Creatieve Krachtsessie

Featured image

In deze kennissessie verkennen we de kracht van ontwerpbenaderingen bij het aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken in nauwe samenwerking met overheden.

Overheden en andere publieke instellingen werken hard aan grote maatschappelijke vraagstukken waar ontwerpers tot op heden nog te weinig bij worden betrokken. En dat terwijl inzet van een ontwerpende aanpak bij maatschappelijke vraagstukken grote potentie heeft. Ontwerpers zijn bij uitstek opgeleid om integraal, iteratief, en met een frisse, kritische blik naar problemen te kijken. Ze beschikken bovendien over een gereedschapskist vol creatieve methodes waarmee niet-conventionele oplossingsrichtingen gezocht kunnen worden.

De ontwerpende wereld met haar creatieve aanpak en de ambtelijke procedures van de institutionele wereld gaan echter niet altijd goed samen. Wederzijds onbegrip of onbekendheid staan een goede samenwerking regelmatig in de weg. En het verbeelden of verkennen van mogelijke toekomsten is een goed begin, maar hoe kunnen die visies ook daadwerkelijk landen in een complexe wereld met ingesleten gedrag, ingewikkelde procedures, en uiteenlopende belangen?

Klik hier!

Comments

Topics