Bijeenkomst eindresultaten onderzoek Boundary Spanners in actie

Featured image

Werk jij aan grootstedelijke vraagstukken en kom je daarbij steeds grenzen tegen tussen verschillende domeinen? Ben jij op zoek naar manieren om effectiever met die grenzen om te gaan? Kom dan op 28 september naar de slotbijeenkomst van het onderzoek ‘Boundary spanners in actie’.

Tijdens deze unieke en creatieve middag gaan we aan de slag met nieuwe inzichten uit dit onderzoek en ontdek je een nieuw handelingsrepertoire om je effectiviteit als boundary spanner te vergroten.

In het netwerk van Amsterdam Smart City werken ook veel mensen die deze rol van Boundary spanner hebben, in het vormgeven van projecten en intiatieven en tussen de partners. Boundary spanners zijn essentieel bij het overbruggen van domeingrenzen bij grootstedelijke vraagstukken zoals leefbaarheid, veiligheid, gebiedsontwikkeling, armoede enzovoort. Zij helpen om de verschillen te overbruggen die samenwerking moeilijk maken, zoals verschillen in sociale waarden en omgangsvormen die personen of groepen aanhangen, taal- en procedureverschillen tussen expertises, afdelingen en organisaties, of de effecten van de budgettaire inrichting op de machtsverhoudingen.

De afgelopen twee jaar volgden we tijdens het onderzoek ‘Boundary spanners in actie’ vijf verschillende project- en programmateams van professionals die in Amsterdam en Den Haag aan grootstedelijke vraagstukken werken. In deze slotbijeenkomst delen we de uitkomsten van dit onderzoek in de vorm van nieuwe inzichten en nieuwe handelingsmogelijkheden voor de boundary spanners, waarmee zij (nog) beter in staat zijn om grenzen te overbruggen bij het werken aan grootstedelijke vraagstukken.

https://www.hva.nl/urban-governance/gedeelde-content/evenementen/evenementen/2023/9/slotbijeenkom...

Comments

Topics