Frederike Top

Activity

  • 2
    Updates
  • 0
    Thumbs up
  • 0
    Comments
Frederike Top, Product Designer , posted

Smart Innovation in the West-Side

Featured image

Het Sieraad, Postjesweg 1 Amsterdam
14:30 - 18:30

Op donderdag 10 november 2016 vindt voor de laatste keer de ‘Smart Innovation in the West-Side’ plaats. Een evenement waarbij de samenwerking tussen creatief talent, bedrijfsleven en overheid centraal staat.

Er zijn toonaangevende sprekers en presentaties rond de thema’s groen, circulaire economie en voorbeelden van nieuwe manieren van samenwerken.

Aansluitend is er de ’Matching Marketplace’ waar je vanuit het bedrijfsleven, als creatieve ondernemer of ambtenaar uit Amsterdam aan kunt deelnemen. Hier kun je een bijzonder project presenteren, opdrachten werven of samenwerkingspartners zoeken.

Heb je iets nodig om je verder te helpen met je project of onderneming, of heb je kennis/ kunde in huis die je graag in wilt zetten voor een aansprekend project? Geef je op en maak kenbaar wat je komt halen of wilt brengen. Wij kijken of we jou aan de juiste persoon kunnen verbinden!

PROGRAMMA

14.30 Inloop
15.00 Opening door Gerolf Bouwmeester | voorzitter dagelijks bestuur stadsdeel West
15.10 Silke Tijkotte | Let it Grow
15.25 Jan Jongert | Superuse & INSIDE flows
15.40 Dirk Schlebusch | Venividimultiplex & Jonas Louisse | Spout Eleven, in gesprek over hun ervaringen met nieuwe manieren om creatief samen te werken met de buurt en overheid
16.00 Matching Marketplace, vormgegeven door Cascoland & borrel
18.30 einde

Aanmelden via: https://www.aanmelder.nl/smartinnovation

*toegang + borrel zijn gratis

Frederike Top's picture News
Frederike Top, Product Designer , posted

Smart Innovation in the West-Side

Featured image

Op donderdag 10 november 2016 vindt voor de laatste keer de ‘Smart Innovation in the West-Side’ plaats. Een evenement waarbij de samenwerking tussen creatief talent, bedrijfsleven en overheid centraal staat. Er zijn toonaangevende sprekers en presentaties rond de thema’s groen, circulaire economie en voorbeelden van nieuwe manieren van samenwerken. Aansluitend is er de ’Matching Marketplace’ waar je vanuit het bedrijfsleven, als creatieve ondernemer of ambtenaar uit Amsterdam aan kunt deelnemen. Hier kun je een bijzonder project presenteren, opdrachten werven of samenwerkingspartners zoeken. Heb je iets nodig om je verder te helpen met je project of onderneming, of heb je kennis/ kunde in huis die je graag in wilt zetten voor een aansprekend project? Geef je op en maak kenbaar wat je komt halen of wilt brengen. Wij kijken of we jou aan de juiste persoon kunnen verbinden! PROGRA...

On Thursday November 10 2016 ‘Smart Innovation in the West-Side’ will take place for the last time. An event in which the collaboration between creative talent, corporates and municipality is key.

There will be groundbreaking speakers and presentations on themes of green, circular economy and new ways of collaboration.

Subsequently you can participate in the ’Matching Marketplace’ and match with other creative entrepreneurs, civil servants or corporates.

Do you need help to thrive or do you have expertise or offers that you want to market? Sign up and show what you want to get or bring to the table. We'll see if we can connect you to the right person!

PROGRAM

14.30 Entree
15.00 Opening by Gerolf Bouwmeester | voorzitter dagelijks bestuur stadsdeel West
15.10 Silke Tijkotte | Let it Grow
15.25 Jan Jongert | Superuse & INSIDE flows
15.40 Dirk Schlebusch | Venividimultiplex & Jonas Louisse | Spout Eleven, in dialogue on their experience with new ways of collaboration to work together with the neighborhood and municipality in a creative way
16.00 Matching Marketplace, designed by Cascoland & drinks
18.30 End

Sign up via (dutch only): <https://www.aanmelder.nl/smartinnovation>

*access + drinks are free

Frederike Top's picture Event on Nov 10th