Green Business Club Zuidas

undefined logo

Stichting Green Business Club Nederland is in 2012 opgericht door Deloitte, Cofely en Dutch Green Building Council om lokale Green Business Clubs te ondersteunen en nieuwe clubs op te richten.

Website

Activity

  • 11
    Updates
  • 0
    Thumbs up
  • 1
    Comments
Maartje Oome, Communications Manager at Green Business Club Zuidas, posted

Bezorging in Zuidas emissievrij

Green Business Club Zuidas (GBC Zuidas) start in samenwerking met Hulshoff een pilot om producten aan bedrijven in Zuidas gratis via een hub gebundeld en emissievrij te bezorgen.

Participanten van GBC Zuidas hebben hun leveranciers van onder andere kantoorartikelen en sanitaire producten gevraagd alle bestellingen aan de logistieke hub van Hulshoff, net buiten de ring van Amsterdam, te leveren. Vervolgens bezorgt Hulshoff alles een aantal keer per week, op afgesproken tijden bij de bedrijven, rekening houdend met het serviceniveau dat de bedrijven gewend zijn. Dit met volledig elektrische vrachtwagens, die zijn opgeladen met lokaal opgewekte zonne-energie. Resultaat: minder verkeer in de stad, minder uitlaatgassen, minder CO2 uitstoot.

Hulshoff biedt deze service gratis aan tot april 2020, waardoor Green Business Club Zuidas, Hulshoff, de deelnemende participanten en leveranciers kunnen ervaren wat de voordelen en eventuele nadelen zijn van het leveren via een hub. Na deze proefperiode kunnen de bedrijven beslissen of ze doorgaan met deze vorm van belevering. Eerder deze maand begon een aantal huurders van World Trade Center Amsterdam al aan de proef.

Technisch dienstverlener en energiebedrijf ENGIE is een van de deelnemers die sinds een paar weken is gestart met de pilot. Tot nu toe lijkt het te bevallen.

“Leveranciers bezorgen onze bestellingen nu bij de hub, en elke dag komt er één elektrische vrachtwagen bij het WTC om de producten af te geven. Dat is voor de medewerkers die bestellingen aannemen ook makkelijker. Het was wel een uitdaging om deze nieuwe aanpak met de leveranciers af te stemmen, iedereen moet er even aan wennen. Maar uiteindelijk moeten we de transitie naar emissievrije logistiek samen waarmaken.” Aldus Ruben Zonnevijlle, contractmanager bij ENGIE Services.

Verder nemen de volgende organisaties deel aan de pilot: Accenture, APG, Arcadis, CBRE, D&B The Facility Group, Heyday Facility Management, ISS Facility Services, Page Group, WTC Amsterdam.

Achtergrond
Vandaag voor 23.00 besteld, morgen in huis, is de trend waarmee online shops hun klanten proberen te trekken. Maar is dit een ontwikkeling die op lange duur houdbaar is? Kunnen we niet door slimmer te plannen en bewuster om te gaan met bezorging toe met minder vervoersbewegingen, en dan het liefst emissievrij? De pilot met Hulshoff is een mooi experiment om er achter te komen of sneller altijd beter is.
Deze pilot past in de doelstelling van de Green Deal ZES, die GBC Zuidas vorig jaar ondertekende. In deze Green Deal committeren partijen zich aan de ambitie om steden in 2025 zoveel als mogelijk emissievrij te beleveren.

Maartje Oome's picture #Mobility
Maartje Oome, Communications Manager at Green Business Club Zuidas, posted

Zero Waste Zuidas 2030

Featured image

At the annual Green Business Club Zuidas CEO breakfast, 25 CEO's of Zuidas companies signed an agreement on becoming "Zero Waste" by 2030. This initiative is a collaboration with Amsterdam Economic Board. (Dutch)

Tijdens het jaarlijkse Green Business Club Zuidas CEO-ontbijt ondertekenden 25 CEO’s voor een Zero Waste Zuidas in 2030. Het doel: een circulaire Zuidas waar elk restproduct weer het begin is van iets nieuws. Voedsel, grondstof, herbruikbaar materiaal en uiteindelijk energie.

Fred Bos, Senior Managing Director van ABN AMRO licht toe waarom zij een van de initiatiefnemers zijn van Zero Waste Zuidas: “Komen tot nul restafval in 2030 is realistisch wanneer we morgen beginnen. Niet alleen vanwege de technieken en innovaties, maar juist ook vanwege dit bestaande samenwerkingsverband.”

Met grote volumes samen naar nul
Met ruim 43.000 werkzame mensen vormt Zuidas het grootste zakendistrict van Nederland. Hoewel exacte cijfers niet bekend zijn, wordt er ruim 4 miljoen kilo afval geproduceerd op jaarbasis, waarvan het grootste gedeelte restafval is. Met het ondertekenen van de overeenkomst committeren bedrijven zich aan het gezamenlijk aanbesteden van afvalstromen. Deze aanpak creëert volume, waardoor afval zo optimaal en hoogwaardig mogelijk kan worden verwerkt. In 2020 starten de deelnemers met papier, karton, plastic en organisch afval.

Ronald Voorsluijs, CEO van Milieu Service Nederland, zet in op zero waste en zero emission: “Zo wordt bijvoorbeeld het organisch afval van de Goede Doelen Loterijen op locatie gecomposteerd. Medewerkers kunnen het compost voor eigen gebruik mee naar huis nemen. Dit voorkomt afval én gesleep.”

Samenwerking
Zero Waste Zuidas is een initiatief van Amsterdam Economic Board en Green Business Club Zuidas. De participanten van Green Business Club Zuidas zetten zich al jaren in voor het verminderen van het restafval en het hoogwaardig verwerken van monostromen. Bestaande initiatieven zijn een goede basis voor verdere samenwerking tussen participanten en opschaling. De Amsterdam Economic Board werkt aan een regionaal grondstoffentransitieprogramma waarbij samenwerking en schaal essentieel zijn voor innovatie, vernieuwing en grootschalige verandering.

“Zero Waste Zuidas betekent circulariteit als uitgangspunt door de hele keten. Dat houdt in: anders ontwerpen, inkopen, slimmere logistiek, duurzame bronnen en hergebruik. Wanneer dat in Zuidas lukt, lukt het overal. De blauwdruk van deze beweging, het hoe en wat, kan door andere zakendistricten, bedrijventerreinen, overheden en Green Business Clubs worden gebruikt om afvalstromen volledig circulair te maken”, aldus Marjolein Brasz, Challenge Lead Circulaire Economie bij de Amsterdam Economic Board.

Maartje Oome's picture #CircularCity
Maartje Oome, Communications Manager at Green Business Club Zuidas, posted

Young Professionals in Zuidas recyclen oude pakken, overhemden en mobiele telefoons

Featured image

Vanaf maandag 9 april tot en met vrijdag 27 april kunnen Zuidassers drie weken lang hun oude mobiele telefoons én afgedankte kleding inleveren op het werk in Zuidas. Er komen inleverpunten voor de medewerkers binnen de volgende gebouwen en bedrijven:

De Vrije Universiteit Amsterdam
De Ito-toren
Loyens & Loeff
ABN AMRO
RAI Amsterdam
CBRE
Circl (dit is een openbaar inleverpunt)

Alle ingeleverde telefoons zullen, nadat ze door Sims recycling veilig en volledig gewiped zijn, zo efficiënt mogelijk gerecycled worden. Daarbij wordt voor elk ingeleverd mobiel toestel één telefoon uit de afvalberg in Afrika gered door Closing the Loop, zodat ook die op verantwoorde wijze gerecycled kunnen worden en er geen giftige stoffen in de lucht komen door illegale verbranding. Elke oude telefoon draagt zo direct een klein steentje bij aan minder vervuiling in Afrika.

Ook de ingeleverde kleding zal zo goed als kan gerecycled worden en óók daarvoor wordt een bijdrage geleverd aan de circulaire economie. Zo kan Mud Jeans oude spijkerbroeken een nieuw leven geven, Dutch Spirit hergebruikt of recycled graag je oude pakken en Van Hulley heeft vrouwen die op de arbeidsmarkt een steuntje in de rug nodig hebben in dienst, die van je oude overhemd een boxershort maken.

Maartje Oome's picture News
Maartje Oome, Communications Manager at Green Business Club Zuidas, posted

Circular Economy: From words to action, lecture by Jan Jonker

Featured image

Do you want to learn how to make circular economy business as usual? Jan Jonker, Professor Corporate Sustainability, will tell you all about this during his special Zuidas lecture.

Jan Jonker is a renowned expert on circular economy. He will share his ideas on circular business models, their potential and what it takes to move from talking to acting in accelerating the transition yourself. To illustrate how circular economy can be brought into practice Circular Office Supplies will share their story.

Accenture, ABN AMRO and Green Business Club Zuidas look forward to welcome you at CIRCL, to inspire and encourage you to apply circular thinking within your own organization and/or those of your clients.

Maartje Oome's picture Event on Dec 7th
Maartje Oome, Communications Manager at Green Business Club Zuidas, posted

Circular Economy: From words to action

Featured image

Do you want to learn how to make circular economy business as usual? Jan Jonker, Professor Corporate Sustainability, will tell you all about this during his special Zuidas lecture on the 7th of december from 18.00 till 19:30, followed by drinks.

Jan Jonker is a renowned expert on circular economy. He will share his ideas on circular business models, their potential and what it takes to move from talking to acting in accelerating the transition yourself. To illustrate how circular economy can be brought into practice Circular Office Supplies will share their story.

Accenture, ABN AMRO and Green Business Club Zuidas look forward to welcome you at CIRCL on the Gustav Mahlerplein, to inspire and encourage you to apply circular thinking within your own organization and/or those of your clients.

Sign up at the link below:
https://www.circl.nl/programma/becoming-a-circular-economy-intrapreneur

Maartje Oome's picture #CircularCity
Maartje Oome, Communications Manager at Green Business Club Zuidas, posted

Pieter Litjens neemt autosleutels in beslag bij Zuidas Mobility Experience

Een maand lang zonder eigen auto, voor werk én privé. Twee deelnemers van de Zuidas Mobility Experience leverden begin oktober hun sleutel in bij wethouder Pieter Litjens, en kregen daar een Zuidaspas voor in de plaats. Met deze pas maken ze de hele maand oktober gebruik van het OV, (deel) e-bike, fiets en deelauto.
De Zuidas Mobility Experience is een pilot in aanloop naar Mobilty as a Service (MaaS) geïnitieerd door Arcadis, Green Business Club Zuidas en gemeente Amsterdam, waarbij werknemers van verschillende Zuidasbedrijven hun (lease)auto een maand lang laten staan. Op de Zuidaspas die zij krijgen, staat 1000 euro reistegoed, waarmee ze gebruik kunnen maken van een uitgebreid menu van vervoersmiddelen.

Maartje Oome's picture News
Maartje Oome, Communications Manager at Green Business Club Zuidas, posted

Zuidas Rooftop Tour

Featured image

GBC Zuidas nodigt je van harte uit voor de Rooftop Tour Zuidas 2017 in het kader van de Dutch Green Building Week (DGBW) op 27 september van 15.00 tot 17.00 uur. De DGBW staat dit jaar in het teken van Meters Maken voor het klimaat, en vindt gedeeltelijk plaats in het onlangs geopende circulaire paviljoen Circl op het Gustav Mahlerplein.

GBC Zuidas, Amsterdam Rooftop Revolution, WAterschap Amstel, Gooi en Vecht en Gemeente Amsterdam Zuidas hebben in 2016 de ambitie uitgesproken om in 2020 25.000 waterbergend groen in Zuidas te hebben gerealiseerd. We zijn met 7330 M2 goed op weg, maar hebben ook nog flink wat vierkante meters te maken.

Graag nemen we je mee naar de top van Zuidas, zodat je zelf kunt zien en beleven wat een groen, waterbergend dak doet voor een gebouw en haar gebruikers. We beginnen bij het begin: Old School, het eerste Polderdak in Zuidas en de pilot waarop veel andere groene daken zijn geïnspireerd. Hierna bezoeken we Vivaldi, het nieuwste en grootste groene dak van Zuidas met een heus wandelpad. Tot slot mogen we op het dak van De Boel, een mooie daktuin die toegankelijk is voor de bewoners en gebruikers van dit gebouw. Op elk dak zal een van de betrokkenen iets vertellen over de bijzonderheden van dat dak, en op het laatste dak wacht een borrel.

We verzamelen om 15.00 uur bij Station RAI. Hier kun je een OV fiets pakken (tevoren zelf reserveren) , of je kunt zelf een fiets meebrengen. Geef je op bij Diederik@greenbusinessclub.nl

Maartje Oome's picture Event on Sep 27th
Maartje Oome, Communications Manager at Green Business Club Zuidas, posted

CEOs on business district Zuidas prefer electric transport (in Dutch)

Featured image

Zeventien CEO’s tekenden tijdens het CEO ontbijt van Green Business Club Zuidas de Intentieverklaring Elektrisch Taxiverbruik. Hiermee geven zij aan voortaan voorkeur te geven aan elektrisch vervoer bij zakelijk taxigebruik. Ook wethouder Verkeer en Vervoer Pieter Litjens was aanwezig en gaf een toelichting op Mobility as a Service (MAAS) als oplossing voor goede bereikbaarheid van Zuidas. GBC Zuidas organiseert jaarlijks een CEO ontbijt om duurzaamheid bij de top van het bedrijfsleven onder de aandacht te brengen.
http://www.greenbusinessclub.nl/nl/news/ceos-zuidas-kiezen-voor-elektrisch-bij-ceo-ontbijt

Maartje Oome's picture #Mobility