Amsterdam Smart City

Activity

 • 476
  Updates
 • 293
  Thumbs up
 • 91
  Comments
Highlight from Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Programma voor Kennis- en Demodag #22

Featured image

Op dinsdag 14 december sluiten we het jaar feestelijk af op de laatste Demodag van 2023! We zijn dit keer te gast bij The Garage van Deloitte. Dit iconische gebouw, voormalig Citroën garage naast het Olympisch Stadion, is omgebouwd tot de plek waar Deloitte nu in co-creatie aan de (digitale) toekomst van haar klanten werkt.

De Amsterdam Smart City Demodagen zijn regelmatig terugkerende middagen bedoeld om de voortgang van de verschillende innovatieprojecten aan elkaar te presenteren, hulpvragen op tafel te leggen, dilemma’s te delen en meer partners te betrekken bij een project en deze vraagstukken verder te brengen.

Deze eindejaar editie van de demodag staat in het thema van wat we allemaal bereikt hebben met het netwerk. Daarom hebben we in plaats van de inspirerende pitches die we gebruikelijk doen, korte updates en succesverhalen van challenges en vraagstukken die we op vorige demodagen hebben behandeld.

Verder hebben we weer onze gebruikelijke werksessies waarin we een aantal vragen met een kleine groep wat grondiger behandelen. De Demodag wordt voorafgegaan door een Kennissessie over veranderen in het Hier en Nu met Theorie U, waarvoor deelname optioneel is. We sluiten af met een hapje en drankje. De middagen kenmerken zich door een zeer open en vrolijke sfeer.

Kennissessie

Voorafgaand aan de Demodag, organiseren we een kennissessie over een transitie-overstijgend onderwerp. Dit keer vertellen de jonge consultants van Hieroo meer over Veranderen in het Hier en Nu met Theorie U.

We leven in een tijd die wordt gekenmerkt door grote uitdagingen. We zien een wereld om ons heen waar een klimaatcrisis plaatsvindt met mondiale problemen als de opwarming van de aarde en het verlies aan biodiversiteit. Een wereld die wordt gekenmerkt door sociale ongelijkheid en toenemende individualisering. Verandering is hoognodig, maar ontstaat niet vanzelf. Hoe kunnen we met een holistische blik de wereld om ons heen veranderen?

De jonge consultants van Hieroo vertellen je alles over de verandermethode waarmee zij aan sociale innovatie in de stad werken: Theorie U. Theorie U is een model voor fundamentele verandering en wordt gebruikt om complexe vraagstukken om te buigen naar wezenlijke veranderingen. Deze verandermethode is gebaseerd op bewustzijn en actie om systemen te veranderen. In het U-proces ben je bewust van jezelf, de betrokkenen en alle aspecten die met een vraag samenhangen. In deze kennissessie maak je kennis met de theoretische principes van Theorie U, en gaan we praktisch aan de slag met een typische Theorie U werkvorm.

Werksessies

Mobiliteit | Besluiten aan de hand van Brede Welvaart – Yurhan Kwee (Gemeente Amsterdam)
In heel Nederland gaat het over de term brede welvaart. De Gemeente Amsterdam verkent wat deze term kan betekenen voor de stad en de Amsterdammers. Een belangrijk deel van het werken aan brede welvaart is het nemen van goede besluiten door bestuurders en raadsleden, met de adviezen van ambtenaren en de professionals die werken aan de stad.
Met het Stedelijke Innovatieteam van de Gemeente Amsterdam kunt u in deze werksessie samen oefenen bij het maken van besluiten aan de hand van brede welvaart. We gaan aan de slag met relevante mobiliteit casuïstiek en zullen deze vanuit verschillende perspectieven behandelen om tot een weloverwogen besluit te komen. Bijvoorbeeld; een brug over het IJ, is dit een goede investering voor de stad?

Digitaal | Data Commons Collective: Data als reddingsboei voor de leefbare metropool – Lia Hsu (Amsterdam Economic Board) en Simone van der Burg (Waag)
In het door big tech gedomineerde tijdperk is data zo lang commercieel geëxploiteerd dat er inmiddels nog weinig voorstellingsvermogen is bij het idee dat data delen de publieke zaak misschien ook wel zou kunnen dienen. Toch is dat wat een collectief van bedrijven, overheden, maatschappelijke instellingen en inwoners in de metropool Amsterdam gaat doen met het Data Commons Collective. Méér data delen om beter voor de metropool te zorgen. Amsterdam Economic Board vraagt het netwerk van Amsterdam Smart City om mee te denken met het Data Commons Collective aan de hand van het data commons framework. We verdiepen ons in een vraagstuk en verkennen de volgende stappen om een data common op te zetten en wat daarvoor nodig is.

Energie | Hoe kunnen we de huiseigenaar blijven(d) faciliteren in het aanjagen van de energie transitie? – Wouter van Rooijen (Alliander)
Netcongestie begint een steeds nijpender probleem te worden en begint zelfs de beperkende factor op de energie transitie te worden. Als netbeheerder begrijpt en ziet Alliander dat de eindconsument op dit moment aan zet is en al actief verduurzaamd. Alliander wil deze huiseigenaren blijven(d) faciliteren in het aanjagen van de energie transitie. Het afgelopen jaar hebben ze daarom een innovatief traject opgezet onder de naam ‘Co-creatie Lokale Energie Oplossingen (CLEO)’, waar drie concepten uitgekomen zijn die hier een collectieve oplossing voor zouden kunnen zijn. In deze werksessie zoomen we in op het ‘Wijsheid van de Wijk’ concept, welke ingaat op het informeren van huiseigenaren op individueel en op wijkniveau over wat zij (samen) kunnen doen om vooruit te bewegen in de energietransitie zonder daarmee het net te gaan overbelasten. We gaan in deze werksessie aan de slag met hoe we dit concept tot uitvoering kunnen brengen, wie daarvoor nodig zijn, welke uitdagingen er zijn en wie er mee wilt doen!

Circulair | Wat doet werken aan circulariteit met je mentale gesteldheid – Marian Zandbergen (Hogeschool van Amsterdam)
Wat doet werken aan circulariteit met je mentale gesteldheid? Hoe houd je in tijden van krapte op de arbeidsmarkt jonge, bevlogen mensen in je organisatie en mentaal gezond? En wat hebben eco-emoties te maken met het moeizame proces om van praten naar actie over te gaan in samenwerkingen rond circulariteit? Deze en andere vragen gaven aanleiding voor een werksessie van CIRCOLLAB op december demodag van Amsterdam Smart City, over de stimulerende en beperkende rol van eco-emoties bij professionals in het samenwerken aan circulaire transitie. Met als titel ‘De tragedie van het fixen’ wordt verkend hoe professionals omgaan met de urgentie van de opgave van de circulaire transitie: wat dit betekent in ons dagelijks leven en in ons werk als actor in deze transitie. En welke tools er nodig zijn om hier in samenwerking en binnen organisaties mee om te gaan.

Pitches

Local Energy Systems: Where we started, what we have achieved, and what are the next steps – Omar Shafqat (Hogeschool van Amsterdam)
The last year we’ve worked hard on finding a way to share learnings on local energy systems and we’ve made significant steps towards achieving this. In this pitch, Omar will tell you all about why this challenge was started, what we have achieved and what the next steps will be.

Het verbinden van de grondstoffen- en energietransitie – Edwin Oskam (MRA)
Op de Transitiedag in juni hebben we het uitgebreid gehad over het verbinden van de energietransitie en de grondstoffentransitie. Het traject van dit vraagstuk is inmiddels weer een stuk verder. In deze pitch verteld Edwin daarom hoe dit vraagstuk van start is gegaan, wat ze tot nu toe bereikt hebben, en wat de volgende stappen zijn.

ChatGPT en de overheid: Mogelijkheden en impact op ons werk – Jeroen Silvis (Provincie Noord-Holland)
De techniek van ChatGPT zorgt voor een revolutie in de manier waarop we werken en samenleven. Hoe zouden overheden, zoals de provincie Noord-Holland, hiermee om moeten gaan? Op Demodag #20 zijn we dieper ingegaan op de mogelijkheden en potentiële impact van ChatGPT op het werk van overheden. Jeroen geeft een update over de richtlijnen die mede door input van het netwerk zijn opgesteld, en het samenwerkingstraject met de Hogeschool van Amsterdam.

Drijvende stadswijken: Toekomstbestendig wonen in de Metropoolregio – Joke Dufourmont (AMS Institute)
De Amsterdamse metropool heeft te maken met ruimtegebrek, een acuut woningtekort en een stijgende zeespiegel als gevolg van klimaatverandering. AMS Institute en gemeente Amsterdam onderzoeken daarom de mogelijkheden voor nieuwe toekomstbestendige Amsterdamse stadswijken die kunnen meebewegen met het water. Tijdens de Smart City Expo in Barcelona hebben we twee sessies georganiseerd over dit thema. Joke vertelt je meer over de uitkomsten en de volgende stappen voor dit vraagstuk.

Mobiliteit: Wordt later bekendgemaakt!

Klinkt het programma interessant? Je bent welkom om aan te sluiten. Laat het ons weten en stuur een korte motivatie naar sophie@amsterdamsmartcity.com. De Kennis- en Demodag is van 12:45-16:30 met een borrel na afloop.

Amsterdam Smart City's picture Demodag on Dec 14th
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Recap of Demoday #21

Featured image

On Tuesday October 10th, Amsterdam Smart City partners gathered for an afternoon full of inspiration, exchange and connection with each other at our 21st Demoday! This time, we were invited by our partner Alliander to their brand-new circular office in Amsterdam Westpoort. In this article, we give you a quick overview of the Knowledge Session, pitches and work sessions. Interesting in learning more? Read the full reports by our Programme Managers Noor, Pelle and Sophie (linked below).

About our Demodays

The Demodays are one of the tools we use to stimulate innovation and encourage connection between our partners and community. The purpose of the Demodays is to present the progress of various innovation projects, ask for help, share dilemmas and involve more partners to take these projects to the next level. More information about the Demodays can be found here.

Knowledge Session: Systems Thinking for Beginners

We started the Demoday with a workshop Systems Thinking for Beginners, led by Nico Schouten from Metabolic. In this workshop, he explained why it is important to take a holistic approach to sustainability challenges. If we don’t see “solutions” in the context of the whole system it might have bad unintended consequences. Curious to learn more about Systems Thinking and how you can map a system for sustainability and societal challenges? Read the full report here.

Pitches

After the Knowledge Session, we continued with four inspiring pitches. Titus Venverloo (AMS Institute) told us all about the Senseable Amsterdam Lab (SAL), a new research collaboration between AMS Institute and MIT that introduces novel data and science-based methods to help the City of Amsterdam transition to a carbon-neutral city. Beth Massa (Ozarka) is on a mission to replace single-use and on-the-go food packaging with reusable alternatives. She explained how she uses empathy in her journey to get her partners to become more circular. Gilles Hommen (ZEnMO Simulations) presented the HOLON Tool, designed to help shape the energy system of the future. And last but not least, Christine Groothuis (municipality of Haarlemmermeer) and Jadine van Ooijen (Digital Society School) gave an update on their finalised human-centric design project, which once started as an Amsterdam Smart City challenge. Check out the aftermovie of the final showcase from the Digital Society School for the final results!

Work sessions

Circular | Bringing Circularity to Small and Medium-Sized Business by Mariska Joustra (municipality of Amsterdam) and Gabrielle Werkhoven (Versnellingshuis)
Amsterdam is striving to make a substantial reduction in resource usage by 2030 and transition to a fully circular economy by 2050. Engaging Small and Medium-sized Businesses (SMBs) in this transition is essential, but managing this is difficult. Key insights from the city's circular ambitions and strategies, along with challenges faced by SMBs and potential solutions, were discussed in this work session and are highlighted in this report.

Energy | How to share learnings of local energy systems and form a coalition | Omar Shafqat (HvA)
When thinking about the decarbonization of cities, Local Energy Systems (LES) are often mentioned as one of the key enablers in the future. While there is agreement that LES have a role to play in the energy system of the future, what exactly this role is and how to scale up and implement this solution remains unclear. In this work session, Omar Shafqat (HvA) presented a framework for sharing the learnings of LES and we discussed how we can further develop this framework and how to form a coalition between different parties that work on LES. You can read the full report here.

Digital | Digital Identity & Awareness
When using digital government services, we often leave more data behind than is actually necessary. The municipality of Amsterdam recently completed a pilot with Yivi (formerly IRMA), a safer and more reliable way of logging in that doesn't request or store unnecessary information. During the Transition Day in June, we identified that a lack of awareness and knowledge about digital identity and privacy risks is one of the main barriers for implementing new electronic identification methods. In this follow-up session, we continued with the theme of awareness and asked the Amsterdam Smart City network to come up with a change story and (start of) a campaign about digital identity. Read the full report here.

General | Value Mapping practice with CIRCOLLAB
CIRCOLLAB, a network in the Metropolitan Region of Amsterdam aimed at accelerating the circular transition, is developing a method to apply systems thinking and eco-centric approaches in organisations. While developing the right workshop methods, they are hosting meet-ups to discover what it takes for organisations to look beyond their organisational boundaries and feel part of the larger system. In this worksession, our Demoday participants were invited to apply value chain- and systems thinking within a Almere Pampus case, and articulate their feedback on the workshop methods. You can read the full report here.

Amsterdam Smart City's picture News
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Knowledge Session: Systems Thinking for Beginners

Featured image

We started the Demoday with a workshop Systems Thinking for Beginners, led by Nico Schouten from Metabolic. In this workshop, he explained why it is important to take a holistic approach to sustainability challenges. If we don’t see “solutions” in the context of the whole system, it might have bad unintended consequences. Airconditioning, for example, leads to a more comfortable temperature inside, but because of the high energy consumption, it also contributes to global warming.

What is a system?

To properly think in systems, you first need a clear definition of what a system is: A system is a collection of components that work together as a whole to achieve a common goal. For something to be a system it needs to have the following four attributes:

 1. A system needs to have a goal.
 2. All components of the system are functional.
 3. The order in which the components of the system are ordered matters.
 4. A system tries to stabilize via a feedback mechanism.

Using this definition you can conclude that a football team would be a system since it has the goal of winning, all players are functional, if you switch up the players it would matter for the effectiveness of the team, and as long as none of the players (components) fail they will continue to try to reach their goal of winning. On the other hand, a kitchen is not a system, since it has no goal (without a person in it), and the order of the components in a kitchen doesn’t matter that much.

How to map a system?

To map a system, we use four elements:

 • Nodes (O): These are the components of your system.

 • Polarity elements (+/-): These are arrows between the nodes that show how they influence each other. The positive polarity element shows that if one node increases, the other also increases, and if it decreases, the other also decreases. The negative polarity element shows that if one node increases, the other one decreases, and vice versa.
  For example, the nodes birth rate and population size have a positive polarity between them, because if the birth rate increases, the population size also increases. For the mortality rate node and population size node, you would use a negative polarity element, because population size decreases if the mortality rate increases.

 • Delay elements ( || ): These elements can be added to the arrow with the polarity if the effect is delayed. For instance, the node ‘number of fertilized eggs’ has a positive polarity with ‘birth rate’, but it has a delayed effect (of about 9 months) and therefore we add the delay element to the arrow.

 • Loops (R/B): If you map out your system completely you will find that there are probably one or multiple loops in your system. These loops can either be reinforcing (R) or Balancing (B).

  • An example of a Reinforcing (R) loop is how a disease spreads: More sick people, lead to more people being infected, leading to more people being infected, leading to more people being sick, etc. You have the nodes “people being sick” and “people being infected” which both have a positive polarity with each other. This leads to exponential growth if no interventions are made. Of course, the system is more complicated than that in real life.
  • An example of a Balancing (B) loop is how populations stay the same size: The larger the population, the higher the mortality rate (positive polarity). But the higher the mortality rate, the smaller the population (negative polarity). These positive and negative polarities keep each other in balance.

To fully understand how to map a system we looked at an example of a neighbourhood in Rotterdam. In this neighbourhood, a lot of maintenance was suddenly needed for public space. They are working on maintaining the neighbourhood, but problems keep propping up. Therefore, they mapped out the problem of this neighbourhood to get a better understanding of how to find a structural solution.

To properly make a system map, you need to look at three things:

 1. Context of the system: What are the social, economic and cultural components?
 2. Time: The time and duration of components need to be taken into account.
 3. Location: Where does this system take place?

After drawing out all the nodes of the system and connecting how they influence each other, you get a map (see attachment 1). Two feedback-reinforcing feedback loops can be discovered in this map (see attachment 2).

By unveiling these feedback loops it becomes easier to find the components for which an intervention would be most effective.

In the last 10 minutes of this workshop, we worked on making a system map ourselves by looking at the problem of airconditioners in warm places. Defining all the relevant nodes, and connecting them properly proved quite challenging, but also very enlightening.

Would you like to read more about Metabolic's approach, or work with them on driving systemic change? Visit their website via: https://www.metabolic.nl/about/our-approach/

Amsterdam Smart City's picture News
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Amsterdam Smart City at the Smart City Expo World Congress in Barcelona!

Featured image

It’s almost that time of the year again. From 7 till 9 November, The Smart City Expo World Congress (SCEWC) will take place in Barcelona. SCEWC is an important meeting place for smart city experts from all around the world. By promoting urban innovation and facilitating collaboration opportunities, the event is dedicated to creating a better future for cities and their citizens. The Amsterdam Smart City team will again be joining the Dutch delegation to SCEWC, where together with our partners we will host several keynotes, workshops and visits to other pavilions.

In collaboration with partners from the Amsterdam Smart City network, including Amsterdam Trade & Innovate (municipality of Amsterdam), the Green Innovation Hub (municipality of Almere), AMS Institute, the province of North-Holland, BTG, and the Amsterdam Economic Board, we are organizing various activities on and around the expo. Find an overview of the programme below and keep an eye on this post for further updates leading up to the event.

Sunday - 5 November

Welcome drinks (17:00 – 18:30) (invite only) with the Green Innovation Hub, Amsterdam Trade & Innovate and Amsterdam Smart City.

Official kick-off reception (from 18:30) by RVO for all Dutch participants in Barcelona.

Monday - 6 November

Innovation bike tour (10:00 – 14:30) (invite only) organised by Amsterdam Smart City and Green Innovation Hub. introducing Barcelona’s key approaches to urban planning. Followed by a tour of Tech Barcelona Hub and lunch.

Tuesday - 7 November

Official start of SCEWC and Tomorrow.Mobility.

Panel discussion ‘All Aboard! The Future of Transport of Public’ (10:30 – 12:00). Our colleague Chris de Veer is part of this panel at Tomorrow.Mobility and will be speaking about the Amsterdam Smart City “Emission-free Travel to Events” Mobility Challenge.

Outgoing delegation to Microsoft Pavilion (11:00 – 12:30) led by Cornelia Dinca, International Liaison for Amsterdam Smart City.

Keynote ‘Open Innovation for Liveable Cities: The Case of Amsterdam Smart City’ (13:00 – 13:15) by Leonie van den Beuken in the Green Room (Congress area).

Outgoing delegation to EIT Urban Mobility (13:30 – 14:30) led by Cornelia Dinca, International Liaison for Amsterdam Smart City.

Opening drinks at the Dutch Pavilion (17:00).

Wednesday - 8 November

Visit SCEWC

Outgoing delegation to European Commission Pavilion (timing TBA) led by Cornelia Dinca, International Liaison for Amsterdam Smart City.

Keynote by Danny Frietman, Green Innovation Hub, at the Microsoft Agora (17:00 – 17:20) about the Minecraft Challenge for Pampus District in Almere.

Network session for floating urban development (12:30-14:00) organised by AMS Institute, municipality of Amsterdam and Amsterdam Smart City (location: Microsoft Pavillion)
In this session, we are looking to connect with representatives from delta and waterfront cities that are looking at the water surface for new developments, as no city can or should be solving these challenges by themselves. As a networking event, we are looking to connect with cities that are interested in partnering up with Amsterdam for a floating future. Do you want to join this session? Contact Sophie via sophie@amsterdamsmartcity.com!

Market consultation mobility for floating urban development (14:00-15:30) organised by AMS Institute, municipality of Amsterdam and Amsterdam Smart City (location: Microsoft Pavillion)
Large scale, high density floating districts are a relatively new phenomenon in (Dutch) urban developments. As a new phenomenon, experience on mobility, accessibility and logistics for such developments is scarce. The session aims to map which solutions exist, who are their providers, what are their challenges and opportunities, and what interesting combinations of solution(provider)s can be made. It serves to collect insights on the (technological) developments and innovations for mobility solutions for floating urban developments. Do you want to join this session? Contact Sophie via sophie@amsterdamsmartcity.com!

Thursday - 9 November

Visit SCEWC

Keynote by Boen Groothoff, municipality of Amsterdam, at the Microsoft Agora (12:00 – 12:20) about the Modal Shift Monitor and AI for mobility in Amsterdam.

Amsterdam Smart City x SPIE roundtable session (invite only) about energy networks, technological market solutions and cooperation with society.

Are you also in Barcelona and do you want to join us for any of the above activities? Please contact Sophie at sophie@amsterdamsmartcity.com. Additional information about programming of Dutch partners can be found here. We’re looking forward to meet you there!

Amsterdam Smart City's picture News
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Amsterdam Smart Stories

Featured image

The Amsterdam Smart City network will again contribute to the Dutch delegation to the Smart City Expo World Congress in Barcelona, November 7-9. During the Expo we will present a number of projects, best practices and lessons learned during various panels, knowledge sessions and workshops.

Here are six projects we will share during the mission: read about them below and find the Amsterdam Smart City team and partners at the Dutch Pavilion to learn and connect further to our work.

1. Mobility Poverty Challenge

How do we prevent people’s exclusion in our mobility system?
The Mobility Proverty challenge aims to unravel where and how people in the Amsterdam Region experience exclusion from the mobility system and to counteract this problem by strengthening public-private cooperation for shared mobility initiatives

2. Floating cities: Transformative Urban Adaptation

How might floating solutions futureproof our cities?
Amsterdam is facing an acute housing shortage and rising sea levels, and has limited space to accommodate these needs. Amsterdam Smart City is supporting AMS Institute in their research on the viability and design of floating neighbourhoods and invites potential partners to collaborate.

3. Data Dilemmas: Measuring the Circular Economy

How should we collect data for the circular economy?
City of Amsterdam developed a “Circular Economy Monitor” to track progress on its circularity ambitions. Amsterdam Smart City hosted a series of public “Data Dilemmas” sessions with experts and stake- holders to evaluate and improve the Monitor.

4. AMdEX: Data Sharing in a Fair and Trusted Manner

How can we unlock the value of data?
Amsterdam Data Exchange (AMdEX) is a digital notary, offering legal contracts to organisations that want to share data. Amsterdam Smart City partners contributed to the development of the AMdEX field lab.

5. Local Energy Systems Challenge

How can we scale-up local energy systems?
Through pilot projects, Amsterdam learned that local energy systems (LES) can accelerate the energy transition. But moving beyond the pilot phase remains a challenge. Amsterdam Smart City has formed a coalition to facilitate scaling-up by collecting knowledge on LES in a “one-stop-shop”.

6. Responsible Drones

How can we ensure the responsible use of drones?
Responsible Drones is an exploratory and design study into the responsible use of drones in the city. By organizing four co-creation sessions with experts and stakeholders, we developed a report with key recommendations for City of Amsterdam's drone policy.

Amsterdam Smart City's picture News
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Data Dilemma's: Kijken onder de grond en samenwerken erboven

Featured image

Het is druk onder de grond, al is dat bovengronds niet zichtbaar. Denk aan stadswarmte, riolering, elektriciteitskabels, glasvezel: onze ondergrond raakt steeds voller. De grote ambities van de metropool Amsterdam op gebied van de energietransitie, snel dataverkeer, mobiliteitsoplossingen, circulaire economie en klimaatadaptie, leggen alleen nog maar meer druk op de schaarse ondergrond. Samenwerking tussen de partijen die de grond in moeten wordt daardoor alleen maar belangrijker. Evenals dat we allemaal dezelfde informatie hebben over wat er precies in de grond zit. Daarom is het thema van deze Data Dilemma’s: De ondergrond.

Er is veel data over de ondergrond. Bijna elke partij die er mee te maken heeft, heeft dan ook haar eigen tools ontwikkeld om de ondergrondse assets zo inzichtelijk mogelijk te maken. Het samenbrengen van al deze data en het afstemmen van agenda’s over wanneer er de grond in kan worden gegaan is echter nog niet zo makkelijk.

Ceciel Kempers, bedrijfsontwikkelaar bij Alliander, zal het onderwerp inleiden met de dilemma’s waar Alliander op het moment tegenaan loopt als ze de grond in moeten. Ceciel zal ook een demonstratie geven van het “Scan de Sleuf” project waarin ze zal laten zien hoe ze 3D scans kunnen inzetten bij assetregistratie.

De tweede spreker is Marco Scheffers. Marco is data-adviseur ondergrond en geo-informatie bij de gemeente Amsterdam en kan je alles vertellen over hoe Amsterdam bouwt aan een digital twin van de ondergrond. Hij zal het hebben over de 3D amsterdam tool, hoe data gedeeld kan worden tussen organisaties, en nog veel meer.

Vincent van Mierlo, strategisch adviseur bij Eurofiber, zal reflecteren op de dilemma’s van Ceciel en Marco met de problematiek waar ze bij Eurofiber tegenaan lopen. Als glasvezelkabelbedrijf maakt Eurofiber veel gebruik van de beschikbare systemen als ze de grond in gaan, maar dat gaat vaak niet zo feilloos als ze hopen.

Agenda

 • 15:45 – 16:00 Inloop
 • 16:00 – 16:10 Welkom en introductie door Amsterdam Smart City
 • 16:10 – 16:25 Introductie van het dilemma van de ondergrond en demonstratie van “Scan de sleuf” door Ceciel Kempers (Alliander)
 • 16:25 – 16:35 Marco Scheffers (Gemeente Amsterdam) over de digital twin van de ondergrond van Amsterdam
 • 16:35 – 16.45 Vincent van Mierlo (Eurofiber) geeft een reflectie
 • 16:45 – 17:00 Q&A en panel discussie
 • 17:00 – 17:30 Wrap-up en drankjes

Over Data Dilemma’s
Data Dilemma's is een samenwerking tussen Amsterdam Smart City en het Data Lab van de gemeente Amsterdam. Vier keer per jaar onderzoeken we de mogelijkheden om data en nieuwe technologieën te gebruiken om stedelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, met de nadruk op verantwoorde digitalisering. Het doel is om data te gebruiken om steden veiliger, schoner en toegankelijker te maken, maar wat gebeurt er met alle data die wordt verzameld? Welke dilemma’s komen we tegen als we (persoonlijke) data verzamelen om de stad te verbeteren? Deze vragen zijn van belang voor iedereen: overheden, kennisinstellingen, bedrijven en het maatschappelijk middenveld. Amsterdam Smart City wilt graag met je verkennen welke beslissingen nodig zijn voor verantwoord gebruik van data.

Locatie
DataLab Amsterdam, Weesperstraat 113 BG, Amsterdam.

Amsterdam Smart City's picture Data Dilemma's on Oct 26th