Paul Horsmans

Activity

  • 4
    Updates
  • 0
    Thumbs up
  • 0
    Comments
Paul Horsmans, Communicatieadviseur at Gemeente Haarlemmermeer, posted

Healthy Urban Living & Working bij SHARE Meets

Featured image

SHARE Meets gaat dit keer over Healthy Urban Living & Working. Van lang, gezond, vitaal, sociaal en zelfstandig samenleven. Rode draad tijdens deze ondernemersbijeenkomst zijn Landgoed Wickevoort en een proef met geluidadaptief bouwen op Schiphol Trade Park. Landgoed Wickevoort is een nieuw duurzaam woongebied in het historische dijkdorp Cruquius. Centraal staat 'Gezond Stedelijk wonen & werken': gezond, vitaal en sociaal samenleven. Hoe maakt ontwikkelaar AM dit waar? Bram Breedveld van Landlab vertelt welke klimaatadaptieve maatregelen zijn meegenomen voor minder hittestress, regenbestendigheid en meer natuur. Verder komen de nieuwe stadsboeren Martin Verzijden en zus Ada de Graaff-Verzijden van Wickevoort aan het woord.

Paul Horsmans's picture Online event on Dec 15th
Paul Horsmans, Communicatieadviseur at Gemeente Haarlemmermeer, posted

SHARE Meets Food

Featured image

SHARE Meets op 6 oktober staat in het teken van Food. Het programma voor ondernemers is een live bijeenkomst op landgoed de Olmenhorst in Lisserbroek. Sprekers gaan in op het thema voeding en de mogelijkheden om het duurzaam te maken.

Ook wordt de SHARE Award uitgereikt, een blijk van erkenning voor een bedrijf dat opvalt in de regio Haarlemmermeer op het gebied van duurzame innovatie en pionieren. Het programma is van 14.00 tot 17.00 uur (inclusief rondleiding).

Vijfde generatie
De eerste spreker is Florian de Clercq, vijfde generatie eigenaar van de Olmenhorst. Hij vertelt over duurzame kansen en de noodzaak van goed rentmeesterschap en biologische landbouw. Hoe kunnen boer en natuur harmonieus samenwerken met oog voor toekomstige generaties? Als iemand op dit gebied recht van spreken heeft is hij het. Sinds de drooglegging van de Haarlemmermeerpolder is het gebied privébezit van de familie De Clercq. In 1998 waren ze pionier door hun eerste boomgaarden om te schakelen naar biologische teelt. Vanaf 2005 is de productie biologisch onder het Eko-keurmerk. Met hun variatie aan planten, dieren en micro-organismen onder én boven de grond zorgen ze voor een weerbaar landbouwsysteem.

Krachten bundelen
In 2050 moet het voedselsysteem voedselzekerheid bieden aan tien miljard mensen wereldwijd. Het is een grote uitdaging om dat gezond, lekker, betaalbaar en duurzaam, geproduceerd met respect voor dier en de aarde, te doen. Volgens Marjolein Brasz, managing director van Foodvalley NL, kan de verandering naar een duurzaam voedselsysteem in een stroomversnelling komen als krachten worden gebundeld. Nederland heeft veel ervaring, kennis en een goede reputatie op het gebied van duurzame voeding. En omdat in ons land in staat is om over sectoren en waardeketens heen te werken, is de innovatieve slagkracht enorm.

Zero waste Schiphol
Mike Boks (Business Manager Food & Beverage manager) en Martijn Horsman (Strategisch adviseur Duurzaamheid) gaan in op Zero Waste op Schiphol. Met 67.000 werknemers en doorgaans miljoenen passagiers is het gebied een stad op zich. De coronaperiode is een moment om de duurzame ambities verder vorm te geven. Schiphol zet in op zero emissie en zero waste in 2030. Voor het managen van restafvalstromen werkt Schiphol samen met partners. Welke stappen zijn al gezet? Wat is de meerwaarde? En ook de oproep aan het SHARE netwerk: welke nieuwe kansen voor samenwerking met partners zijn mogelijk?

Tiende keer
Tenslotte is de uitreiking van de tiende SHARE AWARD 2021 door Marja Ruigrok, wethouder Economische zaken en Innovatie Haarlemmermeer. Eerdere winnaars zijn Hero Balancer, Algae Innovations, The Waste Transformers, Rigo Verffabriek, Vital Places, Nijssen Recycling, de Miscanthusgroep en Park 20|20. Zij dragen met hun innovaties en voortrekkersrol op een positieve manier bij aan ontwikkelingen in Haarlemmermeer en de Metropoolregio Amsterdam.

Aanmelden
Vanwege de organisatie is aanmelden verplicht en stuur een e-mail naar externebetrekkingen@haarlemmermeer.nl. De toegang is gratis.

SHARE Haarlemmermeer is een initiatief van Schiphol Group, Rabobank, Dura Vermeer, SADC, Schenk Makelaars en gemeente Haarlemmermeer.

Paul Horsmans's picture Conference on Oct 6th
Paul Horsmans, Communicatieadviseur at Gemeente Haarlemmermeer, posted

Inschrijving SHARE Award 2021 geopend - innovatieve bedrijven gezocht

Featured image

Bedrijven uit de regio Haarlemmermeer kunnen zich aanmelden voor de SHARE Award 2021. Dit is een blijk van erkenning voor een bedrijf dat opvalt op het gebied van duurzame innovatie en pionieren. Het is een onderscheiding van SHARE Founders uit het bedrijfsleven en gemeente Haarlemmermeer en wordt dit jaar voor de tiende keer uitgereikt.

Eerdere winnaars zijn Hero Balancer, Algae Innovations, The Waste Transformers, Rigo Verffabriek, Vital Places, Nijssen Recycling, de Miscanthusgroep en Park 20|20. Zij dragen hun innovaties en voortrekkersrol op positieve wijze bij ontwikkelingen in Haarlemmermeer en de Metropoolregio Amsterdam.

Dat een winnaar van de SHARE Award stappen vooruit zet, blijkt uit de resultaten van Hero Balancer, winnaar uit 2020. Zij maken klimaatinstallaties gebruiksvriendelijker en efficiënter waardoor het binnenklimaat van scholen, kantoren en showrooms verbetert. Dat gebeurde in Haarlemmermeer bij basisschool Klimop in Hoofddorp en de Oranje Nassauschool in Badhoevedorp. De scholenstichting MeerPrimair volgde op alle schoolgebouwen aan te pakken.Nieuwe klanten zijn onder meer Ymere, Kessel kramer (Amsterdam), Nippon Express (Schiphol-Rijk) en gemeente Amsterdam.

SHARE Haarlemmermeer staat in het teken van innovatieve ontwikkelingen en kansen in de regio rondom spraakmakende duurzame gevallen en bedrijven. Uit alle inzendingen kiest de SHARE Award-jury, bestaande uit de oprichters, drie bedrijven voor de shortlist van de SHARE Award 2021. Welke voorbeelden zijn er van de impact van het bedrijf in haar sector en daarbuiten? Wat is de relevantie van het bedrijf voor de regio Haarlemmermeer? Wat zijn de spin-off en kansen van het bedrijf? Verder wil de jury weten wat de duurzame ambities van het bedrijf zijn.

Aanmelden
Voorwaarde is dat een bedrijf uit de metropoolregio Haarlemmermeer komt of er een directe relatie mee heeft. Bedrijven kunnen zich tot vrijdag 17 september 2021 aanmelden via externebetrekkingen@haarlemmermeer.nl. Tijdens SHARE Meets op 6 oktober 2021 wordt de winnaar. Eerdere winnaars van de SHARE Award en leden van de SHARE Stuurgroep zijn van deelname uitgesloten.

De SHARE Award en SHARE Meets is een initiatief van de oprichters: Royal Schiphol Group, Rabobank, Dura Vermeer, SADC, Schenk Makelaars en de gemeente Haarlemmermeer.Ieder kwartaal organiseert SHARE Meets een pop-up bijeenkomst op een inspirerende locatie verspreid door de regio. Of - vanwege de coronamaatregelen - als digitaal webinar. Het doel is om in een informele, interactieve setting concreet aan de slag te gaan met inspirerende kennis rondom slimme innovaties.

Paul Horsmans's picture Meet-up from Sep 10th to Sep 17th
Paul Horsmans, Communicatieadviseur at Gemeente Haarlemmermeer, posted

SHARE Meets (livestream): Smart City

Featured image

Nederland staat voor een groot aantal actuele vraagstukken op gebied van werk, mobiliteit, veiligheid, milieu, energietransitie en duurzaamheid. De vraagstukken hebben met elkaar gemeen dat hun oplossing de betrokkenheid van meerdere partijen vereist. Smart City-projecten zijn een manier om de samenwerking op gang te brengen, daarover gaat SHARE Meets op 24 maart van 15.00 tot 16.15 uur.

Wat is een Smart City? Wat zijn kansen? Welke organisaties zijn hiermee bezig? Hoe kun je aanhaken? Gespreksleider dit keer is Jeanet van Antwerpen (CEO SADC) en Marja Ruigrok (wethouder gemeente Haarlemmermeer). Zij gaan in gesprek met de sprekers en er is interactie via de chat met de gasten.

Amsterdam Smart City
Innovatieplatform Metropoolregio Amsterdam verkent samen met verschillende partners en sociale innovatieprojecten om tot een toekomstbestendige Metropoolregio te komen.Leonie van den Beuken, programmadirecteur Amsterdam Smart City vertelt dat met nieuwe vormen van samenwerking en een andere manier van kijken, innovatieve oplossingen worden gevonden voor grootstedelijke vraagstukken met en voor de bewoners van de stad. Een stad die aangenaam is, duurzaam, bruist en waar je makkelijk van A naar B komt.Waar je elkaar ontmoet, cultuur beleeft, woont, speelt en werkt. ”Welke voorbeelden zijn er in Metropoolregio Amsterdam, in Nederland? En internationaal?

Energiedistributie
Schneider Electric (energiebeheerssystemen) met een vestiging in Hoofddorp wordt uitgeroepen tot het meest duurzame bedrijf ter wereld.De focus ligt op Duurzaamheid, Connectivity en Innovatie. Wat is de duurzaamheidsstrategie van Schneider Electric van deze Franse multinational met wereldwijd ruim 135.000 werknemers? Welke slimme oplossingen zijn er ten aanzien van een energiedistributienetwerk zonder broeikasgassen? Welk perspectief en innovatieve ontwikkelingen zijn er? Gert Pater, Business Developer Smart Building, geeft een antwoord op.

Verbetering binnenklimaat
Het binnenklimaat in kantoren, scholen, dorpshuizen en sportzalen kan veel beter. Studies laten zien dat een matig binnenklimaat procenten productiviteit kost en het ziekteverzuim verhoogt. Tegelijkertijd heeft de gebouwde omgeving een verduurzamingsuitdaging. Hoe kan het binnenklimaat worden verduurzaamd en de kosten worden verlaagd? Een snelle en kosteneffectieve manier is door de installaties aan te laten sturen door de Hero Balancer. Een computer stuurt de installaties in een gebouw 24 uur per dag aan onder andere op basis van de weersvoorspelling, het gebruikspatroon en het binnenklimaat. Welke succesvolle voorbeelden er zijn vertelt Stefan Kloosterboer, CCO Hero Balancer en winnaar van de SHARE Award 2020.

Vraag en aanbod koppelen
Het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam legt via twintig accountmanagers de verbinding tussen werkgevers met onder- en overcapaciteit in de regio. Jasperina Grootveld vertelt: “Veel werkgevers hebben nu te weinig werk voor hun personeel.Daardoor zitten meer mensen zonder baan. Er zijn ook werkgevers die juist nu medewerkers zoeken. We verbinden werkgevers die werknemers van werk naar werk willen helpen en we creëren samen oplossingen. Zo dragen we eraan bij dat mensen hun baan en salaris behouden, zich waardevol blijven voelen en de economie zo goed als het kan doordraait. ”Hoe kunnen organisaties hier aanhaken?

Kijk op www.sharehaarlemmermeer.nl

Paul Horsmans's picture Conference on Mar 24th