SHARE Meets Food

Featured image

SHARE Meets op 6 oktober staat in het teken van Food. Het programma voor ondernemers is een live bijeenkomst op landgoed de Olmenhorst in Lisserbroek. Sprekers gaan in op het thema voeding en de mogelijkheden om het duurzaam te maken.

Ook wordt de SHARE Award uitgereikt, een blijk van erkenning voor een bedrijf dat opvalt in de regio Haarlemmermeer op het gebied van duurzame innovatie en pionieren. Het programma is van 14.00 tot 17.00 uur (inclusief rondleiding).

Vijfde generatie
De eerste spreker is Florian de Clercq, vijfde generatie eigenaar van de Olmenhorst. Hij vertelt over duurzame kansen en de noodzaak van goed rentmeesterschap en biologische landbouw. Hoe kunnen boer en natuur harmonieus samenwerken met oog voor toekomstige generaties? Als iemand op dit gebied recht van spreken heeft is hij het. Sinds de drooglegging van de Haarlemmermeerpolder is het gebied privébezit van de familie De Clercq. In 1998 waren ze pionier door hun eerste boomgaarden om te schakelen naar biologische teelt. Vanaf 2005 is de productie biologisch onder het Eko-keurmerk. Met hun variatie aan planten, dieren en micro-organismen onder én boven de grond zorgen ze voor een weerbaar landbouwsysteem.

Krachten bundelen
In 2050 moet het voedselsysteem voedselzekerheid bieden aan tien miljard mensen wereldwijd. Het is een grote uitdaging om dat gezond, lekker, betaalbaar en duurzaam, geproduceerd met respect voor dier en de aarde, te doen. Volgens Marjolein Brasz, managing director van Foodvalley NL, kan de verandering naar een duurzaam voedselsysteem in een stroomversnelling komen als krachten worden gebundeld. Nederland heeft veel ervaring, kennis en een goede reputatie op het gebied van duurzame voeding. En omdat in ons land in staat is om over sectoren en waardeketens heen te werken, is de innovatieve slagkracht enorm.

Zero waste Schiphol
Mike Boks (Business Manager Food & Beverage manager) en Martijn Horsman (Strategisch adviseur Duurzaamheid) gaan in op Zero Waste op Schiphol. Met 67.000 werknemers en doorgaans miljoenen passagiers is het gebied een stad op zich. De coronaperiode is een moment om de duurzame ambities verder vorm te geven. Schiphol zet in op zero emissie en zero waste in 2030. Voor het managen van restafvalstromen werkt Schiphol samen met partners. Welke stappen zijn al gezet? Wat is de meerwaarde? En ook de oproep aan het SHARE netwerk: welke nieuwe kansen voor samenwerking met partners zijn mogelijk?

Tiende keer
Tenslotte is de uitreiking van de tiende SHARE AWARD 2021 door Marja Ruigrok, wethouder Economische zaken en Innovatie Haarlemmermeer. Eerdere winnaars zijn Hero Balancer, Algae Innovations, The Waste Transformers, Rigo Verffabriek, Vital Places, Nijssen Recycling, de Miscanthusgroep en Park 20|20. Zij dragen met hun innovaties en voortrekkersrol op een positieve manier bij aan ontwikkelingen in Haarlemmermeer en de Metropoolregio Amsterdam.

Aanmelden
Vanwege de organisatie is aanmelden verplicht en stuur een e-mail naar externebetrekkingen@haarlemmermeer.nl. De toegang is gratis.

SHARE Haarlemmermeer is een initiatief van Schiphol Group, Rabobank, Dura Vermeer, SADC, Schenk Makelaars en gemeente Haarlemmermeer.

https://www.sharehaarlemmermeer.nl/sharenewz/share-newz/148/uitnodiging-share-meets-food-op-landg...

Comments

Topics