Circulaire vooruitzichten

Featured image

Samen met Pakhuis de Zwijger organiseert Amsterdam Smart City een avond over circulaire economie in de Metropoolregio! Kom je ook?

Hoe zien circulaire steden er straks uit?
Steden waarin al het afval volledig wordt gerecycled. Het klinkt als een ideaalbeeld, maar hoe komen we daar? En hoe betrekken we bewoners zo goed mogelijk bij de processen die hierbij nodig zijn? Tijdens dit programma kijken we naar verschillende projecten rondom circulariteit en afvalverwerking van Amsterdam Smart City. Afval kunnen we gebruiken als grondstof voor nieuwe producten, zowel op lokaal als centraal niveau. Hoe zorgen we ervoor dat grote bedrijven en bewoners zo goed mogelijk worden betrokken bij het proces van afvalverwerking? Hoe blijft het aantrekkelijk voor al deze partijen? Kortom: hoe ziet circulaire afvalverwerking er straks uit?

https://dezwijger.nl/programma/circulaire-vooruitzichten

Comments

Topics