrijke learning: "Wat de bewoners belangrijke variabelen vinden, lijken ook die te zijn waar een probleem speelt".  

Van data naar datum

Ten slotte hield Luc Manders (Buurtvolk) een inspirerend pleidooi over zijn ervaringen met interventies in kwetsbare wijken. Hoewel data zeker bruikbaar kan zijn voor het signaleren en voorspellen van problemen, wilde hij het publiek tonen dat het uiteindelijk vooral gaat om het in gang zetten van een dialoog en interventie, samen mét de buurtbewoners.

Data kan zeker bruikbaar zijn voor het signaleren en voorspellen van problemen. Het in kaart brengen van risico’s in wijken kan ons tonen waar actie nodig is, maar uiteindelijk gaat leefbaarheid en welzijn over een geleefde werkelijkheid. Het gevaar is dat we blindstaren op data en kaarten en dat we de kaarten ‘beter’ maken, in plaats van iets echt in gang zetten in de wijk zelf. Want ook daar waar de cijfers verbetering aangeven, kunnen nog steeds dingen spelen die we niet weten te vangen met onze data en meetinstrumenten.

Luc noemde zijn presentatie daarom ‘Van data naar datum’. We zouden het iets minder mogen hebben over data, en het méér moeten hebben over de datum waarop we van start gaan met een project, een initiatief of een dialoog met buurtbewoners. Het liefst gaan we zo snel mogelijk met de bewoner aan tafel en zetten we iets in gang. Het begint bij het delen van verhalen en ervaringen over de situatie in de wijk, deze gaan verder dan cijfers die hoogover zijn opgehaald. Dan kan er samen met de bewoners worden nagedacht over een interventie die de wijk ten goede zou komen. Luc benadrukte hierbij ook dat we nog in te korte termijnen denken. Projecten van 2 jaar en professionals die zich 2 jaar in een wijk vastbijten vinden we al een mooie prestatie. Maar interventies in het sociaal domein hebben langer nodig. We zouden moeten denken in investeringen van bijvoorbeeld 10 jaar, zo kunnen we samen met bewoners meer leren van elkaar en meer vertrouwen op bouwen, en hoeven we niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden.

Luc deelde ervaringsvoorbeelden, waarbij kleine interventies positieve bij-effecten in gang zetten, en moedigde het publiek aan: "Kosten en investeringen zullen aan de voorkant komen en blijven. Maar blijf het langdurig doen, leer samen met de bewoners, en denk aan het sneeuwbaleffect dat kleine interventies in gang zetten".

Dank aan de sprekers voor hun verhalen en het publiek voor de levendige discussies na afloop. Wil je bij onze volgende Data Dilemma's zijn? De volgende editie van deze serie open events vindt plaats op 30 mei. Het onderwerp en de sprekers worden binnenkort bekendgemaakt via ons platform en LinkedIn. Tot dan!

Pelle Menke's picture #Citizens&Living
Pelle Menke, Communications and Programme officer Mobility at Amsterdam Smart City, posted

Demoday #22: Inclusive Prosperity & The Case Of Experiments In Public Space

Featured image

*This article makes use of the term Inclusive Prosperity as the English translation for the Dutch word; ‘Brede Welvaart’

In The Netherlands, the concept of Inclusive Prosperity* is on the rise. Policy makers are busy defining this concept, figuring out how to put this concept into practice and what it means for their decision-making process. Together with his colleagues at the Municipality of Amsterdam, Yurhan Kwee hosts sessions on decision-making along the principles of Inclusive Prosperity. With the input he gathers, he hopes to make the decisions needed for our Inclusive Prosperity ambitions more understandable and transparent, both for Amsterdam’s administrators and councillors as well as its citizens.

Inclusive Prosperity

Inclusive Prosperity is about more than just money. It involves everything that people consider valuable, such as health, the quality of education, the environment, a safe living environment, and equal opportunities for everyone. It's about the quality of life in the present, and the extent to which this affects the prosperity of future generations or those of people elsewhere in the world.

According to the definition, used by the Municipality, there are 8 themes to consider:

1. Subjective Well-being

Subjective well-being refers to the evaluation people make of their lives. Consider the question, "How satisfied are you with life in general?"

2. Health

The theme of Health encompasses physical illnesses and conditions, as well as mental health, living with limitations, perceived health, and self-regulation and resilience.

3. Consumption and Income

The theme of Consumption and Income refers to how income provides people with the freedom and opportunities to consume, including purchasing services and goods, maintaining a financial buffer, and shaping one's lifestyle.

4. Education and Training

Thinking about the theme of Education and Training involves the transfer of knowledge and skills, socialization, and considering the education or training experiences of individuals.

5. Spatial Quality and Cohesion

Regarding the theme of Spatial Cohesion and Quality, consider the following: a qualitatively well-designed space is a crucial precondition for the perceived broad prosperity. This includes spatial design on a functional level and with a focus on the future.

6. Economic Capital

Depending on the case, consider how it relates to:

 • Human capital: the combination of competencies, knowledge, and skills;
 • Physical capital: material possessions, such as machinery, buildings, and infrastructure;
 • Knowledge capital: intangible assets, such as research and development, data, and patents;
 • Financial capital: the financial resources of households and the government (purchasing power).

7. Natural Capital

Natural Capital refers to the stock of natural resources. Consider items such as (drinking) water, food, minerals, wind-sun-water energy, biodiversity, etc. Assess whether they are sufficiently available, in shortage, or if there is damage to these resources.

8. Social Capital

The concept of Social Capital often refers to the benefits of social networks, such as access to information and resources. This involves connections within and between groups. Positive effects can lead to trust, while negative effects can lead to loneliness.

Experimenting (with Mobility related policies) in public space

The case we used during this session is the use of experiments in public space, altering mobility or travel infrastructure. The months leading up to this afternoon, Amsterdam had put different experiments into practice (e.g. de ‘knip’ and de ‘paaltjesproef’) resulting in heated discussions, about both the success and desirability of using this method.

In a more objective manner, we used the Broad Prosperity principles to argue why its either desirable or undesirable to put such methods into practice.

Results

The group agreed that these Amsterdam experiments, concerned with creating calmer, more liveable urban areas, score well within themes like; Health (less air & noise pollution), Nature (more space for green and biodiversity), Social capital (more space and opportunity to meet and interact), Spacial quality (less dangerous and more moving space) and education (experimenting, learning by doing, viewing urban planning as experimenting and an ongoing learning process). However, as this year’s backlash on the experiments showed, there are some negative aspects to consider. Examples of domains in which we found some negative aspects, were; Economy (decreased speed and efficiency), Consumption & Income (local shop- and restaurant-owners need to be flexible and could be victims of changing infrastructure) and Subjective Well-being (citizens feel used, disadvantaged, and there is ambiguity about the purpose).

We found it difficult to arrive at a common answer because advantages and disadvantages exist on each theme separately. However, there was a common notion that the success of this method is rooted in clear and transparent communication on the effects and goals of such experiment. Frustration should be minimized and the opposing arguments should be taken seriously. Furthermore, we discussed the difference between a ‘real’ experiment in which every outcome is a success, and a trial, which is used to test a policy that’s envisioned for future years. The one who initiates the experiment should have this very clear for itself.

While one of the strengths of this method is the need to value these different domains in a more equal and objective manner, it proved to be difficult in practice. We all had the tendency to give some aspects more weight than others. While we were supposed to set up an advice and practice with decision-making along the principles of Inclusive Prosperity, it turned out to be challenging to let go of our prior experience, prejudices and opinions on this subject. We weren’t sure whether this is always a negative thing, but it’s one of the considerations Yurhan took home in the Municipality’s exploration of this approach.

Together, we experienced the challenge of working together with a new concept and approach. It should be an ongoing practice and discussion, a collective effort. Sessions like these serve that purpose perfectly.

Feel free to get in touch with me if you want to know more about the municipality’s and Amsterdam Economic Board’s efforts on the topic of Inclusive Prosperity.

Pelle Menke's picture #Citizens&Living
Pelle Menke, Communications and Programme officer Mobility at Amsterdam Smart City, posted

My personal highlights and learnings from the World Smart City Expo 2023

Featured image

At the start of November, I was lucky enough to visit Barcelona for the World Smart City Expo 2023. Together with my Amsterdam Smart City colleagues and a group of our network partners, I organized -and took part in- keynotes, panel discussions, workshops and visits to international pavilions. As this was my second time visiting the Expo with our network, I was able to keep my focus on the content amidst the overwhelming congress hall and side activities. The following text describes some of my best insights and discoveries.
 
Informal Transport: Challenges and Opportunities
My mobility colleague Chris de Veer took part in a panel discussion on public transport and mobility options in urban environments. Following a plea on the implementation of micro subsidies (increasing equity and efficiency of subsidies), Chris explained the Dutch efforts to get people out of theirs cars and onto bikes and public transport, and making shared mobility solutions accessible for everyone. An important story but something I’ve been working on and getting really familiar with the past year. However, when Maria Nieto, a DU60th PhD Scholar, entered the conversation the discussion took an unexpected turn.

Maria introduced the topic of Popular, or Informal, Transport. For some years, she had been studying this topic of individuals and small scale entrepreneurs organizing ‘unregulated’ transport services. While many would say  that this is ‘just chaos on the streets’ (think of the Rickshaws in New Delhi, or the moped taxi’s in Asian countries), she argued how it’s actually quite an efficient and demand responsive service. With the help of public authorities, this source of livelihood for many could be implemented in urban mobility systems. And if electric vehicle alterations would be relatively cheaper, these entrepreneurs would be happy to help make this large fleet more sustainable overnight. Furthermore, they could help please our obsession for data on travel behaviour. These drivers know exactly where people are traveling to- and from!  

But where to start? Randolf Wilson, head of the Department of Transport at Kumasi Metropolitan Assembly (Ghana) and Ajoy Sharma, Principal Secretary at the Government of Punjab (India) shared stories from their own districts and how they’re trying to improve this sector. They explained how the main challenges revolve around unsafe working (& traffic) conditions and unregulated pricing mechanisms. In order to get a grip on these problems they are currently doing their best to map this sector. Unions play a key role in getting as many entrepreneurs registered as possible. Through these unions, governments are able to (micro)subsidize this growing sector, collaborate with the drivers, and ‘tidy up the chaos’.

This panel made me realize how every country and region is dealing with their own mobility challenges, and how extremely organized our own mobility system is.

Pikala Bikes in Marrakech
During the congress, I had the pleasure of meeting Cantal Bakker, founder of Pikala Bikes. With Pikala Bikes, she is introducing the city of Marrakech to cycling culture and the benefits it brings to people, their health and the city as a whole. Unknowingly, I had actually visited her repair café in March, when I travelled though Morocco.

With the help of financial income from bike tours, bike rentals, repairs and the café, Cantal is training and employing Moroccan youth in the cycling and tourism sector. At the same time, the growing presence of bikes in the urban environment inspires citizens to consider biking as a means of transport instead of the popular mopeds.

However, because the local government is still hesitant in giving cyclists more space in their infrastructure plans, she’s now putting extra effort in convincing local authorities of all the benefits a growing cycling culture could bring to the city. As this is one of the Netherlands’ great export products, we look forward to help her in connecting with Dutch ambassadors and high profile names within the Dutch cycling sector and add some persuasive power to the table!
 
Affordable and sustainable housing
During the final day of the Expo, I decided to join a talk on the challenges and opportunities regarding affordable and sustainable housing. While I’m not professionally involved in this sector, I do have great personal interest in this global challenge.

The panel consisted of a combination of architects, researchers and city officials. I was especially impressed by John Roberson, Chief Operating Officer for the City of Chicago. His way of talking and the Chicago projects he described were inspiring. I decided to hang on for a while afterwards to speak to him.

We had a conversation about one of the aspects of our current housing crisis that intrigues me; apart from the need for more physical buildings for housing, there also needs to be more ‘flow’ in our current housing market. There are too much house owners and tenants living in a house that’s not ‘suited’ for their current stage and situation in life. Think of; elderly who are living alone in a spacious multiple bedroom house, and a starting family cramped up in a studio. He explained to me how culture and pride make this a difficult matter; people consider their (family)homes their biggest pride and property in life. Furthermore, the longer people live and settle in a place, the harder it gets to move and build up a life and social network in a different place. To overcome this lack of flow in the housing market (e.g. elderly occupying big family homes), we shouldn’t focus on measures to get people out of their houses, but we should make housing options for elderly as attractive as possible and distributed throughout the country. Moving away from family and the social circle you’ve build up throughout life, is one of the biggest reasons not to move!
 
A big thank you to all people involved in making this International trip happen, and I’m excited to follow up with all the new people and organizations I’ve met! See you next year Barcelona!

Pelle Menke's picture #Mobility
Pelle Menke, Communications and Programme officer Mobility at Amsterdam Smart City, posted

Demoday #21: Value Mapping practice with CIRCOLLAB

Featured image

CIRCOLLAB, a network in the Metropolitan Region of Amsterdam aimed at accelerating the circular transition, is developing a method to apply systems thinking and eco-centric approaches in organisations. While developing the right workshop methods, they are hosting meet-ups to discover what it takes for organisations to look beyond their organisational boundaries and feel part of the larger system. In this worksession, our Demoday participants were invited to apply value chain- and systems thinking within a Almere Pampus case, and articulate their feedback on the workshop methods.

The case of Almere Pampus

The development of Pampus is a great example to use for experiments on circular value systems as there is a fresh clean sheet to start off with. Pampus can be used as a showcase and be a leading international example for sustainable area development by designing the area in a circular, climate-adaptive, nature-inclusive and energy-neutral way from the start, and by investing in necessary and smart above- and underground systems for energy, water, soil, food and waste early on. The two themes used during this exercise were the use of biobased building materials from hemp, and a transport system for local groceries.

Value Mapping

After an introduction by Melanie de Vries (Windesheim), Quirine Winkler (Windesheim) and Darina Huinck (HvA), the participants were split into two groups, each with their own Pampus Eiland topic. We were invited to make use of a ‘Value Mapping tool for sustainable business modelling (Bocken et al., 2012) to explore the value chain for our case. After the identification of the case its ‘purpose’, there were a few steps to walk through with the group and enrich the blank canvas:

 • First of all, we identified some ‘values created’, in line with the purpose of the case. Think of; financial profits, healthier living conditions, sustainable building materials etc.
 • Secondly, we identified all stakeholders concerned with the value chain. They could either be connected to the case because of their influence or because they’re affected by it. Think of; businesses, societal actors, nature, policy etc.
 • Realizing the goal of the chain also has its negative side effects. Think of; the need for new knowledge and training, the abandonment of efficient production chains etc.
 • The final two steps involved identifying the missed values and (the related) value opportunities. The group of stakeholders related to the value network could take on these value opportunities if they work together. For example; the need for new knowledge and training could create opportunities for new education business models, and; if the creating of new building materials requires more technical educated producers, they could be rewarded with discounts or financial help on housing in these newly created neighbourhoods.
 • When all steps have been completed, you can actually look back at your input on the value map and make some adjustments if necessary. The initial purpose of the value chain for example, could be different now that all types of values and stakeholders have been identified.

Insights

 • Collaborating on an innovation case with the help of such methodology, made the participants aware of the complexities when considering a complete (eco)system. It emphasised the importance of considering the system and its stakeholders, and the variety of (surprising) ways in which value can be created within its network.

 • Identifying the ‘values destroyed’ and taking on the ‘value opportunities’ would be of importance in real-life scenarios. But who should be responsible for what? This made the group aware of the importance of independent- and network organizations to make networks and systems flourish.

 • During this exercise the groups were randomized. However, it became clear that each individual has their own expertise and interests and therefore has a personal perception or view of the system its analysing. The variety of values and stakeholders you could identify seem endless, and your personal perspective will determine what you focus on. It is therefore important to determine the composition of the group with which you will shape such a value map.

 • And last but not least, Melanie, Quirine and Darina received feedback on this workshop from the participants. They will use this feedback to further develop this method and workshop, before they invite regional parties to take part in their Learning Network Circular Collaboration.

Would you like to know more about CIRCOLLAB or their Systems / Value Mapping workshops? Get in contact with Melanie (m.h.devries@windesheim.nl) or CIRCOLLAB (circollab@hva.nl). Are you working at -or with- one of our partner organisations and would you like to organise a worksession at one of our Demodays? Get in touch with me! pelle@amsterdamsmartcity.com

Pelle Menke's picture #CircularCity
Pelle Menke, Communications and Programme officer Mobility at Amsterdam Smart City, posted

Demoday #20: Urban Air Mobility: Use-cases and equity considerations

Featured image

When considering the future of (urban) mobility we often limit ourselves to urban mobility options we’re used to, like our road- water- and railway networks. But what if we think outside of the box. What if we extended our urban transportation system with sustainable aviation options?

Introducing Electric Vertical Take Off & Landing (eVTOL) options into our transportation system could be a promising move in achieving our urban and provincial goals. Examples of its benefits are; reduced greenhouse gas emissions by electrification, serving rural communities, more efficient emergency response, and decreased surface congestion and crash rates.

And what about some critical issues regarding this development? Think; dependence on battery technology and lithium scarcity, the immense pressure on the energy grid and complications when implementing in cities with old infrastructure cities like Amsterdam.

Case & Set-up of the Session

During our 20th Demoday we had an international guest; Kerry Rohrmeier. During her work as a researcher at San Jose State University, she was finalizing a paper on Urban Air Mobility (UAM). She was visiting The Netherlands to gather input on possible use-cases and considerations from Dutch experts and aviation related networks. As part of her visit, Chris de Veer invited her to join our Demoday and gather input from the Amsterdam Smart City network. It turned out to be a win-win situation. Kerry introduced this sci-fi-esque subject -and its progress in the US- to the network, and a diverse set of participants discussed her research questions in a focus-group setting.

The following paragraphs describe Kerry’s research topics and the answers we came up with as a group.

Insights:

Appropriate UAM use cases in broader sustainable systems
The group saw eVTOL modes of transport as;

 • A promising alternative to our costly regional transport system, due to its small form, autonomous driving and on-demand possibilities.
 • An alternative to ferry transportation to (nearby) national islands like Texel and Terschelling.
 • A sustainable mode of transportation for sports teams traveling to- and from national opponents.
 • A sustainable and efficient mode of transportation for emergency teams like the ambulance, police and firefighters. Its use would cut response- and travel times.
 • A luxurious alternative to private jets and polluting travel behaviour by the rich.

Equity implications of new UAM and vertiports networks
When it comes to affordability of UAM services the question arises; who should take the lead in its implementation? Public authorities or the market? Subsidies and investments from the government would be needed but to what extent? Private parties could push down pricing create more value with air travel by collecting and selling data from the air (e.g. air-quality and weather predictions) but how desirable is this?

There are also questions regarding safety, because; how to preserve safety in and outside unmanned aircrafts? This led to discussions regarding the use of cabin ‘hosts’ and on ground safety persons monitoring in-cabin safety. Furthermore, someone pointed out how this was also one of the main concerns when elevators where introduced for the first time. This idea of using a closed space with strangers brought up the need for an elevator ‘operator/host’. Later on, this necessity slowly decreased. This could be an interesting case to study when addressing this ‘trust’ and safety topic.

Conclusions and nest steps

Kerry was very content with the discussions that were initiated and the insights she gathered from our perspectives on the case of Urban Air Mobility. It’s important to consider and play into this topic when designing our sustainable transportation system for the future. There are a lot of opportunities, mentioned in the paragraphs above. However, how this development could make a transportation system more ‘just’ and equal remains the question. While we see a rise in innovation and private parties willing to bring eVTOL to the next level, the discussions regarding affordability (for the masses), safety, and its reliance on batteries and a congested energy grid will require special attention.

For now, Kerry Rohrmeier will finish her research paper on this topic and we hope to update you soon with its publication and conclusions! Would you like to know more about this topic or get in contact with Kerry? Let me know via pelle@amsterdamsmartcity.com

Pelle Menke's picture #Mobility