Amsterdam Smart City

Activity

 • 465
  Updates
 • 293
  Thumbs up
 • 91
  Comments
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Amsterdam Smart City Transitiedag

Featured image

Dit is een besloten bijeenkomst voor partners van het Amsterdam Smart City netwerk. Zonder persoonlijke uitnodiging is het helaas niet mogelijk hierbij aanwezig te zijn. Wil je meer weten over Amsterdam Smart City of partner worden? Neem dan contact op met francien@amsterdamsmartcity.com.

De Transitiedag van Amsterdam Smart City komt eraan! Een dag in het teken van grote transitieopgaven in de regio. Juist díe transitieopgaven die alleen verder kunnen worden gebracht door met elkaar samen te werken. Want ondanks alle verschillen in het netwerk van Amsterdam Smart City, zijn ze het over één ding eens. We hebben elkaar keihard nodig om de grote noodzakelijke maatschappelijke opgaven beet te pakken. Nu meer dan ooit.

De jaarlijkse Amsterdam Smart City Transitiedag is op 6 juni bij Zoku in Amsterdam. Een dag die georganiseerd wordt in nauwe samenwerking met Kennisland, Drift, HvA, RHDHV en Flatland.

Volle inzet op barrières en doorbraken

Er wordt dit jaar vol ingezet op het verder brengen van lopende challenges en actuele thema’s: lokale energiesystemen, mobiliteitsrechtvaardigheid, verantwoorde inclusieve digitalisering en de urgentie van het inzetten op een circulaire economie. Want ook hierin is het netwerk van Amsterdam Smart City heel duidelijk: we zijn nog lang niet klaar met deze onderwerpen. Centraal staan vragen als: waar lopen we op vast, wat vraagt dat van ons en wat gaan we dan samen anders doen om de noodzakelijke transitieopgaven een stap verder te brengen?

Barrières wegnemen en grote vraagstukken een stap verder brengen

Er worden nieuwe ingangen voor het verder brengen van de challenges gezocht. Barrières worden weggenomen of inzichtelijk gemaakt, waardoor er met hernieuwde energie het gesprek aan wordt gegaan om de vraagstukken verder te brengen. Het doel is dat jij geïnspireerd, met nieuwe inzichten en nieuw handelingsperspectief de deur uitloopt. Dat je iets meeneemt wat je de volgende dag kunt toepassen, groot of klein.

Programma

 • 10.00 – 10.15 uur Inloop
 • 10.15 – 10.45 uur Welkom en Intro
 • 10.45 – 11.45 uur Ervaringsdeskundigen vertellen hun verhaal met o.a.

Mena Leila Kilani – Inspirator en verbinder voor de SDG Nederland
Jan de Dood – Visionair en auteur van "De toekomst over leven"
Bas Ruis - Directeur, oprichter en fixer bij de FIXbrigade

 • 11.45 – 12.00 uur Afronding ochtend
 • 12.00 – 13.00 uur Lunch
 • 13.00 – 14.45 uur Werksessies

Mobiliteitsrechtvaardigheid: Hoe gaan we bij mobiliteitsvraagstukken in dialoog met de doelgroep? – Kennisland, Provincie Noord-Holland, DRIFT, Vervoerregio.
Bij mobiliteitsvraagstukken, zoals het beter begrijpen van mobiliteitsarmoede en haar mogelijke oplossingsrichtingen, is het essentieel om gedetailleerd beeld te hebben van de groep die het probleem zelf ervaart. Samen reflecteren we op de machtsverhoudingen die spelen bij zo’n vraagstuk, en behandelen we methodes en handelingsperspectief om in dialoog te gaan met de verschillende doelgroepen.

Lokale energiesystemen: Lokale, slimme energiesystemen: opschalen, opschalen, opschalen – gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland en HvA
De technologie is er. Mensen en organisaties staan in de startblokken. We hebben ontzettend veel learnings van innovatieproeftuinen als Live en Atelier: we zijn er helemaal klaar voor. En toch lijkt het opschalen van lokale energiesystemen als Live en Atelier ontzettend moeilijk. Waar lopen we tegen aan? Welke obstakels en barrieres zijn er die het opschalen van deze initiatieven in de weg zitten? Dit zijn de centrale vragen tijdens deze werksessie. Met elkaar gaan we op zoek naar de daadwerkelijke opgave waarvoor lokale energiesystemen een oplossing kunnen zijn, de barrieres die opschaling in de weg zitten én bieden we handelingsperspectief voor eerste vervolgstappen om wel tot de benodigde opschaling te kunnen komen.

Digitale identiteit: Hoe bereid je je goed voor op de Wet Digitale Overheid? – Gemeente Amsterdam
De Wet Digitale Overheid heeft als doel digitale dienstverlening van de overheid te verbeteren en tegelijkertijd de privacy van burgers te waarborgen. Een belangrijk onderdeel van deze wet is het veilig en betrouwbaar inloggen bij de overheid met behulp van nieuwe elektronische identificatiemiddelen (eID’s) zoals Yivi (voorheen IRMA).Gemeente Amsterdam is recentelijk een pilot gestart met Yivi. Amsterdammers kunnen inloggen op Mijn Amsterdam om de status van hun meldingen openbare ruimte en overlast te volgen. Maar hoe krijg je deze innovatie, die echt een andere manier van denken vereist, geïmplementeerd? Mike Alders (gemeente Amsterdam) wil graag met het Amsterdam Smart City netwerk de barrières in kaart brengen, en de mogelijkheden voor regionale samenwerking verkennen.

Circulaire energietransitie: Een integrale aanpak is nodig, maar hoe en met wie? – MRA, Provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam
Om de economie en de samenleving te verduurzamen, zijn de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie beide nodig. De Monitor Amsterdam Circulair laat zien dat bijv. 81% van de CO2 uitstoot van Amsterdam is toe te kennen aan materiaalverbruik. Deze transities verbinden vereist een radicaal andere integrale aanpak. Hoe gaan we dat oppakken, welke positieve voorbeelden zijn er waar we van kunnen leren, wat vraagt dit van ons?

 • 15.00 – 15.45 uur Wandelreflectie
 • 15.45 – 16.15 uur Afronding

Meer informatie

Amsterdam Smart City is een onafhankelijk platform met een internationale community van meer dan 8000 changemakers. Verbonden aan de Metropool Amsterdam, waar de inmiddels 24 aangesloten publieke en private partners met elkaar en de community co-creëren. Het online platform staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in en werkt aan stadsontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en technologie.

Niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst willen we wonen en werken in een gezonde stad. Steden worden steeds drukker en we ondervinden de gevolgen van klimaatverandering en vervuiling. Daarom kijkt Amsterdam Smart City naar vraagstukken als: hoe maken we de overstap van fossiele naar duurzame energie? Kunnen we afval omzetten in grondstoffen? Hoe schakelen we over op schoon en elektrisch vervoer? En hoe houden we onze digitale wereld transparant en begrijpelijk?

Amsterdam Smart City's picture Transitiedag on Jun 6th
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Data Dilemmas: Mobility Data Top 15 Challenge

Featured image

Learn more about the 15 types of data needed for the digitalization of the mobility sector, and the challenges involved

In 2018, the national government made an agreement to contribute to the digitalization of the mobility sector, thereby supporting the sustainability and the mobility transitions. The target is to have 90% of the public data structurally in order by 2023 and to be able to offer it as open data. In this process, a “Data Top 15” were identified – that is 15 types of data that are needed to further digitize Dutch infrastructure, including parking data, logistics data, and bicycle data.

But collecting and managing these 15 data items is a time-consuming and onerous process which exposes many “data dilemmas”. During this session, we will dive into some of these dilemmas and lessons learned from the development of Data Top 15 in the Amsterdam Region. What barriers have already been overcome, and what is the roadmap for the upcoming years?

Agenda
15:15 – 15:30 Walk-in
15:30 – 15:40 Welcome and introduction by Amsterdam Smart City
15:40 – 16:00 Data Top 15 approach and lessons learned by Tijmen van Heukelingen (municipality of Amsterdam/Regionaal Data Team)
16:00 – 16:10 Reflection by Indranil Bhattacharya (Co-founder and Digital Society Director at Townmaking Institute)
16:10 – 16:30 Feedback and discussion
16:30 – 17:00 Wrap-up and networking drinks

About the Data Dilemma series
Data Dilemmas is a collaboration between Amsterdam Smart City and the City of Amsterdam’s Data Lab. Three times a year we explore the possibilities for using data and new technologies to address urban and societal challenges, with a focus on responsible digitalization. The goal is to use data to make cities more safe, clean and accessible. But what happens to all the data that is collected? Which dilemmas do we encounter when we collect (personal) data to improve the city? These questions are important for everyone: governments, knowledge institutions, companies, and civil society. Amsterdam Smart City would like to explore with you which decisions are needed for responsible use of data.

Location
This Data Dilemma's event will take place at Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.

Amsterdam Smart City's picture Meet up on May 25th
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Programma voor Demodag #20 – Energie, Circulair, Mobiliteit en Digitaal

Featured image

Op dinsdag 16 mei organiseert Amsterdam Smart City een Demodag rondom onze vier transitiethema’s: energie, circulair, mobiliteit en digitaal. Er staan weer veel mooie initiatieven en vraagstukken op het programma die we met ons netwerk gaan verdiepen en verrijken. De Demodag vindt plaats bij A Lab. De thuisbasis voor een community van maatschappelijk betrokken organisaties, waaronder onze partner Cenex.

Demodagen zijn onderdeel van ons innovatieproces en bedoeld om de voortgang van verschillende innovatieprojecten te stimuleren, hulpvragen op tafel te leggen, dilemma's te delen en anderen te betrekken bij projecten of uitdagingen. Dit gebeurt in de vorm van zogenaamde ‘pitches’, met een korte hulpvraag aan de hele groep, en in werksessies waarin we een aantal vragen met een kleine groep wat grondiger behandelen. Meer informatie over wat de demodagen precies zijn en waarom je mee wilt doen, vind je hier.

Klinkt het programma interessant? Je bent welkom om aan te sluiten. Laat het ons weten in de comments of mail naar info@amsterdamsmartcity.com. De Demodag is van 14:00-16:30 met een borrel na afloop.

PITCHES

Samen werken aan een groener en gezonder Nederland – Pientere Tuinen
Pientere Tuinen heeft tot doel een groenere, gezondere leefomgeving te creëren door het bewustzijn en de motivatie bij tuinbezitters te vergroten. Pientere Tuinen is een 3-jarig project waarin 7 partijen samenwerken. De unieke aanpak van Pientere Tuinen draait om drie samenhangende onderdelen: 1) Er wordt data verzameld met een slimme sensor, 2) er wordt kwantitatief en kwalitatief onderzoek gedaan naar strategieën voor een gezonde, groene leefomgeving en blijvende gedragsverandering, en 3) er wordt advies op maat gegeven aan bewoners over de inrichting en het beheer van hun tuin en te komen (obv de data en onderzoeken). Pientere Tuinen combineert technologie/data, participatie en sociale innovatie.

PublicSpaces Conferentie – PublicSpaces
Hoe bouwen we aan een internet dat werkt voor iedereen? Een online ruimte die onze gezondheid, vrijheid en bestaansmiddelen dient en niet in de houdgreep is van Big Tech? Op 27 en 28 juni organiseren PublicSpaces en Waag Futurelab de PublicSpaces conferentie met als thema: een collectief internet. In deze pitch vertellen ze meer over het inspirerende programma vol panels, keynotes, kunst, geestverruimende cultuur en meer!

Innovatie Paviljoen Marineterrein – Gemeente Amsterdam
In het toekomstige Innovatie Paviljoen op het Marineterrein gaan verschillende pilots voor duurzame innovaties plaatsvinden. Zo worden pionierende MKB’ers ondersteund en onderzoekt de gemeente welke verandering in werkwijzen en culturen er nodig is om deze innovaties op grotere schaal door te kunnen voeren. Marlies Veld neemt jullie in haar pitch mee in de plannen voor het paviljoen.

Worden alle tankstations straks laadstations? – Over Morgen
Over Morgen ontwikkelt momenteel een ‘Tankstation Transitie Plan’. In een korte maar prikkelende pitch vertellen ze meer over dit project en de vraag; worden alle tankstations straks laadstations? Want zijn traditionele stations nog wel relevant als we in de toekomst op elke hoek van de straat kunnen laden? Hoe kan de locatie de transitie naar duurzaam transport versnellen? En hoe ziet het laadstation van de toekomst er precies uit?

WERKSESSIES

Digitaal | ChatGPT en de overheid: mogelijkheden en impact op ons werk – Jeroen Silvis en Martijn Veerman, Provincie Noord-Holland
Zorgt de techniek van ChatGPT voor een revolutie in de manier waarop we werken en samenleven? Hoe zouden overheden, zoals de provincie Noord-Holland, hiermee om moeten gaan? Wat is de impact als de techniek achter ChatGPT zich doorontwikkeld en steeds prominenter wordt gebruikt, buiten en binnen de eigen organisatie? Is het een efficiënte manier om met burgers te communiceren, beleidstukken te schrijven, of statenvragen te beantwoorden? Of zouden we onze vingers er helemaal niet aan moeten branden? Tijdens deze Demodag zullen we dieper ingaan op de mogelijkheden en potentiële impact van ChatGPT op het werk van overheden. We bespreken niet alleen de technologie zelf, maar met name ook de ethische aspecten die hierbij komen kijken. Hoe kunnen ambtenaren meegenomen in het verantwoord gebruik van deze technologie?

Energie | (English session) Local smart energy systems and P2P trading governed by citizen’s energy communities; moving from research and innovation projects to replication and upscaling – Danijela Šijačić en Mark van Wees, HvA
To mitigate climate changes and reduce CO2 emissions and in accordance with different European initiatives like renewable energy directive (RED), Clean Energy Package, and climate-neutral and smart cities mission, transition of energy system to a more sustainable and decentralized one is needed. In Amsterdam, the Buiksloterham demonstration project from ATELIER is paving the way for this transition. It is an innovation R&D project where local smart energy system and P2P trading governed by citizen’s energy coop is implemented. The ambition from ATELIER/HvA is to research how to upscale and replicate that Positive Energy District (PED). HvA invites the Amsterdam Smart City network to help prepare this upscaling (in Amsterdam) by discussing the technical, economic and social perspectives

Mobiliteit | (English session) Urban Air Mobility: order in the airspace & opportunities for an inclusive mobility system – Kerry Rohrmeier (San Jose University) in collaboration with Amsterdam Smart City partners
For this worksession, our international guest Kerry Rohrmeier will discuss the future of Urban Air Mobility with the Amsterdam Smart City network. Together with some of our partners Kerry will discuss this futuristic concept and its considerations. The group will dive into matters like maintaining order in the airspace among times of areal innovations, and how urban air mobility could contribute to a more inclusive mobility system.

Circulair | Plastic: We’re loving it! Van plasticverslaving naar trendbreuk – Marten Boels, MRA
De wereldwijde hoeveelheid plastic is sinds 2000 verdubbeld. We are loving it! Het is tegelijk ook echt een probleem van onze generatie. Daarvoor kunnen we niemand de schuld geven, maar onszelf. En steeds meer bewijs wijst op de gevaren van microplastics: in het milieu, in dieren en ook in onszelf. Het is kortom hoog tijd voor een trendbreuk in het plasticgebruik. Doel van de sessie is om kennis uit te wisselen en over oplossingsrichtingen te sparren. De partners in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) komen graag te spreken over oplossingsrichtingen.

Amsterdam Smart City's picture Demodag on May 16th
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Vacature: Programmamanager Energie & Circulair Amsterdam Smart City (32 uur p.w.)

Featured image

SOLICITEREN NIET MEER MOGELIJK

Weet jij als geen ander mensen te verbinden en te inspireren? Wil jij bijdragen aan het versnellen van de transities op het gebied van mobiliteit, energie, circulaire economie en digitalisering? Kom dan het Amsterdam Smart City team versterken.

Voor ons kernteam (bestaande uit 7 mensen) zijn wij per direct op zoek naar een nieuw teamlid: Verbindende Programmamanager Energie & Circulair (32 uur per week).

Wie zijn wij?

Amsterdam Smart City is een onafhankelijk innovatieplatform dat innovatieve bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden samenbrengt en de stad van de toekomst vormgeeft.

Dit doen wij met een netwerk van 26 partners die werken aan een betere, duurzame en toekomstbestendige wereld. Daarnaast hebben we een internationale community van duizenden pioniers en innovatie professionals die elkaar op de verschillende thema’s ontmoeten en verder helpen. Door al deze partijen te verbinden, en met hen het gesprek te voeren over de grote uitdagingen in onze regio, komen we tot innovatieve oplossingen die bijdragen aan betere straten, buurten en steden.

Wij zijn ervan overtuigd dat de veranderingen die nodig zijn voor de vooruitgang van de stad en regio alleen gerealiseerd kunnen worden door samen te werken. Onze activiteiten zijn daarom gericht op het faciliteren van deze samenwerking, zodat partijen samen tastbare en duurzame innovaties tot stand kunnen brengen. Amsterdam Smart City richt zich met name op vier transitieopgaves: mobiliteit, de digitale stad, energie en circulaire economie.

Amsterdam Smart City is onderdeel van Amsterdam Economic Board. Hét netwerk van organisaties met wie je samenwerkt aan de Metropool van Morgen.

Wat ga je doen?

Binnen het Amsterdam Smart City netwerk krijg jij een glansrol in het realiseren van innovatie samenwerkingen. Dit doe je zowel als verbinder als aanjager. Als verbinder breng je onze diverse partners samen op verschillende onderwerpen binnen de thema’s Energie en Circulair. Je haalt op wat er speelt en vertaald de behoeften, knelpunten, lopende initiatieven en potentiële oplossingen tot een gezamenlijk en gedragen vraagstuk.

Vervolgens help jij als aanjager de partners verder om hier samen mee aan de slag te gaan. Je organiseert verschillende soorten bijeenkomsten met onze partners, en mogelijk andere partijen. Deze bijeenkomsten stellen hen in staat om het vraagstuk stapsgewijs op te lossen. Jij ondersteunt het proces, mede vanuit je inhoudelijke kennis, zodanig dat de samenwerking daadwerkelijk tot concrete gezamenlijke resultaten leidt. Denk hierbij aan een innovatieve pilot, een onderzoek, een participatie traject of een reeks kennisbijeenkomsten waar de partners vervolgens mee verder gaan.

Taken

Als programmamanager bij Amsterdam Smart City werk je in een klein team van enthousiaste en gedreven professionals. Binnen dit team pak je verschillende werkzaamheden op en schakel je tussen verschillende niveaus van strategisch tot operationeel. We werken nauw met elkaar samen en ondersteunen elkaar daar waar mogelijk. Belangrijkste taken voor deze functie:

 • Je onderhoudt en bouwt een netwerk van partners binnen de thema’s energie en circulaire economie;
 • Je verbindt, mobiliseert en activeert partners, communityleden en andere relevante stakeholders. Soms ook internationaal;
 • Je organiseert co-creatie sessies, workshops, en andere fysieke en online events die de partners in staat stellen om op complexe vraagstukken samen te werken;
 • Je draagt actief bij aan onze communicatiedoelstellingen o.a. door het schrijven van artikelen voor de community site;
 • Je helpt bij de doorontwikkeling van onze innovatie-instrumenten en -processen om tot samenwerking te komen;
 • Je maakt een plan om onze resultaten beter te meten en zichtbaar te maken.

Wie ben jij?

Wij zoeken een collega met een nieuwsgierige, onderzoekende instelling die anderen aanzet tot nadenken en actie. Gedreven in het creëren van maatschappelijke waarde met een echte aanpakkers mentaliteit. Iemand die in staat is de ideeën, kennis en ervaring van individuele partijen samen te brengen tot een geheel waar men gezamenlijk op voort kan bouwen. En die het leuk vindt om daarover te communiceren.

Profiel

 • Je hebt een opleiding in of ervaring binnen tenminste een van de thema’s of binnen stedelijke innovatie in algemene zin;
 • Je hebt kennis van samenwerkingsprocessen en innovatiemethodieken;
 • Je hebt ervaring met het organiseren en programmeren van bijeenkomsten en/of werksessies;
 • Je bent een enthousiaste, open en bevlogen gesprekspartner;
 • Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 • Je hebt enkele jaren werkervaring;
 • Je hebt een WO/HBO werk- en denkniveau;
 • Een netwerk binnen ons werkveld is een pre!

Wat bieden wij?

Wij bieden je een fijne werkplek op het Marineterrein in Amsterdam, met een informele en collegiale sfeer. We zijn een klein team waar we nauw met elkaar samenwerken.

Je wordt deel van een enorm divers en dynamisch netwerk bestaande uit koplopers en pioniers op het gebied van stedelijke innovatie binnen diverse toonaangevende organisaties in de Metropoolregio Amsterdam. Je krijgt een kijkje in de keuken bij talloze duurzame en innovatieve initiatieven en programma’s.

Daarnaast bieden wij:

 • Een functie per direct voor 32 uur per week;
 • Een halfjaarcontract met uitzicht op verlenging;
 • Salarisindicatie: max € 4.500 bruto per maand (o.b.v. 40 uur); aangevuld met vakantie- en eindejaartoeslag, een laptop, thuiswerk mogelijkheid, fietskilometers- en telefoonvergoeding.

Interesse gewekt?

Ben je enthousiast? Dan horen we graag van je! Stuur je cv en een korte motivatie voor 8 mei naar: info@amsterdamsmartcity.com. De gesprekken vinden plaats op 10 en 12 mei. Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Patricia via patricia@amsterdamsmartcity.com of 06-55343154. Hopelijk spreken we elkaar snel!

Amsterdam Smart City's picture News
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Recap of Demoday #19

Featured image

The first Demoday of the year was a great success! A lot of familiar and new faces gathered at DB55 for an afternoon full of inspiration, exchange and connection with each other. In this article, we give you a quick overview of the Impact Workshop, pitches and worksessions. Interesting in learning more? Read the full reports by our Programme Managers Sophie, Jessica and Pelle (linked below).

About our Demodays

The Demodays are one of the tools we use to stimulate innovation and encourage connection between our partners and community. The purpose of the Demodays is to present the progress of various innovation projects, ask for help, share dilemmas and involve more partners to take these projects to the next level. More information about the Demodays can be found here.

Impact Workshop

We started the Demoday with a workshop about ‘Measuring the impact of our network’. At the start of our new programme period, our partners have expressed their wishes to make the impact of our organisation, events and projects more measurable so that we can share and learn from each other. Our colleague Antonio Carretero from the Amsterdam Economic Board has developed an impact framework with four impact lenses that can help managing change in a different way. Read all about it here.

Pitches

After the Impact Workshop, we continued with four inspiring pitches. Susan van Esch and Bas Schilder (phbm) added a useful instrument to our toolbox for Smart City projects: the “bewustwordingsmatrix” (the awareness matrix), Bas Ruis told us more about the FIXbrigade and their plans for the future, Yanti Slaats (Amsterdam University of Applied Sciences) gave us an update about CIRCOLLAB and Mariana Garcia E. (World Benchmarking Alliance) pitched the Urban Benchmark Methodology which is currently in development.

Worksessions

Digital | CommuniCity project, by Neeltje Pavicic (municipality of Amsterdam)
Through the CommuniCity project, the municipality of Amsterdam is looking for a structural process for matching the needs of vulnerable communities to solutions of tech providers. In this worksession, the network discussed the current bottlenecks for developing tech for vulnerable communities and potential next steps. Curious about the outcomes? Read the full report by Programme Manager (Digital) Sophie here.

Mobility | Mobility as a Commons, by Job Pék (municipality of Amsterdam)
Cooperative shared mobility or Mobility as a Commons (MaaC), in which vehicles are managed and owned by a group of local owners, can offer opportunities for residents and the city. At the Demoday, Jop Pek and Diederik Basta explained more about Mobility as a commons, and reflected together with participants. Read more in the report by Programme Manager (Mobility) Pelle here.

Energy | 15% GasTerug initiative, by Laetitia Stuit (Amsterdam Economic Board)
The action network 15%GasTerug has been working hard to achieve the goal of 15% gas usage reduction since the war in Ukraine broke out. They reached this goal in January this year and asked the Amsterdam Smart City to help make the impact more visible to the public in this worksession. In the session, led by Remco Marinus from Havas Lemz, the participants brainstormed about possible newspaper headlines on 15%GasTerug. Want to know what they came up with? Read the full report by Programma Manager (Energy & Circularity) Jessica here.

The next Demoday is on Thursday the 16th of May. Do you have an inspiring story or project you want to pitch to the Amsterdam Smart City network? Let us know via sophie@amsterdamsmartcity.com.

Amsterdam Smart City's picture News
Amsterdam Smart City, Connector of opportunities at Amsterdam Smart City, posted

Demoday #19: Knowledge session ‘Measuring the impact of our network’

Featured image

The city of tomorrow is already being shaped by parties in the Amsterdam Smart City network. But a shared impact language when working together on transition challenges is missing. At the start of our new programme period, our partners have expressed their wishes to make the impact of our organisation, events and projects more measurable so that we can share and learn from each other. Our colleague Antonio Carretero (Amsterdam Economic Board) has developed an impact framework with four impact lenses that can help managing change in a different way. Together with partners Royal HaskoningDHV and Kennisland, Antonio led a workshop about how we can measure the impact of our network during the Demoday on March 23, 2023.

The Impact Framework

The impact framework is a broad forward-looking perspective and includes the various dimensions of impact: economic and sustainability impact, social issues, regional ecosystems and breakthroughs at the systems level. This framework can form the basis for a more shared impact language when working together on transitions. Below find an explanation of the four impact lenses developed by Amsterdam Economic Board:

 • Lens 1: Economic and sustainability impact: The first lens focuses on the measurable impact on economy and sustainability in the region. Think of the phase-out of fossil fuels and the transition towards a green economy, with the reduction of CO2 as main goal.
 • Lens 2: Social impact: Within the lens, social impact is central: how do projects and investments contribute to solving pressing social issues and well-being for residents? For this lens, the UN Sustainable Development Goals (SDGs) are a handy stepping stone to test interventions beforehand, but also to review impact afterwards.
 • Lens 3: Strategic impact: The third lens looks at strategic impact from an ecosystem perspective: to what extent do interventions contribute to strengthening innovative ecosystems?
 • Lens 4: System impact: With the fourth and final lens, we zoom out to the system level. How do interventions contribute to breaking down and building up systems?

Based on these four lenses, Antonio compiled a checklist with questions. To test the framework and checklist, we invited Marcel van Lieshout (municipality of Amsterdam) and Chris de Veer (province of North-Holland/Amsterdam Smart City), who are involved in the Mobility Challenge.

The case: Mobility Challenge

The Mobility Challenge is a coalition of partners who are working together to make CO2 neutral commute to and from the Johan Cruijff ArenA the norm. Using different types of measures, such as discouraging the use of cars, more bike parking, and group transport by bus, the partners are stimulating visitors to travel to the Johan Cruijff ArenA in a more sustainable way.
According to Antonio, the Impact framework provides three interesting perspectives for the mobility challenge:

 • Lens 1: Economic & Sustainability impact: How can we determine the impact of all separate measures? How to start measuring, without it costing too much money or time? Currently, there is much unknown about how and from where visitors are travelling to the ArenA. We discussed an easy way to start measuring: with a questionnaire asking visitors about their commute via de Ajax app. In this way, we can create a baseline assessment.
 • Lens 3: Strategic & Ecosystem impact: Which other parties should join, and what is the impact of that? It is important to think out-of-the-box when it comes to other potential partners. Think of area development and environmental parties who know a lot about the infrastructure developments in the area.
 • Lens 4: System impact: How can we make CO2 neutral commute the norm and learn from this initiative? How can it become the ‘new normal’? The participants discussed how we can collect and share the learnings, and how we can learn from the cooperation as a network. It was also recommended work together with other events in the city, for example SAIL.

Next steps

In the coming months, we will further develop the Impact framework for the Amsterdam Smart City network. To do so, he will use the Mobility Challenge as a case to test the checklist and the framework. Additionally we will use the impact lenses to sharpen questions or projects brought in by partners, and (internally) map the impact of our tools. Do you have any input, or do you want to know more? Let us know in the comments.

Amsterdam Smart City's picture News