Amsterdam Smart City

Activity

 • 489
  Updates
 • 294
  Thumbs up
 • 91
  Comments
Highlight from Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Data Dilemma’s: Data and AI for an accessible Amsterdam

Featured image

We often take daily activities such as commuting to work, independently taking public transport, grocery shopping or going to a restaurant for granted. Unfortunately, not everyone has this privilege. For people with reduced mobility (e.g., wheelchair users), getting around Amsterdam can be tricky. There are a lot of obstacles, such as narrow or bumpy pavements and high curbs.

The municipality of Amsterdam wants to be a free, just and sustainable city for all. For which the accessibility of the city is essential. With the Amsterdam for All initiative, the municipality of Amsterdam researches and experiments with how data and AI can be leveraged to ensure accessibility for its residents. How can the data and AI help to make our city more accessible for all? And which kind of dilemma’s does the city come across?

To help people with less mobility move around the city more easily, the city’s innovation department has created a prototype route planning tool. This route planner maps out the best accessible route for each person based on what they need. It considers preferences like maximum curb height when crossing the road, minimum sidewalk width, and a preference for using sidewalks or bike paths. Vishruth Krishnan, Data Scientist at the Innovation department of the municipality of Amsterdam, will tell you all about this route planner, the necessary data and the dilemma’s faces while using the data.

Agenda

 • 15:45 – 16:00 Walk-in
 • 16:00 – 16:10 Welcome and introduction by Amsterdam Smart City
 • 16:10 – 16:25 Demo of the Route Planner by Vishruth Krishnan (municipality of Amsterdam)

Other speakers will be announced soon.

About the Data Dilemma’s series
Data Dilemmas is a collaboration between Amsterdam Smart City and the City of Amsterdam’s Data Lab. Four times a year we explore the possibilities for using data and new technologies to address urban and societal challenges, with a focus on responsible digitalization. The goal is to use data to make cities more safe, clean and accessible. But what happens to all the data that is collected? Which dilemmas do we encounter when we collect (personal) data to improve the city? These questions are important for everyone: governments, knowledge institutions, companies, and civil society. Amsterdam Smart City would like to explore with you which decisions are needed for responsible use of data.

Amsterdam Smart City's picture Data Dilemma's on Jul 16th
Highlight from Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Programma voor Kennis- en Demodag #24

Featured image

Op donderdag 20 juni zijn we met het netwerk te gast bij de Amstelcampus van onze partner de Hogeschool van Amsterdam. Het Jakoba Mulderhuis is de nieuwe huisvesting van het Domein Techniek van de Hogeschool van Amsterdam. Jakoba Mulder werkte in de jaren 30 t/m 60 als een van de weinige vrouwen bij de Dienst der Publieke Werken van de gemeente Amsterdam. Zij heeft onmiskenbaar haar stempel gedrukt op de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam en daarmee op de woon- en leefkwaliteit van de stad vandaag de dag. Sprekende voorbeelden zijn haar ontwerpen van het Amsterdamse Bos en de tuinsteden in West en Zuid, maar ook de introductie van het concept hovenbouw en haar grote aandeel in de aanleg van talloze nieuwe openbare speelplaatsen.

De Amsterdam Smart City Demodagen zijn regelmatig terugkerende middagen bedoeld om de voortgang van de verschillende innovatieprojecten aan elkaar te presenteren, hulpvragen op tafel te leggen, dilemma’s te delen en meer partners te betrekken bij een project en deze vraagstukken verder te brengen.

Verder hebben we weer onze gebruikelijke werksessies waarin we een aantal vragen met een kleine groep grondiger behandelen. De Demodag wordt voorafgegaan door een Kennissessie waarvoor deelname optioneel is. We sluiten af met een hapje en drankje. De middagen kenmerken zich door een zeer open en vrolijke sfeer.

Kennissessie

Sociale Innovatie | Marieke van Doorninck en Dave van Loon (Kennisland)
Binnen het netwerk van Amsterdam Smart City zijn veel verschillende type organisaties betrokken die gemeenschappelijk hebben dat zij graag willen werken aan oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken op het gebied van mobiliteit, digitalisering, energie en circulariteit. Sociale innovatie is een werkwijze en een benadering die van grote meerwaarde kan zijn bij complexe vraagstukken, waar veel verschillende partijen betrokken zijn en waar echt iets anders nodig is om doorbraken te forceren.

Sociaal innoveren is “het toepassen van nieuwe strategieën, concepten, ideeën en organisatievormen om oplossingen te ontwikkelen voor grote maatschappelijke uitdagingen”. Sociale innovatie biedt verschillende voordelen zoals het bieden van efficiëntere antwoorden op groeiende sociale behoeften, of het mobiliseren van lokale partijen.

Tijdens deze kennissessie zullen Marieke van Doorninck (directeur Kennisland) en Dave van Loon (adviseur overheid in transitie, Kennisland) deelnemers meenemen in de uitgangspunten van sociale innovatie aan de hand van theorie en concrete praktijkvoorbeelden. Daarnaast gaan zij graag met deelnemers is gesprek over hoe we door middel van sociale innovatie nog sneller tot effectieve oplossingen kunnen komen voor de vraagstukken uit het netwerk van Amsterdam Smart City.

Werksessies

Energie | Denk mee over het energiesysteem van drijvende wijken in Amsterdam! | Bianca Bodewes (Gemeente Amsterdam)
In het kader van een afstudeeronderzoek bij Gemeente Amsterdam, in samenwerking met het AMS-Instituut, wordt onderzoek gedaan naar duurzame energiesystemen voor drijvende wijken. Hiervoor wordt een model ontwikkeld dat een duurzaam energiesysteem voor grootschalige drijvende wijken in Amsterdam inzichtelijk moet maken. Tijdens deze werksessie willen we het gesprek aangaan over de mogelijkheden op het gebied van duurzame energiesystemen voor een grootschalige drijvende wijk, bouwen op het water en drijvende stedelijke ontwikkeling in het algemeen. De uitkomst van deze werksessie zal gebruikt worden om kaders te stellen aan het model en het onderliggende onderzoek die hopelijk een bijdrage kunnen leveren aan gemeentelijke besluitvorming over bouwen op het water in Amsterdam. Mocht je relevante expertise hebben die raakvlak heeft met een van de onderwerpen of gewoon geïnteresseerd zijn in de wonderen van drijvend bouwen, dan nodigen we je van harte uit om aan te sluiten bij deze werksessie.

Mobiliteit | Mobiliteit Radar (workshop) - Het openbaar vervoer van de toekomst | Yuki Tol & Joaquim Moody (Gemeente Amsterdam - Smart Mobility)
Het Smart Mobility Team binnen de Gemeente Amsterdam werkt 4 keer per jaar aan een trendrapportage op het gebied van mobiliteit. Het doel van deze Mobiliteit Radar is om trends en ontwikkelingen bij beleidsmakers en belanghebbenden onder de aandacht te brengen en het gesprek aan te gaan over de verschillende onderwerpen die invloed hebben op de vorming van het mobiliteit systeem van de toekomst. Om het gesprek over deze trends en ontwikkelingen aan te gaan, heeft het Radar Team ook een workshop ontwikkeld waarbij ze op een interactieve manier met een groep de trends bespreken die de toekomst van mobiliteit kunnen beïnvloeden. Hiermee willen ze niet alleen de discussie faciliteren maar ook de samenwerking en verbinding met belangrijke partners van de stad versterken.

Circulair | Proeftuinproject: Nieuw economisch denken. Nieuw economisch doen. Aan de slag met True Pricing | Erik Lückers & Laetitia Stuijt (Amsterdam Economic Board)
Als reactie op het huidige krakende en piepende economisch systeem, krijgen andere en nieuwe economische denkramen zoals bijvoorbeeld Doughnut Economics steeds meer aandacht. Om te kunnen experimenteren met deze nieuwe economische theorieën in de praktijk, introduceerde Amsterdam Economic Board half april samen met 6 andere organisaties op het Marineterrein het Proeftuinproject ‘Nieuw Economisch Denken, Nieuw Economisch Doen.’ Eén van de experimenten van dit Proeftuinproject is ‘True Pricing’. Dit gaat over het hanteren van echte prijzen van alles wat je kunt kopen. En telt dan verborgen kosten voor milieu, dier en mens ook mee. In deze werksessie gaan we kijken hoe we deze theorie in de praktijk kunnen brengen op het Marineterrein.

Pitches

Byewaste | Giving a second chance to your pre-loved items | Tomamaso Troiani
Bywaste provides an innovative and easy solution for tidier homes and a cleaner planet. They do this by picking up the items that citizens no longer use from their homes for free. They then give each item a second life through their network of sustainable partners. By making sure that each item ends up in the right place, they prevent them from being incinerated or ending up in landfills. This way, they save 38 kg of CO2 (eq) from ending up in the atmosphere per pick-up. This is more than 1.5 times as much as the amount of CO2 that a mature tree filters out of the air in a year!

2Ping | Sociaal lokaal betalen | Elisabeth Werter
2PING is een lokale en circulaire munt in Amsterdam-Zuidoost, gesteund door bewoners, ondernemers en de overheid. Het stimuleert samenwerking en economische rechtvaardigheid door buurtinitiatieven te ondersteunen en lokale transacties te faciliteren via een blockchain-app. Met de app kunnen bewoners werk doen voor stichtingen en verenigingen waarbij ze worden betaald in 2Ping. Dit kunnen ze dan weer uitgeven bij lokale bedrijven. Zo blijft de waarde die wordt gecreëerd in de buurt ook in de buurt. 2PING is opgericht na vier jaar discussies en ontwikkeling en versterkt het nu lokale economieën en kennisuitwisseling, met partners als het AMS Institute en de TU Delft.

Interdisciplinaire afstudeerkring HvA | Mobiliteitsrechtvaardigheid afstudeeropdrachten en learnings | Jackie Ippel, Jade Salomons, Merel Thuis, Timo van Elst
Sinds februari werken vier HvA-studenten uit verschillende studierichtingen samen in een interdisciplinaire afstudeerkring. Een initiatief dat ontstaan is vanuit de langdurige samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en Amsterdam Smart City. Samen met Provincie Noord-Holland zijn wij opdrachtgevers geweest voor een afstudeeropdracht rond het thema Mobiliteitsrechtvaardigheid . De studenten Bestuurskunde, Toegepaste Psychologie en Communicatie & Multimedia Design vertellen in sneltreinvaart over het proces en hun ondervindingen.

Hogeschool van Amsterdam | De Stadspergola | Lisanne Corpel (Hogeschool van Amsterdam)
Op de Amstelcampus van de HvA staat een boundary object: de Stadspergola. Een initiatief dat is ontstaan om te verkennen waarom deze kansrijke maatregel met name in publicaties voorkomt en nog niet in het Nederlandse straatbeeld. Wat kan de stadspergola allemaal zijn? Hoe kan die er uit zien, en welke functies kan het hebben om hét straatmeubilair van de toekomst te worden? De Stadspergola nodigt uit tot een brede samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en praktijk.

Klinkt het programma interessant? Je bent welkom om aan te sluiten. Laat het ons weten en stuur een korte motivatie naar sophie@amsterdamsmartcity.com. De Kennis- en Demodag is van 12:45-16:45 met een borrel na afloop.

Amsterdam Smart City's picture Demodag on Jun 20th
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Jaarverslag Amsterdam Smart City 2023

Featured image

Het was weer een bijzonder jaar voor Amsterdam Smart City. We hebben interessante gesprekken gevoerd, hebben connecties gemaakt en samenwerkingen gefaciliteerd en daarmee de vier transities waar we aan werken weer een stukje vooruit geholpen.

We hebben ook grote stappen gemaakt in de doorontwikkeling van Amsterdam Smart City, we hebben met elkaar een nieuwe naam gekozen, hebben er drie geweldige nieuwe partners bij, en hebben een nieuw onderdeel toegevoegd aan ons programma.

Met ons team en het netwerk hebben we het afgelopen jaar veel bereikt, en daar zijn we best een beetje trots op. Daarom delen we via deze weg graag ons jaarverslag van 2023. Hierin is meer te lezen over onze events en alle onderwerpen die dit jaar zijn behandeld door ons netwerk, tijdens werksessies, deepdives, Data Dilemma's, en de langer lopende challenges.

Hieronder lees je de highlights en mocht je dieper willer duiken, lees dan het volledige jaarverslag 2023!

Highlights

 • Het netwerk heeft zich in 2023 uitgebreid met 3 nieuwe partners; Hieroo (kennispartner), Flatland (kennispartner) en SPIE NL (bedrijf)
 • Naast diverse andere vraagstukken hebben we vier challenges structureel beetgepakt: Mobiliteitsrechtvaardigheid, lokale energiesystemen, mensvaardige digitalisering en de ondergrondse infrastructuur.
 • Samen met onze kennispartners hebben we de Kennissessies toegevoegd aan ons programma. Als start van de demodag krijgen kennispartners hierbij de mogelijkheid om partners mee te nemen en te inspireren rond relevante theorie voor het (samen)werken aan transities.
 • Het team heeft een start gemaakt met het meten en in kaart brengen van de impact van onze challenges en werksessies.
 • Samen met Havas Lemz is de herpositionering en nieuwe naamgeving uitgewerkt. De naam Amsterdam InChange en het bijbehorende narratief wordt in 2024 doorgevoerd.
 • Samen met Stuurgroep+ en ons nieuwe kwartiermakers-team werken we aan toekomstscenario’s voor een open innovatieplatform voor de regio.
 • De doorontwikkeling van ons platform en website krijgt vorm met de gecreëerde Mock-up. Deze is met input van, onder andere, gebruikers van ons platform ontworpen.

Lees meer

Wil je volledig in de programmering van 2023 duiken? Klik dan snel door voor het Jaarverslag 2023!

Amsterdam Smart City's picture News
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Recap of Demoday #23

Featured image

On Thursday, April 18, Amsterdam Smart City partners came together for the 23rd edition of our Demoday. We were welcomed by Ru Paré. Ru Paré is a community-driven space that is home to a lot of different small businesses. They share their space and their knowledge. Inclusiveness and cooperation are at the heart of Ru Paré. These values align closely with our own values at Amsterdam Smart City.

In this article, we’ll give you a quick overview of the Knowledge Session, Work Sessions and Pitches. Interested in learning more? Read the full reports by our Programme Managers Noor, Pelle and Sophie (linked below).

About our Demodays

The Demodays are one of the tools we use to stimulate innovation and encourage connection between our partners and community. The purpose of the Demodays is to present the progress of various innovation projects, ask for help, share dilemmas and involve more partners to take these projects to the next level. More information about the Demodays can be found here.

Knowledge Session: Socratic Design

Ruben Polderman told us more about the philosophy and method of Socratic Design. It's important for a city to collectively reflect on a good existence. Socratic Design can be a way to think about this together, collectively. You work on your own presuppositions, enhance your listening skills, and deepen your understanding of our current dominant narratives to create new narratives and practices. Ruben guided us through examples and exercises to help us understand what narratives and presuppositions entail. Read Pelle's full report here.

Work Sessions

Mobility – Mobility Injustice

Being able to move from point A to B contributes to your sense of freedom. But there are also people who cannot do that as easily as most people; be it because of financial, physical, vehicular, or other reasons. On behalf of Provincie Noord-Holland and in collaboration with Amsterdam Smart City and Amsterdam Centre of Expertise, a group of students working on their graduation project tackled this topic at the latest Demoday of 2024. Read Timo’s full report here.

Digital – Data Commons & the (Agri)Food Case

In the big tech-dominated era, data has been commercially exploited for so long that it is now hard to imagine that data sharing might also benefit the community. Yet that is what a collective of businesses, governments, social institutions and residents in Amsterdam aim to do with the Data Commons Collective. Sharing more data to better care for the Amsterdam Region. Lia Hsu (Amsterdam Economic Board) and Simone van der Burg (Waag) led an interactive value workshop to discuss which values are important when it comes to sharing data from the perspective of different stakeholders in an (agri)food use case. Read Sophie's full report here.

Energy – Co-creation with residents in the heat transition

Municipalities and neighborhoods are actively engaged in the heat transition, but residents are often involved late in the planning process, leading to dissatisfaction. Kennisland is developing a plan to involve residents early in neighborhood heat transitions, aligning with local interests. This plan has been discussed with various organizations and the Amsterdam University of Applied Sciences.

Dave van Loon and Marieke van Doorninck (Kennisland) have dived into the problems surrounding heat grids and come up with a plan. In this Demoday work-session we looked into the problems surrounding heat grids and their plan to solve this. The session was moderated by our own Leonie van Beuken. Read Noor's full report here.

Pitches

Before we divided into separate work sessions, we had time for some inspiring presentations. The topics presented are listed below. You can click on the links to visit the dedicated project pages.

 • Circular: True Price Lab – Are consumers willing to pay the actual cost of their products? Would they pay extra for the environmental impact of their products? (Sjoukje Goldman, Amsterdam University of Applied Sciences) Read more here
 • Energy: Sharing Energy in the Neighborhood – Currently, we heavily rely on major energy suppliers. In the Netherlands, we face issues with net congestion. We cannot continue just adding more energy consumers and sources. In his pitch, Hugo discussed an innovative approach to tackle this issue by learning from our neighbors. (Hugo Niesing, Resourcefully) Read more here
 • Mobility: Oui - Think outside the box! Or rather, think of a box. This new concept for a compact, circular vehicle is called the Minimal Car. Designed like a box with seating for four, it primarily targets urban mobility. This car bridges the gap between a cargo bike and a standard car. It is spacious enough for moving houses yet small enough to prevent city congestion. (Barend Koolhaas, Minimal Car) Read more here

Our next Demoday will take place on the 20th of June. Do you have an inspiring story or project you want to pitch to the Amsterdam Smart City network? Let us know via Sophie sophie@amsterdamsmartcity.com (Digital), Pelle pelle@amsterdamsmartcity.com (Mobility) or Noor noor@amsterdamsmartcity.com (Energy & Circular)

Amsterdam Smart City's picture News
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Data Dilemma's: De Voedseltransitie

Featured image

Er komt weer een Data Dilemma's event aan! Ook de voedseltransitie brengt data dilemma's met zich mee. Één van de duurzame ambities in de Metropoolregio Amsterdam is bijvoorbeeld een lokale, transparante voedselketen. Maar; wat is lokaal? Wat is duurzaam? En hoe gaan we om met data in de voedselketen? Er zullen deze middag sprekers aan het woord komen die vanuit verschillende invalshoeken naar data en voedsel kijken.

Kees-Willem en Jan Wester: Lokaal en duurzaam inkopen en de Agrifood Data Common
Kees-Willem Rademakers, docent en onderzoeker aan de HvA, en Jan Wester, directeur BDVC en kwartiermaker DVC Agri&Food, zullen deze editie van Data Dilemma's aftrappen. De Hogeschool en Universiteit van Amsterdam hebben de ambitie om hun voedsel voor kantines lokaal en duurzaam te gaan inkopen. Dit vraagt om robuuste en transparante lokale voedselketens waar true cost pricing integraal onderdeel van uit maakt. De ontwikkeling van een gemeenschappelijke Agrifood Data Common stelt bedrijven in de korte voedsel keten data in eigen beheer uit te wisselen. Kees-Willem zal ons meenemen in de dilemma’s waar je bij het inkoopbeleid tegen aan loopt en Jan voegt daar dilemma’s rond leveringszekerheid en voedselveiligheid aan toe en bespreken we hoe de Agrifood Data Common daar bij kan helpen.

Lenno Munnikes: De Supermarkt van de Toekomst
Lenno Munnikes, directeur-bestuurder van de Flevo Campus, houdt zich al lang bezig met het onderwerp voedsel. De Flevo Campus houdt zich bezig met stedelijke voedsel vraagstukken vanuit het perspectief van de consument. Almere is het Living Lab van de de Flevo Campus. Een van de projecten waar ze zich mee bezig houden is De Supermarkt van de Toekomst, waarbij ze kijken hoe ze meer lokale producten in de supermarkt kunnen krijgen. Maar wat betekent lokaal? En is lokaal ook echt duurzamer en gezonder?

Leen Felix
Leen, een ecoloog en data-analist bij Metabolic's Agrifood-team, helpt bedrijven in de voedselketen om hun milieu-impact in kaart te brengen, prioriteiten te stellen en de juiste acties te ondernemen. Hoewel dit logisch klinkt, brengt het proces toch de nodige uitdagingen met zich mee. Leen neemt ons mee op een reis van productportfolio tot milieu-impact tot daadwerkelijke actie. Traceerbaarheid en meetbaarheid zijn sleutelthema's die ook hier weer terugkomen. Maar ook stuit Leen op inhoudelijke dilemma's rond de invloed van de teeltlocaties op de milieueffecten ervan en de conflicten tussen verschillende duurzaamheidsaspecten zoals klimaat, landgebruik en waterverbruik. Dit maakt de weg naar een goed advies complex, maar buitengewoon boeiend.

Agenda

 • 15:30-15:45 Inloop
 • 15:45-15:55 Welkom en introductie door Amsterdam Smart City
 • 16:00-17:00 Inhoudelijk programma met de Hogeschool van Amsterdam, Big Data Value Center, Flevo Campus, & meer!
 • 17:00-17:30 Q&A en panel discussie
 • 17:30-18:00 Wrap-up en drankjes

Locatie

Wordt binnenkort bekendgemaakt! (Amsterdam)

Over Data Dilemma’s

Vier keer per jaar onderzoeken we de mogelijkheden om data en nieuwe technologieën te gebruiken om stedelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, met de nadruk op verantwoorde digitalisering. Het doel is om data te gebruiken om steden veiliger, schoner en toegankelijker te maken, maar wat gebeurt er met alle data die wordt verzameld? Welke dilemma’s komen we tegen als we (persoonlijke) data verzamelen om de stad te verbeteren? Deze vragen zijn van belang voor iedereen: overheden, kennisinstellingen, bedrijven en het maatschappelijk middenveld. Het Amsterdam Smart City netwerk wilt graag met je verkennen welke beslissingen nodig zijn voor verantwoord gebruik van data.

Amsterdam Smart City's picture Meet up on May 30th
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Programma voor Kennis- en Demodag #23

Featured image

Op donderdag 18 april zijn we met het netwerk te gast bij Ru Paré, een voormalig basisschoolgebouw in Slotervaart. Ru Paré is een community die bewoners en tientallen organisaties en initiatieven een plek geeft om samen te komen.

De Amsterdam Smart City Demodagen zijn regelmatig terugkerende middagen bedoeld om de voortgang van de verschillende innovatieprojecten aan elkaar te presenteren, hulpvragen op tafel te leggen, dilemma’s te delen en meer partners te betrekken bij een project en deze vraagstukken verder te brengen.

Verder hebben we weer onze gebruikelijke werksessies waarin we een aantal vragen met een kleine groep grondiger behandelen. De Demodag wordt voorafgegaan door een Kennissessie waarvoor deelname optioneel is. We sluiten af met een hapje en drankje. De middagen kenmerken zich door een zeer open en vrolijke sfeer.

Kennissessie

Voorafgaand aan de Demodag, organiseren we een kennissessie over een transitie-overstijgend onderwerp. Dit keer neemt Ruben Polderman (Gemeente Amsterdam) jullie mee in een introductie van Socratic Design: Een vernieuwende aanpak voor maatschappelijke uitdagingen en het herzien van ons denken. We accepteren vaak aannames over mens en wereld zonder ze te bevragen, maar deze vormen wel ons narratief en beïnvloeden onze leefomgeving en levenswijze. De Gemeente Amsterdam daagt ons uit om nieuwe, duurzame narratieven te verkennen en ons denken te analyseren. Doe je mee aan deze verkenning?

Werksessies

Energie | Co-creatie met bewoners in de warmtetransitie | Dave van Loon & Marieke van Doorninck (Kennisland) / Marije Poel (HvA)
Gemeenten en wijken zijn volop aan de slag met de warmtetransitie. De wijkuitvoeringsplannen worden ontwikkeld en aan bewoners gepresenteerd. Helaas wordt de bewoner behoorlijk laat in de planning betrokken, wat vaak tot veel ontevredenheid leidt. Deze top-down manier van werken lijkt niet ideaal te zijn om bewoners bij de warmtetransitie te betrekken. Daarom is Kennisland bezig met het ontwikkelen van een plan voor het vroegtijdig samenwerken met bewoners bij de warmtetransitie van wijken, waarbij vooral ook wordt gezocht naar aansluiting bij wat leeft in de buurt. Dit plan is al eerder besproken met diverse betrokken (bewoners)organisaties en de Hogeschool van Amsterdam. In deze werksessie willen we het idee toetsen en weer een stap verder brengen. We gaan input ophalen over het plan, onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor plekken om dit plan uit te voeren en financiering, en we gaan op zoek naar partners om hier concreet mee aan de slag te gaan.

Mobiliteit | Mobiliteitsrechtvaardigheid: samen definiëren, doemdenken en aanpakken | Afstudeerkring Mobiliteitsrechtvaardigheid HvA
In opdracht van de Provincie Noord-Holland en Amsterdam Smart City zijn Jackie Ippel, Timo van Elst, Merel Thuis en Jade Salomons aan de slag gegaan met een afstudeeropdracht rond het thema Mobiliteitsrechtvaardigheid. Binnen deze multidisciplinaire afstudeerkring voeren de studenten onderzoek uit op verschillende onderwerpen. Ze zijn nu halverwege hun onderzoek over ouderen in Purmerend, ervaringen van mobiliteitsarmoede, en de kloof tussen beleidsmakers en doelgroepen. Tijdens deze sessie willen ze samen met de deelnemers op zoek naar definities voor (mobiliteits)rechtvaardigheid en met behulp van doemdenken, omdenken en andere creatieve werkvormen oplossingen formuleren.

Digitaal | Data Commons: De Green Mile case | Lia Hsu (Amsterdam Economic Board)
Omschrijving volgt!

Pitches

True price lab HvA - Sjoukje Goldman Ph.D. (HvA)
Om bedrijven te ondersteunen die overwegen true pricing te implementeren doet het Centre for Market Insights (CMI) van de Hogeschool van Amsterdam onderzoek naar de communicatie over true pricing naar de consument. Van februari tot en met juni loopt er een pilot op onze economische campus, waarbij een deel van het assortiment in het bedrijfsrestaurant en de koffie’s in de espressobar voorzien van de true price (echte prijs). Met deze pilot doen we onderzoek in een real-life setting naar de bereidheid van de consument op de echte prijs vrijwillig te betalen.

Het belang en de waarde van ‘Hier-opgewekte en Hier-geconsumeerde’ elektriciteit als netcongestie en verduurzaming maatregelen. - Hugo Niesing (Resourcefully)
Deze pitch toont broodnodige innovatie over het elektriciteitssysteem van de toekomst. We sturen in de fysieke ruimte (gebied onder het Trafohuisje) en tijd (simultaan opwek/afname per kwartier).
FlexPower stuurt de publieke laadpalen aan, FlexCity de laadinfrastructuur bij mensen thuis. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen, hoe kunnen deze twee initiatieven elkaar optimaal versterken? ‘Zelfconsumptie’ achter je eigen aansluiting en onder het trafohuisje, hiermee verbeteren we:

 • De levensduur van het transformatorhuisje;
 • CO2 uitstoot van de buurt;
 • Onze energie onafhankelijkheid;
 • De werkelijke kosten van elektriciteit en netwerkgebruik.

OUI - De eerste circulaire auto – Barend Koolhaas
De OUI is het eerste circulaire elektrische voertuig op vier wielen. Het concept combineert een maximum aan praktische doeleinden met een minimum aan impact op het milieu. Het stelt de vraag: wat hebben we echt nodig? Weinig dingen zijn zo destructief als de auto. Vervuiling, verkeersdoden, enorme verspilling van energie en natuurlijke hulpbronnen en landschappen en gemeenschappen die worden verscheurd door infrastructuur. Als we onze manier van leven opnieuw willen vormgeven, moeten we de auto herontwerpen. We moeten wandelen en fietsen prioriteit geven, maar voor sommige doeleinden hebben we iets groters nodig. Het hoeft niet snel te gaan en het kan heel licht zijn. De OUI is ontworpen om gedeeld, gerepareerd en hergebruikt te worden. Het is een soort Fairphone op wielen die overal ter wereld kan worden gebruikt. Vooral op plekken waar schonere, veiligere mobiliteit een noodzaak is.

We hebben nog ruimte voor enkele pitches. Heb je een innovatieve oplossing voor één van onze transitievraagstukken? Of heb je een hulpvraag die je aan het netwerk wilt stellen? Neem dan contact met ons op!

Klinkt het programma interessant? Je bent welkom om aan te sluiten. Laat het ons weten en stuur een korte motivatie naar pelle@amsterdamsmartcity.com of noor@amsterdamsmartcity.com. De Kennis- en Demodag is van 12:45-16:30 met een borrel na afloop

Amsterdam Smart City's picture News