Gooi en Vechtstreek: Slim, Groen en Gezond

Featured image

Wat betekent de energietransitie nu eigenlijk voor mijn organisatie? Hoe kan ik mijn werkwijze verduurzamen en welke netwerken kunnen mij verder helpen?

Op woensdag 31 oktober praten wij samen met jou over de energietransitie en de circulaire uitdagingen van de Gooi en Vechtstreek.

Verschillende ondernemers delen hun verhaal en daarna krijg jij de mogelijkheid om met hen in gesprek te gaan. Wat bewoog hen en wat kan jij van hen leren? Daarna wordt er stil gestaan bij netwerken op lokaal en regionaal niveau. Hoe kunnen we de verschillende netwerken aan elkaar verbinden zodat iedereen daar van kan profiteren?

Doel van het event is om:

- Zichtbaar te maken wat er lokaal al gebeurt. Welke initiatieven bestaan er rondom dit thema en wat is er nodig om deze initiatieven verder te brengen?
- Te verbinden met initiatieven van elders in de metropoolregio. Hoe kunnen we in de Gooi en Vechtstreek leren van circulaire initiatieven in andere deelregio’s en vice versa?
- Te kijken hoe we in algemene zin beter kunnen samenwerken en elkaar makkelijker kunnen vinden.

Programma
- Ontvangst met met ontbijt
- Pitches:
Gert-Jan Wendrich (Regio Gooi en Vechtstreek): De bewegwijzering van het Wandelnetwerk Gooi & Vechtstreek wordt volledig circulair. Hoe is dit tot stand gekomen en wat is er nodig om op te schalen?
Victor Franke (Ecotex): INSIDE/INSIDE is een platform waar inzichtelijk wordt hoe duurzaam, circulair en gezond een interieur is. Wat levert het op om onderdeel te zijn van deze online tool en welke andere circulaire initiatieven spelen er in de regio?
Paul Basset (Hilversum100):Hilversum100 is een netwerk van Hilversummers die werk maken van de energietransitie in hun stad. Wat is de Hilversum100 Challenge, wie zijn de winnaars en hoe wat zouden de next steps kunnen zijn?
Paneldiscussie
Tijd om te netwerken

Eventreeks “Slim, Groen en Gezond”
De Metropoolregio Amsterdam bestaat uit zeven deelregio’s. Elke deelregio heeft specifieke kenmerken en dus specifieke functies en kansen binnen de regio. Met de eventreeks “Slim, Groen en Gezond” wil de Amsterdam Economic Board verder inzoomen op de maatschappelijke uitdagingen die regionaal spelen en de juiste spelers aan elkaar verbinden om deze uitdagingen gezamenlijk aan te gaan. Tijdens het eerste event in deze reeks staat de Gooi en Vechtstreek centraal, waarna we verder gaan naar Zuid Kennemerland, Almere Lelystad, Zaanstreek, Amstel- Meerlanden en IJmond.

De Groene Afslag
Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in De Groene Afslag in Huizen. Deze bijzondere locatie gaat als aanjager, inspirator en facilitator de ‘huiskamer van de Gooi & Vechtstreek’ ten dienste stellen van toekomstbestendige initiatieven. Als alles een beetje meezit groeit het uit tot een creatief, groen en sociaal ‘landmark’ in het groene hart van het land.

https://www.amsterdameconomicboard.com/agenda/gooi-en-vechtstreek-slim-groen-en-gezond

2 Comments

Amsterdam Smart City's picture
Amsterdam Smart City

@freek01 wellicht ook interessant om initiatieven te scouten voor Acceleratio!

Nancy Zikken's picture
Nancy Zikken

@engelbertpelstersmp Leuk evenement voor jou en jouw netwerk?

Topics