YIMBY Yes-In-My-Back-Yard Amsterdam!

Featured image

The grassroots movement YIMBY Yes-In-My-Back-Yard! stimulates local food growing in the city. The so called YIMBY food growing containers are the first food growing experience for citizen. Together with green lessons citizen will grow in local food growing in the city. At the national neighbour day a yearly green event is organized to exchange green ideas and good food.

Arnhem - Het Arnhemse burgerinitiatief YIMBY, Yes-In-My-Back-Yard Arnhem! is genomineerd voor de duurzame Top 100 van het dagblad Trouw. De elfde editie van de duurzame Top 100 in 2019 is een lijst van onderop, van burgers die het heft in eigen handen nemen en zelf een duurzaam initiatief opzetten.

In 2013 hebben burgers vanuit het buurthuis 't Huukske in Arnhem-West het initiatief genomen om mobiele moestuinbakken op te zetten in de wijk. Het initiatief krijgt al snel de naam YIMBY Arnhem! De afkorting YIMBY staat voor Yes-In-My-Back-Yard en betekent dat burgers positief staan om eigen initiatieven in de achtertuin te starten. Bij YIMBY Arnhem! staan moestuinbakken, groen en ontmoeten centraal.

Voor de burgers in de wijk zijn de YIMBY moestuinbakken vaak de eerste kennismaking om zelf groenten en kruiden in de stad te verbouwen. De ervaring is dat de eigenaars van YIMBY moestuinbakken als vervolgstap kiezen voor het telen van groente in een grotere voedseltuin in de stad. Om het telen van voedstel te ondersteunen wordt ieder voorjaar in de wijk de cursus "Biologisch Tuinieren in de Stad" gegeven.

De YIMBY moestuinbakken worden al zeven jaar gemaakt door deelnemers en vrijwilligers van de zorgboerderij Hoeve Klein Mariëndaal in Arnhem-West. In totaal hebben de timmermannen van de Hoeve Klein Mariëndal al meer dan 100 YIMBY moestuinbakken geleverd. Voor de zevende keer wordt op de Hoeve Klein Mariëndaal het YIMBY Oogstfeest gehouden op burendag. Het YIMBY Oogstfeest wordt georganiseerd door vrijwilligers en nodigt deelnemers van de zorgboerderij en eigenaars van de YIMBY moestuinbakken uit voor een zelfgemaakte maaltijd. Deze maaltijd wordt gesponsord door de middenstand in de wijk Arnhem-West.

Op 10 oktober 2019 wordt de lijst van de duurzame Top 100 van het dagblad Trouw gepresenteerd. In zeven jaar zijn veel resultaten met groen en ontmoeten in de stad Arnhem bereikt. Gezien het langdurige succes van de YIMBY moestuinbakken is de kans groot dat YIMBY Arnhem! in deze lijst zal voorkomen.

Ook geinteresseerd in een YIMBY moestuinbak? Kijk op website www.hoevekleinmariendaal.nl met het zoekwoord: YIMBY.

What is the goal of the project?

The grassroots movement YIMBY Yes-In-My-Back-Yard! aims to stimulate local food growing in the city.

What is the result of the project?

In the seven years of the YIMBY Yes-In-My-Back-Yard! in the city of Arnhem more than a hundred YIMBY food growing containers are sold to citizen. Ten food growers choose for a larger public food garden and one participant started her own organic food farm.

Who initiated the project and which organizations are involved?

Buurthuis 't Huukske
Zorgboerderij Hoeve Klein Mariendaal
www.learningisgrowing.nl

What is the next step?

Inform the city of Amsterdam about the succes of grassroots initiatives for local food growing

What can other cities learn from your project?

The key success factor of YIMBY Yes-In-My-Back-Yard! is that citizen are in the lead.


Comments

Topics