Van reststof naar rendement

Featured image

Urban Technology, een onderzoeksprogramma van de Hogeschool van Amsterdam, heeft een praktisch stappenplan gemaakt om op basis van beschikbare reststoffen één of meerdere levensvatbare businessmodellen te ontwikkelen. Het doel hiervan is het omzetten van restmaterialen, afval, ongebruikte goederen of andere reststoffen in waardevolle producten of diensten op zo’n manier dat dit voor een ondernemer interessant is en een positieve bijdrage levert aan de samenleving.

Deze gids is ontwikkeld voor iedereen die betrokken is bij het opzetten en ontwikkelen van nieuwe bedrijven, samenwerkingen en businessmodellen waarbij het startpunt een bepaalde reststof is.
Daarnaast is de gids bedoeld voor projectleiders en medewerkers van projecten waarin het gebruik van reststoffen centraal staat. Tenslotte is deze gids ook gericht op het onderwijs en specifiek op hogescholen.

We hebben deze gids geschreven omdat er momenteel geen samenhangende aanpak beschikbaar is voor het ontwikkelen van businessmodellen op basis van reststoffen. Gangbare methodieken nemen vaak de markt, de klant of het product als startpunt, maar bieden weinig houvast als deze er nog niet zijn. En voor zover er wel geschreven wordt over reststof-gedreven businessmodellen is dit doorgaans nog niet zo praktisch dat je er direct mee aan de slag kunt. Het bieden van zo’n praktische aanpak is juist het doel dat we met deze gids voor ogen hebben.
De gids betreft een eerste versie en we horen graag ervaringen en verbetersuggesties!

Link naar de publicatie

http://www.hva.nl/urban-technology

Comments

Topics