Amsterdam Smart City

Activity

 • 487
  Updates
 • 293
  Thumbs up
 • 91
  Comments
Highlight from Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Jaarverslag Amsterdam Smart City 2023

Featured image

Het was weer een bijzonder jaar voor Amsterdam Smart City. We hebben interessante gesprekken gevoerd, hebben connecties gemaakt en samenwerkingen gefaciliteerd en daarmee de vier transities waar we aan werken weer een stukje vooruit geholpen.

We hebben ook grote stappen gemaakt in de doorontwikkeling van Amsterdam Smart City, we hebben met elkaar een nieuwe naam gekozen, hebben er drie geweldige nieuwe partners bij, en hebben een nieuw onderdeel toegevoegd aan ons programma.

Met ons team en het netwerk hebben we het afgelopen jaar veel bereikt, en daar zijn we best een beetje trots op. Daarom delen we via deze weg graag ons jaarverslag van 2023. Hierin is meer te lezen over onze events en alle onderwerpen die dit jaar zijn behandeld door ons netwerk, tijdens werksessies, deepdives, Data Dilemma's, en de langer lopende challenges.

Hieronder lees je de highlights en mocht je dieper willer duiken, lees dan het volledige jaarverslag 2023!

Highlights

 • Het netwerk heeft zich in 2023 uitgebreid met 3 nieuwe partners; Hieroo (kennispartner), Flatland (kennispartner) en SPIE NL (bedrijf)
 • Naast diverse andere vraagstukken hebben we vier challenges structureel beetgepakt: Mobiliteitsrechtvaardigheid, lokale energiesystemen, mensvaardige digitalisering en de ondergrondse infrastructuur.
 • Samen met onze kennispartners hebben we de Kennissessies toegevoegd aan ons programma. Als start van de demodag krijgen kennispartners hierbij de mogelijkheid om partners mee te nemen en te inspireren rond relevante theorie voor het (samen)werken aan transities.
 • Het team heeft een start gemaakt met het meten en in kaart brengen van de impact van onze challenges en werksessies.
 • Samen met Havas Lemz is de herpositionering en nieuwe naamgeving uitgewerkt. De naam Amsterdam InChange en het bijbehorende narratief wordt in 2024 doorgevoerd.
 • Samen met Stuurgroep+ en ons nieuwe kwartiermakers-team werken we aan toekomstscenario’s voor een open innovatieplatform voor de regio.
 • De doorontwikkeling van ons platform en website krijgt vorm met de gecreëerde Mock-up. Deze is met input van, onder andere, gebruikers van ons platform ontworpen.

Lees meer

Wil je volledig in de programmering van 2023 duiken? Klik dan snel door voor het Jaarverslag 2023!

Amsterdam Smart City's picture News
Highlight from Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Data Dilemma's: De Voedseltransitie

Featured image

Er komt weer een Data Dilemma's event aan! Ook de voedseltransitie brengt data dilemma's met zich mee. Één van de duurzame ambities in de Metropoolregio Amsterdam is bijvoorbeeld een lokale, transparante voedselketen. Maar; wat is lokaal? Wat is duurzaam? En hoe gaan we om met data in de voedselketen? Er zullen deze middag sprekers aan het woord komen die vanuit verschillende invalshoeken naar data en voedsel kijken.

Kees-Willem en Jan Wester: Lokaal en duurzaam inkopen en de Agrifood Data Common
Kees-Willem Rademakers, docent en onderzoeker aan de HvA, en Jan Wester, directeur BDVC en kwartiermaker DVC Agri&Food, zullen deze editie van Data Dilemma's aftrappen. De Hogeschool en Universiteit van Amsterdam hebben de ambitie om hun voedsel voor kantines lokaal en duurzaam te gaan inkopen. Dit vraagt om robuuste en transparante lokale voedselketens waar true cost pricing integraal onderdeel van uit maakt. De ontwikkeling van een gemeenschappelijke Agrifood Data Common stelt bedrijven in de korte voedsel keten data in eigen beheer uit te wisselen. Kees-Willem zal ons meenemen in de dilemma’s waar je bij het inkoopbeleid tegen aan loopt en Jan voegt daar dilemma’s rond leveringszekerheid en voedselveiligheid aan toe en bespreken we hoe de Agrifood Data Common daar bij kan helpen.

Lenno Munnikes: De Supermarkt van de Toekomst
Lenno Munnikes, directeur-bestuurder van de Flevo Campus, houdt zich al lang bezig met het onderwerp voedsel. De Flevo Campus houdt zich bezig met stedelijke voedsel vraagstukken vanuit het perspectief van de consument. Almere is het Living Lab van de de Flevo Campus. Een van de projecten waar ze zich mee bezig houden is De Supermarkt van de Toekomst, waarbij ze kijken hoe ze meer lokale producten in de supermarkt kunnen krijgen. Maar wat betekent lokaal? En is lokaal ook echt duurzamer en gezonder?

Leen Felix
Leen, een ecoloog en data-analist bij Metabolic's Agrifood-team, helpt bedrijven in de voedselketen om hun milieu-impact in kaart te brengen, prioriteiten te stellen en de juiste acties te ondernemen. Hoewel dit logisch klinkt, brengt het proces toch de nodige uitdagingen met zich mee. Leen neemt ons mee op een reis van productportfolio tot milieu-impact tot daadwerkelijke actie. Traceerbaarheid en meetbaarheid zijn sleutelthema's die ook hier weer terugkomen. Maar ook stuit Leen op inhoudelijke dilemma's rond de invloed van de teeltlocaties op de milieueffecten ervan en de conflicten tussen verschillende duurzaamheidsaspecten zoals klimaat, landgebruik en waterverbruik. Dit maakt de weg naar een goed advies complex, maar buitengewoon boeiend.

Agenda

 • 15:30-15:45 Inloop
 • 15:45-15:55 Welkom en introductie door Amsterdam Smart City
 • 16:00-17:00 Inhoudelijk programma met de Hogeschool van Amsterdam, Big Data Value Center, Flevo Campus, & meer!
 • 17:00-17:30 Q&A en panel discussie
 • 17:30-18:00 Wrap-up en drankjes

Locatie

Wordt binnenkort bekendgemaakt! (Amsterdam)

Over Data Dilemma’s

Vier keer per jaar onderzoeken we de mogelijkheden om data en nieuwe technologieën te gebruiken om stedelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, met de nadruk op verantwoorde digitalisering. Het doel is om data te gebruiken om steden veiliger, schoner en toegankelijker te maken, maar wat gebeurt er met alle data die wordt verzameld? Welke dilemma’s komen we tegen als we (persoonlijke) data verzamelen om de stad te verbeteren? Deze vragen zijn van belang voor iedereen: overheden, kennisinstellingen, bedrijven en het maatschappelijk middenveld. Het Amsterdam Smart City netwerk wilt graag met je verkennen welke beslissingen nodig zijn voor verantwoord gebruik van data.

Amsterdam Smart City's picture Meet up on May 30th
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Recap of Demoday #23

Featured image

On Thursday, April 18, Amsterdam Smart City partners came together for the 23rd edition of our Demoday. We were welcomed by Ru Paré. Ru Paré is a community-driven space that is home to a lot of different small businesses. They share their space and their knowledge. Inclusiveness and cooperation are at the heart of Ru Paré. These values align closely with our own values at Amsterdam Smart City.

In this article, we’ll give you a quick overview of the Knowledge Session, Work Sessions and Pitches. Interested in learning more? Read the full reports by our Programme Managers Noor, Pelle and Sophie (linked below).

About our Demodays

The Demodays are one of the tools we use to stimulate innovation and encourage connection between our partners and community. The purpose of the Demodays is to present the progress of various innovation projects, ask for help, share dilemmas and involve more partners to take these projects to the next level. More information about the Demodays can be found here.

Knowledge Session: Socratic Design

Ruben Polderman told us more about the philosophy and method of Socratic Design. It's important for a city to collectively reflect on a good existence. Socratic Design can be a way to think about this together, collectively. You work on your own presuppositions, enhance your listening skills, and deepen your understanding of our current dominant narratives to create new narratives and practices. Ruben guided us through examples and exercises to help us understand what narratives and presuppositions entail. Read Pelle's full report here.

Work Sessions

Mobility – Mobility Injustice

Being able to move from point A to B contributes to your sense of freedom. But there are also people who cannot do that as easily as most people; be it because of financial, physical, vehicular, or other reasons. On behalf of Provincie Noord-Holland and in collaboration with Amsterdam Smart City and Amsterdam Centre of Expertise, a group of students working on their graduation project tackled this topic at the latest Demoday of 2024. Read Timo’s full report here.

Digital – Data Commons & the (Agri)Food Case

In the big tech-dominated era, data has been commercially exploited for so long that it is now hard to imagine that data sharing might also benefit the community. Yet that is what a collective of businesses, governments, social institutions and residents in Amsterdam aim to do with the Data Commons Collective. Sharing more data to better care for the Amsterdam Region. Lia Hsu (Amsterdam Economic Board) and Simone van der Burg (Waag) led an interactive value workshop to discuss which values are important when it comes to sharing data from the perspective of different stakeholders in an (agri)food use case. Read Sophie's full report here.

Energy – Co-creation with residents in the heat transition

Municipalities and neighborhoods are actively engaged in the heat transition, but residents are often involved late in the planning process, leading to dissatisfaction. Kennisland is developing a plan to involve residents early in neighborhood heat transitions, aligning with local interests. This plan has been discussed with various organizations and the Amsterdam University of Applied Sciences.

Dave van Loon and Marieke van Doorninck (Kennisland) have dived into the problems surrounding heat grids and come up with a plan. In this Demoday work-session we looked into the problems surrounding heat grids and their plan to solve this. The session was moderated by our own Leonie van Beuken. Read Noor's full report here.

Pitches

Before we divided into separate work sessions, we had time for some inspiring presentations. The topics presented are listed below. You can click on the links to visit the dedicated project pages.

 • Circular: True Price Lab – Are consumers willing to pay the actual cost of their products? Would they pay extra for the environmental impact of their products? (Sjoukje Goldman, Amsterdam University of Applied Sciences) Read more here
 • Energy: Sharing Energy in the Neighborhood – Currently, we heavily rely on major energy suppliers. In the Netherlands, we face issues with net congestion. We cannot continue just adding more energy consumers and sources. In his pitch, Hugo discussed an innovative approach to tackle this issue by learning from our neighbors. (Hugo Niesing, Resourcefully) Read more here
 • Mobility: Oui - Think outside the box! Or rather, think of a box. This new concept for a compact, circular vehicle is called the Minimal Car. Designed like a box with seating for four, it primarily targets urban mobility. This car bridges the gap between a cargo bike and a standard car. It is spacious enough for moving houses yet small enough to prevent city congestion. (Barend Koolhaas, Minimal Car) Read more here

Our next Demoday will take place on the 20th of June. Do you have an inspiring story or project you want to pitch to the Amsterdam Smart City network? Let us know via Sophie sophie@amsterdamsmartcity.com (Digital), Pelle pelle@amsterdamsmartcity.com (Mobility) or Noor noor@amsterdamsmartcity.com (Energy & Circular)

Amsterdam Smart City's picture News
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Programma voor Kennis- en Demodag #23

Featured image

Op donderdag 18 april zijn we met het netwerk te gast bij Ru Paré, een voormalig basisschoolgebouw in Slotervaart. Ru Paré is een community die bewoners en tientallen organisaties en initiatieven een plek geeft om samen te komen.

De Amsterdam Smart City Demodagen zijn regelmatig terugkerende middagen bedoeld om de voortgang van de verschillende innovatieprojecten aan elkaar te presenteren, hulpvragen op tafel te leggen, dilemma’s te delen en meer partners te betrekken bij een project en deze vraagstukken verder te brengen.

Verder hebben we weer onze gebruikelijke werksessies waarin we een aantal vragen met een kleine groep grondiger behandelen. De Demodag wordt voorafgegaan door een Kennissessie waarvoor deelname optioneel is. We sluiten af met een hapje en drankje. De middagen kenmerken zich door een zeer open en vrolijke sfeer.

Kennissessie

Voorafgaand aan de Demodag, organiseren we een kennissessie over een transitie-overstijgend onderwerp. Dit keer neemt Ruben Polderman (Gemeente Amsterdam) jullie mee in een introductie van Socratic Design: Een vernieuwende aanpak voor maatschappelijke uitdagingen en het herzien van ons denken. We accepteren vaak aannames over mens en wereld zonder ze te bevragen, maar deze vormen wel ons narratief en beïnvloeden onze leefomgeving en levenswijze. De Gemeente Amsterdam daagt ons uit om nieuwe, duurzame narratieven te verkennen en ons denken te analyseren. Doe je mee aan deze verkenning?

Werksessies

Energie | Co-creatie met bewoners in de warmtetransitie | Dave van Loon & Marieke van Doorninck (Kennisland) / Marije Poel (HvA)
Gemeenten en wijken zijn volop aan de slag met de warmtetransitie. De wijkuitvoeringsplannen worden ontwikkeld en aan bewoners gepresenteerd. Helaas wordt de bewoner behoorlijk laat in de planning betrokken, wat vaak tot veel ontevredenheid leidt. Deze top-down manier van werken lijkt niet ideaal te zijn om bewoners bij de warmtetransitie te betrekken. Daarom is Kennisland bezig met het ontwikkelen van een plan voor het vroegtijdig samenwerken met bewoners bij de warmtetransitie van wijken, waarbij vooral ook wordt gezocht naar aansluiting bij wat leeft in de buurt. Dit plan is al eerder besproken met diverse betrokken (bewoners)organisaties en de Hogeschool van Amsterdam. In deze werksessie willen we het idee toetsen en weer een stap verder brengen. We gaan input ophalen over het plan, onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor plekken om dit plan uit te voeren en financiering, en we gaan op zoek naar partners om hier concreet mee aan de slag te gaan.

Mobiliteit | Mobiliteitsrechtvaardigheid: samen definiëren, doemdenken en aanpakken | Afstudeerkring Mobiliteitsrechtvaardigheid HvA
In opdracht van de Provincie Noord-Holland en Amsterdam Smart City zijn Jackie Ippel, Timo van Elst, Merel Thuis en Jade Salomons aan de slag gegaan met een afstudeeropdracht rond het thema Mobiliteitsrechtvaardigheid. Binnen deze multidisciplinaire afstudeerkring voeren de studenten onderzoek uit op verschillende onderwerpen. Ze zijn nu halverwege hun onderzoek over ouderen in Purmerend, ervaringen van mobiliteitsarmoede, en de kloof tussen beleidsmakers en doelgroepen. Tijdens deze sessie willen ze samen met de deelnemers op zoek naar definities voor (mobiliteits)rechtvaardigheid en met behulp van doemdenken, omdenken en andere creatieve werkvormen oplossingen formuleren.

Digitaal | Data Commons: De Green Mile case | Lia Hsu (Amsterdam Economic Board)
Omschrijving volgt!

Pitches

True price lab HvA - Sjoukje Goldman Ph.D. (HvA)
Om bedrijven te ondersteunen die overwegen true pricing te implementeren doet het Centre for Market Insights (CMI) van de Hogeschool van Amsterdam onderzoek naar de communicatie over true pricing naar de consument. Van februari tot en met juni loopt er een pilot op onze economische campus, waarbij een deel van het assortiment in het bedrijfsrestaurant en de koffie’s in de espressobar voorzien van de true price (echte prijs). Met deze pilot doen we onderzoek in een real-life setting naar de bereidheid van de consument op de echte prijs vrijwillig te betalen.

Het belang en de waarde van ‘Hier-opgewekte en Hier-geconsumeerde’ elektriciteit als netcongestie en verduurzaming maatregelen. - Hugo Niesing (Resourcefully)
Deze pitch toont broodnodige innovatie over het elektriciteitssysteem van de toekomst. We sturen in de fysieke ruimte (gebied onder het Trafohuisje) en tijd (simultaan opwek/afname per kwartier).
FlexPower stuurt de publieke laadpalen aan, FlexCity de laadinfrastructuur bij mensen thuis. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen, hoe kunnen deze twee initiatieven elkaar optimaal versterken? ‘Zelfconsumptie’ achter je eigen aansluiting en onder het trafohuisje, hiermee verbeteren we:

 • De levensduur van het transformatorhuisje;
 • CO2 uitstoot van de buurt;
 • Onze energie onafhankelijkheid;
 • De werkelijke kosten van elektriciteit en netwerkgebruik.

OUI - De eerste circulaire auto – Barend Koolhaas
De OUI is het eerste circulaire elektrische voertuig op vier wielen. Het concept combineert een maximum aan praktische doeleinden met een minimum aan impact op het milieu. Het stelt de vraag: wat hebben we echt nodig? Weinig dingen zijn zo destructief als de auto. Vervuiling, verkeersdoden, enorme verspilling van energie en natuurlijke hulpbronnen en landschappen en gemeenschappen die worden verscheurd door infrastructuur. Als we onze manier van leven opnieuw willen vormgeven, moeten we de auto herontwerpen. We moeten wandelen en fietsen prioriteit geven, maar voor sommige doeleinden hebben we iets groters nodig. Het hoeft niet snel te gaan en het kan heel licht zijn. De OUI is ontworpen om gedeeld, gerepareerd en hergebruikt te worden. Het is een soort Fairphone op wielen die overal ter wereld kan worden gebruikt. Vooral op plekken waar schonere, veiligere mobiliteit een noodzaak is.

We hebben nog ruimte voor enkele pitches. Heb je een innovatieve oplossing voor één van onze transitievraagstukken? Of heb je een hulpvraag die je aan het netwerk wilt stellen? Neem dan contact met ons op!

Klinkt het programma interessant? Je bent welkom om aan te sluiten. Laat het ons weten en stuur een korte motivatie naar pelle@amsterdamsmartcity.com of noor@amsterdamsmartcity.com. De Kennis- en Demodag is van 12:45-16:30 met een borrel na afloop

Amsterdam Smart City's picture News
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Amsterdam Smart City Transition Day 2024: Recap

Featured image

On Thursday, March 7th, Amsterdam Smart City partners gathered for a day full of inspiration, exchange and connection with each other at our Transition Day! In this article, we give you a quick overview of the challenges we discussed, the inspiration session and the crash course drawing. Interesting in learning more? Read the challenge descriptions by our Program Managers Noor and Pelle (linked below).

About our Transition Days

Our yearly Transition Day is the day on which we investigate together with the network where we can make the most impact this year. Last year on, we mainly looked at the underlying barriers to the (then) surprising challenges and results. These challenges, such as mobility justice and human digitalization, are now completed or handed over. That is why this Transition Day we started working on new challenges. We started working on transition tasks that can only be advanced by working together, where we as a network can make a difference. Together with our knowledge partners and the challenge submitters from our network, we put together the 2024 full day program.

The Underground Challenge

In this session, we dived into the world of underground infrastructure. Many different stakeholders deal with the underground. Electricity cables, fibre optic cables, gas pipelines, heat networks, sewers, but also tree roots and soil, form a complex playing field with many different interests for the parties involved. Right now, collaboration, data sharing, and co-planning between these parties is sub-optimal. Therefore, we started the challenge: Understanding the underground: Collaborating, Sharing Data, and Co-Planning. You can find all the information on the challenge here.

Would you like to join this challenge? Please get in touch with Noor at noor@amsterdamsmartcity.com.

The Cooperative Challenge

In the past decade, we have witnessed a surge of cooperatives across society. This is great because cooperative initiatives can help drive sustainability and social goals. However, these initiatives always remain small-scale and localized and, in most cases, accessible only to specific and select demographics. In this session, we discussed the barriers to making cooperatives more mainstream. We decided to focus on the energy domain and defined the following question: How can we help to mainstream energy cooperatives and ensure that structures in society make room for them and barriers are resolved?

You can find all the information on this challenge here. Would you like to join this challenge? Please get in touch with Noor at noor@amsterdamsmartcity.com.

The Floating Urban Development Challenge

Due to lack of space and climate change, the future of living might need to partly move on to water areas. Researchers and designers are therefore imagining and conceptualizing floating urban development. However, to make it a truly realistic and imaginable future scenario, there are more hurdles to overcome. This challenge aims to change our collective belief in a way that living on water becomes as a serious option conceivable for everyone. We’ll work on creating imaginable and workable scenarios of urban development on water.

You can find all the information on this challenge here. Would you like to join this challenge? Please get in touch with Pelle at pelle@amsterdamsmartcity.com.

The Circular challenge

Circular initiatives often struggle to progress beyond the pilot phase. Numerous barriers hinder these circular initiatives, such as lack of data, implementation across the entire production chain, regulatory obstacles, and higher costs.

To overcome these barriers, adjustments to regulations are necessary to better align with circular initiatives, alongside the establishment of shared ownership within the production chain. For this challenge, we decided to focus on Electric Vehicle Charging Infrastructure. You can find all the information on this challenge here.
Would you like to join this challenge? Please get in touch with Noor at noor@amsterdamsmartcity.com.

Inspiration session: Collaborating and building Coalitions – Renée Schoonbeek | Arcadis

Renée Schoonbeek (Arcadis) kicked off the afternoon program with an inspiring session about the dynamics of successful collaboration. She shared two area development projects, one a success and one a failure. The collaboration success was the story of Hudson Square, New York. They successfully managed to get more green into the city, better facilities for bicycles and pedestrians, and renovated a public park. The keys to success were a grassroots initiative, clear goals, and a diverse coalition representing everyone from real estate to residents.

In contrast, the collaboration for the development of Feyenoord's stadium failed due to leadership changes, shifting market conditions, and lack of long-term commitment. Important lessons that emerged from this failure were to continuously focus on collaboration, avoid false consensus, invest in long-term commitment, and be vigilant towards signals of dissent within the collaborating parties.

Renée finished the session with an exercise. The most important thing in collaboration is to properly listen and ask questions. We practised asking questions with the technique “2 down, 1 to the side”. Where you first ask three questions. The 1st question is a rational question (what, who, where, why)? The 2nd question is a follow-up question, again a rational question for clarification or deepening. The 3rd question is an emotional question (how does that feel, how do you look back on it, what have you learned from it?). This exercise helped us to see things from the other person's perspective.

Renée’s key takeaway for reaching consensus in collaborations was to not only look at what you need from another person but also to see what you can offer. With this information in our back pocket, we were ready to start forming our own coalitions.

Crash course drawing – Thomas van Daalen | Flatland agency

From lines to inspiring discussion diagrams. Flatland Agency introduced us to the world of 'Visual Storytelling'. How can you support a story with drawings, or visually represent a summary of a brainstorming session? Thomas from Flatland gave us a masterclass in drawing, demonstrating how simple shapes can say a lot.

We concluded this inspiring day with drinks and also said goodbye to Leonie as program director. With tears and laughter, we thanked her for all her efforts and dedication and wished her all the best for her further recovery.

We would like to give special thanks to everyone that helped organize this Transition Day. Many thanks to RoyalHaskoning, Flatland, Hieroo, Drift and HvA, all contributors to the challenges and all those present!
Our next event (knowledge- and Demoday) is on the 18th of April. Would you like to participate in this Demoday, or learn more about the program? Please reach out to pelle@amsterdamsmartcity.com.

Amsterdam Smart City's picture News
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

(GESLOTEN) Vacature: Communicatie- en Programmamedewerker Amsterdam Smart City (32 uur)

Featured image

Ben jij thuis in de wereld van communicatie en event management? En gaat jouw hart sneller kloppen van duurzaamheid, stedelijke innovatie en netwerken?

Kom dan als junior Communicatie- en Programmamedewerker het team van Amsterdam Smart City versterken!

Wie zijn wij?

Amsterdam Smart City is een onafhankelijk innovatieplatform, dat innovatieve bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties, overheden en proactieve bewoners samenbrengt en de stad van de toekomst vormgeeft. Amsterdam Smart City maakt als programma deel uit van Amsterdam Economic Board.

Samen met 29 partners werken wij aan een betere, duurzame en toekomstbestendige wereld. Daarnaast brengen we een internationale community samen van meer dan 9.000 innovatieprofessionals, studenten en geïnteresseerden. Zij ontmoeten elkaar rond verschillende thema’s en helpen elkaar verder. Door al deze partijen te verbinden, en met hen het gesprek te voeren over de grote uitdagingen in onze regio, komen we tot nieuwe verhalen en innovatieve oplossingen die bijdragen aan betere straten, buurten en steden. We richten ons met name op vier transitiethema’s: Mobiliteit, Digitaal, Energie en Circulair.

Hier staan wij voor
Iedereen is anders, en juist met verschillende mensen werken wij nog beter aan de metropool van morgen. We zijn nieuwsgierig naar jouw talenten, wat jou bijzonder maakt. We horen graag jouw ideeën en perspectieven. Dat helpt ons om samen nog meer impact te maken.

Wat ga je doen?

Je beheert onze online kanalen en je organiseert samen met het team evenementen. Met verslaglegging, enthousiasme en het maken van nieuwe connecties binnen ons netwerk versterk je ons regionale en internationale netwerk! Je werkt nauw samen met- en ondersteunt het hele Amsterdam Smart City team en de programmadirecteur. Dit zijn je taken:

 • Beheer en schrijven van onze wekelijkse nieuwsbrief en LinkedIn content. Je neemt initiatieven om de interactie en het bereik te vergroten.

 • Je houdt toezicht op de berichten op het online platform en je stimuleert leden om content te plaatsen

 • Beheer info mailbox (inkomende verzoeken, vragen etc.)

 • Ondersteuning inhoudelijke verslaglegging netwerkevenementen en werksessies, en het opmaken van presentaties

 • Praktische ondersteuning bij evenementen (locaties, uitnodigingen, communicatie)

 • Ondersteuning bij het organiseren van werksessies en het bouwen van coalities

Wie ben jij?

 • Je hebt wo/hbo werk- en denkniveau, een opleiding in de richting van communicatie (of vergelijkbaar);

 • Je hebt 1-2 jaar werkervaring en ervaring op het gebied van online communicatie/community en/of event management

 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend in woord én geschrift

 • Je hebt affiniteit met duurzaamheid, innovatie en stedelijke ontwikkelingen en je vindt het belangrijk om met je werk maatschappelijke impact te maken.

 • Je beschikt over voldoende algemene kennis over bovenstaande en je kan hier helder over schrijven.

 • Je bent proactief en nieuwsgierig

 • Je bent sociaal, enthousiast en houdt van netwerken en verbinden.

Wat bieden wij?

Wij bieden je een fijne werkplek op het Marineterrein in Amsterdam, met een informele en collegiale sfeer. We zijn een klein team dat nauw met elkaar en onze partners samenwerkt.

Je wordt deel van een enorm divers en dynamisch netwerk van koplopers en pioniers in stedelijke innovatie van toonaangevende organisaties in de Metropool Amsterdam. Er is veel ruimte om te leren van collega’s en specialisten uit het netwerk en je te verdiepen in de thema’s die jou interesseren. Samen leren we door te doen!

Daarnaast bieden wij:

 • Een functie voor 32 uur per week;

 • Een half-jaar-contract met uitzicht op verlenging;

 • Salarisindicatie €3.300 - €3.500 bruto per maand (o.b.v. 40 uur), aangevuld met vakantie- en eindejaarstoeslag.

Interesse gewekt?

Ben je enthousiast? Dan horen we graag van je! Stuur je CV en een korte motivatie uiterlijk 4 april per mail aan solliciteren@amecboard.com. De eerste gesprekken vinden plaats op 10 en 12 april. Vervolggesprekken zijn in de ochtend van 19 april. Een schrijfopdracht maakt deel uit van de procedure. Neem voor meer informatie over de functie contact op met Pelle Menke. Hopelijk spreken we elkaar snel!

Amsterdam Smart City's picture #DigitalCity