FutureLab: Internationale Connectiviteit

Featured image

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft zich in de afgelopen decennia ontpopt tot een hoogwaardige diensteneconomie met een belangrijke positie in internationale handelsnetwerken.

De verbondenheid van de MRA met de rest van de wereld via haven, luchthaven en een uitgebreid logistiek netwerk draagt daar aan bij, maar de wereld verandert snel. De regio staat voor een groot aantal opgaven en de druk op de ruimte wordt groter. Zorgen over onze brede welvaart, in het hier en nu, later en elders, nemen toe. Belangen en gemoederen lopen hierdoor soms hoog op. Dit staat een open dialoog over strategische keuzes die bepalend zijn voor de toekomst van de regio in de weg.

De internationale verbondenheid van de MRA blijft de komende decennia een belangrijke schakel in de metropolitane economie. Hoe dit zich ontwikkelt, is complex en vergt gesprek om tot (be)grip en meer samenwerking te komen.

In dit FutureLab staan drie vragen centraal:

Hoe ontwikkelt de hoogwaardige diensteneconomie van de Metropoolregio Amsterdam zich in vier toekomstscenario’s in 2040?

Op welke wijze is internationale connectiviteit ondersteunend in deze scenario’s?

Wat is er dan nodig om op korte en lange termijn te werken aan een slimme, groene en gezonde metropool?

FutureLabs: we ontwerpen samen de MRA in 2040 als slimme, groene en gezonde regio
Samen met een kennisnetwerk bestaande uit strategen, visionairs, disruptieve denkers en onderzoekers vanuit diverse organisaties voert de Amsterdam Economic Board in FutureLabs het gesprek over de belangrijke vraagstukken en schurende punten in de regio. We gaan vrijdenkend, constructief en los van belangen met elkaar in gesprek.

In deze ontwerplabs – waar de context geheel geschetst is in het licht van het jaar 2040 – geven we samen vorm aan innovatieve en al dan niet disruptieve ontwikkelingen die tegen die tijd een rol spelen. Met scenario’s en toekomstige wereldbeelden zoeken we samen naar antwoorden op de ontwerpopgave: Wat als de MRA in 2040 een groene, gezonde en slimme regio wordt, waarin internationale connectiviteit de economie zo goed mogelijk ondersteunt? Hieraan toegevoegd wordt de minstens zo belangrijke vraag: #hoedan?

Het aantal plekken in het FutureLab zijn beperkt en we hebben persoonlijke uitnodigingen verzonden. Vind je dat je erbij moet zijn? Stuur dan een e-mail naar m.vanvliet@amecboard.com.

https://www.amsterdameconomicboard.com/agenda/futurelab-internationale-connectiviteit-in-een-slim...

Comments

Topics