De energietransitie uitgelegd

Featured image

De energietransitie is een van de belangrijkste maatschappelijke thema’s van dit moment en van de komende jaren. Maar wat ís de energietransitie? En wat zijn de specifieke doelen? Wat is het verschil tussen ‘energieneutraal’, ‘klimaatneutraal’ en ‘CO₂-neutraal’? Welke rol kan waterstof (niet) gaan spelen in de gebouwde omgeving van de toekomst? En hoe zitten ons huidige energieverbruik en energiesysteem in elkaar? Deze en andere vragen worden beantwoord in het boek ‘De energietransitie uitgelegd’. Ook komt aan de orde waar de uitdagingen liggen voor de energietransitie en hoe het energiesysteem er in 2050 ongeveer uit zal zien.

‘De energietransitie uitgelegd’ biedt alle basiskennis die nodig is om het nieuws omtrent de energietransitie kritisch te kunnen volgen en een gefundeerde mening te vormen in discussies over dit thema. Er is geen specifieke voorkennis nodig om het boek te kunnen lezen, maar het gaat op bepaalde onderwerpen wel diep in. Hierdoor is het boek interessant voor zowel energie-professionals als geïnteresseerde leken.

Nieuwsgierig geworden? Bestel het boek via uw boekhandel, bol.com of door het sturen van een email aan info@degroenewaterlelie.nl. Bij een afname van 10 of meer boeken ontvang je 5% korting (alleen bij bestellingen via email).

Het boek is gedrukt op boomvrij papier. Er zijn alleen bio-inkten gebruikt en er is gewerkt zonder schadelijke oplosmiddelen.

What is the goal of the project?

Het informeren van mensen. Dit helpt bij:

  • het voeren van een gesprek over de energietransitie zonder miscommunicatie
  • het ontwikkelen van draagvlak voor de energietransitie
  • het versnellen van de energietransitie

What is the result of the project?

De energietransitie is ‘hot’. Er wordt veel over bericht in de media, maar de berichtgeving is niet altijd makkelijk te begrijpen en soms zelfs verwarrend. Om het nieuws over de energietransitie kritisch te kunnen volgen is basiskennis onmisbaar
Als samenleving zullen we keuzes moeten maken over hoe we het energiesysteem van de toekomst willen inrichten. Dan is het goed om te weten wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes.

https://www.deenergietransitieuitgelegd.nl

Comments

Topics