Jeroen van der Kuur

Activity

  • 2
    Updates
  • 1
    Thumbs up
  • 0
    Comments
Jeroen van der Kuur, Research coordinator at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

Van reststof naar rendement

Featured image

Urban Technology, een onderzoeksprogramma van de Hogeschool van Amsterdam, heeft een praktisch stappenplan gemaakt om op basis van beschikbare reststoffen één of meerdere levensvatbare businessmodellen te ontwikkelen. Het doel hiervan is het omzetten van restmaterialen, afval, ongebruikte goederen of andere reststoffen in waardevolle producten of diensten op zo’n manier dat dit voor een ondernemer interessant is en een positieve bijdrage levert aan de samenleving.

Deze gids is ontwikkeld voor iedereen die betrokken is bij het opzetten en ontwikkelen van nieuwe bedrijven, samenwerkingen en businessmodellen waarbij het startpunt een bepaalde reststof is.
Daarnaast is de gids bedoeld voor projectleiders en medewerkers van projecten waarin het gebruik van reststoffen centraal staat. Tenslotte is deze gids ook gericht op het onderwijs en specifiek op hogescholen.

We hebben deze gids geschreven omdat er momenteel geen samenhangende aanpak beschikbaar is voor het ontwikkelen van businessmodellen op basis van reststoffen. Gangbare methodieken nemen vaak de markt, de klant of het product als startpunt, maar bieden weinig houvast als deze er nog niet zijn. En voor zover er wel geschreven wordt over reststof-gedreven businessmodellen is dit doorgaans nog niet zo praktisch dat je er direct mee aan de slag kunt. Het bieden van zo’n praktische aanpak is juist het doel dat we met deze gids voor ogen hebben.
De gids betreft een eerste versie en we horen graag ervaringen en verbetersuggesties!

Link naar de publicatie

Jeroen van der Kuur's picture #CircularCity
Jeroen van der Kuur, Research coordinator at Amsterdam University of Applied Sciences, posted

HvA Circulair: circulaire projecten van de Hogeschool van Amsterdam

Featured image

Maak kennis met circulaire projecten tijdens de tweede editie van HvA Circulair!

Tijdens dit evenement op 23 juni zullen een aantal lopende onderzoeksprojecten worden gepresenteerd. Je wordt van harte uitgenodigd mee te denken hoe we in de stad nog meer kringlopen kunnen sluiten en meer waarden kunnen behouden of toevoegen.

Verder zullen er pitches zijn van startups die een circulair bedrijf zijn gestart. Ook innovatieve studentenprojecten komen aan bod. Luisternaar deze frisse ideeën!

De middag wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Ook is er voorafgaand aan het evenement de mogelijkheid om deel te nemen aan een korte rondleiding op FabCity.

Het programma is bedoeld voor onderzoekers, ondernemers,docenten, studenten, beleidsmakers en andere geïnteresseerden!

HvA Circulair wil een platform bieden om samenwerking op hetgebied van circulaire projecten te stimuleren. HvA Circulair is een initiatiefvan HvA-medewerkers van verschillende HvA-faculteiten en wordt in 2016 ondersteund door Campusontwikkeling, onderzoeksprogramma Urban Technology en Knowledge Mile.

Zie voor het programma: www.hva.nl/circulair

Jeroen van der Kuur's picture Event on Jun 23rd