Operationeel Mobiliteitscentrum (OMC)

Featured image

In de toekomst zullen we ons anders door de stad moeten bewegen. Vanwege de toenemende drukte en de verduurzamingsopgave zullen we minder afhankelijk moeten worden van onze privéauto. Dit betekent meer fietsen, meer met het openbaar vervoer en meer gebruik van nieuwe vormen van vervoer zoals deelmobiliteit. Om deze mobiliteitstransitie te kunnen faciliteren moet de gemeente ook haar rol als wegbeheerder herzien. De huidige verkeerscentrale is namelijk nog vooral gericht op klassiek wegverkeer en kijkt dus niet naar de verschillende mobiliteitsstromen. Daarom testen we in Amsterdam Zuidoost met een nieuwe mobiliteitscentrale die naar alle verschillende mobiliteitsstromen kijkt.

Project phase

Concept & Implementation

What is the goal of the project?

Dit Operationeel Mobiliteitscentrum (OMC)heeft als doel om Amsterdam Zuidoost bereikbaar, leefbaar en toegankelijk te houden rond evenementen in het gebied. Samen met de stakeholders die betrokken zijn bij mobiliteit en de organisaties van evenementen worden de verkeersstromen in en naar het gebied voorbereid, gemonitord en in goede banen geleid.

De gedeelde data en videobeelden geven een holistisch beeld van de situatie. Door real-time data te vergelijken met historische data kunnen aannames worden gedaan op het verdere verloop van de situatie. Hierdoor wordt het mogelijk om te anticiperen op mogelijke problemen en deze te voorkomen.

Daarnaast is er een zogenaamd Common Operational Picture gerealiseerd. In dit dashboard wordt in real time de druktes over de verschillende mobiliteitsstromen weergegeven. Zo hebben alle verschillende betrokkenen in één oogopslag een overzicht van de huidige status. Op deze manier kunnen de operationele medewerkers, van vervoersaanbieders tot wegbeheerders en politie, direct acteren om de knelpunten te verhelpen en zelfs te voorkomen.

Who initiated the project and which organizations are involved?

Gemeente Amsterdam & Johan Cruijff ArenA

What is the next step?

In de doorontwikkeling wordt deze informatie ook (gedeeltelijk) openbaar gemaakt richting de bewoners, ondernemers en bezoekers. Zo kunnen zij betere keuzes maken om drukte te vermijden.

https://amsterdamsmartcity.com/updates/project/operationeel-mobiliteitscentrum-omc

Comments

Topics